Gelijkwaardig ouderschap na scheiding

advertisement
Gelijkwaardig ouderschap
na scheiding
Tara Mediation
Tara Mediation
@taramediation
[email protected]
Jeugdzorg en scheiding
Vijfde dag – 15 november 2012
wet voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding
Per 1 maart 2009: ouderschapsplan verplicht voor ouders
met minderjarige kinderen.
O.a. om positie van minderjarige kinderen bij (echt)scheiding te verbeteren
wet voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding
Tot 1 maart 2009
•
•
Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te
verzorgen en op te voeden. (art 1: 247 BW lid 1)
Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de
verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van
het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de
verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld
of enige andere vernederende behandeling toe. (art 1: 247 BW lid 2)
wet voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding
Sinds 1 maart 2009 omvat het ouderlijk gezag in art 1: 247 BW eveneens
•
•
•
de verplichting om de ontwikkeling van de banden van het kind met de andere ouder te
bevorderen. (art 1: 247 BW lid 3)
het recht van een kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen, op een gelijkwaardige verzorging en
opvoeding door beide ouders. (art 1: 247 BW lid 4)
Middels een ouderschapsplan kunnen de ouders met elkaar concrete afspraken maken over de wijze van
waarop het ouderschap na de scheiding vorm krijgt en samen er zorg voor dragen dat de belangen van
hun kinderen worden gewaarborgd. .(art 1: 247 BW lid 5)
Ouderschapsplan (1:247 lid 5 BW)
In het ouderschapsplan moeten in ieder geval de volgende zaken zijn overeengekomen:
• De wijze waarop de ouders de zorg en opvoedingstaken verdelen of de omgang vorm
geven (zorgverdeling);
• De wijze waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en raadplegen over de
belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de
minderjarige kinderen;
• De kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen.
Gelijkwaardig ouderschap
Scene Kramer vs Kramer (1979)
http://youtu.be/JuR1bTtgI_Y
“…… why can’t a woman have the same ambitions as a man, I think you’re right and maybe
I learned that much. But by the same token what law is it that says a woman is a better
parent simply by virtue of her sex? “
“ ….. What is it that makes somebody a good parent?”
“ … And I don’t know where it is written that says a woman has a corner on that market.
That a man has any less of those emotions than a woman does? “
Gelijkwaardig ouderschap
draagt bij aan
volwaardig ouderschap
Elk kind heeft recht op
de beste versie
die je van jezelf als ouder kunt tonen.
Gelijkwaardig ouderschap
draagt bij aan
volwaardig ouderschap
Elk kind heeft recht op
• Een heilige ruimte tussen de ouders die de ouders respecteren en
beschermen.
• Een brug gebouwd door ouders tussen ouders voor ouders en kind om
te bewandelen.
• Liefdevolle en respectvolle reparatie door de ouders samen van elk
barstje in de brug en de heilige ruimte.
Gelijkwaardig ouderschap
draagt bij aan
volwaardig ouderschap
‘Un enfant, c’est la seule véritable garantie d’éternité. ‘
– Arlette Cousture
Hartelijk dank voor uw aandacht,
Tara Mediation
Tara Mediation
@taramediation
[email protected]
Download