dag 1-2-3-4 - hooggevoelig.org

advertisement
PNI 2 maart 2012 dag 1
Pijn, persoonlijkheden en pijn-chronificatie, Leo Pruimboom
LGI
Oorzaken
Pijn
Het laatste stapje is de keuze vd ziekte en wat is dat dan? De weg is voor het grootste gedeelte
universeel voor elke ziekte. De keuze van de ziekte is afhankelijke van de persoonlijkheid, genetica en
epi-genetica (genetische kwetsbaarheid).
Cel =Tekst
Weefsel = context
Orgaan
Systeem
Organisme
Omgeving
Het tekst-context verhaal kan je zo breed trekken als je wilt. De aarde is een tekst in de context
universum.
Wat is bepalend voor ons gedrag? Is het upstream of downstream? Een ding is zeker; er was eerst
een omgeving en toen was er een cel en toen was er een mens. Die mens bevindt zich in een
omgeving.
Ons gedrag wordt bepaald door de cel en de omgeving. Hoe communiceert de cel met de omgeving?
Het gaat om de communicatie en niet om wat voor cel. Elk nieuw ding ontstaat door de fysiologische
noodzaak; overleving. Alles wat er tussen de cel en de omgeving zit is enkel daar geweest om te
kunnen overleven. Door noodzaak werden eencelligen meercellig.
Oorzaken
Chronische pijn (48% vd europeanen)
Persoonlijkheden
Waarom??? Wat is de meerwaarde?
Robuustness?
Epigenetische achtergrond
Homeostase
1
-verstoring = tijdsafhankelijk
Adaptogene cap.-
Homeostatic conformers -
2
3
≈
3 - adaptatie aan nieuwe omstandigheden
3= Robuustness; mensen conformen in bepaalde situaties, echter mét consequenties en niet zomaar blijvend. Zoals
bijvoorbeeld de ziekte van Lyme waarbij verhoogde cholesterol voorkomt dat Borelia kan groeien. Echter is verhoogde
ontsteking de consequentie.
Chronische pijn is de enige mogelijke strategie om de chaos in iemands leven te organiseren.
A Lipoproteine E4 is het ‘polymorfisme’ bij Alzheimer. Maar wat is de meerwaarde van Alzheimer?
Aging en doodgaan is genetische negeren (genetic neglect), dus genen worden uitgezet.
Chronische pijn blijft chronisch om de context te structureren naar een leefbare omgeving. Het
biomedisch proces is secundair aan het symptoom want anders zou dat proces wel beter werken. Als
de robuuste reactie niet op tijd uit wordt gezet dan ontstaat er een ziekte die niet uit zichzelf stopt.
Bv ontsteking leidt tot griep, griep is dan de robuuste reactie, echter ontstaat er een doorgeschoten
robuuste reactie als vervolgens een depressie ontstaat. Chronic suffering is de meest effectieve
strategie om te overleven (Artikel in Nature).
Chronische pijn; is het een epifenomeen (proximate medicin volgt dan)? Is het een robuuste reactie?
Is het een doorgeschoten robuuste reactie?
Stel er is sprake van een ‘hernia nuclei P.’. Leidt dit tot pijn of geen pijn (komt het meest voor). Of is
er geen schade, is het intact, en leidt dat tot pijn of geen pijn?
Een prolaps is een niet-symptomatische hernia en komt gemiddeld zes keer voor bij mensen rond de
50 jaar. Is de tussenwervelschijf imuuntolerant of niet? Nee. Het is niet gevoelig voor infiltratie van
immuuncellen. Want dan zou het opgevreten kunnen worden en het ruggemerg moet juist
behouden blijven. Echter zonder ontsteking is er geen mechanische invalidatie mogelijk.
TRP Transient Receptor Potential
Een gevoel is altijd TRP specifiek. Mensen hebben 28 verschillende soorten TRP’s en dat maakt 28
faculteit gevoelens mogelijk (vermenigvuldigd). Er is bijvoorbeeld een TRP voor het scherpe gevoel
van peper, knoflook, gember, mosterd, wasabi. Of een TRP voor histamine; het jeukgevoel.
In de tussenwervelschijven zitten geen TRP’s voor stoffen bij schade (prostaglandines ed.). Het is
alleen mogelijk als neutrofieleninfiltratie plaatsvindt wat ergens door mogelijk was gemaakt. En dat is
niet de schade zelf. Er zijn dan gemiddeld 75 verschillende soorten bacteriën in de
tussenwervelschijven terecht gekomen die ontsteking mogelijk maken. Deze bacteriën komen uit de
mond, darmen en huid. En deze wil je niet in je bloed hebben maar in weefsels zodat er in ieder geval
geen sepsis mogelijk is.
Als er bulging is (de nucleus drukt) dan is er verweking nodig om de nucleus eruit te laten schieten
(hernia). Enkel mechanische druk kan dat niet veroorzaken. Verweking kan alleen gebeuren als er
multi-microbiële belasting is wat ontsteking veroorzaakt. Degeneratie → verweking → microbiële
infiltreerbaarheid ↑ + biomechanische druk → pijn + ontsteking
Je krijgt alleen verandering van de biomechanica als er een ontsteking plaatsvindt. Reumatoïde
Artritis kan dus niet zomaar plaatsvinden. Gewrichten zijn immuuntolerant. Zonder microbiële
infiltratie is de auto-immuunziekte niet mogelijk. Er is een bepaalde treshold voor antigen
representatie om er een pijnlijke hernia van te krijgen.
IS
First Line; barrières; Dit omvat het weefsel en serotonine/melatonine als sterkste anti-biotica’s (antiviraal). De barrières dienen ter voorkoming van activatie van de second line defence.
Second Line; Innate Immune System; dit omvat de leukocyten welke FF aanmaken welke koorts
veroorzaken (pyrogeen). Dit is erg duur, grove, anti-carcinogeen (NKcells), massief, niet-specifiek,
matig tot slechte leercapaciteit, relatief kortdurend (96 uur), cytotoxisch vanwege de sec. schade. FF
activeert APC, antigen presenting cells, en deze behoren ook tot de second line.
Third Line; Adaptive Immuune System, AIS; Dit omvat de CMIS en daaronder valt het Th2systeem en
de humorale Ig’s. De humorale Ig’s en de first line defense zijn het goedkoopst omdat hierbij geen
ontsteking nodig is. Echter lokt het Adaptive Immune System een AIZ uit. APC’s vertellen het AIS dat
er hulp nodig is en maak hiertegen geen antilichamen aan. Oftewel; ik ben er wel maar toch niet.
APS’s activeren de thymus voor differentiatie van T0 cellen naar Th1, Th2, Th3 of Th17 cellen. Als er
sprake is van multiple microbiële activatie dan ontstaan er ernstige concequenties waarbij Th17
langdurig actief is.
Th1
Dit systeem is de eerste langzaam en duur vanwege de differentiatie. De tweede keer is het
supersnel en goedkoop. Inenten is bijvoorbeeld wel degelijk geindiceerd, je maakt daarmee de
antilichamenproductie onafhankelijk van het IS. Je slaat daarmee de activiteit van het aangeboren IS
over. Kenmerken Th1: sterk cytotoxisch, sterk pyrogeen, anti-carcinogeen, intra-cellulaire antigenen
zijn doelwit, specifiek, niet-gevoelig voor lichaamseigen antigenen, hierbij ontstaan niet-weefsel
specifieke AIZ zoals psoriasis van huid, gewrichten en nieren, een immuunziekte waarbij de uitlokker
zich overal presenteert, dit systeem heeft ook een grote leercapaciteit wat via de B-memorycells
verloopt (dit betekent een cross naar Th2).
Th2
Kenmerken Th2: extra-cellulair, self, anti-inflammatoire, B-memory, pro-carcinogeen, pyrofiel (temp.
verlagend).
LGI ontstaat doordat iets nog nooit is opgelost; een wond. Steeds worden er opnieuw neutrofielen
geactiveerd. Meet hs-CRP!! Bij psoriasis is de huid niet meer immuuntolerant en is dus Th17
geactiveerd. Een AIZ betekent minimaal 2 hits waarvan 1 multiple microbieel is.
Een psycho-emotioneel probleem laat een spoor achter daar waar een microbieel probleem
aanwezig was en anders wordt het een psychiatrische ziekte.
Alle organen; longen, lever, schildklier, pancreas, synoviale gewrichten, zijn gut-derived organs! Dat
betekent bijvoorbeeld dat Hashimoto, een schildklierziekte, gut-reparatie vraagt (neemt hits weg).
Reuma, psoriasis, alzheimer, hernia, ze hebben allemaal te maken met microben en LPS. LPS is de
bescherming van bacteriën maar zorgt voor een immuunreactie. Gramnegatieve bacteriën
(firmicutes) hebben heel veel LPS. Bactereoides hebben laag LPS. LPS wordt vooral opgeslagen in de
hersenen, de hersenen zijn natuurlijk heel erg immuuntolerant. Alzheimer kan dus in feite een
kwestie zijn van spirochetes (borelia) in de hersenen.
Hiërarchie van organen, evolutionair bepaald
Energie is het oudste systeem, daarna het IS. Organen krimpen en dan blijven de oudste functies
over. Zoals gluconeogenese door de lever. Als het over de lever, pancreas, vet of spierweefsel gaat
dan is reparatie pas mogelijk als de wond gesloten is en de energieverdeling het mogelijk maakt.
Er was eens een eencellige, bestaande uit Ω3 en Ω6, proteïnes, en jodium als anti-oxidant. Door de
zon en K1/K2 kon de eencellige zonder mitochondriën ATP produceren. Echter kon O₂ de proteïnes
oxideren dus ontstond er een celkern voor de proteïnes/DNA. Elke vier uur kwam de zon op. Er was
dus al ritme. Door fotosynthese werden de aminozuren tryptofaan, tyrosine, en phenylalanine
verbrand tot phylloquinone (vitamine K1). Des te ouder de substantie des te meer functies eraan
hangen. Alleen mitose was mogelijk en dus geen verandering maar aanpassing is nodig voor
overleving. De zuurstofdruk is de rollercoaster vd evolutie. O₂+H₂→H₂O → rem op de draaiing van
water.
Eerst was er omgeving en dan fysiologie en dan genen! Enkel fysiologische noodzaak bepaalt de
genen. Twee cellen vallen elkaar aan en krijgen dubbele celwand en voegen samen → groene algen.
Groene algen gaan drijven en verbranden. Vitamine D is dan de bescherming tegen UV. Vitamine D
beschermd de cel, het maakt de celwand dichter maar ook zwaarder. De groene alg zakt weer in de
diepte van de zee. Een zwemblaas ontstaat om O₂ te kunnen filteren. De zwemblaas betekent
aanwezigheid van gladde spieren. Gladde spieren vraagt om meer energie dus zijn er enzymen nodig.
Celmetabolisme is dus afhankelijk van Vitamine D en K en co-enzym Q10 (uit tyrosine etc.).
Mitose delingen leidt tot eitjes. Water wordt damp, damp wordt wolken, de temp. daalt en er
ontstaat een ijstijd van 60 miljoen jaar, zoet water wordt zout door stijging van Na, Cl en Jodium.
Eitjes blijven vervolgens in het organisme om te kunnen overleven, dit betekent interne fertilisatie en
daarvoor is thermoregulatie nodig en een waterhuishouding voor de aanvoer van voedingsstoffen.
Hierdoor ontstaan mineralocorticoidreceptoren en aldosteron. En na de geboorte werd je weer
opgegeten want dat was je immers toch zelf. Er was seksualiteit nodig en om elkaar te bevruchten
waren er rudimentaire handjes, beentjes en kaken nodig, dit betekent het ontstaan van meiose.
