Bestaat het kwaad

advertisement
Een universiteitsprofessor besloot op zekere dag
zijn studenten uit te dagen.
- ‘Alles’, vroeg de Prof?
- ‘Ja, alles’, was (na enige aarzeling) het antwoord van de
student.
‘In dat geval, heeft God ook het kwaad
geschapen. Correct?
‘Aangezien het kwaad bestaat’, zei de
professor …
Hier had de student geen antwoord op, en hij zweeg dan maar
De prof was in zijn nopjes dat hij de gelegenheid had
gegrepen om nog maar eens aan te tonen dat het geloof
enkel een mythe was.
Plots stak een andere student zijn hand op en vroeg:
“Mag ik u een vraag stellen, professor?”
“Natuurlijk”, antwoordde deze...
-Bestaat de koude?
-Natuurlijk, antwoordde de professor
Heb jij nooit kou gevoeld?
“ In feite bestaat de kou niet, meneer.
Volgens de studies van de fysica,
is koude de totale en volledige afwezigheid van warmte.
Een voorwerp kan alleen bestudeerd worden
wanneeer het energie heeft en afgeeft
en het is de warmte van een voorwerp dat zijn
energie doorgeeft .
“Zonder warmte zijn de voorwerpen inert, niet in staat te reageren.
Maar koude bestaat niet. We schiepen die term ‘koude’ om de
afwezigheid van warmte uit te leggen”
“En duisternis?” , vervolgde de student.
-”Die bestaat”, wierp de professor op.
“U heeft het opnieuw mis voor, meneer,
duisternis is gewoon de totale afwezigheid van licht.
U kan licht en helderheid bestuderen,
maar niet de duisternis.
Het prisma van Nichols toont de variëteit van verschillende
kleuren waarin het licht kan uiteenvallen volgens de lengte
van de golven.
Duisternis is de ‘term’ die wij geschapen hebben
om de totale afwezigheid van licht uit te leggen.”
En tenslotte vroeg de student:
“En het kwaad, meneer, bestaat het kwaad?”
God schiep het kwaad niet. Het kwaad is
de afwezigheid van God in de harten van de mensen,
het is de afwezigheid van liefde, menselijkheid en geloof.
Liefde en geloof zijn zoals warmte en licht. Zij bestaan.
Hun afwezigheid leidt tot het kwaad”
Nu was het de beurt van de professor om de
stilte te bewaren...
De naam van de student was :
ALBERT EINSTEIN
Download