Bepalingenwijzer - Haaglanden Medisch Centrum

advertisement
Bepalingenwijzer Medische Microbiologie
In bepalingenwijzer van het laboratorium Medische Microbiologie vindt u een overzicht van alle testen die het
laboratorium doet. In dit overzicht vindt u informatie over:
• hoe u materiaal moet aanleveren
• het ziektebeeld
• de minimale testhoeveelheid serum
• de frequentie waarmee het onderzoek plaatsvindt
• de maximale doorlooptijd (in werkdagen)
• de bewaarconditie van het testmateriaal
Verzendmateriaal
Het is belangrijk dat u het te testen materiaal aanlevert in het juiste bewaarmateriaal. Dit is nodig voor een goede
uitvoering van de test. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Medische Microbiologie, (088) 979 23 09.
Bepalingenwijzer
Acanthamoeba
Adenovirus
Amoeben serologie
Anti-DNAse
Antrax
Ascaris serologie
Ascites kweek
Aspergillus serologie
AST
BAL
Bartonella henselae
Biopt en weefsel
BK virus
Bloedkweken algemeen
Bloedkweken mycobacteriën
Bofvirus
Bordetella pertussis
Borrelia burgdorferi
Botweefsel, zie biopt en weefsel
Bronchusspoelsel, zie BAL
Campylobacter
CAPD vloeistof
Catheter(tip) intravasaal
Catheter intraventriculair/ lumbaal
Chikungunya virus
Chlamydophila pneumoniae
Chlamydia psittaci
Chlamydia trachomatis
Clostridium difficile
CMV
Corynebacterium diphteriae
Coxiella
Creutzfeld Jacob
Cryptosporidium
Dengue virus
Difterie, zie C. diphteriae
EBV
Enterobius
Enterovirus
Filaria serologie
Giardia lamblia, Giardasis
Griep, zie influenza
Hantaan virus
Helicobacter pylori
Hepatitis A
Hepatitis B
Hepatitis C
Hepatitis D/ Deltavirus
Hepatitis E
HIV
HSV
Humaan Herpes virus type 6 (HHV6)
Humaan Herpes virus type 7 (HHV7)
Humaan Herpes virus type 8 (HHV8)
Influenza
JC virus
Keel
Kinkhoest, zie Bordetella pertussis
Legionella pneumonia
Leishmania
Leptospirose (ziekte van Weil)
LGV, lymfogranuloma venereum
Liquor cerebrospinalis
Loa loa, zie Filaria
Lues serologie
Lyme, ziekte van, zie Borrelia burgdorferi
Lymfocytair choriomeningitis virus (LCMV)
Malaria plasmodium
Mazelen serologie
Mond
MRSA
Mycoplasma gentialium
Mycoplasma pneumoniae
Nasopharynx
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Neus
Norovirus
Oog, conjunctiva
Oog, cornea
Oor, gehoorgang
Oor, middenoor
Papilloma virus
Parainfluenza virus
Parvo virus
Paul Bunnell, zie EBV
Pericardvocht
Perineumuitstrijk
PJP (pneumocystis jirovecii) PCR
Pleuravocht
Pneumokokken antigeensneltest
Pneumokokken antistoffen
Polio virus serologie
Punctaat
Puumala virus serologie, zie hantaan virus
Quantiferon
Q koorts, zie Coxiella
Rabies virus
Respiratoir panel/ pakket
Rhinovirus
Rickettsiae serologie
Rotavirus
RSV
Rubella
Salmonella
Schimmels
Schistosoma serologie
Shigella
Shigatoxine producerende E.Coli (STEC)
Sputum
Streptoccus pneumoniae
Strongyloides serologie
Taenia solium cysticerose serologie
Tick-borne Encephalitis Virus serologie
Toxocara serologie
Toxoplasmose
Treponema pallidum, zie lues serologie
Trichinella spiralis
Trichomonas
Trichuris trichiura
Trypanosoma
Ureaplasma
Urethra
Urine
Vagina
Vibrio cholerae
Varicella zoster (VZV)
West Nijl Virus serologie
Wond, abces, drainagevloeistof
Yersinia
Zika virus
Uitgave: Medische Microbiologie MMB
mei 2017
Naam / omschrijving
Acanthamoeba
Onderdeel van
-
Apart aanvragen?
-
Ziektebeeld
Acanthamoeba is een parasiet die keratitis kan veroorzaken. Met name
contactlenzen die niet goed schoongemaakt zijn kunnen deze infectie
veroorzaken. Acanthamoeba komen voor in water wat de infectiebron kan
zijn.
Klinische informatie
symptomen
Methode
PCR
Materiaalsoort
Corneaschraapsel op Droge oogwat
Hoeveelheid benodigd materiaal
n.v.t.
Afnamemateriaal /
receptaculum
droge swab
Bewaar-/transportcondities
kamertemperatuur
Frequentie onderzoek
onbekend
Duur onderzoek
onbekend
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een positieve uitslag is passend bij een acanthamoeba keratitis
Bijzonderheden
Onderzoek wordt extern verricht
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Adenovirus
Apart aanvragen?
nvt
Ziektebeeld
Afhankelijk van leeftijd en immuun status: o.a. luchtweginfectie, conjunctivitis,
diarree
Klinische informatie
Symptomen van klinische infectie
Methode
PCR voor het aantonen van actieve infectie
Antigeen detectie (minder betrouwbaar dan PCR)
Materiaalsoort
PCR:
 Feces
 Naso-farynx-uitstrijk
 BAL
 Oog-uitstrijk
 Liquor
 Urine
 Sputum
Antigeen detectie (in combinatie met Rotavirus):
 feces
PCR:
 Feces: 100 mg vaste feces of 0.5.mL vloeibare feces
 Liquor: 500 µL
Antigeen detectie:
 100 mg vaste feces of 0.5.mL vloeibare feces
Hoeveelheid benodigd materiaal
Afnamemateriaal /
receptaculum
steriel fecespotje
wattenstok voor keeluitstrijk, oog
liquorbuis
steriel potje BAL, urine, sputum
Bewaar-/transportcondities
4C
Frequentie onderzoek
PCR: extern
Antigeen detectie: dagelijks
Duur onderzoek
PCR: 1-4 dagen
Antigeen detectie: 1 dag
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Bijzonderheden
Terug naar overzicht


