LefLunomide - Jeroen Bosch Ziekenhuis

advertisement
Reumatologie
Leflunomide
(Arava®)
Inleiding
Uw arts heeft met u een behandeling met Arava besproken. Deze folder geeft u
informatie over dit medicijn.
Meer informatie
Toedieningsvorm:
Tabletten van 100 mg, 20 mg en 10 mg
Fabrieksnaam:
Arava®
Welke medicijnen tegen reuma zijn er?
Medicijnen tegen reuma zijn onderverdeeld in een aantal groepen. De belangrijkste groepen zijn de ontstekingsremmers en de langzaam werkende middelen
tegen reuma.
Ontstekingremmers
De ontstekingsremmers (ook NSAID’s genoemd) gaan de gevolgen van de ontsteking tegen. Zoals pijn, stijfheid en slecht bewegen. De ontstekingsremmers werken
pijnstillend. Maar hebben daarbij ook een goed effect op de ochtendstijfheid. Ze
maken het bewegen gemakkelijker. De medicijnen werken snel, in de loop van
uren tot dagen.
Langzaam werkende medicijnen tegen reuma
De tweede belangrijke groep bestaat uit de langzaam werkende middelen
tegen reuma. Die noemen we ook wel DMARD’s. Deze medicijnen hebben in het
algemeen geen (direct) pijnstillend effect. DMARD’s pakken meer de oorzaak van
de reuma aan. Daardoor wordt de ziekte minder actief. De medicijnen werken niet
meteen. Het effect merkt u pas na weken of maanden. Als de ziekte minder actief
wordt, dan krijgt u minder last van de reumatische klachten. Ook de bloeduitslagen
verbeteren.
Op langere termijn zorgen deze middelen ervoor dat de schade aan de gewrichten
voorkomen wordt of beperkt blijft. Deze schade ontstaat als gevolg van de
Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© Jeroen Bosch Ziekenhuis 2005 www.jeroenboschziekenhuis.nl
(REU-037, uitgave april 2011)
reumatische ontsteking. Werkt het medicijn dat u van uw arts krijgt niet? Of kunt u
het niet verdragen? Dan kiest uw arts een ander middel, of een combinatie van
meerdere middelen. Langzaam werkende medicijnen tegen reuma zijn geen pijnstillers. Vaak adviseert uw arts u dan ook om tegelijk ook nog pijnstillende of ontstekingsremmende medicijnen te gebruiken.
Hoe werkt Arava?
Arava is ontwikkeld voor de behandeling van reumatoïde artritis en is sinds februari
2001 op de markt. Inmiddels is het ook geregistreerd als behandeling voor Artritis
Psoriatica. Arava is een langzaam werkend medicijn tegen reuma en remt het afweersysteem. Het onderdrukt het ziekteproces Hierdoor vermindert de pijn en stijfheid in
de gewrichten en heeft u minder last van ochtendstijfheid. Het middel werkt langzaam. Het kan vier tot acht weken duren voordat u het effect merkt. Heeft het middel
een gunstig effect bij u? Dan kunt u het jarenlang blijven gebruiken.
Hoe gebruikt u Arava?
U neemt Arava in tabletten. Deze moet u één keer per dag heel doorslikken, het liefst
met water of vruchtensap. Soms begint de behandeling met een begindosering. U
neemt dan een aantal dagen een tablet van 100 mg. Daarna volgt de onderhoudsdosering van een tablet van 20 mg die u eenmaal per dag inneemt. Uw arts besluit
welke begin- of onderhoudsdosering u krijgt.
Arava kunt u tijdens de maaltijd of tussendoor innemen. Doe dit bij voorkeur dagelijks
rond dezelfde tijd. Bent u een tablet vergeten? Dan kunt u die later op diezelfde dag
nog innemen. De volgende dag neemt u de tablet weer op uw vaste moment in. Merkt
u pas een dag later dat u de tablet vergeten bent? Dan mag u die dag niet twee
tabletten innemen om de ‘schade in te halen’, maar neemt u alleen de tablet van die
dag in.
Wat zijn de bijwerkingen?
Bij gebruik van Arava kan een aantal bijwerkingen voorkomen. Hier krijgt u meestal
in het begin van de behandeling last van. De klachten verdwijnen na een tijdje vanzelf
als u doorgaat met de behandeling. Andere bijwerkingen gaan meestal weer over en
verdwijnen als de arts de dosis verlaagt. Of als u het middel niet meer gebruikt.
