Document

advertisement
Saffier De Residentie
op weg naar
Lerende Organisatie
Middenkaderbijeenkomst
18-06-2015
De Lerende Organisatie
3 punten
• Wat is een ‘Lerende Organisatie’ ?
• Waarom wil Saffier De Residentie Lerende
Organisatie zijn ?
• Wat heeft dat te maken met die andere leerdingen
binnen Saffier De Residentie, zoals:
Lerende Evaluatie
Vraaggericht werken
Dia 3
Lerende Organisatie (Definitie)
Is een organisatie die haar leden en
medewerkers in staat stelt
de dienstverlening aan te passen aan een
voortdurende veranderende omgeving
door scholing,
ontwikkeling en
initiatief te stimuleren.
Dia 4
Waarom willen wij dat zijn (1)
Onze missie
• Wij hebben als SRG toegevoegde waarde voor de
maatschappij, met name voor kwetsbare doelgroepen.
Hen ondersteunen opdat zij zichzelf kunnen zijn en
blijven, dat is onze missie.
Onze toekomst
• Alleen door blijvend te leren kunnen we ons als
organisatie door-ontwikkelen naar een instelling die dat
ook in de toekomst kan en mag doen.
Dia 5
Waarom willen wij dat zijn (2)
Alles verandert
• Want dienstverleners -ook in de gezondheidszorg- die
willen overleven, zullen heel goed op de klant moeten
kunnen inspelen. Ter plekke, in het direct klantcontact.
Cliënten veranderen
• Klanten, ook onze cliënten, zijn allemaal verschillend,
met hun eigen geschiedenis en hun eigen vragen. En
ze veranderen ook mettertijd.
Dia 6
Waarom willen wij dat zijn (3)
Van instructie naar zelfstandigheid
• We kunnen niet alle situaties waarmee de cliënt onze
medewerker confronteert van te voren bedenken en in
werkinstructies vastleggen: medewerkers moeten
zelfstandiger kunnen handelen en inspelen op situaties
Eigen regie
• Alleen als medewerker regie kan nemen, kan het
lukken cliënten de regie voor hun leven te laten houden
Dia 7
DUS
Lerende Organisatie is een middel om
• op een continu veranderende manier
• ook in de toekomst nog
• te kunnen blijven doen wat we willen doen:
• samen werken in een organisatie
• die kwetsbare mensen ondersteunt
• om hun eigen regie te blijven houden
• En zo kwaliteit van leven te kunnen bieden
Dia 8
Lerende Organisatie
(Definitie)
Is een organisatie die haar leden en
medewerkers in staat stelt
de dienstverlening aan te passen aan een
voortdurende veranderende omgeving
door scholing,
ontwikkeling en
initiatief te stimuleren.
Dia 9
En wat is dan
de Lerende Evaluatie
(1) Ontwikkel- en onderzoeksmethode
• Die we eerder toegepast hebben bij Royal Rustique
(2) Project van Saffier De Residentie
• Inhoud: in een periode van drie jaar ontwikkelen we
een nieuw woon-, leef- en behandelconcept waarbij
wonen en regie van de cliënt nog meer centraal komen
te staan
• Hierbij worden wonen, zorg en behandeling gescheiden
aangeboden op een voor iedereen betaalbare manier,
zodat de zorg in de toekomst mogelijk en betaalbaar is.
Dia 10
En wat is dan
de Lerende Evaluatie (2)
Waar
• We doen het project in Nolenhaghe en Domus Nostra
Verwachting
• Dit nieuwe concept heeft niet alleen positieve gevolgen
voor de kwaliteit van leven van de cliënten, maar ook
voor de arbeidstevredenheid van de medewerkers.
• We geven al doende vorm aan de verpleeghuiszorg
- of beter- aan de Langdurige Zorg van Morgen
Dia 11
En wat is dan
Vraaggericht Werken
•
•
•
•
Een systematische werkmethode
volgens binnen -Saffier De Residentie- al in 2012
ontwikkelde visie gebaseerd op onze kernwaarden
die we nu stapsgewijs aan het invoeren zijn
om ons doel:
de ondersteuning van de cliënt
bij het blijven houden van de regie over diens leven
zodanig dat die kwaliteit van leven ervaart
zo goed mogelijk te uit te voeren
Dia 12
Samenhang
• Vraaggericht Werken en Lerende Evaluatie gaan allebei
over veranderingen binnen Saffier De Residentie
• Vraaggericht werken gaat over ondersteunen in direct
gesprek met de cliënt, om de regie daar te houden
• Lerende Evaluatie gaat op zoek naar de manier omdat
te doen in een regel-omgeving die zo gewoon mogelijk
is, d.w.z. met normale regels voor wonen, zorgen en
behandelen (‘gescheiden’)
• ……..
Dia 13
Samenhang
• Vraaggericht Werken en Lerende Evaluatie gaan allebei
over veranderingen binnen Saffier De Residentie
• Vraaggericht werken gaat over ondersteunen in direct
gesprek met de cliënt, om de regie daar te houden
• Lerende Evaluatie gaat op zoek naar de manier omdat
te doen in een regel-omgeving die zo gewoon mogelijk
is, d.w.z. met normale regels voor wonen, zorgen en
behandelen (‘gescheiden’)
• Bij al deze grote bewegingen (maar ook bij kleinere)
helpt het om een lerende organisatie te zijn
Dia 14
15
Dia 16
Download