PCR: Een positieve PCR duidt doorgaans op actieve infectie.
Antigeen detectie (vergeleken met ELISA): sensitiviteit 90% en
specificiteit 100%.
PCR wordt extern verricht
Naam / omschrijving
Amoeben (Entamoeba histolytica/dispar)
Onderdeel van
-
Apart aanvragen?
nvt
Ziektebeeld
Abces, diarree infecties maagdarm stelsel
Klinische informatie
Klinische symptomen
Methode
Microscopie
PCR
Serologie (alleen zinvol bij verdenking extra-intestinale amoebiasis)
Materiaalsoort
Microscopie:
 Pus uit leverabces
PCR
 Feces
Serologie
 Stolbloed
Hoeveelheid benodigd materiaal
Stolbloed: 1000µl
Afnamemateriaal /
receptaculum
steriel potje voor punctaat of
afgedopte spuit (punctaat)
stolbuis met gel
TFT set voor feces
Bewaar-/transportcondities
Koelkast (2-8ºC)
Frequentie onderzoek
Microscopie: dagelijks
Duur onderzoek
Microscopie: 1 dagen
PCR: 2-5 dagen
Serologie: 3-4 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Bijzonderheden
Positieve PCR past bij een actieve infectie
Aantonen van amoeben in microscopie past bij actieve infectie.
Serologie en PCR worden extern verricht
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Anti-DNAse
Onderdeel van
Apart aanvragen?
-
Ziektebeeld
Streptokokken behoren tot de belangrijkste en meest voorkomende
ziekteverwekkers bij de mens. Tot de complicaties van groep A
Streptokokkeninfectie behoren het acuut gewrichtsreuma en acute
glomerulonephritis
Klinische informatie
Symptomen, eerste ziektedag
Methode
Materiaalsoort
serologie
serum
Hoeveelheid benodigd materiaal
1 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis
Bewaar-/transportcondities
Frequentie onderzoek
Duur onderzoek
Kamertemperatuur, <24 uur
2 x per week
1 - 4 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Vooral het beloop van de antistof productie is van betekenis. Bij
Streptokokken-infectie kan anti-Streptolysine O aanvullende informatie geven.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Antrax (Bacillus anthracis)
Onderdeel van
-
Apart aanvragen?
nvt
Ziektebeeld
Cutane vorm
Respiratoire vorm (wolsorteerdersziekte)
Intestinale vorm
Klinische informatie
Welke symptomen er zijn vermelden. Altijd vooraf overleggen met artsmicrobioloog.
Methode
Bacteriologische kweek
Gram-preparaat
Materiaalsoort
Wondvocht
Weefsel
bloedkweken
Pus of weefsel: ≥1 mL of 1 cm3
Hoeveelheid benodigd materiaal
Afnamemateriaal /
receptaculum
kweekstok voor wondkweek
wattenstok voor wonduitstrijk – Gramkleuring
steriel potje voor insturen weefsel
Bewaar-/transportcondities
bloedkweekflesjes
Kamertemperatuur, ≤ 24 uur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
3 tot 7 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Het aantonen van Bacillus anthracis is passend bij de aandoening.
Bijzonderheden
Dit is een meldingsplichtige ziekte (groep C) voor de GGD.
Confirmatie van een positieve bevinding vindt plaats in een extern
laboratorium.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Ascaris lumbricoides (spoelworm)
Onderdeel van
Apart aanvragen?
Onderzoek op wormeieren
nee
Ziektebeeld
Klinische informatie
Worminfectie
Klinisch beeld, eosinofielie
Methode
Materiaalsoort
Microscopie
feces
Hoeveelheid benodigd materiaal
Vullen tot aan de rode pijl
Afnamemateriaal /
receptaculum
Triple feces test
Tenminste 5 mL dunne feces of fecesportie ter grootte van een walnoot
Triple feces test
steriel fecespotje
Frequentie onderzoek
Duur onderzoek
werkdagen
1 - 4 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Aantonen van eieren is bewijzend voor infectie. Bij hoge verdenking op een
infectie en negatieve diagnostiek dient het onderzoek herhaald te worden.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Ascites kweek
Onderdeel van


Apart aanvragen?
Gisten en schimmels
Mycobacteriën
Ziektebeeld
peritonitis
Klinische informatie
Symptomen, vermeld eventueel antibioticumgebruik
Methode
Aerobe kweek
Anaerobe kweek
Afname ascites:
• desinfecteer de huid met 70% alcohol en wacht tot dit is opgedroogd
• aspireer ascites in spuit
Materiaalsoort
ascites
Hoeveelheid benodigd materiaal
2ml
Afnamemateriaal /
receptaculum
Afgedopte spuit
Of
steriel potje
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, ≤ 24 uur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
3-7 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een juiste interpretatie van het onderzoek is afhankelijk van:
 juiste afname
 ascites is in principe een steriel materiaal
-
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Aspergillus (schimmel)
Onderdeel van
Gist en schimmelkweek
Apart aanvragen?

