Wie heeft de oplossing voor het kwaad?

advertisement
Christendom: God schiep de mens goed. De mens heeft
zich laten misleiden door de satan en hierdoor gekozen
voor de dood en het kwaad. De mens kwam in de handen
van de satan. Door Zijn liefde voor de
mens en de wereld heeft God als ultieme reddingsoperatie Zelf het grootste
offer gebracht dan men zich kan voorstellen: In de persoon van Zijn Zoon Jezus kwam God Zelf naar deze aarde, om
te lijden en te sterven, om zo de schuld
die wij bij Hem hebben zelf te voldoen.
Door Zijn opstanding uit de dood heeft
Jezus de dood overwonnen. Door deze
losprijs is de weg naar God weer geopend.
God belooft aan een ieder die deze losprijs, die Jezus aanvaardt, vergeving van zonden en een leven in een nieuwe
wereld waar geen kwaad meer is. Dat nieuwe leven begint
hier op aarde door de wedergeboorte. Na zijn sterven zal een
christen bij Jezus’ terugkomst opstaan en voor altijd in een
volmaakte wereld met alle andere christenen bij Jezus zijn
Het Bijbelhuis
Wezenstraat 9
Iedere zaterdag open van 11.00 tot 16.00 uur
[email protected]
Wilt u meer van weten of gratis informatie ontvangen neem
dan contact op met: [email protected]
Wie heeft de oplossing
voor het kwaad?
Atheïsme,
Boeddhisme,
Hindoeïsme,
Islam,
Jodendom,
Christendom.
Allemaal bekende wereldgodsdiensten. In een land waar
vrijheid van godsdienst is kan het allemaal naast elkaar bestaan. Een goede zaak zult u wellicht zeggen. Een mens is
vrij om te kiezen wat hij gelooft. Het is fijn als mensen ergens in vertrouwen en geloven. Het geeft een betere wereld.
Ja, maar is dit ook inderdaad zo? Als we eens kijken naar het
wezen van de verschillende religies en de oplossing die ze
hebben voor het grote probleem in deze wereld, het kwaad,
dan staan nog al wat religies met de mond vol tanden.
Wat hebben ze ons te bieden:
Atheïsme: Er is (waarschijnlijk) geen God.
Gevolg is dat het kwaad dus ongestraft bedreven kan worden. Na de dood hoeft men
ook geen verantwoording af te leggen van
je daden. Kortom; geen motivatie om aan
een betere wereld te werken. Het kwaad
zal nooit uitgeroeid worden.
Boeddhisme: Indien men op de juiste (spirituele) wijze leeft zal men uiteindelijk het geluk
ervaren. Gevolg; mensen zijn hier al vele honderden jaren mee bezig en de ellende en het
kwaad in de wereld wordt alleen maar meer.
Hindoeïsme: De daden van een mens vor-
men zijn karma. Een goed of een slecht
karma beslist aan het eind van het leven over
de toekomst van de ziel. Hoe beter je leeft, hoe hoger of
beter de levensvorm waarin je terugkeert is. Maar je
loopt ook het risico om slechter te worden.
Als dit de waarheid is dan heeft de mens
uiteindelijk nog niets geleerd. De oplossing voor het kwaad ligt in de mens zelf.
Het falen van elk mens, ook de meest
religieuze, garandeert een wereld met
alleen maar meer problemen en aan
het kwaad komt zo nooit een einde.
Islam: Probeer te leven volgens de regels van
de Koran. Hierdoor heb je de meeste kans dat
Allah uiteindelijk vergevingsgezind is. Zij die
het Paradijs bereiken hebben vele maagden
tot hun beschikking. Gevolg; een streng leven volgens allerlei wetten en regels. In de
Islam staat de mens er alleen voor. Door je
goede werken is er een kans op succes. Helaas voor degenen die falen, er is geen hoop.
Zekerheid van een goed leven na de dood krijg je nooit.
Het kwaad wordt onderdrukt maar wordt niet overwonnen. Er is geen overwinning op de dood en het kwaad.
Jodendom: God koos het Joodse volk om een uniek ver-
bond met God te hebben; de beschrijving van deze overeenkomst is de Thora zelf. Joden geloven dat zij voor een
specifieke opdracht zijn gekozen; om een licht
te zijn voor de naties en een overeenkomst met
God na te komen zoals die wordt beschreven in
de Thora. Er zal een Joodse Messias komen of
wellicht een messiaans tijdperk. Een zeer bevoorrechte godsdienst. Uitgekozen door God
Zelf om een licht te zijn in de wereld. Uitzicht
op een Verlosser en een vrederijk. Helaas
moeten we constateren dat de joden in het
jaar 33 hun eigen Messias hebben verworpen. Buiten de Messias om is er geen hoop
voor een einde van het kwaad in de wereld.
Hierdoor is de boodschap van de Verlosser naar de heidenen gegaan en is het christendom ontstaan. Desondanks blijven de Israëlieten het volk van God. En zal
God op Zijn tijd het land en het volk Israel herstellen.
Download