Voedselrelaties

advertisement
DEEL 1
Organismen vormen een
levensgemeenschap
Hoofdstuk 1:
VOEDSELRELATIES
BIOTOOP: invloeden
Elk organisme wordt beïnvloed door:
Ø
Biotische factoren (levend)
l
l
l
l
Ø
voedsel
predatoren
soortgenoten
individuen van andere soorten
Abiotische factoren (levenloos)
l
l
l
l
l
temperatuur,
water
licht,
bodemgesteldheid
lucht
Biotoop: grasland
 Planten als basis van de voedselrelaties
 Planten aangepast aan hun voortplanting
VOEDSELKETEN
Opeenvolging van
organismen waarbij
elke schakel uit de
reeks geheel of
gedeeltelijk als
voedsel dient voor de
volgende.
Voedselketen
Consument
3e orde
Producent
Autotroof
Consument
1e orde
Heterotroof
Consument
2e orde
Heterotroof
Autotroof = kunnen zèlf hun organische stoffen
maken (door fotosynthese)
Heterotroof = andere organismen nodig om aan
organische stoffen te komen
Heterotroof
Producenten
 Ze maken energierijke
stoffen met behulp van
lichtenergie.
 Ze brengen energie in de
kringloop.
 Organismen die de eerste
schakel vormen in elke
voedselketen.
Consumenten
Organismen die zich voeden met producenten
en / of andere organismen
VOEDSELWEB
Schema waarop
met pijlen de
voornaamste
voedselrelaties
binnen een levensgemeenschap
weergegeven zijn.
Voedselweb
Producent
Consument
1e orde
Consument
2e orde
Consument
3e orde
VOEDSELPIRAMIDE
Grafische voorstelling
van de opeenvolgende
voedselniveau ’s in een
voedselketen.
De groene planten
vormen de basis, de
consumenten de top.
Figuur een geometrische voorstelling van voedsel
Het aantal is duidelijk!
Slechts ca. 10% van de aanwezige energie in
een niveau wordt ‘doorgegeven’
aan het volgende niveau.
(warmte en beweging kost energie)
Reducenten of ontbinders
Afvaleters die afgestorven organismen
(planten & dieren) omzetten in mineralen.
VOEDSELKRINGLOOP
Biologisch evenwicht
Toestand waarbij in een
levensgemeenschap het
aantal individuen van elke
soort om een gemiddelde
waarde schommelt.
Voor een bepaald biotoop
blijft deze waarde in de tijd
constant.
Er is dan voldoende voedsel
voor elke schakel uit de
voedselkringloop!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards