Persbericht Second Life ideale omgeving voor sociologische

advertisement
Persbericht
Den Haag, 21 december 2006
Second Life ideale omgeving voor sociologische experimenten
“Second Life is een ideaal laboratorium voor groepsdynamische processen en sociologische
experimenten”. Dit stelde David de Nood, onderzoeker bij EPN, vanmorgen tijdens een
vraaggesprek met de Hogeschool Windesheim over virtuele werelden. Gegeven de snelle opkomst
van Second Life oriënteert EPN zich op de gevolgen en de mogelijkheden voor het bedrijfsleven
en de overheid van deze ontwikkeling.
EPN stelt voor om als experiment op Second Life 'eilanden' in te richten die ‘bestuurd’ worden door
politieke partijen. Vanuit de beginselen van deze partijen kunnen dan wetten en regels worden
ontwikkeld. Zo ontstaat een rijke digitale proeftuin voor de politiek en samenleving, waarin de
ontwikkeling van sociale en sociologische processen zijn te volgen.
Uit een onderzoek van EPN is onlangs gebleken dat in Second Life sociale controle en
zelfregulering deels de wet- en regelgeving uit de fysieke wereld vervangen (de studie ‘Second Life
- het Tweede Leven van Virtual Reality’, gepubliceerd in oktober).
De vertaling in het Engels van dit rapport is inmiddels beschikbaar. Veel buitenlandse organisaties,
waaronder universiteiten en bedrijven, tonen er belangstelling voor (onder andere Persbureau
Reuters, dat permanent een virtuele verslaggever in Second Life heeft).
Inmiddels raakt ook het Nederlandse bedrijfsleven overtuigd van de mogelijkheden van virtuele
werelden. Zij benutten die onder meer als medium om klanten te bereiken en om de consument bij
de productontwikkeling te betrekken. Onlangs werd bekend dat de ABN-AMRO Bank en Philips
Design in Second Life stappen. Volgens EPN gaat Second Life een fase in waarin veel grote
bedrijven zich in cyberspace begeven. Gegeven deze ontwikkeling heeft EPN besloten een
onderzoek te verrichten naar de belangstelling onder de top-100 Nederlandse bedrijven voor de
zakelijke mogelijkheden van Second Life.
EPN | Platform voor de Informatiesamenleving brengt de maatschappelijke betekenis van
informatie- en communicatietechnologie over het voetlicht door debat, publicaties en onderzoek.
Bij het agenderen van onderwerpen richt het platform zich vooral op de langere termijn. In deze
onafhankelijke stichting zijn het bedrijfsleven, de overheid, de wetenschap, maatschappelijke
organisaties en de politiek vertegenwoordigd. Voorzitter is dr. A.H.G. Rinnooy Kan, vice-voorzitter
mr. B.E.M. Wientjes. Website: www.epn.net
Nadere informatie: Tom van der Maas, directeur EPN, mobiel 06 – 25 130 130 of onderzoeker
David de Nood, 070 – 4 277 622
Download