Hier komt leptine om de hoek. Leptine indiceert botten en sekshormonen. Om afweer bij meiose
mogelijk te maken moest er een immuunsupressie zijn; dat betekent cortisol (gluconeogenese) en
glucocorticoidreceptor wordt gemaakt uit mineralocorticoid receptor.
Leptine wordt geproduceerd door een adipocyt. Een stamcel gaat differentiëren tot fibroblast bij
lagere zuurstofdruk van 21% en toen konden we leptine produceren.
Tijdens de ijstijd was er een zuurstofdruk van 21%. De oceaan daalt 140 m. en de glibberige
organismes komen droog te liggen. Myofibroblasten worden lipofibroblasten, lipofibroblasten
produceren leptine. Leptine fungeert als surfactant (spanningsverlagende stof) en dat maakt creatie
alveoli mogelijk en collageen type IV. Dit is dun en sterk bestaat uit vet en eiwit.
Leptine productie gaat samen met ADRP adipocyt differentiating relating protein en deze stof maakt
onderscheid tussen WAT en BAT zodat thermoregulatie vd longen mogelijk is want dat is nodig voor
overleving.
Botten domineren de endocrinologisch andere organen. Botten zijn dus ook endocrinologische
organen. Leptine zorgt voor beweging, metabolisme, voortplanting en thermoregulatie. Bij negen
weken zorgt leptine voor de baarmoeder of testikels.
Hier ontstaat de walvis en toen pas landelijke zoogdieren op het land, eerst waren er dus reptielen.
Jodium was nodig voor groei en moest opgeslagen worden, hier ontstaat de schildklier. Naast het
ontstaan van de longen kwam er ook een complexer hart. De vraag naar glucose werd groter en er
was een pancreas en insuline nodig.
Om ritme te realiseren waren er bijnieren nodig, deze zorgden voor A+NA en maakten vluchten
mogelijk.
Er komt veel energie waardoor de neocortex doorgroeit door de fysiologische druk. Parathoid
hormone related hormone Pthrh zorgt voor het eerste EGF eerste groeihormoon.
De kaken, armen en benen zijn voor seksualiteit. SH problematiek hangt dus samen met
osteoporose. Bij botproblemen is het dus aardig beroerd met de gezondheid. Kaken geeft
mogelijkheid om gebeten te worden en vraagt dus om het verworven immuunsysteem.
Ziekte is terug naar de evolutie = verlies van verschillende soorten adipocyten en van lipofibroblast
naar myofibroblast. Er gaat ander collageen geproduceerd worden en dat is gaande bij
longemfyseem, levercirrose, nefronen worden myofibroblasten, longen lopen vol met vocht en lijdt
tot verstikking. Dit devolueren is overleving in de context!
Twee en een half jaar walging betekent het verworven immuunsysteem domineert het aangeboren
immuunsysteem. Dan volgt er schaamte; de ventrale vagus gaat domineren, emoties zijn enkel cel
tot celcommunicatie.
Upstream behandelen vraagt om celmetabolisme.
Door de zoute zee ging het energiesysteem stuk vd eitjes en daardoor ging het intern verder.
Wat er als tweede komt, communiceert met het eerste. Dus de pancreas communiceert met de
botten.
PNI 2 maart 2012 dag 2-3-4
Lever
De lever heeft 500 functies te doen. Het is de energieverdeling die bepaalt welke functies actief
blijven en welke achterwege gelaten worden. De lever hoort niet voelbaar te zijn. Het wordt
beschermd door de ribben. Wanneer de lever vergroot is en wel voelbaar is dan is er sprake van een
vervette lever. De lever sluit aan op de bovenste holle ader zodat homeostase het beste gereguleerd
kan worden.
De lever heeft 300% capaciteit. Echter in westerse landen ligt dit vaak veel lager. De lever heeft grote
capaciteit tot necrose en apoptose en kan dus snel regeneren. De lever gebruikt 25-30% van de
zuurstof. De lever is het eerste station in het lichaam en moet ervoor zorgen dat er niet teveel
dangersignals zijn om activatie IS te voorkomen.
90% van de lever bestaat uit zeshoekige hepatocyten/leverlobjes waarin sinusoiden liggen; holtes
waarin alles gebeurd. In ons lichaam zijn 2 poortadersystemen. H-P-as en Pancreas-Lever-as.
Evolutionair gezien is het belangrijk dat vanuit de pancreas 100% insuline op de lever aankomt zodat
de lever alle nodige energie krijgt om alle functies te bewerkstelligen. De lever is insulineafhankelijk
voor zijn eigen energie. Alleen bij gevaar gaat het naar de rest van het lichaam. Insuline komt in de
poortader en wordt door de lever geregistreerd. Ritmische productie hoort en is dat niet zo dat gaat
de lever meer gluconeogenese starten. Wanneer uiteindelijk weer FFA in de poortader aankomen
dan registreert de lever dat de gluconeogenese afdoende is geweest. Het buikvet is nl. gaan
lipolyseren en zit dus vol waarmee de rest ook is afgedekt. Na een goede voeding dan activeert BAT
en dat verwarmd het lichaam. Koude na de maaltijd is een duidelijk energietekort. Het BAT activeert
namelijk niet meer.
Van de 100% insuline, daarvan neemt de lever 50% zelf en dat remt de gluconeogenese voor 20% en
stopt glucose in glycogeen.
Alle stoffen die geen calorische waarde maar wel zoet zijn, dus geen glucose, leidt tot ziektebeelden.
Het gebruik van goede glucosebronnen is juist deel van de oplossing. Het aanwezig zijn van fructose
(wel calorisch) en zoetstoffen is het probleem.
Ontgifting
Fase 1 wateroplosbaar maken dmv CYP’s en dat gaat via de nieren eruit en anders gaat het door naar
fase 2. Wat naar fase 2 moet is erg schadelijk voor het lichaam en daarom kun je nooit zomaar enkel
fase 1 gaan stimuleren. Kies voor broccoli en whole food zodat beide fases hulp krijgen. Broccoli,
tomaat, knoflook en vis!!
Wat de darmen niet uitscheiden, gaat via de nieren, wat de nieren niet uitscheiden, dat gaat via de
longen, en wat de longen niet uitscheiden, dat gaat via de huid. Veel mensen zweten s’nachts heel
erg veel.
Fase 2 Vetoplosbaar maken-galzouten-darm
Fase 3 Het binnenkomen in het lumen van de darm
CYP’s
Voldoende Ω3 is nodig voor ontgifting. Bij CYP activiteit oxideert het Fe3+ en ontstaan er veel vrije
radicalen (Fe2+) en dus zijn anti-oxidanten hard nodig, naast B2 en B3. LPS inactiveert de CYP’s.
AZ verdeling
De hersen zitten hoog in aromatische AZ; Phenylalanine, Tryptofaan, Tyrosine. Hier hebben de
hersenen dus een grote affiniteit voor. En de lever kan dit reguleren mbv BCAA’s. De BCAA’s kunnen
onder de BBB voorkomen dat er teveel aromatische AZ de hersenen inkomen. Er wordt voorkomen
dat er teveel fake-hormonen ontstaan. BCAA’s zijn ook verantwoordelijk voor de Ig’s (IgA, IgG, IgM)
en wanneer dit dus niet toereikend is dan ben je minder beschermd en maak je IgE aan , je bent
intoleranter voor voeding en dit leidt tot allergieën. BCAA’s zijn bouwstoffen voor IgA, IgG en IgM.
AZ verdeling verstoord? Dit is een van de nieuwere functies van de lever, let op andere klachten zoals
spierpijn. Depressie met spierpijn is een tekort aan BCAA’s. Je trekt BCAA’s uit de spieren. Depressie
zonder pijn is een tekort aan Ser en Dop in de hersenen en dus algeheel eiwittekort.
Groeihormoon
IGF-1 proliferatie en GH is voor differentiatie. Te hoog aan testosteron is een tekort aan SHBG door
een teveel aan IGF-1 en dat komt door teveel te hoog glyceamische voeding. Bij inname fructose dan
ontstaat er nieuwvorming van vet; veel triglycerides en FFA= vrije vetzuren en geen insuline, dus
danger voor de lever (en ook voor het vaatstelsel). De lever vervet en de insuline is er niet om het te
reguleren.
NASH/NAFLD; De lever wordt toch nog necrotisch ondanks dat de lever goed kan regeneren. Door te
weinig beweging en teveel fructose. De hele insulinehuishouding wordt problematisch.
Pancreas
Inleiding door Monique Croes
De kop van de p ligt in de ronding van het duodenum. Het defaultprogramma van de p is insuline
produceren. Dit is de oudste functie van p en hierop wordt teruggeschakeld wanneer er sprake is van
pathologie. De p heeft een klokdienst, iedere 25 min. Wordt er een beetje insuline aangemaakt om
de p inwending te herstellen. De lever registreert dat en weet daarmee dat het goed gaat. Als we de
hele dag eten dan raakt dit verstoord. Spijsverteringsproblemen is het eerste symptoom als het mis
gaat en dat leidt tot IBS, coeliaki etc.
Het endocrien gedeelte van de pancreas produceert in de alfacellen glucagon, bètacellen insuline,
deltacellen somatostatine (GH-inhibitor; maagzuur en maaglediging wordt geremd). Het exocrien
gedeelte bevat de eilandjes van langerhans, waarvan in de acinaire cellen de voorloopstoffen voor
enzymen worden gemaakt; Amylases, peptidases, proteases, lipases. Daarnaast wordt bicarbonaat
aangemaakt. Alles komt tezamen terecht bij de sfincter v Oddy, waarvandaan alles wordt uitgestort
in het duodenum. Dmv van bicarbonaat wordt er in de maag secretine geproduceerd, en een ander
hormoon cholecystekinine wordt aangemaakt voor de galvrijmaking. Tezamen zal er gezorgd worden
voor een pH stijging. Hierdoor kunnen de enzymen goed functioneren. De enzymen hebben een
verschillende range in pH voor optimale werking. Lipase is werkzaam bij een uitzonderlijk hoge pH, nl
8. Het eerste probleem zal dus ontstaan bij de vetvertering. Opname van vetoplosbare vitamines en
Ω3 kunnen dan een probleem zijn.
Carbonanhydrase is verantwoordelijk voor de productie van bicarbonaat, en dit enzym is Zn
afhankelijk. Zn tekort is te testen (Lamberts). Oplossing van Zn nemen, in de mond houden, wat proef
je? Als het niet goor smaakt dan wordt het dus erg snel opgenomen en weinig geproefd. Als de
hypothalamus gevaar signaleert dan wordt de LC actief, en niet de motorcortex. Er is dan geen
ontspanning van de sfincter v Oddy en dat levert slechte spijsvertering.
Cadaverine en Putresine komen vrij bij slechte eiwitvertering. Dit geeft slechte adem, slechte
vaginale geur etc. Cadaverine en Putresine verbruiken veel SAMe. Dit geeft als consequentie dat er
minder melatonine aangemaakt kan worden. Dit betekent minder anti-oxidatieve werking, en slecht
slapen.
Oorzaken: minder productie v enzymen, activatieprobleem vd enzymen door bv verstopping van de
galblaas, Galstenen veroorzaken ontsteking vd p., ‘problematiek’ op niveau van de nervus vagus sympaticus
Β-glucoronidase is mogelijk via darmbacterie E. Coli en Streptokokken Pylori??. Deze bacteriën
hebben een pH nodig van 4 en 5 en dat is afhankelijk van de juiste hoeveelheid goede darmflora.