Cryptococcus neoformans
Ziektebeeld
variërend
Klinische informatie
symptomen
Methode
Mycologische kweek
Stolbloed: serologie (Galactomannan)
BAL: mycologische kweek en/of serologie
Materiaalsoort
Afhankelijk locatie infectie
Stolbloed
BAL
Stolbloed: 1000µl
BAL voor Galactomannan: 1000µl
Hoeveelheid benodigd materiaal
Afnamemateriaal /
receptaculum
kweekstok voor mycologische kweek
Stolbuis voor serologie
Steriel potje voor mycologische kweek
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, ≤ 24 uur
Frequentie onderzoek
Mycologische kweek: dagelijks
Duur onderzoek
Serologie: 2-4 dagen
Kweek: 4-8 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Interpretatie van een gevonden Aspergillus is afhankelijk van klinisch beeld,
hoeveelheid en soort gekweekte Aspergillus en evt beeldvorming.
Galactomannan is een antigeen dat kan vrijkomen in het bloed tijdens een
invasieve infectie met Aspergillus fumigatus.
In literatuur beschreven sensitiviteit resp. specificiteit van de test zijn in
 serum 81% - 96% resp 77%-85%
 BAL 76% resp 94%
Fout-positieve serum uitslagen (1-5%) kunnen zich voordoen bij kinderen, bij
patiënten die cyclofosfamide, antibiotica (piperacilline-tazobactam), of
antifungale middelen gebruiken, en bij patiënten die in het maag-darmkanaal
uitgebreid besmet zijn met voedsel dat sporen van Aspergillus species bevat.
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Galactomannan wordt extern verricht
Naam / omschrijving
AST (anti-streptolysinetiter)
Onderdeel van
n.v.t.
Apart aanvragen?
In combinatie met antiDNase
Ziektebeeld
Streptokokken behoren tot de belangrijkste en meest voorkomende
ziekteverwekkers bij de mens. Tot de complicaties van groep A Streptokokkeninfecties behoren het acuut gewrichtsreuma en de acute glomerulonefritis
Klinische informatie
Symptomen, eerste ziektedag
Methode
serologie
Materiaalsoort
serum
Hoeveelheid benodigd materiaal
Serum: 1 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
Stolbuis voor serologie
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
2x per week
Duur onderzoek
1-4 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Streptolysine O is een enzym dat door de meeste groep A Streptokokken
geproduceerd wordt. Dit enzym is een van de vele antigenen van
Streptokokken dat een antistofproductie bij geïnfecteerde patiënten opwekt.
Vooral het beloop van de AST is van betekenis. Bij Streptokokken-infecties kan
anti-DNAse B aanvullende informatie geven.
De normale waarden kunnen variëren met de leeftijd, het seizoen van het jaar
en geografisch gebied, de ‘’ bovengrens van normaal ‘’ voor antistreptolysine –
O titers bij kleuters is < 100 IU/ml, en bij de schoolgaande kinderen of jonge
volwassenen ligt het meestal tussen 166-250 IU/ml. Het gemiddelde is in elk
geval <200 IU/ml. Titers groter dan de bovengrens (200 IU/ml) zijn een
indicatie voor een streptokokkeninfectie . Bij een acute streptokokkeninfectie
zal de antistreptolysine-O titer stijgen na een week tot een maximum binnen
3-5 weken. De titer daalt tot de pre-infectie niveau in ongeveer 6-12
maanden.
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Broncho-alveolaire lavage (BAL)
Onderdeel van
n.v.t.
Apart aanvragen?
Mycobacteriën
Schimmels
Chlamydia
Mycoplasma
Legionella
PJP
Virussen
Ziektebeeld
variërend
Klinische informatie
Ziektebeeld, eventueel legionella risico, tb risico
Methode
Banale kweek
Mycologische kweek
Mycobacteriën: kweek, PCR, kleuringen
PJP: PCR
Bacteriën/ virussen: PCR
Materiaalsoort
BAL
Hoeveelheid benodigd materiaal
Afhankelijk van het aantal onderzoeken. >3 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
Steriel potje
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Dagelijks
Tbc: werkdagen
Duur onderzoek
3-5 dagen voor banale kweek
5-7 dagen voor mycologische kweek
2-3 maanden voor mycobacteriële kweek
1-7 dagen voor PCR
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Alle pathogene micro-organismen worden uitgewerkt. Echter, contaminatie bij
het afnemen van het materiaal is niet uit te sluiten.
Bijzonderheden
PJP PCR wordt extern verricht
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Bartonella henselae
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
kattekrabziekte
Klinische informatie
Symptomen, eerste ziektedag
Methode
Serologie
PCR
Materiaalsoort
Serum
Biopt/weefsel, liquor, punctaat, pus (PCR)
Hoeveelheid benodigd materiaal
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis met gel voor serologie
steriel potje voor weefsel
afgedopte spuit (punctaat)
liquor buis
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Serologie: 2x per week
PCR: werkdagen
Duur onderzoek
Serologie: 1 - 2 weken
PCR: 3 - 7 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Bijzonderheden
Terug naar overzicht

IgM , een zeer hoge IgG titer en/of een tenminste 4-voudige
titerstijging in gepaard serum duiden op infectie.
 Een positieve PCR duidt op infectie.
Zowel serologie als PCR worden extern verricht.
Naam / omschrijving
Biopt en weefsel
Onderdeel van
n.v.t.
Apart aanvragen?
Mycobacteriën (tbc)
Schimmels
Ziektebeeld
variërend
Klinische informatie
Afname locatie, klinisch beeld
Methode
kweek
Materiaalsoort
-
Hoeveelheid benodigd materiaal
Dit is erg afhankelijk van de mogelijkheden.
Afnamemateriaal /
receptaculum
steriel potje
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
5-7 dagen
Weefsels heupen/ knieën: 7-10 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Elk isolaat uit steriele ruimtes wordt als relevant beschouwd. Echter,
contaminatie bij het afnemen van het materiaal is niet uit te sluiten.
Bijzonderheden
n.v.t.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
BK virus
Onderdeel van
n.v.t.
Apart aanvragen?
n.v.t.
Ziektebeeld
BK virus in met name relevant in patiënten na niertransplantatie.
Klinische informatie
Symptomen, immuunstatus
Methode
PCR
Materiaalsoort
EDTA-bloed
urine
Hoeveelheid benodigd materiaal
EDTA 2 mL
Urine 2 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
buis voor EDTA bloed
steriel potje
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
1x per week
Duur onderzoek
1-2 weken
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
De uitslag is negatief wanneer geen genoom wordt aangetoond. De
interpretatie van positieve uitslagen in afhankelijk van soort materiaal en
immuun status van de patiënt.
Bijzonderheden
Onderzoek wordt extern verricht
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Bloedkweken mycobacteriën
Onderdeel van
n.v.t.
Apart aanvragen?
nee
Ziektebeeld
tuberculose
Klinische informatie
symptomen
Methode
Mycobacteriële kweek
Materiaalsoort
EDTA bloed
Hoeveelheid benodigd materiaal
5mL EDTA bloed
Afnamemateriaal /
receptaculum
buis voor EDTA bloed
Bewaar-/transportcondities
Frequentie onderzoek
Mycobacteriële kweken worden op werkdagen uitgewerkt.
Duur onderzoek
8 weken
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Elke gekweekte (atypische) mycobacterie kan afhankelijk van het klinisch
beeld relevant zijn.
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Bofvirus
Apart aanvragen?
-
Ziektebeeld


