Opdracht maken voedselweb

advertisement
Bijlage 1: Toelichting bij de organismen
Bladluis
Prikt gaatjes in de nerven van de bladeren en zuigt de sappen op.
Eekhoorn
Eet graag zaden, zoals eikels, beukennootjes, dennenappels
Eik
Koolmees
Eet alle soorten insecten
Kruisspin
Voedt zich met allerlei plantenetende insecten
Lieveheersbeest
Voedt zich vooral met bladluizen
Lijsterbes
Merel
Eet alle soorten insecten en bessen
Miljoenpoot
Leeft in de strooisellaag (bovenste laag van de bodem met afgestorven
materiaal van planten) en voedt zich met afgevallen bladeren en takjes
Pissebed
Deze geleedpotige hoort tot de kreeftachtigen. Leeft in de strooisellaag
(bovenste laag van de bodem met afgestorven materiaal van planten) en
voedt zich met afgevallen bladeren en takjes.
Schorskever
Boort gangen in de schors van de stam van o.a. de eik
Specht
Hakt gaten in de stam om zich te kunnen voeden met insecten in de
schors.
Sperwer
Roofvogel. Eet o.a. zangvogels en muizen
Spitsmuis
Leeft van kleine planteneters in de strooisellaag.
Vliegend hert
Voedt zich met dode takken, veelvoorkomend in de strooisellaag
Opdracht voedselweb brugklas
Benodigdheden
 Voedselwebkaarten
 Groot vel A3-papier
 Potlood
Vragen en opdrachten
1) Maak met behulp van de voedselwebkaarten en met pijlen een voedselweb op een A3-vel.
2) Benoem de producenten van het voedselweb.
Producenten:
3) Welke dieren zijn in dit voedselweb omnivoren (alleseters)?
Omnivoren:
4) Consumenten kunnen worden ingedeeld in verschillende ordes.
Vul de consumenten van het voedselweb in, in onderstaande tabel. Noem bij elke orde
minstens 1 voorbeeld
1ste orde
2de orde
3de orde
4de orde
Consument
5) Geef een voedselketen uit jouw voedselweb dat bestaat uit 5 schakels:



6a) In de eik wordt de bladluis bestreden met het anti-bladluismiddel ‘Denka’.
Wat zijn de gevolgen voor het voedselweb?

6b) Zijn de gevolgen voor elk organisme even groot? Licht je antwoord toe.
7) In het gebied waar de eik staat heerst een ernstige schimmelplaag, die de eiken aantast en
uiteindelijk tot de dood van de eik zal leiden. Om verdere verspreiding te voorkomen zit er
niks anders op dan alle eiken te kappen. De gekapte bomen worden afgevoerd.
Wat is hiervan het gevolg voor de schorskever, de spitmuis en de specht?
Download