De acinaire cellen zijn verbonden met de bètacellen via een GAPjunction waar calcium doorheen
stroomt. De lever kan ongestoord werken wanneer er ritmisch insuline aankomt. Als er continu
insuline stroomt dan gaat het fout met de p en daar reageert de lever op met IR.
Pancreatic stallet cellen (PSC’s) worden actief bij schade en repareren weefsel door
collageenproductie en dat betekent littekenweefsel. Littekenweefsel betekent progressie van
pancreatitis fibrosis en uiteindelijk is er veel ontsteking en energieverdelingsproblematiek. Voor de
oplossing is het nodig dat melatonine weer werkt, de lever gerepareerd wordt dmv curcumine,
silybum en Ω3, de darmen gesaneerd worden etc. Het littekenweefsel laten oplossen is mogelijk door
melatonine, insuline en GH.
Energieverdeling door Leo
De energie naar de hersenen waarborgen is de meest belangrijkste functie in het leven. Bij dieren zijn
het de spieren die altijd energie moeten krijgen. Er is een fundamentele verschuiving van sterk naar
slim. Het instandhouden van de functies van de hersenen. De lever is ondergeschikt aan de hersenen.
Een nieuw systeem is fysiologisch dominant over oude systemen. Bij gevaar domineren de oude
systemen weer (freeze, fight/flight).
Of er is energieallocatie naar het centrale deel van het lichaam (hersenen) OF naar het perifere
lichaam. Hierin is een ritme belangrijk! Altijd naar de hersenen of altijd naar de periferie leidt beide
tot de dood. De spieren en de neuronen die zorgen voor de optimale energieverdeling.
BBB is bekleed met gliacellen; deze zijn verantwoordelijk voor de in en uitgave van stoffen naar en uit
het bloed in de hersenen, naar en van de neuronen. De gliacellen voeden de neuronen en
voorkomen blootstelling aan toxische stoffen. Eerst wordt de energietekort afgedekt in de hersenen.
Als dat niet door eten gebeurd dan verdwijnt het hongergevoel (hersensignaal) want ATP komt uit
het lichaam en dan blijft de lichaamshonger over. De pancreas regelt dit ritme dmv insulinepulse. Dit
wordt geregeld door een ‘clockgene’, hierin ligt het bioritme vast. Als het systeem werkt dan heb je
acht uur geen honger. (Zwangerschap? Evengoed zo?) De pancreas doet het zelf, bij tekort bemoeit
de hypofyse zich ermee en als het helemaal slecht gaat dan is de hypothalamus erbij betrokken. Het
hormoon wat dit ritme in stand houdt, is orexine. Orexine regelt plassen, poepen, seks, honger.
Besluitvaardigheid heeft te maken met de capaciteit om je energie te verdelen.
Emotie - angst, boosheid – is gerelateerd aan de werking van glucocorticoide GR. Veel GR in het
bloed, dan gaat er eerst glucose naar de hersenen zodat er opdrachten vanuit de hersenen komen
om actie te kunnen ondernemen. Spieren worden insulineresistent. Als je beweegt, heb je geen
insuline nodig, en dan kan de glucose naar de hersenen. GR laag dan gaat er glucose naar het
lichaam. Honger, energie naar hersenen, besluit nemen, hoe dichtbij is voeding?, optimal foraging
(minder energie verliezen in het zoeken dan dat het vinden opleveren zal). Iets uit de ijskast eten,
klopt gezien de functie vd hersenen en optimal foraging.
Leptine – productie door adipocyten - is vetsignaal voor de hersenen; Leptine laag, betekent voor de
hersenen energietekort en eist kortdurend lichaamsverwaarlozing zodat de hersenen afgedekt zullen
worden. Leptine hoog is voldoende energie en dus voldoende energie voor de hersenen en dus en
dus allocatie naar het lichaam.
Insuline – productie door pancreas – is spiersignaal voor de hersenen; Insuline hoog (wat stijgt)
betekent voldoende energie in de spieren en dus voldoende glucose en dus allocatie naar de
periferie. Insuline laag betekent te weinig glucose en is er energieallocatie naar de hersenen. Als je
bewogen hebt dan heb je de glucose voorraad verminderd (in de lever en de spieren). Na bewegen is
er een fysiologische drive om als eerste de voorraad weer af te dekken in de lever en spieren.
Gluconeogenese in de periferie is dus wat er dan gebeurd. Bij honger is er insuline laag en moet
glucose naar de hersenen. Bij beweging gebruik je dan vet en glycogeen in lever en spieren. Dan
eten, de hersenen krijgen sowieso energie, insuline hoog en glucose her bevoorraad de glycogeen.
Als je erg oplet dan merk je niet dat je maag leeg is. Dit heeft een grens, anderhalf uur is mogelijk.
Voor anderhalf uur is er energieallocatie mogelijk naar de hersenen, dan ben je meer
insulineresistent in de periferie. Is er eerst hyperinsulineamie en dan IR of vice versa? Er is eerst
hyperinsulineamie, er is dan zat energie om zowel je lichaam en de hersenen af te dekken, zonder
problemen.
Bij stevia, zoeter dan zoet, dan zou het insuline omhoog moeten gaan, de hersenen accepteren een
allocatie naar de periferie. Echter de insulinereactie blijft uit maar er komen wel calorieën mee.
Terwijl de hersenen allocatie naar de periferie hebben besloten dus zullen de calorieën die komen
naar de lichaam gaan. Als je honger hebt en je hebt bewogen dan is stevia of fructose waarschijnlijk
geen probleem. Want dan mocht er ook allocatie naar de periferie. Homeostatic noodzaak, daarvoor
moest je eerst bewegen, daarvoor wordt het vet gebruikt. Waarna er gegeten wordt zonder
problemen want de voorraden waren afgebroken. Vochtinname zoeter maken is hetzelfde effect.
Zoet op de tong is directe informatie voor de hypothalamus.
Welke prikkel dan ook, HPA-as actief, cortisolproductie, door cortisol start er altijd gluconeogenese,
er wordt altijd glucose geproduceerd voor de hersenen om de zoekactie te starten. Als er een
antwoord komt zonder prikkel, gebeurd er toch activering van HPA, en dan kan zelfs O2 of H2O
dikmaken. Zes keer per dag eten, en zestig keer drinken, is al die keren een energieallocatie naar het
lichaam. Steeds wordt de hypothalamus geactiveerd. Als het antwoord niet klopt krijg je toch een
post-prandiale ontstekings-reactie. Voeding binnenkomen in een lichaam waarin het IS actief is.
(Tweede schema, nieuw toegevoegd door Leo) @4 Er was meestal geen voeding. En dan werd het
dopaminesysteem actief, acetylcholine productie, is sterkste immunosuppressieve stofje, en dan
voeding, dat is dan zonder immuunreactie! En dan wordt je er niet dik van! Het uitzetten van het
immuunsysteem lukt pas bij een bepaalde prikkel, lage drempel, en dat is zoveel beweging waarbij je
500kcal verbruikt. Het gaat om postprandiale TNFα. Het kan namelijk niet zijn dat het fysiologisch is
dat het IS zo actief is na inname van wat dan ook. Foute vetten geven sterke postprandiale
ontstekingsreactie. Wat erin zit heeft uiteraard invloed. Maar het gaat met name om het moment
wat maakt of het kloppend is of niet.
Mensen met hogere TNFα productie hebben vermindering van de endotheelfunctie (Arteriosclerose).
Postprandiale ontstekingsreacties die het lichaam ontsteken, kunnen teveel zijn en ziekmakend
worden. Onderzoek; Wild kangaroevlees tov rundvlees, vasten, gewisseld van groep. Triglyceride,
TNFα, hsCRP veel hoger na rot vlees. Na zes uur is de ontsteking nog aanwezig. Bij zes maaltijden ben
je doodmoe want de je maakt de ontsteking steeds erger. Toch is dit minder ongeacht wat, wanneer
er sprake was van echte honger en bewegen.
We kunnen de ontsteking uit het lichaam stampen. Beweging, productie STAMP, remming activatie
Toll-like receptors in adipocyten rond de maag- darmkanaal. STAMP wordt geactiveerd door Ω3,
curcuma en gember. Door beweging is het immuunsysteem tot rust gekomen. De sedentary lifestyle
is verantwoordelijk voor het uitlokken van de ziekte door het eten. De bewegingsprikkel remt het
immuuneffect van eten en drinken. De ontstekingsreactie is het allerhoogst bij voeding hoger dan
225-275 kcal/100 g. Deze voeding is eerste oorzaak bij kanker. Wat we eten is verantwoordelijk voor
de ziektes. Iemand die niet meer beweegt heeft gigantische ontsteking bij eten. Terwijl er al hoog
productie is aan ontstekingsstoffen. Bij dorst en honger altijd eerst bewegingen maken,
kniebuigingen, opdrukken etc. voor immuunsuppressie.
Zwangerschap – energieverdeling
Bij voldoende energie en resources dan wint pa’s genen het van moeders genen. Rokende moeders
OF moeders in rokende omgeving, ‘third hand smoking’, alle nicotine komt in het kind. Hier komen
veel ziektes vandaan. Second hand smoking is een groot probleem maar third hand smoking is een
drama, want het kind heeft geen keuze.
Vaders genen willen moeder leptine en insulineresistent maken. Bij normale-schaarste winnen
moeders genen want zij mag niet dood. Ob-Ra leptin binding proteïn waardoor de leptine niet over
de BBB naar de moeder kan. Hierdoor komt de moeder heel veel aan! Pa wil een groot monster en
moeder een klein frummeltje. Onze huidige omgeving is meer gemaakt voor het grote monster.
Bij LR en IR krijgt de periferie van de moeder de meeste energie. Vroeger klopte dat, daar werden de
moeders niet dik van en met hun bewegingspatroon is IR en LR nodig om het kind de energie te
kunnen geven. Deze allocatie klopt maar het gedrag niet. Bloedende baarmoeder, bindweefsel, moet
belast worden en wordt anders niet stevig. Belasting is noodzaak. Rusten leidt juist tot miskramen.
Die abortus is allereerst noodzakelijk voor de moeder.
Het embryo is een suikerparasiet. Alle glucose gaat naar het kind. En het teveel wordt nieuw vet.
Denovo Lipogenesis; uit glucose wordt 22:3Ω9 gemaakt. En dat is a-functioneel vet en wordt
ingebouwd in de cellen en dat worden a-functionele cellen en veroorzaakt autisme en later
arteriosclerose.
Het nemen van Ω3 geeft luxe en maakt het mogelijk om toch de neocortex te gebruiken zonder dat
de energie van het kind eronder lijdt. Kinderen met het syndroom van down worden vet want ze
verbruiken niets. Dunne kinderen zijn duurder.
Bij hyperinsulineamie en geen LR dan gaat de energie naar je hersenen voor groei! Maar mét LR dan
gaat het naar de periferie. In de zomer slapper en slim, in de winter dommer en sterk.
Gedurende de periode verandert de insulineproductie. Tijdens de ovulatie is er een
hyperinsulineamie, de hippocampus groeit enorm. Na de ovulatie wordt je IR en krimpt de
hippocampus tot op het ergst tijdens de menstruatie. Als je al IR bent dan is de hippocampus bijna
volledig weg; PMS! De hippocampus zet de sympaticus en HPA-as uit en als de hippocampus er bijna
niet meer is dan maakt dat je minder stressbestendiger maken.
Gedurende de zwangerschap fluctueert de IR. De eerste 3 maanden is de embryogenese en dan is de
IR heel sterk, volg. 3 mnd relatief minder groei en dus bijna niet IR en de laatste anderhalve maand
ben je het ergste IR omdat het kind dan enorm groeit.