Welke bijwerkingen komen vaak voor?
• maag- of darmklachten, zoals buikpijn, misselijkheid, diarree, overgeven en
verminderde eetlust; ontstekingen aan het mondslijmvlies; gewichtsverlies;
• stoornissen van de leverfunctie. Hiervan merkt u zelf meestal niets. Uw arts
controleert uw bloed regelmatig hierop. Deze leverfunctiestoornis verdwijnt weer
als uw arts de dosis heeft verlaagd;
• verhoging van de bloeddruk. Dit is meestal een kleine verhoging;
• hoofdpijn; duizeligheid; tintelingen;
• ontstekingen van de peesschede;
• meer haaruitval, eczeem en een droge huid;
• jeuk en huiduitslag;
• stoornissen in de bloedaanmaak door remming van de beenmergfunctie. Waardoor
het aantal witte bloedcellen te laag kan worden.
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 2 van 3
Welke bijwerkingen komen maar weinig of bijna nooit voor?
• ernstige leverbeschadiging of hepatitis;
• ernstige allergische (huid)reactie;
• verminderd kaliumgehalte in het bloed;
• prikkelingen of gevoelsstoornis in handen of voeten.
Omdat Arava de afweer onderdrukt heeft u meer kans op infecties. Heeft u één of
meerdere van deze verschijnselen en gaan deze niet over? Neemt u dan contact op
met uw reumatoloog. Vooral bij koorts, infecties of als er spontaan blauwe plekken
ontstaan is dat belangrijk.
Waarom controleren we uw bloed?
Door regelmatig uw bloed te onderzoeken, kunnen we op tijd tekenen van leverbeschadiging of beenmerg remming opsporen. Houdt u zich daarom goed aan de
afspraken voor bloedcontrole. Verder controleren we in het begin regelmatig uw
bloeddruk.
Wat moet u nog meer weten als u Arava gebruikt?
Heeft u een kinderwens of bent u zwanger?
Arava mag u niet gebruiken als u zwanger bent. Dit is omdat er een vergrote kans is
op aangeboren afwijkingen bij het kind. Zorgt u daarom tijdens de behandeling met
Arava voor een goede anticonceptie. U mag Arava ook niet gebruiken als u borstvoeding geeft.
Bij mannen of vrouwen die Arava gebruiken en een kinderwens hebben, moet de
behandeling worden stopgezet. Arava blijft lang in het lichaam. Na het stoppen moet
u daarom twee jaar wachten voor u aan een zwangerschap begint. Deze periode kan
verkort worden door een zogenaamde ‘uitwasprocedure’, zie uitleg hierna.
Overleg altijd met uw arts als u nadenkt over een zwangerschap.
Wat is de ‘Uitwasprocedure’?
Arava blijft lang in het lichaam. Bij ernstige bijwerkingen of bij een kinderwens is het
mogelijk om de werking van Arava te blokkeren. Dit noemen we de ‘uitwasprocedure’.
Hierbij moet u enkele dagen een middel gebruiken (colestyramine; Questran®), dat
ervoor zorgt dat de Arava sneller uit uw lichaam verdwijnt. Uw arts kent de procedure.
Mag u alcohol gebruiken?
Wees zuinig met alcohol. Drinkt u alcohol terwijl u Arava gebruikt? Dan heeft u een
meer kans op stoornissen van de leverfunctie. Gebruik bij voorkeur niet meer dan één
alcoholconsumptie per dag.
Kunt u Arava samen met andere medicijnen gebruiken?
Overleg altijd eerst met uw arts voordat u andere medicijnen naast Arava gebruikt
of moet gaan gebruiken. Er zijn namelijk medicijnen die ervoor zorgen dat de bijwerkingen erger worden. Vooral stoornissen van de leverfunctie en stoornissen in de
bloedaanmaak. Lage doseringen corticosteroïden (Prednison) of ontstekingsremmers
(NSAID’s) kunnen wel samen met Arava gebruikt worden. Heeft u diarree? Gebruikt u
dan geen Norit®-tabletten. Deze verminderen de werking van Arava .
Heeft u nog vragen?
Dan kunt u deze bespreken met uw reumatoloog, de nurse practitioner of de reumaconsulent. Zij zijn te bereiken via de polikliniek Reumatologie, telefoon
(073) 553 28 86. Neemt u ook contact op als u last heeft van bijwerkingen.
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 3 van 3
Download