Excel OPDRACHT 02 Celeigenschappen

advertisement
Celeigenschappen
uitlijnen en celeigenschappen
We kunnen het uiterlijk van getallen in Excel aanpassen met het menu Opmaak
Opdracht A: gegevens invoer- opmaak
1. Neem de gegevens over van het werkblad hieronder en voer onderstaande uit.
 Centreer de kop in rij 1 over kolom A, B en C.
 Centreer de tekst in rij 3
 Lijn de tekst van kolom B vanaf rij 4 rechts uit
 Zet A1:C3 in een ander lettertype, grootte 14
punten en vet
 Geef A4:A11 een grijze achtergrond
 Rij 1 een rode achtergrond
Opdracht B: celeigenschappen toekennen
1.
2.
3.
Kopieer de getallen van A4:A11 naar C4:C11
Pas op de cellen C4:C11 de celeigenschap toe die in kolom B aangegeven is.
Bewaar tussentijds je werkblad met de naam: Celeigenschappen_klas_achternaam
Laat het werkblad op het scherm staan voor de volgende opdracht.
Opdracht C: gegevens invoeren - celeigenschappen
1. Maak onderstaand werkblad en begin in rij 13
2. Neem de opmaak over als in het voorbeeld.
3. Geef de cellen in kolom B en C de juiste celeigenschappen
4. Bewaar tussentijds je werkblad met de naam: Celeigenschappen_klas_achternaam
Pagina 1 van 2
Celeigenschappen
uitlijnen en celeigenschappen
Opdracht D: formules - functie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bereken in D15 het winstbedrag (percentage * inkoop)
Kopieer deze FORMULE naar D16:D21
Bereken in E15 het verkoopbedrag (Inkoop + winst)
Kopieer deze FORMULE naar E16:E21
Bereken in E22 het totale verkoopbedrag deze keer met een FUNCTIE
Geef de D en E kolom dezelfde celeigenschappen als in kolom B.
Bewaar tussentijds je werkblad met de naam: Celeigenschappen_klas_achternaam
Opdracht E: Functies
1. Zet in A25 de tekst Gemiddelde
In C25 komt een functie die het gemiddelde uitrekent van de reeks E15:E21
2. Zet in A26 de tekst Maximum
In C26 komt een functie die het hoogste bedrag geeft uit de reeks E15:E21
3. Zet in A27 de tekst Minimum
In C27 komt een functie die het laagste bedrag geeft uit de reeks E15:E21
Opdracht F: kop- en voettekst
1. Maak een kop- en voettekst. Zet de volgende gegevens erin.
Koptekst:
Voettekst:
Zet links je naam, midden je klas en rechts Celeigenschappen
Zet links de datum en rechts het paginanummer.
2. Bewaar tussentijds je werkblad met de naam: Celeigenschappen_klas_achternaam
Pagina 2 van 2
Download