- Bouwend Nederland

advertisement
Total Costs of Ownership
Marktdagen Bouwend Nederland
(Alkmaar, 20 februari)
Programma
• Voorstellen.
• Begrippenkader.
• Eenvoudig voorbeeld, kasstromen,
Netto Contante Waarde.
• Eenvoudig voorbeeld;
verduurzaming.
• NCW vs. terugverdientijd.
• Doorkijkje naar een compleet
gebouw.
• Tips & wetenswaardigheden
Begrippen
TCO, LCC, LDK, NCW
• Spraakverwarring
• Demarcatie !
• Wat wil je (laten) zien ?
3
Gevelkozijn Hout
Hout-geschilderd, HR++
• Bouwkosten: 400,-/m2
• Energie/jaar: € 4,60/m2
• Onderhoud/jaar: € 10,60/m2
Financiële parameters:
• Inflatie
• Looptijd
4
Kasstroom gevelkozijn 50jr
HOUT
€ 50 € 45 € 40 € 35 € 30 € 25 € 20 € 15 € 10 € 5 € 0 5
Koop € 400,‐ Energie Schilderen (jaarbedrag) Idem in kosten van heden
HOUT
€ 14 € 12 € 10 € 8 € 6 € 4 € 2 € 0 6
Koop € 400,‐ Energie Schilderen (jaarbedrag) Voorbeeld - verduurzaamd
Gevelkozijn, Aluminium, HR+++
• Bouwkosten: 450,-/m2
• Energie/jaar: € 4,90/m2
• Schoonmaak kozijn/jaar: € 1,50/m2
Financiële parameters blijven
gelijk
7
Kasstroom gevelkozijn 50jr
ALUMINIUM
€ 50 € 45 € 40 € 35 € 30 € 25 € 20 € 15 € 10 € 5 € 0 8
Koop € 450,‐ Energie Onderhoud (jaarbedrag) Idem in kosten van heden
ALUMINIUM
€ 10 € 9 € 8 € 7 € 6 € 5 € 4 € 3 € 2 € 1 € 0 9
Koop € 450,‐ Energie Onderhoud (jaarbedrag) Het rapportcijfer
Levensduurkosten dienen altijd op
tijdstip t=0 met elkaar vergeleken te
worden.
ALUMINIUM
HOUT
Koop € 450,-
€
450
400
Energie
€
246
230
Onderhoud (jaarbedrag)
€
48
336
NCW - LCC
€
743
“winst” is er al voor jaar 10 !
10
€
966
Sportcentrum Vianen
•
•
•
•
•
DBM + energie (=TCO), 20 jaar
Investering = 13,4 mln
M + energie = 7 mln
8.500 m2 BVO
Dubbele sporthal, 2-baden
zwembad, horeca, annexen
• Geen harde eisen voor SROI
• Duurzaamheidsambitie
11
12
Uitvraag TCO 20 jaar
•
•
•
•
Helder proces + dialoogronde
2x budget + prestatie PvE
Exploitant is gemeente Vianen
Uitgangspunten gebruik
duidelijk
– openingstijden
– bezoekersaantallen
– programmering
13
Aanpak aanbieder
• Quick-scan pve & uitvraag
• Lokatie-studie
– Restwarmte, aanwezige bronnen,
• Concept plan opstellen
• Keuzes maken:
– Investeringen
architectuur/materialisering (C2C, DuBo)
– duurzaamheid/energie
– onderhoud en exploitatie
“je investeert waar het rendeert”
14
Analyse TCO-kosten
TOP 20 VAN KOSTEN
LCC - 50 jaar
Schoonmaak
€
5.644.500
Electra
€
2.108.733
Luchtbehandelingskasten
€
586.650
Gevel van aluminium / panelen
€
488.269
Aluminiumkozijnen met glas
€
380.570
Regelingen
€
365.424
Koude
€
319.242
Warmte
€
315.150
Communicatie
€
285.304
Vastrecht
€
255.400
15
Duizenden
LCC nominale kasstromen
€1.600
Onderhoud bouwkundig
Onderhoud Installaties
€1.400
Warmte
Water
€1.200
Electra
Schoonmaak
€1.000
Koude
Vastrecht
€800
€600
€400
€200
€1
16
11
21
31
41
LCC ≠ Terugverdientijd
17
LCC op objectniveau
• Heel veel onderdelen van de
berekening zijn niet of moeilijk te
beïnvloeden.
• Maar alleen door zichtbaar maken
worden ze bespreekbaar.
18
Besparen op onderhoud
• Installaties:
– Kleinere vermogens lucht, CV,
koelen
– Minder ‘geregel’, meer o.b.v.
afspraken
• Bouwkundig:
– Niet schilderen maar gecoat
materiaal.
19
Besparen op Energie
• Installaties:
– Zelf opwekken (PV, WP etc.).
– Energie terugwinnen.
– Dan ook meer onderhoud !!
• Bouwkundig:
– Isoleren: Rc= 8 – 6 - 4
20
Aanbesteden op TCO?
• Zorg voor heldere uitvraag, maar ‘timmer’
het niet dicht
• Maximaal of taakstellend (reëel) budget
geeft mogelijkheid voor Gunning op Waarde
• Denk goed na over termijn onderhoud en
taakverdeling
• Betrek gemeente/exploitant bij uitwerking,
o.a. handboek en monitoring installaties
• Zorg voor ruimte in het contract inzake
nieuwe ontwikkelingen
• Mogelijk inpassen van bonus/malus (niet
alleen malus)
• “een goede adviseur in de voorfase levert
geld op”
21
Vragen over TCO ??
• Zelf doen?
• Kostendata?
• ..
• ..
• ..
22
Download