Brandveiligheid en zelfredzaamheid

advertisement
Bijeenkomst ‘Train de Trainer’
Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)
Inhoud
• Reden van bijeenkomst
• Waar op letten
• Wmo procedure/
Uiteenzetting situatie
• Presentatie voor Wmomedewerkers
• Uitvoering
• Afsluiting
Reden van bijeenkomst
• Zelfstandig thuis wonen met beperkingen of
voorzieningen vanuit Wmo, heeft diverse
gevolgen.
• Men is door beperkingen en/ of voorzieningen,
tijdens calamiteit, verminderd zelfredzaam.
• Voorbereidt zijn op calamiteiten,
Risicobewustzijn.
Waar te letten
Mensen met een beperking
hebben een verhoogd risico
tijdens calamiteiten
• Als een calamiteit ontstaat, kan
het tijdens 3 (re)acties verkeerd
gaan.
• Deze 3 (re)acties kunnen
verstoord worden door fysieke
of psychische beperkingen.
• Fysieke of psychische
beperkingen verslechteren de
zelfredzaamheid tijdens
calamiteiten.
Uiteenzetting situatie
Vroeger
• Woning
• Verzorgingshuis
• Verpleegtehuis
Uiteenzetting situatie
Nu
• Woning (zelfredzaam)
– brandveiligheid woning op maat (zelfredzaam)
•
•
•
•
brandwerende wanden
brandwerende vloeren
beperkte loopafstanden
na 2003 rookmelders in vluchtwegen
• Aanpassing woning en thuishulp
– medisch
– huishouding
Geen aanpassing brandveiligheid!!
Uiteenzetting situatie
Nu
• Verzorgingshuis (minder zelfredzaam)
– Brandveiligheid gebouw op maat
• brandwerende vloeren en wanden
• automatische brandmeldinstallatie met
doormelding brandweer
• noodverlichting
– Bedrijfshulpverlening op maat
• ontruimingsplannen
• oefeningen met de brandweer
Uiteenzetting situatie
Nu
• Verpleegtehuis (niet zelfredzaam)
– Brandveiligheid gebouw op maat
• brandwerende vloeren en wanden
• automatische brandmeldinstallatie met
doormelding brandweer
• noodverlichting
– Bedrijfshulpverlening op maat
• ontruimingsplannen (specifieke manieren)
• oefeningen met de brandweer
Inhoud
• Reden van bijeenkomst
• Waar op te letten
– Zintuiglijke beperkingen + Casus
– Mobiliteitsbeperkingen + Casus
– Handelingsbeperkingen + Casus
• Aandachtspunten Wmogesprek
• Preventie middelen
• Afsluiting
Uitvoering
• Presentatie als compleet pakket bij de
regio, inclusief folder en checklist.
• Eventueel aan te vullen met
voorlichtingskoffer.
• In eerste instantie de Gemeentelijke
afdeling Wmo voorlichten.
• Documentatie staat op internet en de
folder is te verkrijgen via:
[email protected]
Afsluiting
• Zijn er nog vragen?
Download