12. sociale kaart - Ketenzorg Amsterdam

advertisement
OPAh.12
12. SOCIALE KAART
Hieronder vind u een lijst met essentialia voor de sociale kaart ouderenzorg. Deze
dient u waar nodig voor uw eigen regio paraat te hebben.
CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)
www.ciz.nl
Dagbehandeling
www.amsterdam.nl
klik op: adressengids
zoeken naar: dagbehandeling ouderen
Diëtetiek
www.nvdietist.nl
www.amsterdam.nl
klik op: adressengids
zoeken naar: diëtist
Ergotherapie
www.gezond.amsterdam.nl
Fysiotherapie
www.kngf.nl
www.gezond.amsterdam.nl
Geriater
www.amsterdam.nl
klik op: adressengids
zoeken naar: geriatrie
Gespecialiseerde thuiszorg
www.amsterdam.nl
klik op: adressengids
zoeken naar: thuiszorg
GGZ
www.amsterdam.nl
klik op: adressengids
zoeken naar: ggz
Hulpmiddelen
www.cvz.nl
klik op: zorgpakket
klik in de rij Zvw-kompas op: hulpmiddelenzorg
www.amsterdam.nl
klik op: adressengids
zoeken naar: hulpmiddelenverstrekking
Logopedie
www.nvlf.nl
www.amsterdam.nl
klik op: adressengids
zoeken naar: logopedie
Maaltijdvoorziening
www.amsterdam.nl
klik op: adressengids
zoeken naar: maaltijdvoorzieningen voor
ouderen
Mantelzorg
www.platformmantelzorg.nl
www.markant.org
www.expertisecentrummantelzorg.nl
Noodbedden regeling
- verpleeghuis psychogeriatrisch
- verpleeghuis somatisch
De noodbeddenregeling is voor noodopnamen in een verpleeghuis buiten kantooruren: ma t/m vr tussen 17.00 en 8.00 uur,
in het weekend en op feestdagen.
© HKA werkgroep ouderenzorg 2010
pagina 1 van 2
OPAh.12
Het rouleerschema waarin staat welk huis
dienst heeft, is beschikbaar bij de instellingen en bureau zorgtoewijzing. De huisarts
van de patiënt belt de 24-uursdienst van
Cordaan Thuiszorg 020 886 00 00.
Procedure in het kort
- Huisarts meldt iemand aan bij CT na
17:00 uur;
- Instelling houdt het noodbed vrij volgens
het rouleerschema en vraagt de eerste
werkdag na opname de indicatie aan bij
CIZ;
- Het betreffende verpleeghuis overlegt met
de cliënt wie de aanbieder van voorkeur
is. In de voorlichting wordt rekening gehouden met de te verwachten indicatie;
- Het verpleeghuis informeert de instelling
van voorkeur en zorgt voor overplaatsing.
Palliatieve zorg
www.netwerkpalliatievezorg.nl
Patiënten- en Ouderenorganisaties
www.clientenbelangamsterdam.nl
Specialist Ouderen Geneeskunde
(voorheen verpleeghuisarts)
www.amsterdam.nl
klik op: adressengids
zoeken naar: ouderengeneeskunde en/of
verpleeghuisarts
Thuisalarm
Informatie en aanmelding via
ATA alarmering 020 592 33 44
Thuiszorg organisatie
www.amsterdam.nl
klik op: adressengids
zoeken naar: thuiszorginstellingen
-
Amsta
Buurtzorg Nederland
Cordaan Thuiszorg
Evean
Osira Groep
- Zonnehuisgroep
www.amsta.nl
www.buurtzorgnederland.com
www.cordaan.nl
www.evean.nl
www.osiragroep.nl
www.zhga.nl
Vervoer
www.amsterdam.nl
klik op: adressengids
zoeken naar: ouderenvervoer
Vrijwilligers
www.vca.nu
www.uvvnet.nl/amsterdam
www.amsterdam.nl
klik op: adressengids
zoeken naar: vrijwilligers
Wijkverpleging
Loopt via de diverse thuiszorginstellingen.
© HKA werkgroep ouderenzorg 2010
pagina 2 van 2
Download