Opdrachtenblad (met oplossing)

advertisement
Naam:......................................................................
Datum:.............................................................
Kunnen bepaalde dieren worden gemist?
1. Vervolledig de voedselketen. Trek de correcte pijlen.
Tip: prooi  eter (let op de richting van de pijl)
Een voedselketen bestaat uit levende wezens die door elkaar opgegeten
worden.
Ze zijn dus elkaars voedsel en halen uit elkaar de nodige energie om te
overleven en zich voort te planten.
Trek nu de correcte pijlen.
Aan de basis van bijna alle voedselketens staan planten.
Een plant is een levend wezen dat zijn eigen weefsel aanmaakt op basis
van (dode) mineralen en zonlicht.
Een dier daarentegen maakt zijn weefsel aan op basis van het weefsel van
een ander levend wezen. Dus op basis van de dieren of planten die hij
opeet.
Weet je nu ook waarom planten steeds aan de basis van de
voedselketen staan?
Er is geen niveau onder de planten omdat ze geen levende wezens eten.
Weet jij wat de volgende woorden betekenen en geef een voorbeeld?
herbivoor = graseter (voorbeeld: koe)
carnivoor = vleeseter (voorbeeld: tijger, kat)
omnivoor = alleseter (voorbeeld: de mens)
1
2. Vervolledig het voedselweb. Kan je nog andere dieren toevoegen?
Tip: prooi  eter (let op de richting van de pijl)
Als je verschillende voedselketens met elkaar verbindt krijg je een
voedselweb. Eigenlijk zijn alle levende wezens met elkaar verbonden en
niet slechts één keten.
Als één laag uit het voedselweb verdwijnt, wordt het samenleven
van planten en dieren verstoord! Kan je dit verklaren?
In het voedselweb is elke laag met elkaar verbonden. Als één laag
verdwijnt betekent dit minder voedsel voor een andere laag met het risico
dat deze laag ook verdwijnt, enz... Zo wordt het hele voedselweb
verstoord.
2
3. De voedselpiramide
Je kunt een voedselketen ook voorstellen als een voedselpiramide.
Daarin staan de levende wezens op verschillende niveaus. Ze eten telkens
wezens die een niveau lager staan. En ze worden opgegeten door wezens
die een niveau hoger staan. De verhouding tussen een lager niveau en zijn
hoger niveau is ongeveer 10%.
Een voorbeeld.
Een gazelle eet gras en wordt opgegeten door een jachtluipaard.
Hoe ziet de voedselketen er dan uit? Vul aan:
gras  gazelle  jachtluipaard
Vul ook de voedselpiramide aan.
jachtluipaard
gazelle
gras
In een voedselpiramide is de verhouding tussen een lager niveau en
zijn hoger niveau ongeveer 10%. Kan je dit met je eigen woorden
uitleggen?
Tip: Stel je hebt 1 jachtluipaard thuis als huisdier. Hoeveel gazelles moet
je dan hebben om deze jachtluipaard te voeden en hoeveel eenheden gras
………………………………………
moet je dan hebben om die gazelles te voeden?
Elk niveau heeft ongeveer 10 keer de hoeveelheid nodig van een lager
niveau. Als je dus één jachtluipaard hebt, heb je 10 gazelles nodig die dan
weer op hun beurt 100 eenheden gras nodig hebben. Dit verklaart dan
ook de vorm van de piramide.
3
Bekijk het volgende filmpje. Kan jij een gelijkaardige strip maken die
een voedselketen of een misschien zelfs een voedselweb uitbeeldt? Je
mag de dieren kiezen maar het moet wel kloppen.
https://www.youtube.com/watch?v=n-rLiW0kU3s
4
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards