Voorbereidingsfase bij instellen op insuline

advertisement
HZD
Oostersingel 23, 9401 JZ Assen
Postbus 105, 9400 AC Assen
T
088 – 0504000
F
088 – 0504009
E
[email protected]
Voorbereidingsfase bij instellen op insuline
Algemeen



De POH beoordeelt samen met de huisarts op basis van dit protocol wanneer overgang op
insuline geïndiceerd is en met welk insulineregime gestart wordt. De huisarts bepaalt het beleid
De opstelling van de patiënt, haalbaarheid, comorbiditeit en levensverwachting spelen mee of
gestart wordt met insuline
Alle insulinerecepten worden door de huisarts geaccordeerd
Indicaties voor starten insulinetherapie


Verhoogd HbA1c ondanks maximaal haalbare orale medicatie
Bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde DM2 met hoge nuchtere bloedglucosewaarden
(>20 mmol/l) en hyperglykemische symptomen
Aanvragen
•
•
Dieetadvies:
 Alle op insuline in te stellen patiënten worden verwezen naar een diëtiste
Fundusfoto’s:
 Vóór de instelling op insuline als het HbA1c >86 mmol/mol is. Bij afwijkingen moet eerst
worden overlegd met de oogarts. Bij patiënten met bekende diabetische retinopathie die
onder controle staan van een oogarts, wordt ook eerst overlegd met de oogarts
 Binnen 3 maanden na instelling op insuline bij patiënten zonder diabetische retinopathie,
indien fundusfoto’s of oogartscontrole langer dan een jaar geleden
Educatie
De volgende onderwerpen worden door de praktijkondersteuner/-verpleegkundige met de
diabetespatiënt besproken:







Het belang van insulinetherapie. Ziekte-inzicht. Controlebeleid
Zelfcontrole: wanneer, techniek. Dagcurve: welke. Normaal- en streefwaarden. Invloed van
voeding, sport, ziekte. Wat te doen bij hypo- en hyperglykemie
Werking van insuline. Spuitinstructie. Bewaren van insuline. Troebele insuline zwenken
Keuze van meter (mede afhankelijk van de verzekering) en insulinepen
Informatiemateriaal meegeven over insuline
Websites: thuisarts.nl, diep.info, dvn.nl, mijnzorgpagina.nl/diabetes, digitaallogboek.nl
‘IJking’ bloedglucosemeter: jaarlijks direct na jaarlab glucosemeting door patiënt zelf; bij
afwijking >15%: nieuwe meter nodig
www.hzd.nu
KvK 01142002
IBAN NL66 INGB 0680 9222 45
Dagcurve


N (nuchter), NO (2 uur na start ontbijt), VM (voor middageten), NM (2 uur na start
middageten), VA (voor avondeten), NA (2 uur na start avondeten), VS (voor slapen)
Vóór het starten met insuline twee keer een 7-punts dagcurve laten maken (bij voorkeur één op
een actieve dag en de andere op een niet-actieve dag, bijv. door de week resp. in weekend)
Download