De lever – energieverdeling
In hoeverre wordt de lever geremd in zijn alleroudste functie. Totale remming van de
gluconeogenese dan zijn de andere functies toegestaan. Bij deels remming dan is er deels functie van
de rest aanwezig. Bij geen enkele remming van de gluconeogenese, dan is er sprake van diabetes,
dan is er een hoge ochtendglucose. De lever heeft dan de hele nacht glucose zitten produceren. De
andere functies worden pas toegelaten als de oudste functie geremd is.
1e weg Insuline uit de pancreas in de poortader naar de lever; levert 20% remming van
gluconeogenese. Van alle insuline neemt de lever 50% voor eigen energie en 50% gaat door naar het
hart. Wanneer het hart afgedekt is door de vette energie uit de chylomicronen (β-oxidatie), dan kan
alle insuline probleemloos passeren. Maar het is de insuline die bepaalt of het hart vet gebruikt of
niet. Als de insuline hoger is die bij het hart aankomt, dan gaat het hart de insuline gebruiken. Als de
insuline lager zou zijn dan weet het hart dat het de insuline niet zou mogen gebruiken en dan kiest
het hart voor vet als energie (β-oxidatie). Je β-oxidatie capaciteit is een nieuwe functie.
2e weg is dat de insuline aankomt op de Hypothalamus, de H reageert op de NV, de NV remt de lever
zijn gluconeogenese voor een deel.
3e weg is dat de overige insuline naar het vetweefsel gaat, adipocyten groeien, leptine wordt
geproduceerd en leptine remt dan de overige gluconeogenese. Leptine is de rem.
Het is pas als de hersenen besluiten dat het oké is dan pas kan alle gluconeogenese geremd worden.
Eerst zegt de lever dat het oké is, dan de hersenen en dan het vet. Leptine zegt dat er genoeg energie
is. De leptine komt in de hersenen, het zegt dat er geen honger is. De leptine komt aan op de
hypothalamus en de hypothalamus stimuleert de SK voor T3 productie. Het basaalmetabolisme mag
dan omhoog. Er is vrije wil! Er is geen gevaar meer en de energieverdeling is goed. Ieder gedrag mag,
zo ook reproductie.
Leptine is verantwoordelijk voor de vagusprikkeling. De zenuwvezels direct vanuit de lever naar de
vagus, afferenten, reageren op leptine.
Bij kortdurend gevaar - energieverdeling
Triglyceriden uit vet worden omgezet in glucose en monoglyceriden. De monoglyceriden komen in
het hart en worden ge-β-oxideert. De glucose gaat naar de hersenen. Er komt even extra veel bloed
naar de hersenen zodat deze er glucose eruit kunnen trekken. Vervolgens komt de insuline aan op de
bijnieren en het IS. De lever en de spieren worden IR en er is weinig insuline. De hersenen, IS, hart en
bijnieren gaan voor.
Het IS maakt FF aan.
Leptine – impact op de huidige humane fysiologie
1e weg Voeding – lipogenese – leptine – SK – T4 – lever – T3 = BMR gaat omhoog want alle organen
worden geprikkeld door T3. T3 zet vervolgens ook weer de HPT-as uit.
2e weg Immunologische prikkel – FF – Lipolyse en leptine. Lipolyse voor meer energie voor het IS. En
leptine is nodig voor het signaal dat er voldoende energie is zodat koorts mag. Koorts is ontzettend
duur (750kcal voor 3 graden) en is alleen mogelijk als er voldoende energie is. De koortsreactie is
nodig om de vijand te doden en is dus goed voor de persoon in gevaar. Maar de koorts is stervens
duur. De FF activeren dan de tanicyten zodat T3 gemaakt wordt en negatieve feedback geeft en de
HPT gaat uit en BMR gaat omlaag. Anders is er celactivatie zonder ATP en dan gaan cellen dood en
dus alle overige organen (lever, spieren, nieren, etc. Multiple organ failure).
Verlies aan eetlust, door de leptine, tijdens griep is zinvol om de bacterie niet te voeden en om niet
meer ellende binnen te krijgen. En de BMR gaat ook omlaag dus dat klopt.
(Cholera diarree is de wil van de cholera zodat het verspreiden snel gaat. De gastheer droogt er van
uit.)
LGI het duurt te lang, FF gaat domineren boven Leptine, je wordt centraal leptine resistent en gaat
terug in de evolutie. Glucose blijft hoog, evenals cholesterol en triglyceriden. Centraal leptine
resistentie, de neocortex wordt verwaarloosbaar, alleen poepen, plassen en overleven is wat telt.
Het IS wordt actief bij nieuwe false triggers en die doen precies hetzelfde als de bacterie, parasiet
etc. Evolution wordt devolution. De nieuwe stressfactoren zijn verantwoordelijk voor de devolutie
van de mens.
Leptine – SK actief – STAT5 actief – DNA – stikstofmonooxidsynthetase – vasodilatatie etc. =
toestemming om de cel te laten doen waarvoor die is.
Er is verhoogd glucose nuchter, cholesterol. Gedurende nacht is de enige manier om hoger aan te
maken en niet direct te verbruiken. Overdag is er hoog verbruik.
Gevaar: Hersenen 12% meer energie, IIS 6-20x!!! meer energie, Bijnieren 50% meer energie,
Hartspier 40-60% meer energie. Er is een glucose deficiëntie ontstaan en alles gaat terug naar de
alleroudste functies. Het BMR moet naar beneden. Wat er in het bloed aanwezig is, is niet perse
bruikbaar. Er wordt drie keer zoveel eiwit gebruikt, m.n. Tryptofaan, L-Glutamine en Arginine. Wat
geef je dan? Een organisme wat zelf zijn aminozuren produceert, onder druk zetten, de productie van
AZ, tryptofaan gaat dan omhoog. Dus tryptofaanvermindering is nodig voor de gastheer en is een
voordeel voor de gastheer en glutamine en arginine moet je geven. Tryptofaan wordt gebruikt om de
hersenen te beschermen tegen ontsteking maar de bacterie groeit erdoor.
Leptine kan een groeieffect uitlokken, voedingsinname alles wordt toegelaten. Of BMR gaat naar
beneden door de immuunreactie. Tryptofaan wordt melatonine en dat wordt aangemaakt in rust en
domineert leptine in pathologische situaties. Als er geen of nauwelijks melatonine is dan werkt
leptine via de pathologische pathway. De terugregulerende hormoon van leptine is melatonine.
5HTP moet je zeker geven, in 350-1200 mg wordt 3 mg melatonine
Oplossing - reEvolutioneren
1.
2.
3.
4.
Meer calorieën; meer glucose (geen fructose) want het IS eet het lichaam op.
Meer eiwitten
5 HTP + melatonine + co-factoren
Bioritme aanbieden, nuchter bewegen, kortdurend en intensief
Jan van Bremen onderzoek; liever met pijn bewegen dan met pijn niets doen (RA).
Bij virussen moet het IS weer competent worden. Het IS moet op tijd uitgezet worden. Arginine moet
het immuunsysteem uitzetten. Externe hyperthermie kan anti- en pro-inflammatoir werken.
Wanneer er lagere temperatuur is (depressie) dan is hyperthermie geindiceerd.
Paracetamol is een serotonine remmer en ser remt de pyrogene deel van de hypothalamus. De lever
gaat kapot aan paracetamol!
(Vervolg op 18-3-2012)
Zie schema;
De lever produceert T3 – verhoging BMR – T3 neg fb zet as uit.
Eten - Tanicyten produceren Diodenase T3 wat de omzetting T4 in T3 en dat remt de PVN weer.
De FF maakt de PVN leptine resistent – continu gluconeogenese – andere leverfuncties niet mogelijk.
Als het goed gaat dan mag de lever de functies uitvoeren, mét toestemming van de P via insuline.
Het ontstaan van Hypothalamus (daarna kwam de hypofyse) en de pancreas (daarna kwam de lever)
heeft gezorgd voor ritmes.
Hepatic resoleomics
De wetenschap is veel te lang uitgegaan van het volgende; eerst iets van vet naar wateroplosbaar
maken om het uit te kunnen scheiden. Het eerste omzettingssproces zou altijd toxischere stoffen
produceren. Men heeft altijd gezocht naar stoffen die de eerste Fase remmen! Men heeft naar
bepaalde CYP-remmers gezocht.
Resoleomics; des te sneller je het kan des te minder last heb je er van. Dit is het uitgangspunt. Hoe
kunnen Fase I, Fase II en Fase III enzymen versneld worden. Maar daarmee kan ook de anticonceptiepil ook in een paar minuten verdwenen zijn in de urine wanneer je bv veel ui en knoflook
gegeten hebt en waardoor je plotseling zwanger raakt. Soms zoek je wél naar een bepaalde toxiciteit.
Het gaat om de prioriteit. Paracetamol werkt niet tijdens een chinese maaltijd met gember en
curcumine.
Als er in het lichaam een situatie is waardoor gluconeogenese de prioriteit krijgt dan is
gegarandeerd(!) de ontgifting niet meer optimaal! Het CYP 450 systeem moet stoffen afbouwen die
vervolgens biologisch toxischer zijn. CYP’s zijn duurder dan Fase II en III enzymen en Fase I gaat dan
teveel energie verbruiken waardoor Fase II en III tekort schieten. Fase I Blijft altijd de boventoon
voeren want u moet altijd nog u eigen vitamines en hormonen kunnen activeren. En dat zijn allemaal
CYP reacties. Hierbij komen nl zuurstof, ijzer en radicalen vrij. Teveel van dit gaat ten koste van
activatie van Fase II en III. Dan krijg je bioaccumulatie, overload, dit lijdt tot LGI, migraine, ontstoken
gewrichten etc. Daarnaast is de lifestyle ontstekingsuitlokkend, wat weer Fase I verder activeert.
Vaak wordt dan de lever gestimuleerd terwijl er een situatie is van energietekort. De
energieverdeling MOET eerst hersteld worden!
Als de P niet hersteld wordt dan blijft de lever het signaal krijgen dat het IR moet worden, zodat meer
insuline doorgelaten wordt en via het bloed weer bij P aankomt. Herstel van de ontgiftingscapaciteit
van de lever is niet mogelijk zonder eerst P te repareren. Als de GAPjunction tussen de acinaire en
betacellen stuk is dan blijft er een continue stroom van I naar de lever. De lever moet nu IR worden,
90% van I, wordt doorgelaten. Echter dan gaat het hart helpen met het uit de bloedbaan helpen van
glucose en daarvan wordt het hart vet! Ectopisch vet ontstaat in de hartspier zelf. Vroeger gebeurde
dit ook echter was er niet zoveel glucose die dit gevaarlijk kon maken. Overig I komt aan op de
pancreas om gebruikt te worden voor herstel van de GAPjunction. Diabetesmedicijnen gaan
waarschijnlijk van de markt omdat het heel erg pancreas-toxisch is. Want door het wegnemen van I
dan herstelt de pancreas helemaal niet. De clockgene van de pancreas, PER-1 en CRY – zorgen voor
het intermitterende ritme van I - is autonoom en wordt niet gereguleerd door de hypothalamus.
Postprandiaal productie van I wordt wel centraal geregeld. Metformine kan ingezet worden voor het
winnen van tijd. Is er een effectief alternatief natuurlijk middel voor de functie van metformine? Ja er
is een stof, deze activeert STAMP2, nl. lactoferrine. Dat is het eerste stofje in BV zodat je er niet
tegen reageert.
