opzet - Artis

advertisement
docentenhandleiding
werkblad evolutie bovenbouw voortgezet onderwijs van Natura Artis Magistra
inhoud
Het werkblad evolutie is bedoeld om leerlingen tijdens een bezoek aan Artis (www.artis.nl) vanuit een
evolutionair perspectief naar dieren te laten kijken. Achtereenvolgens komen de onderwerpen
aanpassing (adaptatie), homologe en analoge organen en natuurlijke selectie aan bod. De nadruk ligt
hierbij vooral op de eigen waarneming en de verwondering, en minder op het aanleren van concepten.
Het werkblad biedt natuurlijk wel allerlei aanknopingspunten om het (later in de klas) over deze en
andere evolutionaire concepten te hebben.
doelgroep
Deze versie van het werkblad is ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw havo/vwo van het
voortgezet onderwijs.
voorkennis
Het werkblad evolutie is op zichzelf staand. Specifieke voorkennis of voorbereiding is in principe niet
nodig. Aansluiting bij biologie, of een ander natuurgeoriënteerd vak, ligt voor de hand. Het werkblad is
bij uitstek geschikt als inleiding op (of ter illustratie van) het thema evolutie.
praktisch
Het werkblad leidt leerlingen via een min of meer vaststaande route door Artis, beginnend bij de
beverratten en eindigend in het Kleine-Zoogdierenhuis (bij de fennek). De route staat op pagina b-8.
Bij enkele meer open opdrachten in het werkblad worden leerlingen uitgenodigd om zelf een uitstapje
te maken naar andere delen van Artis. De leerlingen zijn ongeveer één klokuur met het werkblad
bezig.
Het antwoordenblad wordt u per mail toegestuurd na uw e-mail naar [email protected].
colofon
Het werkblad evolutie bovenbouw is ontwikkeld door De Praktijk (www.praktijk.nu/) in samenwerking
met Natura Artis Magistra. Op dit lesmateriaal is de Creative Commons Naamsvermelding-Nietcommercieel-Gelijkdelen 3.0 Nederland Licentie van toepassing
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl). Met dank aan NCB Naturalis (handskelet
gibbon) en Diergaarde Blijdorp (poolvos) voor het leveren van foto’s.
Download