Prenataal Stevig Ouderschap

advertisement
Stevig Ouderschap
Prenataal en Postnataal
een aanbod van Jong Florence,
jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, binnen het
Centrum voor Jeugd en Gezin
Doel Prenataal Stevig Ouderschap
Betere (geboorte)resultaten door aandacht
voor:
• Gezonde leefgewoonten
• Stressfactoren
• Goede voorbereiding op het moederschap
• Preventie kans op kindermishandeling
Doelgroep
Alle aanstaande moeders die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken, zoals:
• Tiener-/alleenstaande moeders
• Laag opgeleide ouders
• Ouders die te kampen hebben met armoede
• Ouders met psychiatrische problemen
• Ouders die als kind mishandeld en/of misbruikt zijn
• Ouders zonder steunend netwerk
• Ouders met nicotine-, drugs- en/of alcoholverslaving
• Ouders met medische- en/of psychosociale problematiek
• Ouders van meerlingen
• Ouders waarvan het kind tijdens een eerdere zwangerschap
overleden is
Wie kan aanmelden?
Aanstaande moeders kunnen worden aangemeld door:
• Verloskundige
• Gynaecoloog
• Huisarts
In overleg met zwangerschapsbegeleider as moeder;
• Algemeen Maatschappelijk Werk
• Schoolverpleegkundigen 4-19 jaar
• Scholen
Aandachtsgebieden
•
•
•
•
Gezonde leefgewoonten (voeding, genotsmiddelen)
Stressfactoren (financiën, huis, conflicten)
Omgeving (veiligheid, plek, vervoer baby, SBS)
Moederschap (verwachtingen tav moederschap
/bevalling/baby, bv geven stimuleren)
• Sociaal netwerk (vader erbij betrekken, MIM)
• Voorbereiding op de bevalling, overige aandachtpunten (anticonceptie, voogdij, kinderopvang)
Voorbereiding op de bevalling
• Waar ga je bevallen?
• Kraamzorg in een zo vroeg mogelijk stadium regelen
• Mogelijkheid van verblijf in het geboortehotel
bespreken
• Wat heb je nodig voor een ziekenhuis /
thuisbevalling?
• Wie zal bij de bevalling aanwezig zijn?
Beoogde resultaten
• Verbeterde gezondheidstoestand moeder
tijdens de zwangerschap, waardoor minder
vroeggeboorten en hoger geboortegewicht
baby en hierdoor betere start
• Ouders weten zich gesteund en krijgen
hierdoor meer zelfvertrouwen
• Borstvoeding heeft meer kans van slagen
Aanmelden
Via aanmeldingsformulier prenataal huisbezoek
(folder voor aanstaande ouders)
Huisbezoek wordt gedaan door getrainde/ ervaren
jeugdverpleegkundigen, zie contactpersonenlijst
Bij het eigen cb in de wijk, zn. via centraal adres Jong
Florence: [email protected];
(Postnataal) Stevig Ouderschap
Alle ouders krijgen een vragenlijst uitgereikt
tijdens het zuigelingenhuisbezoek van het cb
Vragen hebben betrekking op:
• eigen verleden en opvoeding
• psychisch welbevinden, sociaal netwerk
Jeugdverpleegkundige kan ouders ook adviseren
om mee mee te doen
Wat gebeurt er als een gezin
geïndiceerd is om mee te doen?
• Telefonisch contact met de vraag of ouders
mee willen doen
• Persoonlijk gesprek jeugdverpleegkundige
• Hierna definitieve beslissing van ouders om
wel of niet mee te doen
• In totaal ± 6 huisbezoeken in 1½ jaar, in het
begin wat vaker, daarna wat minder vaak
Wat komt er aan de orde?
•
•
•
•
•
•
•
Beleving ouderschap
Onmachtgevoelens
Zorgen op allerlei gebied
Steun vanuit de omgeving
Eventuele hulpverleners
Voorlichting over ontwikkeling kind
Gedurende de gesprekken wordt er een
vertrouwensband opgebouwd, luisteren belangrijk
Meer info/overig aanbod
www.stevigouderschap.nl
•
•
•
•
Nazorg couveusekinderen door JF
Experts huilbaby’s door JF
Uitgebreide kennis sociale kaart Den Haag
Kinderthuiszorg en Thuisbegeleiding Florence
Jeugd
Download