Lactoferrine
Een pasgeborene heeft dmv humaan lactoferrine meer adipocyten die anti-inflammatoire cytokinen
produceert, waaronder STAMP2. Bovine lactoferrine werkt averechts door de andere aanwezige
ontstekende stoffen in koemelk en laat het vet ontsteken. Lactoferrine is een vd belangrijkste stoffen
onder de Fase III enzymen. Fase III enzymen nemen de toxische stoffen weg van Fase I actie, het is
een ijzerbindend eiwit. En zonder ijzer kunnen bacterien moeilijk het lichaam binnentreden. De preadipocyten van een pasgeborene kunnen differentieren in WAT, BAT of spiercel. De pasgeborene is
een vetbal voor thermoregulatie, de hersengroei dmv lactoferrine, des te groter de hersenen des te
meer bewegingsontwikkeling mogelijk is. Lactoferrine is verantwoordelijk voor de spierontwikkeling
en dus de rijping van het kind. In het eiwit van het ei zit ovolactoferrine, en dat kun je dus op een
wond smeren zodat bacteriën er niet bij kunnen. Met het eiwit kun je enkel kwaad doen als je een
rotte darm hebt. Hoe bent u geboren? Heeft u BV gehad? Hoe was de gezondheid vd moeder? Je
kunt geprogrammeerd worden voor ziekte. Geef alsnog lactoferrine!! Enkel de poly-fructosacchariden in moedermelk zijn moeilijk na te maken. Roerei met veel boter die bijna niet heet
wordt, voorkomt schade aan lactoferrine, evenals koken.
Behandeling
Mensen zijn niet ziek maar hebben een ziekte. Dit is altijd begonnen met een wond met een oorzaak,
meestal zijn de oorzaken; multiple hits. De wond is niet op tijd genezen en dan ontstaat het ‘cytokine
spill-over syndrome’. De systemische rondcirculerende cytokinen geven massieve activatie van het
IIS. Hierdoor activeren de sympaticus en HPA-as want deze zijn verantwoordelijk voor de
energieherverdeling. Dit leidt tot NTIS non-thyroid illness syndrome, het totale lichaam krijgt een
tekort aan energie. Nu moet het lichaam IR en LR worden zodat gluconeogenese doorgevoerd kan
worden. Dit is het totale ziektebeeld.
Iedere chronische ziekte gaat gepaard met IR en LR. De wet van drie! Chronische activatie Symp en
HPA, energie herverdeling, allemaal robuuste reacties. De ziekte uiteindelijk is een doorgeschoten
robuuste reactie omdat het niet op tijd wordt opgelost. Iedere reactie is nodig voor de oplossing
maar het duurt te lang. Het symptoom is het probleem niet. Het probleem is de eerste wond die tot
het hele proces heeft geleid. Het heeft maar met een ding te doen en dat is tijd. Maar als je de wond
niet oplost dan komen alle reacties vanzelf weer terug.
Op het moment dat het lichaam besluit om het BMR chronisch naar beneden te reguleren dan is het
de laatste oplossing geweest. Dan moet het er wel aardig beroerd uitzien. De laatste strategie van
een beest; hypothermisch/hybernation syndrome/overwinteren/devolution/reverse/alle organen
gaan terug in hun simpele functies. Vraag het reptile phenotype uit. Tel de symptomen = hoeveel
organen zijn er versimpeld? Fibromyalgie bv.
Bij een stap verder gaat de structuur veranderen en dat moet ook hersteld worden. A-symptomatisch
is mogelijk maar er is meer tijd nodig om weefsel te repareren. In principe is er geen grens aan het
repareren. Als de cytokinen centraal komen te zitten dan is er een lekke BBB en is er sprake van
neuroinfiltratie.
Artikel Pruimboom – gerefereerd aan Venturi 2000
1. Pancreas reparatie
Pancreas – IR - lever: gluconeogenese. Dit betekent eerst pancreasreparatie. Hiervoor moet je
stoppen met eten, dan stopt de pancreas met functioneren en is herstel mogelijk. Echter is het voor
het rest van het lichaam schadelijk. Het exocriene gedeelte kan je uitzetten door pancreasenzymen
toe te voegen. De pancreas produceert 500-1500 ml alvleeskliersappen met 300000 IU. Regulier
wordt Kreon daarvoor ingezet, echter is dat uit een varkenspancreas en het is de vraag of dat geen
immuunreactie uitlokt. De pancreas functioneert normaal als er geen plakpoep is, geen drijvende
poep, geen remsporen, geen slechte adem is (EPI). 63% vd europese vrouwen hebben galstenen. Het
is niet alcohol, want dat verminderd de postprandiale ontsteking. Postprandiale ontsteking is de
basisoorzaak van galstenen/ontsteking. En postprandiale ontsteking is het ergste door suiker inname
(en fructose het ergste). Appelsap veroorzaakt contractie, appelazijn + olijfolie + grapefruitsap
veroorzaakt de galsteenuitscheiding. Dit is dus een gevaarlijke therapie.
-
-
-
-
Hooggedosseerd Gastrozym bij de maaltijd en prebiotica. Blijven verdubbelen in aantal
capsules (!) totdat er een hele drol mogelijk is, dan voor drie weken aanhouden en daarna
langzaam afbouwen. Dit kan zo’n vier maanden duren. Dan is het exocrien gedeelte
gerepareerd.
De alvleesklier moet weer het ritme krijgen om het acinaire deel via insuline te repareren.
Hiervoor is een maximale maaltijdintake 18 per week een eis. Tussen de laatste maaltijd en
de eerste maaltijd van de volgende dag moet minstens 12 uur zitten. s’Nachts is die tijd nodig
om te repareren.
Zink suppletie
Het grootste probleem is de lipasewerking, en dus tekort aan vetoplosbare vitamine.
Vitamine K, A, D, en E en Ω3
Jodium en selenium suppletie
Preprandiale oefeningen doen zodat de postprandiale ontsteking vermindert
De directe entree van voeding zorgt voor darmcyclus, CCK, en via vagale loop CCK, cefale fase
is voor een groot verantwoordelijk voor de pancreasfunctie. Er is dus een vagale prikkeling
nodig en dat is melatonine afhankelijk. Dus 5 http inzetten. De locale vagale loop en de
centrale lange vagale loop zijn afhankelijk van CCK SAMEN met melatonine. 90% vd
melatonine wordt in de darm geproduceert, 3% in de hersenen en 7% in de huid. Melatonine
zorgt voor immuuntolerantie. De omzetting van Ser in Mel moet gebeuren vóór dat er
voeding binnenkomt voor de immuuntolerantie. Continu de poeperitus is een sterk verlies
aan immuuntolerantie. Naast 5HTP moet er de fysiologische noodzaak zijn om CCKproductie
aan te zetten. CCKstimulerende voeding is eiwit! En geconjugeerd linolzuur, dit zit in grassfed
animals, dat is de wildsmaak.
Herstel vd functie van de arteria pancreatica en vena pancreatica is dat deze weer
immuuntolerant worden en daarvoor is productie IL-10 en IGFβ nodig. Dit wordt
geproduceerd door de Prevotella bacterie (bactereoiden), dit slikt het kind in. Eet dus hardscale insects, deze zitten vol bactereoiden (namelijk voor productie van Vit K, tryptofaan etc.
zodat de gastheer de scale kan maken). Hiervan zijn significant hogere waardes in het bloed
van alle immuuntolerante organen.
Stamcellen van moeder migreren in het orgaan van het kind, en ‘homen’ het meest rondom de
alvleesklier. En een AIZ kan dan een gevecht zijn tussen moeders- en eigen cellen in de pancreas.
2. Lever reparatie
Een gezonde lever heeft voldoende enzymen die de radicalen onschadelijk maken. De vitagenen
produceren dus Glutathion, Catalase en Cu/ZnSOD (Fase III enzymen). CYP’s zijn heem enzymen,
kleine of grote ijzergroepen. Des te groter de heemgroep, des te meer vrije radicalen er ontstaan. De
grootste CYP wat we kennen is CYP2D9. Als er voldoende vitagenen actief zijn dan is dat geen
probleem. De vrije radicalen zijn zelf verantwoordelijk voor de activatie van de vitagenen. Echter
wanneer de vitagenen uitgeput zijn dan kunnen we niet meer ontgiften en dan zijn de vrije radicalen
een probleem. De CYP’s zijn grote enzymen en dus ontzettend duur en een korte halfwaardetijd.
Daarmee zijn de CYP’s metabolisch flexibel en snel. Er zijn CYP’s van 800 aminozuren. Iedere
peptideverbinding kost 4 ATP en totaal kan dat 3200 ATP kosten. De lever trekt daarom ook een
groot deel van de insuline uit de bloedbaan voor eigen energieafdekking.
Fase I is ook verantwoordelijk voor het activeren van ALLE steroidhormonen. Bv pre-vitamine D
wordt actief vitamine D van gemaakt. Oestrogeen wordt hydroxyoestrogeen en veroorzaakt daarmee
de menstruatie. Maar het is secundair toxisch. Maar gehydroxyleerde oestrogenen zijn op den duur
ook toxisch en ontstekingsbevorderend, PMS veroorzakend.
Fase II hier komen de bio-actieve stoffen aan. Meestal is het een proces van sulfatie, methylering,
glucoronisatie, of decarboxylering. De bio-actieve stoffen worden anders actief of inactief. De stoffen
worden nog meer water oplosbaar gemaakt en de toxiciteit verandert, hetzij niet altijd minder
toxisch. Vooral gesulfateerde stoffen, zijn toxischer. Als je de koffie nog ruikt in de urine dan heb je
een probleem in de Fase I enzym waardoor de cafeine gesulfateerd wordt ipv reukloze
geglucoroniseerde stoffen. Dit is afhankelijk van de CYP’s die gebruikt kon worden. Hierin kunnen
mutaties voorkomen. Uit glucuronzuur wordt bij andere dieren Vit C geproduceerd en die functie
heeft de mens op moeten geven om te kunnen glucuroniseren. Steroidhormonen worden ook
gesulfateerd in het verkeerde geval (fibromyalgie, arteriosclerose). Gesulfateerde steroidhormonen
zijn adducts op de gonaden, er wordt dan meer GH geproduceerd en dan wordt je kankergevoelig.
Fase II enzymen worden geactiveerd bij een bepaalde hoeveelheid Fase II-binnenkomendesubstanties. Dit is een intrinsieke werking. Het zijn dus in feite teveel toxische stoffen uit Fase I die
Fase II enzymen remmen. Iedere stof die de ontgifting in gaat remt ook Fase III enzymen bij teveel.
De tijd voorkomt dat er stapeling plaatsvindt. Door beweging krijg je activatie van CYP’s en Fase II en
Fase III enzymen!! Beweging is de aanstichter geweest van het ontstaan van deze stoffen, hierdoor
verbruik je veel ATP en komt er een grote hoeveelheid leveronafhankelijke hypoxantine (voorloper
urinezuur) vrij en komt in de bloedbaan, de lever maakt er urinezuur van, de spieren nemen het op
en de urinezuur werkt dan als anti-oxidant. Maar intussen activeert de lever de CYP’s. Maar als het
misgaat en de urinezuurcapaciteit gaat verminderen dan moet er een andere anti-oxidant bijkomen
nl glutathion en dan is kans op spierscheuren heel groot.
Contractie - ATP – ADP, wat niet tot ATP wordt teruggevormd – AMP – IMP – Inosine – hypoxantine,
via bloed naar de lever – xantine – urinezuur 70% - nog steeds contractie? Spiercontractie is onze
menselijke uricase; de spieren verbruiken de urinezuur weer en allantoine blijft over. Het
lichaamseigen ATP is de belangrijkste bron voor je urinezuur en dus een ziektebeeld als jicht. En daar
is fructose de aanstichter van! Zoals bij arteriosclerose en zoals meestal bij pre-eclampsie. Preeclampsie: endotheelfunctie wordt gemeten aan de hoeveelheid verbruikte albumine.
