15-04-22-raad-van-bestuur-vzw

advertisement
Raad van Bestuur vzw Prolier
22 april 2015
Aanwezig: Ameloot Rik, Andries Ivo, De Koninck Philip, Dierckx Kristel, Goris
Annemie, Heuten Gilbert, Hoefkens Alix, Kusseneers Paul, Lenaerts Nadia, Op De
Beeck Mara, Peeters Kris, Sermeus Dieter, Sluydts An, Theunis Wim, Van den
Bosch Dirk, Van Steenkiste Paul, Van Tendeloo Sarah, Verwaest Rik en Wagner
Christina
Voorzitter: Van den Bosch Dirk
Verslag: Mondelaers Dominique
Verontschuldigd: Cornelis Ella, De Visscher Luc, Gils Emmy, Verzwyvel Frans
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (25-02-15)
Opmerking in verband met punt 7: Zomer in het Park van 28/06 tot en met 5/07
in plaats van 5/06.
De vergadering keurt het verslag goed.
2. Opvolging vorig verslag (25-02-15)
Geen punten ter opvolging.
3. Goedkeuring agenda
De vergadering keurt de agenda goed.
4. Terugkoppeling werkgroepen: Marketing (prijzenbeleid), Content,
Infrastructuur (budget foyer, ideeën en voorbeelden), Financiën
(stand van zaken)
Philip De Koninck licht toe wat er in de werkgroep Marketing besproken is:
- Voorstellingen voor jongeren:
- Kwaliteit is belangrijker dan prijs
- Label voor voorstellingen die interessant zijn voor jongeren,
eventueel aan verlaagd tarief
- Alternatief voor de verplichte schoolvoorstellingen => zelf kiezen
- Familievoorstellingen:
-Is er een meer geschikt moment dan zondagnamiddag? =>
woensdagnamiddag of zondagvoormiddag?
- Combinatiemogelijkheid met verjaardagsfeest
- Differentiatie in prijs
- Vriedenpassen:
- Momenteel enkel prijsvoordeel gedurende de eerste 10 dagen van de
Verkoop => prijsvoordeel langer laten duren in tijd?
-
- Nog meer voordelen: kraslotenactie (win 1 jaar gratis voorstellingen in
het LCC), goodiebag, mail van het LCC op verjaardag, Tijdsvoordeel voor
verkoop voor ZIP, exlusief moment op ZIP voor vriendenpashouders,…
Presentatieavond om nieuw seizoen voor te stellen
Wall of fame
Openingsuren van loket => spitsperiode ook avondkassa
Promofilmpje Rode Draad: samen door Lier met bekende Lierenaaars
Verwelkoming van nieuwe burgers met bv een ticket of kortingbon van het LCC
=> Prijsdifferentiatie voor familievoorstellingen kan nog uitgewerkt worden voor
seizoen ‘15-’16. Dit mag echter geen te complex systeem zijn
=> Label voor jongeren kan ook maar oppassen dat dit niet te paternalistisch
wordt want dan werkt het niet
=> Artefact, Pelikul zijn initiatieven die vanuit de jongeren zelf gestart zijn. De
jongeren krijgen de vrijheid om hun project uit te werken. Dergelijke project
werken
Paul Van Steenkiste licht toe wat er in de werkgroep Content besproken is:
- Niet de bedoeling om te gaan programmeren maar om de grote lijnen in die
programmatie mee te bepalen. Focussen op disciplines die goed werken en
eventueel specialiseren
- In eerste instantie inzetten op samenwerkingen met het Lierse cultuurleven =>
via deelraden van de koepel de culturele verenigingen laten weten wat er vanuit
LCC al gedaan wordt ter ondersteuning. Daarna volgt een bevraging naar de
noden om vervolgens een strategie te bepalen
=>Er moet goed worden nagedacht over het kader waarbinnen dit gebeurt opdat
er geen valse verwachtingen gecreëerd worden waardoor de frustraties of
vooroordelen eerder worden aangewakkerd dan weggehaald
Dirk Van den Bosch licht toe wat er in de werkgroep Infrastructuur besproken is:
- Er wordt nagedacht over wat er op korte en op lange termijn kan gerealiseerd
worden. Hiervoor wordt een prioriteitenlijst opgesteld.
- Vermits 2014 is afgesloten zonder dat de voorziene middelen uit de reserves
moesten ingezet worden, is er de mogelijkheid om deze middelen in te zetten om
de foyer op te frissen (toog in de foyer, ramen vervangen, vloer verven, plafond
weghalen,…
=> Er komt een gesprek met het CBS waar een concreet voorstel wordt gedaan.
