verteren - Wikiwijs Maken

advertisement
Spijsvertering door enzymen
Wat zijn enzymen?
Voedingsmiddelen – Voedingsstoffen
Voedingsmiddelen: alles wat je eet en drinkt
Voedingsstoffen: bruikbare bestanddelen van voedingsmiddelen
Eiwitten, vetten en koolhydraten zijn grote moleculen
Water, vitamines en mineralen kunnen de darmwand direct
passeren
Eiwitten, vetten en koolhydraten moeten afgebroken worden =
verteren
Enzymen
Enzymen: stoffen die chemische reacties versnellen
Verteringsenzymen: versnellen afbraak van grote
moleculen eiwit, vet, koolhydraat
Verteringsenzymen: knippen grote voedingsstoffen in
kleinere stukjes
Elk enzym is specifiek: kan maar één reactie van één
bepaalde stof versnellen
Eigenschappen van enzymen
Ze zijn gevoelig voor temperatuur: werken optimaal bij 37 °C
Ze zijn gevoelig voor de zuurgraad (pH: hoe zuur is het milieu)
Voorbeeld van afbraak maltose
Verteringsenzym maltase splitst maltose in 2x glucose
Productie van verteringsenzymen
Speekselklieren: enzym afbraak
zetmeel
Maag: enzym afbraak eiwit
Lever: geen enzym maar wel?
Alvleesklier: enzymen afbraak eiwit,
zetmeel en vet
Dunne darm: enzymen afbraak eiwit
en zetmeel
Schema van verteringsenzymen
Binas 82F
Vertering van zetmeel I
Amylose = zetmeel
Cellulose = plantenvezels, celwanden
Amylase breekt zetmeel wel af, maar cellulose niet
Zoek de
verschillen
Vertering van zetmeel II
Vertering gaat altijd in stappen
Zetmeel = amylose: veel glucose
moleculen aan elkaar
Maltose : 2 glucosemoleculen aan
elkaar
Glucose: 1 molecuul, kan de darmwand
passeren
Download