Endotheelcellen mogen maar een bep. Hoeveelheid ATP gebruiken, bij intacte functie dan wordt ADP
makkelijk terug omgezet in ATP. Endotheeldisfunctie; ADPase enzymen gestoord en ADP wordt
uiteindelijk urinezuur. En urinezuur veroorzaakt dan de pre-eclampsie (symp heel actief).
Urinezuur is een sympatische stof en zou je wakker maken en wordt gedurende de nacht dus
opgeslagen in het speeksel en in de synoviale gewrichten. Het vrijmaken van urinezuur maakt ons
wakker en activeert de sympaticus. Als je in de ochtend pijn hebt overal dan zit er teveel urinezuur in
de gewrichten; pseudojicht. Door een glucosetest komt het urinezuur vrij en kun je het meten.
Normaliter is het in de ochtend laag omdat het nog verstopt zit. Urinezuur bindt aan natrium en
wordt dan een monosodiumuraat (kristal) en dat is een onafhankelijke biomarker van ontsteking.
Fructose degradatie
Fructo-1-fosfaat heeft geen remmende werking op het eerste enzym en er is dus geen verzadiging
mogelijk. En glucofosfaat heeft dat wel; een neg terugkoppeling. Onze glucose is dus nooit een tekort
geweest. Een teveel is niet mogelijk en maakt je hooguit heel misselijk. Fructose-1,6-bisfosfaat raakt
totaal verzadigd bij glucose, op niveau vd darm, lever en hypothalamus (sensorische
verzadiging=misselijk 0,7 index en stevia is 160, sorbitol is 12, saccharine is 6). Bij fructoseinname
maak je triglycerides aan en urinezuur en put de leverenergievoorziening uit. Paracetamol doet dit
maar fructose is nog toxischer. Je wordt er IR en LR van, je BMR gaat naar beneden, low activity, en
honger en snelle zoek naar beloning, dus weer fructose inname. Evengoed is ook het zout een
probleem. Tezamen levert MSU, dangersignal, ontstekingen want NFKb gaat omhoog, endothele
activatie, is pijn in je lichaam. MSU veroorzaakt ook CS als je daar genetisch vatbaar voor bent. Als je
continu fructose om moet zetten dan worden andere functies verwaarloost. Want omzetting van
fructose is allerhoogste prioriteit want het betekent opslag van buikvet voor de hersenen. Je kunt per
week 4 gram paracetamol verwerken. En je krijgt er gaten van in de lever.
COMT
Carbon-0-methyltransferase COMT is het enzym die al onze steroidhormonen methyleert tot antiinflammatoire methoxyoestrogeen, -testosteron, etc.
Hydroxyoestrogenen; proliferatief (groei), stoot endometrium af, pro-inflammatoir, neuro-toxisch,
menstruatie=-hippocampus=dommer, AIZ susceptibility, vrouwelijke vetopslag (voor de kinderen),
obesogeen
Methoxyoestrogenen; differentiatie (anti-groei/specialisatie), anti-inflammatoir, neuro-plastisch,
ovulatie=+hippocampus=slimmer, Immuuntolerant (nodig voor inseminatie), anti-obesogeen
Hiervoor is COMT nodig. Alle steroidachtige moeten gemethyleerd worden. Door alle EDC in onze
omgeving heeft het COMT het erg druk. Hoeveel steroidachtige stoffen hebben we altijd gegeten?
Dat is afhankelijk van het aantal COMTgenen in de lever. De mensen uit noord-oost afrika hebben de
hoogste aantal COMTtranscriptiegenen. Zij hebben zich aangepast en kunnen dus veel beter tegen
boonachtige. Omdat ze veel meer aloe vera aten en daarop zijn aangepast. Dat moet goed
gemethyleerd worden want anders is het veel dodelijker. Hoe meer gasontwikkeling hoe minder
capaciteit tot methylatie en meer sulfatie.
SAMe is het panacea!!
Depressie = diabetes type III = centraal IR
Endocrinological disruption compounds EDC; substanties die verantwoordelijk zijn voor het storen
van endocrinologische stoffen, zoals soya want hierdoor kunnen eigen steroidhormonen niet meer
gemethyleerd worden. Het zijn m.n. de stoffen die saponinen bevatten.
Creatine – creatinine = methylering. Creatinine omhoog is groot probleem lever.
Cortisol levert een pro-inflammatoire reactie als zijnde hydroxycortisol en wordt anti-inflammatoir
als zijnde methoxycortisol. Tijdens danger wordt het IS actief door NFKβ en hydroxycortisol
stabiliseert NFKβ en methoxycortisol remt de NFKβ. Hydroxycortisol geven werkt niet? Dan is het
mogelijk dat er een methylatieprobleem of probleem met COMT.
Geef iedereen met cortisolproblematiek en AIZ sowieso eens SAMe en zie wat er gebeurd.
De lever houdt zich bezig met die functies die nu van belang zijn. Simplificatie gaat gebeuren bij
gevaar.
CYP2C9
CYP2C9 is heel gevoelig voor onverzadigde vetzuren zoals linolzuur. Het is het grootste CYP dat we
kennen met een heel grote heemgroep. Het heeft een hele hoge affiniteit voor linolzuur. Linolzuur
levert arachidonzuur en zou daarom een essentieel vetzuur zijn voor onze arachidonzuur. Echter
deze capaciteit is erg klein, vrouwen kunnen dat voor 12% en mannen voor 2%. Mannen hebben als
jager altijd meer inname van arachidonzuur gehad en vrouwen hebben het nodig voor het embryo.
Tijdens het intra-uteriene leven groeien de hersenen vooral door Ω3. Na doorknippen vd navelstreng
start de dopaminerge ontwikkeling, begint beweging en dat is helemaal afhankelijk van
arachidonzuur.
Uit linolzuur kan nog meer geproduceerd worden, het is goed te betaoxideren en levert dan ATP. LZ
is ook de basis voor ciramide, ons onderhuidsvetweefsel. LZ is ook bouwstof voor transmitters.
Gezonde intake van LZ is 10 gram per dag. Onze huidige intake is 28 gram per dag. De overige 18
gram moet dan door CYP2D9 verwerkt worden en dat geeft leucotoxine en dat beschadigd onze
immuuncellen, directe ontsteking. Daarmee komt ROS vrij (vrije radicalen), dat veroorzaakt
glutathionuitputting, dat veroorzaakt NFKβ en dat betekent indirect wederom ontsteking.
Leucotoxine is een mycotoxine en zou ons kunnen doden.
Linolzuur is samen met fructose de grootste vijand. Olijfolie bevat ook veel linolzuur maar gelukkig
ook veel oliezuur. Zonnebloemolie en alle margarines zijn het ergste. Brood zijn we echt veel gaan
eten toen het niet meer handmatig ging, sinds 1898, de uitvinding vd molen. En aardappels waren er
sinds 1852, evenals bananen.
De kracht achter het herstellen van de lever = versnellen van het transformatieproces
Oplossing
Ribose, 3 x 5gram levert exponentiele toename van de halfwaardetijd van de CYP’s, dit betekent
meer transformatie. Ribose komt altijd in de lever aan.
Creatinefosfaat, 20g per dag
Knoflook, curcuma, mariadistel, artisjock, broccoli gekookt, alle looksoorten, hele rijpe tomaten,
geroosterde pijnboompitten. Mariadistel is echt een leverreparatiekruid.
Glutamine, wordt omgezet in GABA, N-acetylglutamaat, ornitine, en arginine. Maar het moet niet
blijven hangen bij glutamaat want dat is excitatoir. Dus de dosis moet hoog zodat er genoeg is en de
glutamaat noodzaak is afgedekt. Glutaminetoxiciteit kan enkel door te weinig glutamine. We hebben
12 gram nodig en we maken zelf 6 gram aan. Er moet dus minimaal 12 gram ingezet worden. Het
werkt fantastisch bij epilepsie. Glutamine komt in de hersenen en hoog dan duw je het vanzelf naar
GABA aanmaak.
Zalm kan fantastisch goed omgaan met graan en bevat dan toch veel Ω3. Tilipia bevat substantieel
veel AA.
Leververvetting is de manier om langer te leven.
Goed of slechte ontgifitingscapaciteit
Als je adem ruikt of zweet, dan betekent het juist dat de darmen en nieren onder druk staan.
Daarnaast zijn het specifieke gassen die je ruikt. Dan ben je van binnen aardig rot. De stoffen die je
dan het verzwaveld zijn sterk kankerverwekkend. Je lever heeft ontgifting niet goed kunnen doen
omdat een gluconeogenesefunctie prioriteit had. Alcohol levert hele hoge urinezuur waardes omdat
het metaboliseren zoveel ATP kost.
Vitamine D tekort zet de ongiftingfuncties onder druk want het omzetten van Vit D is een veel
oudere functie dan andere ontgiftingsfuncties.
Uit cholesterol wordt enkel de fysiologische noodzakelijke stof gemaakt. Sekshormonen worden pas
gemaakt als cortisol of aldosteron niet noodzaak is.
Broccoli kan glutathiontransferases activeren en de uitscheiden direct helpen met weinig schade
(gekookt; veranderde isothyocyanaatstructuur) of sulfotransferases produceren welke DNAmutatie
veroorzaakt (rauw).
Goede ontgifting hangt af van de hoeveelheid poep. Dit hoort 480 gram poep te zijn. Dit hangt
onlosmakelijk samen met coloncarcinomen. Inuline, pectine en FOS vergroten de hoeveelheid, dus
groene bladgroente. Over de zweet kunnen heel veel stoffen niet uitgescheiden worden. En alle
gifstoffen komen in het vet terecht. Als je afvalt en die stoffen komen vrij dan wordt je obesogeen
want je maakt alle obesogene hormonen vrij en wordt je dikker.
Meer dan 7 tot 15 minuten koffiesmaak na de koffie dan werkt de koffie niet ontgiftend.
Rijpe tomaten activeren LF productie en STAMP. Dus vooral rijpe tomaten eten. Samen met broccoli
is dat sterk anti-carcinogeen.
Van appels krijg je honger, het geeft heel veel energie want het bevat ATP gelijkende stoffen. Mn
Fuji-appels zijn de gezondste. SAMe zit het meest in oude appels. Schil de appel. Hoger dan 80
graden verhitten kost je al de polyphenolen.
Des te zwarter de honing, des te meer pinostrobine, des te beter het effect.
Genotype
Er zijn mensen die beter CYP’s kunnen kopiëren en goed kunnen ontgiften. Of juist niet. Er zijn
mensen die CYP2C9 niet kunnen maken en kunnen dus helemaal niet tegen linolzuur en ibuprofen.
Hypericum functioneert ook niet hetzelfde bij iedereen. Mensen zetten het anders om.
Increased Intestinal Hyperpermeability Syndrome
Arteriosclerose, Psoriasis, RA, AIZ, wassen met zeep etc. Het dragen van staphylococcus aurus is bij
iedereen het geval die zich met zeep wast omdat andere bacteriën doodgaan en deze kan floreren.
Meer dan 75 mg NSAID’s langer dan twee weken dagelijks gebruik veroorzaakt grote ulcers in het
darmepitheel.
