Voor mij - Malmberg

advertisement
WERKBLAD LEZEN
Je bent 17 en je drinkt wat
Niveau
Tijdsduur Doelen
30 min.
• Kan betogende teksten lezen waaronder teksten uit schoolboeken, opiniërende
artikelen. (lezen 3F)
• Kan tekstsoorten benoemen. Kan de hoofdgedachte in eigen woorden
weergeven.
Begrijpt en herkent relaties als oorzaak-gevolg, middel-doel,
opsomming e.d. Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, meningen en
feiten. Maakt onderscheid tussen standpunt en argument. Maakt onderscheid
tussen drogreden en argument. (lezen 3F)
• Kan een tekst beknopt samenvatten voor anderen. (lezen 3F)
• Samenvatten
• Examentraining
OPDRACHT 1 (2 punten)
Wat is de hoofdgedachte van de tekst?
OPDRACHT 2 (4 punten)
Maak een samenvatting van de tekst in maximaal 40 woorden.
OPDRACHT 3 (1 punt)
Welke zin zou niet opgenomen moeten worden in een samenvatting van de tekst?
A
B
C
D
In de uitgaanscultuur is inmiddels drank zo dominant, dat het tussentijds
verbannen van 16- en 17- jarigen totdat ze 18 zijn geen haalbare kaart meer is.
Er was de afgelopen jaren bovendien een funeste uitgaanscultuur ontstaan,
waarbij royale sluitingstijden hand in hand gingen met buitensporig drinken.
Wienen voorziet handhavingsproblemen en neveneffecten.
De nieuwe grens van 18 is daarom een terechte streep in het zand. En een die het
waard is verdedigd te worden.
OPDRACHT 4 (3 punten)
Neem het onderstaande argumentatieschema over en vul het aan op basis van alinea 2
en 3 van de tekst.
Standpunt burgemeester Katwijk / schrijver tekst:
A B Want :
© Malmberg | www.malmberg-samenwerkenaannederlands.nl
1
WERKBLAD LEZEN
Het tussentijds verbannen van 16- en 17-jarigen totdat ze 18 zijn, is geen haalbare
kaart.
Vanwege:
C Die zullen ontstaan doordat:
-
© Malmberg | www.malmberg-samenwerkenaannederlands.nl
2
Download