Scheiden-de-weg-van-lijden-naar

advertisement
Nieuw! : Scheiden, de weg van lijden naar leiden
Lidwien van Wissen en Marianne Buskermolen, TCO
Scheiden brengt LIJDEN en vraagt om verwerken van en rouwen om wat niet
meer kan zijn. Daarnaast is het de vraag: Hoe LEIDT je jezelf en de kinderen zo
goed mogelijk door dit proces?
Iedere ouder wil natuurlijk dat zijn kind opgroeit tot een gelukkig en stevig
mens, dat weet om te gaan met wat er op zijn pad komt. Een (op handen zijnde)
scheiding brengt een kind in die ontwikkeling in een moeilijke fase.
Kinderen ‘weten’ vaak heel goed hoe het is tussen hun ouders en voelen bewust
of onbewust een scheiding aankomen. Zonder dat ouders dat willen, worden ze
ook in de huwelijksmoeilijkheden betrokken. Kinderen kunnen het gevoel hebben
dat het hun schuld is dat papa en mama gaan scheiden, dat ze een ouder
moeten ‘helpen’ of niet meer van één van de ouders mogen houden.
Dat kan ervoor zorgen dat een kind in deze periode klachten ontwikkelt in de
vorm van bijvoorbeeld buikpijn, misselijkheid, onhandelbaar gedrag en slecht
slapen.
Training en coaching voor kinderen én hun ouders
De kindertherapeuten van TCO en de praktijk voor
kindertherapie Aalsmeer, begeleiden en ondersteunen
kinderen in situaties als deze. Daarnaast is het natuurlijk
belangrijk dat de ouders zelf hun kinderen zo goed mogelijk
begeleiden en zo min mogelijk belasten met hun problemen, zorgen, boosheid of
strijd.
TCO biedt daarom in een samenwerkingsverband training en coaching aan
ouders die problemen in de relatie ervaren, die gaan scheiden of gescheiden zijn
en niet willen dat de kinderen hier de dupe van zijn of dreigen te worden. Het
programma ondersteunt en ontwikkelt ouders in hun ouderschap NU, maar kijkt
ook terug naar relaties en ervaringen uit het verleden die hierop van invloed zijn.
De ideale situatie is dat het hele gezin dié begeleiding krijgt die het nodig heeft.
Soms is dat niet mogelijk en helpt het ook al als één van de ouders de bereidheid
heeft te kijken naar hoe hij/zij de kans kan vergroten op een zo soepel mogelijk
scheidingsproces, waarin de veiligheid en geborgenheid van de kinderen zo veel
mogelijk gewaarborgd blijft.
Wat er ook gebeurt, de verplichting van het gezamenlijk ouderschap blijft
levenslang.
Informatieavond bij TCO: 15 mei, 20.00 tot 21.30 uur. Kosten 5 euro.
inschrijven tot uiterlijk 8 mei
[email protected] of tel. 0297-324757
Download