Okan_-_Kerstmis_(les(...)

advertisement
Kerstmis: een lichtfeest
Ontwikkelingsdoel
Terrein 3: Feesten en vieren
Doel 12: de symbolen en gebruiken van de eigen godsdienst duiden.
Begrippen
Dit zijn de begrippen die je aan de lessenreeks kan toevoegen.
A-begrippen: verandering, feest, hoop, respect, vrede, rechtvaardigheid
B- begrippen: God, symbool, Jaarcyclus-levenscyclus, wonder, redding, aanbiddingverering
C-begrippen:
- Christendom: menswording, redding, Kerstmis, Maria, Messias (verzoening)
- Jodendom: chanoeka, menora
- Islam: Ramadan
- Humanisme = /
- Hindoeïsme: divalifeest
- Boeddhisme: /
- Sikhs: /
Stap 1: Communiceer!
Impuls:
- voorwerpen zoals kandelaar, kaars, kerstlichtjes, …
- foto’s over deze voorwerpen
- boek over lichtfeesten of http://www.klap.net/religies/lichtfeesten/lichtfeesten.html
- filmpje / foto over kerstboom op markt
open vraagstelling:
- wat zie je?
- wat voel/denk je wanneer je dit ziet?
- wanneer gebruik je dit?
- Wat valt je op?
- Is dit gebonden aan 1 religie?
Stap 2: Pas toe!
Impuls:
- bijv een filmpje over een kerstboom waarvan de lichtjes aangaan, of vuurwerk!
Open vraagstelling?
- Waarom maak je licht?
- Wanneer maak je licht
1
-
Waarom gebruik je vuurwerk?
Wanneer wij licht hebben, duwen we op een schakelaar => is dat overal zo? Hoe
maak je licht?
wanneer je feest, maak je dan extra licht?
Wanneer heb je het meest nood aan licht? (welk seizoen?)
Stap 3: Onderzoek!
Impuls: bijv. You Tube filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=7B7IvtELiZs
(zoekterm = Nativity story birth to cross line drawing)
Of in verteld (wel Hollands accent) = getekend door Dick Bruna (tekenaar van Nijntje):
https://www.youtube.com/watch?v=34ItjeqiM4g
3A: Christendom het kerstverhaal waar bij de nadruk ligt op de ster
- ster die Jozef en Maria de weg wijst naar de stal
- ster die de herders brengt bij Maria en Jozef
- Ster die de drie wijzen brengt bij Jezus?
Voor analfabeten kun je het verhaal vertellen aan de hand van de kinderbijbel of de map
“Bijbelverhalen in Beeld” van Averbode.
Het verhaal in dialoogvorm kun je vinden in echt TOV 4, het werkschriftje ‘Rondom
Kerstmis’, pp. 8 – 11. (handig voor starters die redelijk taalvaardig zijn)
Hier kun je extra foto’s gebruiken van bijv.
http://www.statenvertaling.net/beeld/honthorst_aanbidding_herders_1622_grt.jpg
http://www.schilderijen.nu/schilderij/Benjamin-Gerritsz.-Cuyp-Aanbidding-derherders-i6572.jpg
je ziet de straal van de ster die op Jezus schijnt. Zo kan je licht met Jezus verbinden.
Een andere belangrijke link is natuurlijk naar "Jezus, het licht der wereld"
(Joh. 1,9 en 8,12; zie ook Mt. 4, 16 en 5,14-16; in die laatste verzen zit de opdracht aan
ons om licht te zijn),
"Licht uit Licht" (geloofsbelijdenis)...
Waarom wordt Jezus zo genoemd?
3B: Kijken bij de buren: zie: http://www.klap.net/religies/lichtfeesten/lichtfeesten.html
- moslims: geen echt lichtfeest al zijn de maan en de sterren belangrijk bij
moslimfeesten. Het is de stand van de maan die veel feesten bepaalt . Daarnaast
zijn er ook bekende verwijzingen naar licht in de Koran
(Koran 24, 35: "Allah is het Licht van de hemelen en de aarde.
Zijn Licht is als een nis waarin een lamp staat.
De lamp is door glas omgeven. Het glas is zo schitterend als een ster.
Ze brandt op olie van een gezegende boom,
een olijfboom, die niet van het Oosten en niet van het Westen is,
waarvan de olie bijna uit zichzelf licht geeft, ook al heeft geen vuur haar
aangeraakt.
Licht boven Licht. Allah leidt tot Zijn Licht wie Hij wil.)
2
-
Joden: Chanoeka
-
Hindoes: Divali en vooral dag drie waarbij Shri Lakshmi, godin van het licht (en moeder
-
Boeddhisten: (niet allemaal, enkel Hinayana Boeddhisme: Loy Kratong)
van het universum), die gevierd wordt.
Hierbij leg je telkens de nadruk op het licht en waarom ze het licht gebruiken / waarom
ze het licht belangrijk vinden.
Stap 4: Contextualiseer!
Hoe kunnen we een licht zijn voor de anderen?
- door te helpen
- door te zijn als Jezus (het waren eerst de arme herders die bij Jezus waren en dan
pas de rijke wijzen)
- door te troosten
- door op te komen voor elkaar
- door in te gaan tegen het onrecht
Stap 5: Evalueer!
Hoe zou het zijn moest iedereen een lichtje voor een ander zijn?
Is iedere Christen een christen een lichtje voor een ander?
(diezelfde vraag kun je ook stellen met de andere religies)
afsluiting: het lied https://www.youtube.com/watch?v=El1YPgBZglk (lied: licht in de
nacht)
3
Download