Het IS probeert alle slechte grampositieve bacteriën weg te stoppen in organen zodat het niet meer
in het bloed stroomt. Deze bacteriën zijn resistent tegen de reguliere anti-biotica. Het alleroudste
stofje op de wereld die wel werkt tegen de staphylococcus aurus. Interactie tussen twee zoogdieren
levert altijd schade bij het vrouwtje door de ruwe beweging bij sympaticusactivatie/uit angst.
Gelukkig kunnen alle vrouwen bij hun seksuele lichaamsingangen lactoferrine produceren.
Lactoferrine zit in alle lichaam barrières. Lactoferrine is de enige stof die bacteriën uit de organen
trekt. En dat verhoogt de overlevingskans dramatisch. Lactoferrine bindt aan de bacteriën en haalt
het uit de organen.
Wanneer een bacteriële stapeling de oorzaak is van ziekte is lactoferrine het enige stofje wat het op
kan lossen. Gramnegatieve bacteriën maken nog meer LPS aan door anti-biotica dmv MDRP. En er
ontstaat een immuunreactie die zich tegen het lichaam keert.
Lactoferrine
Lactoferrine is goed voor alles en iedereen. Het is het tweedst belangrijkste stofje binnen het IIS, het
houdt de immuntoleratie in stand van alle immuuntolerante organen. Hét immuun-homeostatisch
regulerende stof. De mensen in een immuunsuppressieve staat gaan door LF langzamerhand hun IL6
en TNFα verhogen. Het is de absolute regulator van de immuunreactie. Te sterke reactie reageert
met verlaging van TNFα (inflammatoire cytokinen).
Rijpende neutrofielen produceren LF zodat ze zelf niet te cytotoxische worden. Immuunchallenge,
proliferatie, platform, einde ontsteking. Contine ontsteking betekent uitgerijpte neutrofielen die
geen LF meer kunnen produceren. De homeostatische regulator is verdwenen. De neutrofielen zullen
dan continu pro-inflammatoire cytokinen produceren. LF slaat een brug tussen het IIS en het AIS. Het
AIS willen we juist bij een tweede keer immuunchallenge de reactie over laten nemen. En LF levert
een shift; langzaam lymfocyten productie en memorycellen dus dat betekent werkelijk de bridge
tussen IIS en AIS.
LF wordt geproduceerd door Acinaire cellen, Kupfercellen, Melkklieren in de borst, Epitheelcellen,
Gliacellen. Daarnaast worden daar ook overal lysozymen geproduceerd, dit is de sterkste stofje in het
IIS. In eiwit is dit het hoogst. Maar niet teveel verhitting, niet boven 40 graden. Wat melk dus ook nog
ongezonder maakt!! Want dat is verhit en bevat dus totaal geen lactoferrine meer (ook veel meer IGF
door alle GH die wordt gegeven aan al het vee). In geitenmelk zit dezelfde casaine als in moedermelk,
en rauw gedronken, dan is het wel minder slecht. BV is maximaal 36,5 graad en is niet
gedenatureerd. Wei eiwit niet geven bij AIZ want er zit BSA (bovine-s-antigene) in dat blijft een
immuunreactie oproepen. Ezellinnenmelk is voor baby’s de beste keuze, België verkoopt dat het
meest. Maar alle melksoorten, behalve humane BV, bevat butyrophilline. Dat is lichaamsvreemd en
zou je anti-lichamen tegen moeten produceren maar als je dat niet kan en het komt steeds binnen
dan gaat het lichaam reageren op eigen weefsel (AIZ).
De HLA-genen (human lymphoid antigenes; verantwoordelijk voor de productie van antigenen)
gebruiken een proces van VDJ; variatie, diversiteit en combineren (variating, differentiating en
joining). Anti-lichamen zouden epitoop specifiek moeten zijn. De anti-lichamen krijg je mee van je
voorouders. Hoe meer je er hebt gekregen, des te immuuncompetenter, en des te meer mogelijk je
hebt om alle gelijkende anti-lichamen te kunnen onderscheiden. Polen heeft een heel nauw
HLAspectrum.
De capaciteit om verschillende antilichamen te maken is de drive van de evolutie.
Waterhomeostase, Bot- en Vetweefsel
Waarom slaan we ectopisch vet op in organen?
Wat is er de invloed van op de fysiologie?
Wat heeft het drinken van water ermee te maken heeft?
NAFLD (58% in Italië)
Waarom? Wat is het voordeel? Hoe lang is het robuust? Sommige zijn er echt niet ziek van. Een
beetje vet is beschermend voor de lever. Maar veel geeft lipotoxiciteit/glucosetoxiciteit en dat is
dodelijk. Dan ben je niet meer in staat om wat voor vet dan ook te verstofwisselen. Dat zijn de
mensen die geen vet kunnen verdragen. Triglyceride toename postprandiaal kan toxisch zijn voor de
lever.
Hoe werkt het? De belangrijkste reden om ectopisch vet op te slaan is omdat de waterhuishouding
verstoord is. Het opgeslagen vet verdwijnt weer als je de waterhuishouding kan reguleren.
Waterhomeostase en obesiteit
Er was eerst een MR rec – waterhuishouding - en toen was er een GR rec – cortisol-. MR en GR
verschillen maar 2 AZ en komen uit vet/cholesterol. Aldosteron en cortisol verschillen maar 1 OH
groepje. Waterhuishouding en energie/vethuishouding is onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Fysiologie = Op de nieren domineren MR>GR en op vetweefsel domineren GR>MR.
Pathologie = Bij stoornissen in de waterhuishouding of vetstofwisseling dan draait dit om!
GR betekent afbraak van vet; lipolyse
MR betekent opbouw van vet; lipogenese
Hoe ontstaat de switch op de nieren domineren GR>MR en op vetweefsel domineren MR>GR?
Bij een watertekort moet je heel erg ver lopen om water te vinden en dan heb je energie nodig en
verbruik je vet. En dat levert dus ook vetopslag bij watertekort. Hyperaldosteroneamie, aldosteron
zal op de adipocyten langzamerhand de werking van cortisol domineren. Problemen in je
waterhuishouding continu betekent continu productie van aldosteron en langzamerhand zal
aldosteron de werking van cortisol overnemen. De organen gaan reageren op aldosteron en minder
op cortisol. Dat betekent op de nieren GR>MR en daarmee gaan de nieren glucose produceren ipv
water.
Aldosteron gaat een vlakke productie tonen ipv ritme (richting dood). De nucleus Suprachiasmaticus
bevat 13 clockgenes die verantwoordelijk zijn voor de activatie van de ritmische productie van elke
hypothalamusfunctie ook. De zon heeft er sterk invloed op. Door de nucleus suprachiasmaticus
wordt je wakker, corticol en aldosteron aanmaak, plassen en energieproductie. De bijnierschors
maakt beide aan; aldosteron en cortisol.
Cortisolmedicijn laat dorst verdwijnen en de vraag om energie verhogen! Want eerst was er energie
en toen water. Watertekort moet je compenseren met energie.
Dit RAAS systeem wordt erg vaak verstoord; drinken bij geen dorst. De setpoint verandert. Dit levert
een continue productie van AVP en dit leidt tot afwezigheid van het dorstgevoel. Dit leidt tot een
shift van water naar vet. Dorst is afwezig maar AVP blijft geproduceerd worden. Tekort aan water
betekent de noodzaak voor ATP om water te zoeken. Dit is een robuuste reactie die niet te lang mag
duren. Bij watertekort dan trekt het lichaam water uit tussenwervelschijven, dan uit bot (de
verwaarloosbare organen). Je houdt dan de homeostatische stoornis toch nog binnen de grenzen en
de dorst verdwijnt. Osteoporose etc. des te meer waterverlies des te meer vet opbouw als
compensatie om water te kunnen zoeken.
Fructose is grootst verstorende stof in de waterhuishouding. Waterhuishouding is insuline
afhankelijke. Het is de osmolaire druk waar het om gaat; de waternatriumhuishouding. Het verlies
aan natrium is doodsoorzaak nummer 1. De setpoint is een robuuste setpoint en kan naar beneden
gereguleerd worden en de kans op dorst groter maken. Als het naar boven gereguleerd wordt dan
moet de osmolaire druk verminderen en heb je minder kans op dorst. De osmolaire druk van de
extracellulaire ruimte is de setpoint.
Dorst wordt uitgelokt door OVL (organum vasculosum laminae terminalis) en die registreerd
vermindering bloedvolume. De hersenen zijn gemaakt voor het niet verliezen van natrium. Liever
geen dorst dan dorst. Dat dorstgevoel betekent het verliezen van natrium en dat is dodelijk. Evolutie
= eerst zuurstof en toen natrium. We doen er alles aan om geen dorst te hebben. In gevaar doet het
lichaam er alles aan om geen dorst te hebben/geen natrium te verliezen. Je krijgt pas een
dorstgevoel als activatie AVP boven de 5-10% komt en er moet krimping zijn van de OVL (deze heeft
geen BBB). Glucose, fructose, urea en uninezuur kunnen alleen met actief transport de hersenen in.
Veel glucose in de bloedbaan, continu drukverschil, continu dorst en dan teveel drinken dan scheidt
je teveel natrium uit. We zijn gemaakt om zo min mogelijk gevoelig te zijn voor dorst.
Goede voeding kan goed samen met water drinken. KH niet! Want dan krijg je veel dorst en gooi je er
veel natrium uit.
Als mensen snel afvallen dan is het meestal verlies van spieren (waarin veel water zit) en niet
ververlies (wat weinig water bevat).
Aquaporine
Het verleggen van het setpoint naar minder dorst krijgen dat is een evolutionair robuuste reactie. Wij
zijn osmo-regulatoren en niet osmo-conformers. We moeten onze waterhomeostase terugreguleren
tot binnen een bepaalde range ongeacht waar we zijn. Daarom krijgen we problemen als duiker. Hoe
doen we dit? Dat doen we mbv aquaporine. Het is geen passieve diffusie, of een klein beetje, maar
het meeste water wordt actief naar binnen en naar buiten gepompt via aquaporine. Er zijn heel veel
aquaporines gevonden. Problemen hierin veroorzaakt staar, blindheid en glaucoom maar ook kanker
en allerlei andere ziektes.
Apicale zijde vd nieren (urinezijde) en de bloedzijde. In de nieren wil je water terughalen uit de urine.
Aquaporine-2-receptoren hechten zich aan de kant van de urine en aquaporine receptoren hechten
zich aan de bloedzijde en maken het watertransport mogelijk. Op den duur afwezigheid van
Aquaporine-2-receptoren komt voor bij schizofrenie. Schizofrene mensen drinken compulsief water
en scheiden continu natrium uit. Iedere pauze drinken daar klopt niets van, de OVL snapt er niets
van. Je drinkt vaak, maar je gaat nog vaker plassen. Terwijl je enkel moet drinken bij echte dorst en
dan plas je niet zoveel maar als je plast dan plas je heel veel.
Zonder aquaporine receptoren en zonder AVP dan stijgt aldosteron, dat gaat naar de adipocyten. Het
continu uitplassen van water maakt je dan vetter!
Als je nou 24 uur niets drinkt dan heb je normaliter nog steeds geen dorst. Het osmolaire druk
verschil is nog maar minimaal want je trekt water uit andere delen van het lichaam. En liever water
trekken uit andere delen van het lichaam dan teveel drinken en veel natrium uitscheiden. Het
systeem zegt, drink niet als je geen dorst hebt, en drink pas als je dorst hebt en drink dan veel, tot
verzadiging. Het lichaam kiest voor onderwatering en niet voor bovenwatering.