Indien het CBS akkoord gaat, worden de werkzaamheden in de foyer nog gestart
voor het begin van seizoen ‘15-’16.
Rik Ameloot licht toe wat er in de werkgroep Financiën besproken is:
- Begroting en resultaten zowel per seizoen als par jaar weer te geven op een
vereenvoudigde manier
- Bepalen wat er in de begroting kan worden ingeschreven om investeringen te
kunnen doen
5. Stand van zaken samenwerkingsovereenkomst Liers Cultuurcentrum
– Stad Lier
De overeenkomst werd op het CBS besproken. Er waren nog opmerkingen in
verband met de reserves => Wat is de bestemming er van? Wat is de limiet om
reserves op te bouwen? => Er werd een afspraak gemaakt met de financieel
verantwoordelijke van de Stad Lier om dit te bespreken.
=> vooral de onbestemde reserves moeten geplafonneerd worden. Er is een
buffer nodig om financieel tegenvallende seizoen te kunnen indekken maar deze
is niet onbeperkt. Op lange termijn moet er bepaald worden welke te realiseren
projecten prioritair zijn
6. Financiële stand van zaken seizoen 14-15
Minder voorstellingen dan vorig seizoen maar wel hoger bezoekersaantallen
(23.356 tegenover 21.996 bezoekers). Hiermee zit het aantal bezoekers ook
meer dan 7.000 bezoekers boven de oorspronkelijke raming. De inkomsten
liggen ook hoger dan geraamd. Op vlak van de inkomsten zijn er nog wel wat
kosten te verwachten maar het seizoen wordt zeker positief afgesloten.
7. Overzicht seizoen 15-16
- 95 voorstellingen in seizoen ‘15-’16 ten opzichte van 91 voorstellingen in
seizoen ‘14-’15. Verdeling per discipline ligt in dezelfde lijn
- Beloftevol theaterseizoen
- Bruno Vanden Broecke is rode draad en komt langs met 5 verschillende
voorstellingen
- Grote namen: Daan, De Mens, Milow, Jef Neve, Jan De Wilde, Roy Orbison
tribute, Circus Ronaldo,…
- Uniek voor Lier: Reuzenverhaal door Peggy De Landsheer en Kristin Aras,
concert rond Sint Gummarus ism Festival van Vlaanderen – Mechelen,
Kamer&Koor-concertreeks, café parole met Isolde Lasoen, Bruno Vanden
Broecke en Stefaan Van Brabandt, Jiskefetavond, De Drie Wijzen,…
- Verderzetting van filmontbijtreeks
8. Nieuws uit het LCC (Sterrenbeelden, Lokale helden, ZIP, Kleinste
Theater…)
- Kleinste theater => bijna klaar. Bedoeling om op verschillende locaties kleine
concerten te doen en om voor en na de voorstelling een concert te doen voor
een selectie vriendenpashouders
- Sterrenbeelden => Verkoop heeft 1.800 euro opgeleverd voor Stappaert
=> Kunnen niet verkochte foto’s in het LCC nog te koop worden aangeboden?
=> Mogelijkheid wordt bekeken
- Lokale Helden op 30 april => beloftevol project dat ondersteund wordt door
Nationale Loterij
- Pelikul is opgestart
- Kamer&Koor-reeks: zondag 26/4 laatste concert binnen deze succesvolle reeks
- Zomer in het Park: programma is klaar. Verkoop en promo start in mei
9. Stand van zaken tribune
Er zijn twee dossiers binnen die formeel in orde zijn. De potentiële leveranciers
zijn COS en Jezet Seating. Het dossier wordt op 4/5 aan het CBS voorgelegd
voor toewijzing.
10.
Toewijzing druk brochure
Er zijn prijzen binnen gekomen van drie verschillende drukkerijen. Bulckens
diende de goedkoopste bieding in.
De vergadering gaat akkoord om de opdracht aan Bulckens toe te kennen.
11.
Varia
11.1 Vrijwilligers ZIP
Oproep voor vrijwilligers tijdens ZIP => Kris, Kristel Wim stellen zich alvast
kandidaat
11.2 Ad Rem krantje
Samenwerking werd stop gezet. Het was gratis maar weinig tot geen rendement.
11.3 Vervanging
Ellen De Boeck (Groen) woont niet meer in Lier. Groen wil haar vervangen.
11.4 Rode Draad
Suggesties: Warre Borgmans, Ruth Beeckmans, Els De Schepper
11.5 MOOOV
Oproep om naar een film te komen tijdens het MOOOV-filmfestival.
Download