2.1E ZELFREDZAAMHEIDSMATRIX, VOORBEELDEN

advertisement
2.1E ZELFREDZAAMHEIDSMATRIX, VOORBEELDEN
VOORBEELD 1
In dit voorbeeld is te zien dat degene die de matrix heeft ingevuld, niet streeft naar een grotere zelfredzaamheid van de bewoners, maar wel streeft naar een
verschuiving van ondersteuning door het eigen netwerk.
Betreft het complex/ de straat/ de buurt/ de wijk: woonzorgcentrum Het Wiel (niet de gehele Matrix is ingevuld).
DOMEIN
SUBDOMEIN
1.NIVEAU VAN ZELFREDZAAMHEID
ACUTE
PROBLEMATIEK
FINANCIEEL
WONEN
WOON
GEDRAG
HUUR
BETALEN
INKOMEN UIT
WERK
ZORG VOOR
DE WONING
ZORG VOOR
DE TUIN
ZORG VOOR
DE ALGEMENE
RUIMTES
ZELFSTANDIG
WONEN
RUZIES
OPLOSSEN
NIET ZELFREDZAAM
REDELIJK
ZELFREDZAAM
VOLDOEND
E TOT
GOED
ZELFREDZAAM
2. ONDERSTEUNING
A.
Nog geen
ondersteuning
B.
Ondersteuning
door
professionals
C.
Ondersteuning
door
professionals
en buurtnetwerk
D.
Ondersteuning
door buurt
netwerk
E.
Geen ondersteuning
(meer) nodig
Hulp eigen
familie
nvt
nvt
Meer hulp
eigen familie
nvt
Vrijwilligers
inschakelen
Familie en
buurthulp ?
1
VOORBEELD 2
In dit voorbeeld is te zien dat degene die de matrix heeft ingevuld streeft naar een grotere zelfredzaamheid van de bewoners op een aantal aspecten van hun
leefomgeving: zorg voor de tuin, de algemene ruimtes en de omgeving en bij het oplossen van ruzies. Hij of zij wil daarbij meer dan nu het geval is, het eigen
netwerk van bewoners inschakelen.
Betreft het complex/ de straat/ de buurt/ de wijk: Fruitbuurt in de Landbouwwijk.
DOMEIN
SUBDOMEIN
1.NIVEAU VAN ZELFREDZAAMHEID
ACUTE
PROBLEMATIEK
FINANCIEEL
WONEN
WOONGEDRAG
OMGEVING
HUUR
BETALEN
INKOMEN UIT
WERK
ZORG VOOR
DE WONING
ZORG VOOR
DE TUIN
ZORG VOOR
ALGEMENE
RUIMTES
ZELFSTANDIG
WONEN
RUZIES
OPLOSSEN
WOONOVERLAST
DEELNAME
AAN SOCIAAL
LEVEN
ACTIEF IN DE
BUURT
ZORG VOOR
LEEF-
NIET ZELFREDZAAM
REDELIJK
ZELFREDZAAM
6 adressen
brief gehad
VOLDOEND
E TOT
GOED
ZELFREDZAAM
2. ONDERSTEUNING
Nog geen
ondersteuning
Ondersteuning
door
professionals
Ondersteuning
door
professionals
en eigen
netwerk
Zelf verantwoordelijk
Ondersteuning
door eigen
netwerk
Geen ondersteuning
(meer) nodig
Controle,
sanctie
Vooral
achterpaden
en gez. tuin
1
Project
samen met 3
Vooral eerste
deel straat
2
Buurtbemiddeling
inschakelen
3
Grof vuil,
zwerfvuil,
Project
samen met 1
2
OMGEVING
groenstrook
3
Download