Parotitis epidemica
Complicaties (zeldzaam): aseptische meningitis, encefalitis,
epididymo-orchitis, oöforitis, gehoorverlies, pancreatitis, thyroïditis,
artritis, mastitis, glomerulonefritis, trombocytopenie, cerebellaire
ataxie en myocarditis
Klinische informatie
Symptomen en vaccinatiestatus.
Methode
Serologie (IgG en IgM)
PCR
Materiaalsoort
Serologie: serum of EDTA plasma
PCR: keeluitstrijk, speeksel of urine
Hoeveelheid benodigd materiaal


Serum: 1 mL
PCR: 500 μl
  
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis met gel voor serologie
wattenstok voor keeluitstrijk
steriel urine, sputum
Bewaar-/transportcondities
Serum en plasma: kamertemperatuur, < 24 uur
Keeluitstrijk, speeksel, urine: kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Serologie: werkdagen
PCR: werkdagen
Duur onderzoek
Serologie: 1 - 3 dagen
PCR: 1 - 3 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek




Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Bij ongevaccineerden is de meest aangewezen test het aantonen
van IgM-antistoffen in het serum. Deze kunnen meestal na 3
dagen na de eerste ziektedag worden aangetoond en zijn tot
enkele weken na de ziekte nog goed aantoonbaar.
Bij gevaccineerden die alsnog bofparotitis ontwikkelen is de
sensitiviteit van de IgM-antistofbepaling onvoldoende. Bij
gevaccineerden wordt dan ook PCR aangeraden voor de
diagnostiek van bof.
Een (minstens) viervoudige titerstijging van IgG-antistoffen is
eveneens bewijzend voor een recente infectie. Deze bepaling is
zeer betrouwbaar maar vereist 2 bloedmonsters. Het eerste
monster moet (bij voorkeur) binnen 3 dagen na de eerste
ziektedag worden afgenomen, het tweede 14 dagen na de
eerste ziektedag.
Een positieve PCR is bewijzend voor een infectie
Dit onderzoek wordt extern verricht. Bof is een meldingsplichtige ziekte groep
C.
Naam / omschrijving
Bloedkweken algemeen
Onderdeel van
Aerobe en anaerobe fles
Apart aanvragen?
Bij verdenking endocarditis vermelden!
Brucella, histoplasma, schimmels vermelden
Mycobacteriën
Ziektebeeld
Sepsis
Klinische informatie
Klinisch beeld
Bij verdenking endocarditis vermelden! (deze kweken worden langer
geïncubeerd)
Methode
kweek
Materiaalsoort
Bloed afgenomen direct in bloedkweek flesjes
Hoeveelheid benodigd materiaal
Bij afname van bloed wordt automatisch juiste hoeveelheid afgenomen door
vacuum in het flesje
Afnamemateriaal /
receptaculum
setje met twee bloedkweekflesjes
PED flesje bij kleine kinderen
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur of stoof
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
Negatieve bloedkweek staat 5 dagen in het systeem alvorens deze negatief
gerapporteerd wordt.
Bij vermelding van endocarditis of verdenking schimmels, histoplasma of
Brucella op het aanvraagformulier: langere incubatie.
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Alle positieve bevindingen zijn in principe relevant en worden door de artsmicrobioloog doorgebeld. Op basis van de uitslag in combinatie van het
klinisch beeld kan in onderling overleg met de aanvrager worden besloten dat
het contaminatie kan zijn.
n.v.t.
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Apart aanvragen?
Ziektebeeld
Klinische informatie
Methode
Bordetella (para)pertussis
ja
kinkhoest
Symptomen, eerste ziektedag, antibioticumgebruik
Kweek (bij ziekteduur < 3 weken)
PCR (bij ziekteduur < 3 weken)
Serologie (bij ziekteduur > 3 weken)
Materiaalsoort
Nasopharynxuitstrijk (kweek en PCR)
Serum:
 IgA tegen B. pertussis
 IgG tegen het toxine

Serum: 1 mL
Hoeveelheid benodigd materiaal
Afnamemateriaal /
receptaculum
wattenstok met koolstofmedium voor kweek
droge wattenstok voor PCR
Bewaar-/transportcondities
stolbuis met gel voor serologie
Kweek: 4C, < 24 uur
PCR en stolbuis: kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Kweek: dagelijks
PCR: werkdagen
Serologie: 1x per week
Duur onderzoek
Kweek: 7 - 10 dagen
PCR: 1 - 3 dagen
Serologie: 2 weken
Referentie / interpretatie van
het onderzoek

De kweek heeft een lage sensitiviteit, vier weken na het begin van
ziekte is deze vrijwel altijd negatief



Bijzonderheden
Terug naar overzicht
PCR heeft een hogere sensitiviteit, maar moet evenzeer zo vroeg
mogelijk in de ziekte worden afgenomen
De interpretatie van de serologie is afhankelijk van leeftijd en klinische
gegevens
Vaak volstaat eenpuntsserologie, behalve in het geval dat (1) de
antistoftiters in het eerste monster onder het niveau van infectie
liggen of (2) < 1 jr geleden is gevaccineerd. Dan dient een tweede
serummonster te worden onderzocht.
PCR en serologie worden extern verricht.
Naam / omschrijving
Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.)
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Ziekte van Lyme
Klinische informatie



Symptomen
Eerste ziektedag
Tekenbeet
Methode


Serologie (EIA en immunoblot)
PCR
Materiaalsoort


Serum (antistoffen)
Liquor (antistoffen en PCR), altijd in combinatie met serum van
dezelfde dag insturen
Gewrichtspunctaat (PCR)
Oogkamervocht (PCR)
Biopt/weefsel (PCR)