Aquaporine 7-9
Op het niveau vd adipocyt en de lever werken aquaporin
Lipogenese; insuline komen op de vetcel aan en glucose wordt omgezet in Triglyceriden. En bij
Lipolyse is het omgekeerde aan de hand. Maar voor uitscheiding van glycerol is aquaporine 7 nodig.
En opname van glycerol in de lever is mogelijk mbv aquaporine 9. En daar kan dan glycerol energie
leveren.
Insuline remt aquaporine 9. IR zorgt er dan voor dat aquaporine receptoren verdwijnen. Dan recycled
het glycerol terug naar glycerine en wordt door de vetcel terugopgenomen. Deze adipocyt wordt dan
heel groot en gaat ontsteken. Dan ontstaat er pro-inflammatoir vet! En dat kan opgeslagen zitten in
borsten terwijl de vrouw op zich ontzettend dun is.
Watertekort is verantwoordelijk voor de afbraak van het aantal aquaporine receptoren. Een liter
waterverlies wordt gecompenseerd door 1 kg WAT.
Catecholaminenresistentie komt eerst voor en dan komen de andere resistenties. De stoornis in
waterhuishouding geeft catecholaminenresistentie, waardoor IR, waardoor LR, waardoor CR,
waardoor grotere hormonale problemen.
De nier is een tentakel van het RAAS systeem, het is namelijk absoluut een leverafhankelijke functie.
Dorst negeren kan uiteindelijk tot pijn lijden, wat eigenlijk dorst was. In de cortex cingularis daar
liggen alle homeostatische gevoelens neuronaal neergelegd (homunculus). Deze zijn in principe
gescheiden. Maar when 2 neurons fire together they wire together. Dorstneuronen gaan zich
verbinden met pijnneuronen.
Water drinken is dus niet zomaar de oplossing. Je weet niet wat voor tekort er gaande is. Het OVL
heeft geen flauw idee wat er werkelijk aan de hand is. Er is geen dorst meer. Kijk naar de
symptomen, dat kan wel! Er is hyponatremie maar of er te weinig water en natrium is, of er teveel
water en natrium is, of er een teveel water en te weinig natrium is, dat is niet duidelijk. In 1 liter
zweet zit maar 3 % van alle gegeten natrium, echter raak je wel alle andere mineralen veel kwijt. En
dan krijg je toch trek in zout. En keukenzout is dan niet de oplossing. Drinken tot verzadiging
betekent nog altijd maar 80% afdekking van de fysiologische behoefte.
Het setpoint verandert met de leeftijd. Hoe ouder hoe dichter bij de dood, hoe moeilijker er water
gedronken wordt en hoe meer vet er in het lichaam zit. En er is continue activatie van de HPA én AVP
systeem. Je zal moeten zoeken wat je moet geven. De beste oplossing is waterdeprivation therapy;
24 uur geen water en geen fruit! Laat weer echt fysiologische dorst ontstaan. En drink dan natuurlijk
water, ongefilterd. Want filteren haalt er kwik uit maar ook andere mineralen. Water uit de kraan of
water met prik want dat is neutraal en plat water uit de fles is zuur. Als er echte dorst ontstaat dan
gooit het lichaam er geen natrium uit. Als er geen dorst ontstaat en je drinkt, dan gooi je er natrium
uit.
Koude – beven – sympaticusreactie. Als je dan niet kiest voor beweging maar voor de kachel dan
komt er een immuunreactie tegen de warmte. Elke interventie is effectief als je er een
bewegingsprikkel aan vooraf laat gaan. Er moet contractie zijn van grote spiergroepen.
Hyperosmolaire druk – OVLT actief – LC; stress-assen aan en IS activatie – dit is altijd zo. Maar de
activatie van het IS is sterker bij bier en andere dranken. Je maakt dan anti-lichamen tegen bier wat
de volgende keer nog erger ontsteking geeft. De LC zorgt ook voor ATP voor het IS, hart, bijnieren en
hersenen – VT motorneuronen worden actief via NA+AVP – dopamine komt vrij en induceert een
spontane bewegingsprikkel – de vagale neuronen maken acetylcholine aan en dat remt het IS. Dit
effect is echter nooit voldoende bij de snelheid waarin wij oplossingen hebben voor onze
homeostatic stoornissen.
Water met gas (bicarbonaat) drinken, en het liefst nog mineralen toevoegen! Dus zeezout erbij.
Water met gas bevat veel bicarbonaat en is dus een buffer! Ookal smaakt het zuurder. Veel praten
en droge omgeving dan krijg je nepdorst en zou je enkel wat water door de mond moeten laten gaan.
Leververvetting komt door dit verhaal omdat het vet gerecycled wordt in het vet in de lever. Alles
draait dus om het terugreguleren van ritmes!
Waterhuishouding is opgelost als de turgor goed is. Daar worden mensen slank van!
Migraine en hoofdpijn
Achter hoofdpijn zit geen ontstekingsproces. Migraine volgt er op en heeft wel een
ontstekingsproces.
Stel er is een clustermigraine, ieder weekend vindt het plaats. Wat kan de oorzaak zijn? Een oorzaak
kan zijn anoxie/hypoxie/zuurstof tekort dat zorgt voor refractoire vasodilatatie en is een gevolg op
vasoconstrictie. Serotonine is verhoogd wat zorgt voor vasoconstrictie. Wat is dan de reden van een
verhoogde serotoninespiegel? Tekort aan SAMe (dan komt de hoofdpijn in rust, in het weekend, of
vlak voor het donker wordt), er wordt minder serotonine gebruikt om de stress-assen uit te zetten en
dan moet het gemetaboliseerd worden in melatonine en dat kan een probleem worden. Of het
serotonine moet afgebroken worden door MAO, hieraan kan je ook tekort hebben, en dan wordt
serotonine omgezet in fake-hormonen waaronder N-N-dimethyltriptamine (LSD). Als de lever het
niet goed doet dan ga je eigen octopamine (cocaïne-achtig en duur een week) en fenyl-acetyl-alanine
(heroïne-achtig en houdt 3 dagen aan) produceren want dat gebeurt dan met dopamine. Iedere
soort fake-hormoon heeft een andere half-waardetijd. En dan kan je bij manisch-depressieve mensen
nagaan om welke stof het gaat. De chroom hormonen (adrenaline-chroom, dopamine-chroom, NAchroom) hebben een halfwaardetijd van een paar maanden.
De voorloperstoffen zijn L-triptofaan, L-fenylalanine, L-Tyrosine en BCAA (minstens 27 gram per dag)
werkt dan als enige tegen de fakehormonen en de hepato-encefalopathie die daardoor veroorzaakt
wordt.
Of de osmolaire druk in het bloed is te hoog en de neuronen krimpen omdat de bloedbaan teveel
water aantrekt. De neuronen waar geen BBB ligt lijden daaronder; dat zijn alle para-ventriculaire
weefsels zoals de hypothalamus en daardoor activeert de sympaticus.
Koffie/cafeïne heeft een noradrenerge werking en is een sterke vasodilator dat kan hoofdpijn
voorkomen maar ook veroorzaken als er al vasodilatatie aanwezig is. Als je van koffie gaat beven dan
ben je sympaticus getuned.
Vet, bot, fysiologische en endocrinologische functies
We hebben vetgebruik en vetopslag en dat is onder invloed van het PPARγ systeem. Het ingrijpen
enkel op PPARγ receptoren met medicijnen heeft geen toekomst want de ellende wordt nog groter.
Metformine is een betere keuze want het is een ligand voor beide receptoren, PPARγ PPARα en
PPARβ. En daarmee krijg je weer ritme terug. Een vervette lever betekent hepatocyten worden
adipocyten. Als dit te lang duurt dan worden deze adipocyten myofibroblasten en pas in dit laatste
stadium van devolueren dan is de lever cirrotisch, vergroot en palpabel en dus end-stage/nagenoeg
irriversible.
Er was eens een cel en een volgorde van ontwikkeling van stofjes; AVP, Vit D+VDR, GC+GR,
lipofibroblast, Leptine+LR. En door de vetcel die Leptine maakte, kwam er bot, metabolisme,
immunologie en reproductie. Alles is met elkaar verbonden in feite door Leptine en vet!
Leptine en bot; leptine komt aan op de nuclei v raphei; hier wordt de omzetting van tryptofaan in Ser
geremd; dit remt LC en dat remt carboxylering van osteoclacine en ongecarboxyleerd osteocalcine is
in het bot zelf niet actief. Osteoblast kunnen dan osteocalcine vrijmaken en in de bloedbaan
brengen. Osteocalcine gaat naar de pancreas die dan meer insuline aanmaakt en naar de
Leydigcellen die dan meer testosteron aanmaken. Door voeding wordt bot afgebroken en andere
functies worden toegelaten zoals insulinegevoeligheid omhoog waardoor je meer energie mag
verbruiken en je mag je reproduceren. Dit wordt weer opgevolgd door bewegen, LC actief, en
nucleus arcuatus actief, CART aanmaak, is botaanmaak.
Wat doet osteocalcine met het immuunsysteem?
Leptine komt ook aan op nucleus arcuatus en daardoor wordt CART calcitonin activating related
tropin aangemaakt en dat stopt de eetlust.
Overgewicht, veel vet, is veel leptine, leptineresistent, botaanmaak wordt op den duur niet meer
geremd en je gaat meer bot aanmaken, dit betekent weinig kans op osteoporose.
Via ontsteking activeren FF de adipocyten, en er wordt leptine geproduceerd en komt aan op PVN
welke de HPT-as wil activeren. Daarnaast gaan tanicyten door FF T3 aanmaken, dit maakt je centraal
leptine resistent en de HPT-as remmen. Wat overblijft is activatie van LC+HPA-as PLUS verlaging van
BMR. Als leptine centraal niet meer processen kan regelen en in het soma blijft, dan gaan we
reversed evolueren, niet gevoelige LR organen worden leptine gevoeliger en LR gevoelige organen
worden LR.
Verhoogde leptineproductie lijdt tot:
Verhoging IIS en Th1, IIS en Th1 zijn ouder dan leptine; AIZ
Lever wordt LR; vette lever
Bloedcoagulatie is verhoogd, bloedbaan is ouder dan leptine; arteriosclerose
Leydigcellen maken meer testosteron aan en levert op den duur steriel, en de thecacel is ook niet LR
en levert dus ook meer testosteron voor de vrouw; prostaatkanker
Spieren worden LR
Er is wel botafbraak maar toch niet zoveel, osteoporose gaat langzaam, want botopbouw vindt ook
plaats door veel Leptine
Adipocyten worden myofibroblasten; levercirrose, longemfyseem
Mango helpt leptineregulatie door glucoseregulatie. Mango is de beste oplossing! Mango doet de
leptineproductie verdwijnen en de adiponectine verhogen. Voeg er wat griffonia aan toe, visolie en
water.
Patientbehandeling (Sheila)
Energiegebrek, hoofdpijn, te weinig energie om te slapen, af en toe kramp in haar voet, als ze niet
goed kan slapen dan heeft ze pijn in haar rug en bovenbenen.
Eerst een burn-out gehad met bacteriële infecties en wekenlang koorts.
De care-takergenes moeten gemethyleerd worden, maar deze genen vertonen per orgaan een ander
methylatiepatroon. En gevaar zorgt voor care-takergenes die geprogrammeerd worden per orgaan.
Er wordt veel leptine aangemaakt. Je bent hartstikke leptineresistent op de nieuwe organen en op de
oude organen juist leptine gevoelig. Het gevaar is geweken en dat moet het lichaam begrijpen. Tekstcontext probleem moet duidelijk worden en de aanbieding van actieve methyltransferases. Jodium,
T3, tyroxine, selenium, en SAMe is nodig.
Download