Als de roze wolken verbleekt zijn

advertisement
© C. Brekelmans
Zorgmodule
Als de roze wolken verbleekt zijn
Module POP groep
COZ/POP/0716
Doel
Het belangrijkste doel van de POP- groep
is samen met andere zwangere vrouwen,
waarbij de zwangerschap gekleurd wordt
door psychische klachten, het verdere verloop van de zwangerschap, de bevalling en
de kraamperiode met meer vertrouwen tegemoet te zien.
Wat kunt u verwachten?
In een kleine groep van 8 tot maximaal 12
vrouwen komt u gedurende zes weken een
ochtend bij elkaar.
In die zes weken worden diverse thema’s en
onderwerpen behandeld. Zoals: Hoe zorg
je voor het krijgen en behouden van stabiliteit? Hoe bereid je je voor op de bevalling en het aanstaande moederschap? Hoe
maak je contact met je baby? Hoe bewaar
je het evenwicht tussen ontspanning en inspanning?
Daarnaast ontvangt u informatie over hoe
u vroege signalen die kunnen leiden tot
een dreigende terugval van de psychische
Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ ’s-Hertogenbosch
tel: (073) 553 88 44 Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.
klachten kunt herkennen en wat u dan het
beste kunt doen. En er wordt stilgestaan bij
het gebruik van eventuele medicatie.
Tijdens de bijeenkomsten is ruimte voor
het inbrengen van eigen onderwerpen en
ervaringen.
Hoe ziet het programma er ongeveer uit?
9.00 uur Ontvangst
Start programma door middel van terugblik op de week
en de vorige bijeenkomst. In
de eerste bijeenkomst zal er
ruimte gemaakt worden voor
een kennismaking.
Thema-uur aan de hand van
door gezamenlijk opgestelde
thema’s
± 10.30 uur PAUZE
DVD kijken “In the womb”
Contact maken met je baby
Afsluiting
12.00 uur Einde programma
[email protected]
www.reiniervanarkel.nl
Wat gebeurt er na de bevalling?
Na de bevalling wordt een terugkombijeenkomst georganiseerd.
U bent hierbij welkom, samen met uw
baby, om deel te nemen aan een ontspannende evaluatie. U krijgt de gelegenheid te
vertellen hoe het met u en uw kindje gaat
en hoe u terugkijkt op de afgelopen tijd.
Ook zal er aandacht zijn voor het contact
maken met uw baby.
Postadres:
Reinier van Arkel
Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie
Postbus 70058 5201 DZ ’s-Hertogenbosch
Download