Hoeveelheid benodigd materiaal
Serum: 1 mL
Liquor (antistoffen): 1 mL
Overig (PCR): 0.5 mL
Afnamemateriaal / receptaculum
stolbuis met gel
liquorbuis
virustransportmedium voor PCR op weefsel
Afgedopte spuit voor gewrichtsvocht
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Serologie: 1x per week
PCR: 1x per week
Duur onderzoek
1 - 8 dagen
Referentie / interpretatie van het
onderzoek



Op serum wordt altijd IgG en IgM screening m.b.v. EIA gedaan.
Als de EIA positief is, dan wordt bevestigd met de immunoblot.
IgM en/of IgG antistoffen kunnen langer dan 1 jaar (IgM) of vele
jaren (IgG) aantoonbaar blijven.
 De sensitiviteit van IgG bij > 8 weken bestaande infectie is > 98%.
Een negatieve IgG maakt een infectie dan onwaarschijnlijk.
 Liquor wordt onderzocht als het serum positief is.
 Bij vroeg behandelde infectie kan de seroconversie uitblijven (9 –
41%).
IgM
IgG
interpretatie
 Geen infectie
 Windowfase (herhaal onderzoek bij kort
bestaande klachten na 4 – 6 weken)

- of
n.d.*
- of
n.d.
+
- of
n.d.
+ of
n.d.
+




Bij herhaling en langer dan 6 - 8 weken
klachten: geen infectie
Bij kort bestaande klachten/sterke
klinische verdenking: herhaal onderzoek
na 2 weken
Acute infectie
Aspecifieke IgM, herhaal onderzoek na 4
weken
Acute infectie
 Actieve infectie
 Infectie in het verleden
* n.d. = niet doorslaggevend
-
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
+
De PCR wordt extern verricht
Naam / omschrijving
Campylobacter spp.
Onderdeel van
Feceskweek, algemeen
Apart aanvragen?
nee
Ziektebeeld
Gastro-enteritis
Klinische informatie
Methode
kweek
Materiaalsoort
Feces
Hoeveelheid benodigd materiaal
Tenminste 5 mL dunne feces of fecesportie ter grootte van een walnoot
Afnamemateriaal /
receptaculum
steriel fecespotje
Bewaar-/transportcondities
4C, maximaal 24 uur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
2 tot 5 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een negatieve kweek sluit een infectie met Campylobacter spp. niet geheel uit.
Bijzonderheden
Bij immuun competente personen is behandeling zelden geïndiceerd.
Naam / omschrijving
CAPD vloeistof
Onderdeel van
nee
Apart aanvragen?
Mycobacteriën
Schimmels
Ziektebeeld
peritonitis
Klinische informatie
symptomen
Methode
kweek
Materiaalsoort
CAPD vloeistof
Hoeveelheid benodigd
materiaal
> 1 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
Bij voorkeur in afgedopte spuit (punctaat)
afgedopte spuit
of
steriel potje met rode dop
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
3 - 5 dagen
Referentie / interpretatie
van het onderzoek
Elk isolaat uit steriele ruimtes wordt als relevant beschouwd. Echter, contaminatie
bij het afnemen van het materiaal is niet uit te sluiten.
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Catheter(tip) intravasaal
Onderdeel van
n.v.t.
Apart aanvragen?
n.v.t.
Ziektebeeld
Lijnsepsis
Klinische informatie
Soort catheter, locatie catheter, klinisch beeld
Methode
Kweek op bacteriën, gisten
Materiaalsoort
Catheter, cathetertip
Hoeveelheid benodigd materiaal
n.v.t.
Afnamemateriaal /
receptaculum
steriel potje
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
2-5 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek



Bijzonderheden
Terug naar overzicht
n.v.t.
Interpretatie van kweek i.c.m. klinische symptomen en andere
(bloed)kweken.
Bij verdenking op een lijnsepsis ook 2 sets bloedkweken afnemen: 1
set uit de lijn en 1 set uit een perifeer infuus.
Het routinematig kweken van lijntips is niet zinvol.
Naam / omschrijving
Catheter intraventriculair / lumbaal
Onderdeel van
n.v.t.
Apart aanvragen?
Ziektebeeld
Draingerelateerde meningitis
Klinische informatie
Soort catheter: EVD of ELD, klinisch beeld
Methode
Kweek op bacteriën, gisten
Materiaalsoort
Extraventriculair drain (tip), Extralumbale drain (tip)
Hoeveelheid benodigd materiaal
n.v.t.
Afnamemateriaal /
receptaculum
steriel potje
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
2-5 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek



Bijzonderheden
Terug naar overzicht
n.v.t.
Interpretatie van kweek i.c.m. klinische symptomen en andere
(liquor)kweken.
Bij verdenking op een drain gerelateerde meningitis eveneens liquor
insturen voor kweek.
Het routinematig kweken van EVD’s en ELD’s is niet zinvol.
Naam / omschrijving
Chikungunya
Onderdeel van
-
Apart aanvragen?
-
Ziektebeeld
Infecties met chikungunya virus veroorzaken plotseling opkomende hoge
koorts, spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn, lichtschuwheid en huiduitslag.
Infecties zonder ziekteverschijnselen komen niet vaak voor. De symptomen
kunnen variëren van milde tot ernstige klachten. Ernstige klachten komen
vaker voor bij pasgeborenen, oudere mensen of volwassenen die lijden aan
andere ziekten. De acute symptomen na een infectie met chikungunyavirus
verdwijnen meestal binnen 1-2 weken, maar de gewrichtspijnen (artritis)
kunnen lang aanhouden (maanden tot jaren). Complicaties treden slechts
zelden op.
Klinische informative
Symptomen, welk land bezocht is
Methode
Serologie IgM en IgG
(Als de klachten een week bestaan, kan de infectie worden aangetoond met
serologisch onderzoek, bij zeer vroege infecties is PCR eventueel beschikbaar)
Materiaalsoort
Serum
(PCR: EDTA)
Hoeveelheid benodigd materiaal
Serologie: 2mL
(PCR: EDTA 2mL)
Afnamemateriaal /
receptaculum
Serologie:
PCR:
Bewaar-/transportcondities
kamertemperatuur
Frequentie onderzoek
Onbekend (wordt extern verricht)
Duur onderzoek
Uitslag veelal na 14-21 dagen bekend
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
IgM positief is passend bij een recente infectie. IgG past bij een doorgemaakte
infectie. Kruisreactie met andere virussen is mogelijk.
Bijzonderheden
Onderzoek wordt extern verricht
Chikungunyakoorts is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het
chikungunya virus. Dit virus kan worden overgedragen door muggen die
overdag steken. Chikungunya komt voor in gebieden rond de Indische oceaan,
in een deel van Afrika en op de eilanden in de Caraïben. In zuid Europa wordt
dit virus soms ook gevonden. Het gebied waar chikungunya voor komt breidt
zich steeds verder uit.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Chlamydia trachomatis
Onderdeel van
Bij SOA screening wordt ook altijd PCR op C. trachomatis verricht
Apart aanvragen?
Ziektebeeld
Uro-genitale infecties
Pelvic inflammatory disease (PID)
Chlamydia proctitis
Conjuctivitis, naso-pharyngeale infectie, pneumonie
Klinische informatie
Symptomen, screening.
Methode
PCR
Serologie IgG
Materiaalsoort
Cervixuitstrijk
Vaginauitstrijk
Urethrauitstrijk
Rectumuitstrijk
Keeluitstrijk
Urine, first void!
Conjunctivauitstrijk
Serum (voor antistoffen)
Hoeveelheid benodigd
materiaal
Urine: 3 mL
Serum: 2mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
Geel: Aptima Urine Swab: voor urine
Wit: Aptima Unisex swab: voor cervix, urethra, keel,
conjunctiva of anus
Oranje: Aptima Vaginal Swab: voor vaginale swabs
stolbuis met gel (voor Chlamydia IgG)
Bewaar/transportcondities
Aptima swabs en urine: 4 - kamertemperatuur
Frequentie onderzoek
PCR: werkdagen
Duur onderzoek
PCR: 1 - 3 dagen
Serologie: 2-7 dagen
Referentie /
interpretatie van het
onderzoek
Positieve PCR is bewijzend voor een infectie. Na een succesvolle behandeling kan de PCR
nog enkele maanden positief blijven.
Serologie wordt uitgevoerd om een in het verleden doorgemaakte infectie met
Chlamydia trachomatis vast te stellen. Voor het vaststellen van een recente infectie
moet een PCR worden verricht.
Bijzonderheden
Anuswatten die positief zijn voor Chlamydia trachomatis worden automatisch verstuurd
voor genotypering om LGV geassocieerd serovar aan te tonen.
Chlamydia serologie wordt extern verricht.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Chlamydophila pneumoniae
Onderdeel van
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Pneumonie, tracheobronchitis
Klinische informatie
Symptomen
Methode
PCR
Materiaalsoort
PCR:



Hoeveelheid benodigd materiaal
Sputum
B.A.L.
Keeluitstrijk
PCR: 0.5 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
wattenstok in UTM voor keeluitstrijk
steriel potje met rode deksel voor sputum
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
PCR: werkdagen
Duur onderzoek
PCR: 1 - 3 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een positieve PCR is bewijzend voor infectie.
Bijzonderheden
-
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Chlamydophila psittaci
Onderdeel van
Alleen invullen als onderdeel van een pakket
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Psittacose, ornithose, papegaaienziekte
Klinische informatie
Symptomen, blootstelling aan (zieke) vogels?
Methode
PCR
Materiaalsoort
PCR:



Hoeveelheid benodigd materiaal
Sputum
BAL
Keeluitstrijk
PCR: 0.5 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
wattenstok voor keeluitstrijk
Bewaar-/transportcondities
steriel potje met rode deksel voor sputum
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
PCR: werkdagen
Duur onderzoek
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Bijzonderheden
PCR: 1 – 3 dagen
Een positieve PCR is bewijzend voor infectie.
Terug naar overzicht
-
Naam / omschrijving
Clostridium difficile
Onderdeel van
n.v.t.
Apart aanvragen?
-
Ziektebeeld
Diarree, meestal bij recent antibiotica gebruik
Klinische informatie
symptomen
Methode
Antigeenbepaling
Kweek
Materiaalsoort
Feces
Hoeveelheid benodigd materiaal
100 mg vaste feces of 0.5.mL vloeibare feces
Afnamemateriaal /
receptaculum
fecespotje
Bewaar-/transportcondities
kamertemperatuur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
Sneltest: 1 dagen
Kweek: 3-5 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Bij negatieve test en blijvende klachten eventueel na 5 dagen herhalen.
Bij een positieve test is controle niet zinvol: ook na succesvolle behandeling
blijft toxine nog geruime tijd in feces aantoonbaar.
Kinderen <1 jaar zijn vaak asymptomatisch gekoloniseerd met Clostridium:
bepaling derhalve niet zinvol.
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
-
Naam / omschrijving
Cytomegalovirus (CMV)
Onderdeel van
-
Apart aanvragen?
Ja
Ziektebeeld
Immuuncompetenten: vaak asymptomatisch. Soms is er sprake van een
mononucleose-achtig beeld (koorts, keelpijn, lymfkliervergroting, malaise,
lymfocytose en leverfunctiestoornissen).
Immuungecompromiteerden: CMV kan een ernstige gedissemineerde infectie
veroorzaken. Bij transplantatiepatiënten gaat het vaak om interstitiële
pneumonie en hepatitis; bij hiv-geïnfecteerden met een laag CD4-getal om
colitis, retinitis en encefalitis.
Congenitale infecties: zeer divers klinisch beeld (van asymptomatische infectie
tot ernstige neurologische complicaties).
Symptomen, screening
Klinische informatie
Methode
Serologie
PCR (kwalitatief/ kwantitatief)
Materiaalsoort
Stolbuis met gel (voor serologie)
Vruchtwater (voor aantonen congenitale infectie)
Urine (voor aantonen congenitale infectie bij pasgeborenen)
Speeksel (voor aantonen congenitale infectie bij pasgeborenen)
Liquor
EDTA plasma (Gedissemineerde CMV infectie)
Hoeveelheid benodigd materiaal
2 mL serum, 10 mL EDTA, 1mL-2mL: vruchtwater, urine en liquor.
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis met gel (voor serologie)
liquorbuis
EDTA buis
steriel potje voor urine / vruchtwater
Bewaar-/transportcondities
Koelkast, < 24 uur
Frequentie onderzoek
werkdagen
Duur onderzoek
1 - 3 dagen (serologie)
1 - 3 dagen (PCR)
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Voor de diagnostiek van een recente CMV infectie (primo-infectie) wordt een
CMV-IgM, CMV-IgG verricht.
Indien de IgM positief is wordt automatisch een aviditeitstest voor CMV-IgG
toegevoegd om verdere informatie te geven over de fase van de infectie.
 IgM pos, IgG neg/pos, laag avide IgG: passend bij een recent
opgelopen infectie met CMV (< 3 maanden geleden)
 IgM pos, IgG pos, hoog avide IgG: passend bij een in het verleden
opgelopen infectie (>3 maanden geleden)
 IgM neg, IgG pos: passend bij een in het verleden opgelopen infectie
met CMV
Voor het aantonen van een immuunstatus volstaat het bepalen van CMV-IgG.
Congenitale CMV:
Bij de verdenking op een CMV-infectie zal bij een zwangere serologisch
onderzoek worden verricht. Het ontbreken van IgM antistoffen of het
ontbreken van een significante titerstijging van IgG bij de moeder sluit een
congenitale cytomegalovirusinfectie bij de foetus niet uit. CMV-infectie bij de
foetus kan worden aangetoond door een positieve CMV-PCR in vruchtwater.
Een congenitale CMV bij een pasgeborenen kan worden aangetoond door een
positieve CMV-PCR op urine of speeksel afgenomen binnen 2-3 weken na de
geboorte.
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Serologie voor CMV wordt intern verricht. PCR voor CMV wordt extern
verricht.
Naam / omschrijving
Corynebacterium diphtheriae (en C. ulcerans), Difterie
Apart aanvragen?
Ja, alleen in overleg met dienstdoend microbioloog
Ziektebeeld
Ziekteverschijnselen zijn afhankelijk van de plaats van de infectie. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen respiratoire difterie en cutane difterie. Als de
ademweg (keel, luchtpijp en longen) geïnfecteerd is, verloopt de ziekte
ernstiger. De patiënt heeft koorts en kan ernstig ziek worden met
benauwdheid. Bij difterie kan men twee typen complicaties onderscheiden:
lokale complicaties door membranen en oedeem (verstikkingsgevaar) en
systemische complicaties als gevolg van de toxine (hoe ernstiger de primaire
infectie, des te groter de kans op complicaties door de toxine).
Klinische informatie
Symptomen. Vaccinatiestatus.
Methode
Kweek
Materiaalsoort
Afhankelijk van locatie: neusuitstrijk, keeluitstrijk, wonduitstrijk
 Stevig, bij voorkeur onder elk (pseudo)membraan en alle witte plekjes
en ontstoken gebieden, in de keel te wrijven.
 Materiaal via de neus van de achterste nasofarynxwand afnemen.
 Huidlaesies eerst ontdoen van schilfers en korsten en reinigen met
fysiologisch zout alvorens de wattenstok stevig in de laesie te drukken.
-
Hoeveelheid benodigd materiaal
Afnamemateriaal /
receptaculum
wattenstok (transwab)
Bewaar-/transportcondities
Frequentie onderzoek
Zo snel mogelijk naar het laboratorium
kamertemperatuur, binnen 2-3 uur
dagelijks
Duur onderzoek
2 tot 5 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Bij een positieve kweek voor C. diphtheriae / ulcerans wordt de toxigeniticiteit
vervolgens elders bepaald.
Bijzonderheden


Terug naar overzicht
Alleen diagnostiek naar C. diphtheriae insturen na overleg
dienstdoend microbioloog
Difterie is een meldingsplichtige ziekte van groep B1 en dient binnen
24 uur aan de GGD te worden gemeld.
Naam / omschrijving
Coxiella burnettii
Onderdeel van
Alleen invullen als onderdeel van een pakket
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Q-koorts. C. burnettii kent twee antigene fases, I en II. Bij een acute of recente
infectie staan antistoffen tegen fase II op de voorgrond, bij een chronische
infectie antistoffen tegen fase I.
Klinische informatie
Methode
Verdenking acute of chronische infectie (1e ziektedag!!)
PCR (< 21 dagen na 1e ziektedag)
Serologie (gepaarde serummonsters met interval van 2-3 weken):
 IgM en IgG tegen fase I
 IgM en IgG tegen fase II
Materiaalsoort
PCR: serum of EDTA-plasma
Serologie: serum
Hoeveelheid benodigd materiaal
Serologie: 250 µL
PCR: 500 µL
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis met gel
Bewaar-/transportcondities
EDTA-buis
Kamertemperatuur, < 24 uur
Daarna 4C
Frequentie onderzoek
werkdagen
Duur onderzoek
1 - 2 weken
Referentie / interpretatie van
het onderzoek






IgM tegen fase II is ca. 2 – 3 weken na de eerste symptomen
aantoonbaar. De PCR wordt dan negatief.
Deze IgM antistoffen blijven nog maanden aantoonbaar.
Fout-positieve IgM tegen fase II komt voor bij Legionella-, Bartonellaen acute EBV infectie en in de zwangerschap. Een solitair positieve
IgM tegen fase II uitslag dient bevestigd te worden met een twee
serummonster met seroconversie voor IgG fase II.
Seroconversie treedt bij de meeste mensen na 2 weken op, maar
sommige duurt het langer.
Een positieve PCR is bewijzend voor Q-koorts.
Bij IgM en IgG fase I en II positief kan er sprake zijn van recent
doorgemaakte infecte of chronische ziekte. Er dient een tweede
serummonster onderzocht te worden.
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Acute Q-koorts is een meldingsplichtige infectieziekte van groep C.
Dit onderzoek wordt extern verricht.
Naam / omschrijving
Creutzfeldt-Jacob ziekte (variant)
Onderdeel van
-
Apart aanvragen?
Een aanvraag voor diagnostiek naar CJD of vCJD moet altijd voorafgaand aan
afname van het lichaamsmateriaal worden overlegd met de dienstdoende
arts-microbioloog omdat voor prionziekte specifieke
infectiepreventiemaatregelen moeten worden genomen.
Ziektebeeld
Snel verlopende dementie.
Klinische informatie
Patiënt moet vooraf besproken worden met de arts-microbioloog. Op
aanvraag vermelden: Verdenking Creutzfeldt-jacob.
Methode
Immunoblot
Materiaalsoort
liquor
Hoeveelheid benodigd materiaal
Liquor 1 mL
(let op: het materiaal mag niet op het laboratorium geopend worden. Indien
er diagnostiek naar andere micro-organismen nodig is, dient een tweede buis
ingestuurd te worden. Deze wordt bewaard totdat de CJD is uitgesloten).
Afnamemateriaal /
receptaculum
buis voor liquor
Bewaar-/transportcondities
<4 graden
Frequentie onderzoek
In overleg met extern centrum
Duur onderzoek
-
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
In overleg met extern centrum
Bijzonderheden
Onderzoek wordt extern verricht
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Cryptosporidium parvum / hominis, Cryptosporidiose
Onderdeel van:
-
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Gastro-enteritis, diarree. Infectie met Cryptosporidium veroorzaakt acute
diarree die in principe zelflimiterend is. Het ziektebeeld kan ernstig verlopen,
met name bij immuungecompromitteerde personen.
Klinische informatie
Symptomen, immuun status patient
Methode
Antigeen (snel)test
Microscopie
Materiaalsoort
feces
Hoeveelheid benodigd materiaal
Tenminste 5 mL dunne feces of fecesportie ter grootte van een walnoot
Afnamemateriaal /
receptaculum
steriel fecespotje
Bewaar-/transportcondities
4C, maximaal 24 uur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
1 tot 3 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Positieve sneltest is bewijzend voor een infectie.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Dengue virus
Onderdeel van
-
Apart aanvragen?
-
Ziektebeeld
Dengue fever, wordt veroorzaakt door een flavivirus en overgedragen door
muggenbeten. Er bestaan 4 verschillende Dengue virussen – Den 1 t/m 4 - die
genetisch nauw verwant zijn, maar serologisch weinig tot geen
kruisbescherming geven. Een mens kan dus in zijn leven met verschillende
dengue virussen besmet raken. Een ongecompliceerde dengue infectie – ook
knokkelkoorts genoemd - manifesteert zich met acuut optredende hoge
koorts, spier-, bot- en gewrichtspijn, retro-orbitale pijn en exantheem. Vaak
gaat het gepaard met leukopenie en trombopenie. In ernstige gevallen kan er
sprake zijn van dengue hemorrhagische koorts en dengue shock syndroom. De
incubatietijd voor denguevirus is 2 tot 15 dagen.
Klinische informatie
Symptomen, welke land is bezocht, eerste ziektedag
Methode
Serologie
Antigeen detectie
Materiaalsoort
Serum
Hoeveelheid benodigd materiaal
Serum: 1 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
Bewaar-/transportcondities
Stolbuis met gel
kamertemperatuur
Frequentie onderzoek
Antigeentest: dagelijks
Serologie: Onbekend (extern)
Duur onderzoek
Uitslag is vaak na 14 dagen bekend
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
De diagnose Dengue wordt gesteld door het aantonen van het Dengue NS1
antigeen en/of specifieke IgM antistoffen in het serum van de patiënt. Serum
dat vroeg in de infectie is afgenomen (1e week van symptomen) kan nog IgM
negatief zijn. Op dat moment zijn NS1 antigenen detecteerbaar (antigeentest).
Vanwege de grote serologische kruisreactiviteit tussen de verschillende
flavivirussen wordt het aanbevolen een vervolgserum in te sturen om een
titerstijging aan te tonen.
Bijzonderheden
Onderzoek wordt extern verricht
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Ebstein-Barr virus (EBV), ziekte van Pfeiffer, mononucleosis infectiosa
Onderdeel van
-
Apart aanvragen?
Ja
Ziektebeeld
Het bekende klinisch beeld (mono-nucleosis) bij een primo-infectie is:
moeheid, koorts (oplopend in de eerste week, verdwenen na 2 tot 4 weken),
pharyngitis en lymfadenopathie.
Daarnaast komen vaak voor: splenomegalie, hepatomegalie en
leverfunctiestoornissen.
Bij jonge kinderen verloopt de infectie meestal asymptomatisch of er zijn
atypische verschijnselen zoals exantheem, granulocytopenie of een
longontsteking (interstitiële pneumonie).
EBV kan reactiveren in immuungecompromiteerden.
Symptomen, screening.
Klinische informatie
Methode
Serologie bij primo-infecties (Paul Bunell, IgM en IgG)
PCR bij reactivaties (kwalitatief/ kwantitatief)
Materiaalsoort
Stolbuis met gel (voor serologie)
Liquor
EDTA plasma
Hoeveelheid benodigd materiaal
2 mL serum, 10 mL EDTA, 1mL-2mL: liquor
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis met gel (voor serologie)
liquorbuis
Bewaar-/transportcondities
EDTA buis
Koelkast, < 24 uur
Frequentie onderzoek
werkdagen
Duur onderzoek
1 - 3 dagen (serologie)
1 - 3 dagen (PCR)
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Primo-infectie:
Voor het aantonen van een primo-infectie met EBV wordt geadviseerd
serologie te verrichten: EBV VCA-IgM, EBV VCA-IgG en EBV NA-IgG in serum.
Primaire EBV*
Doorgemaakte EBV
Geen aanwijzingen
EBV
IgM
++
-
IgG VCA
+
+
-
IgG EBNA
Laag/ afwezig
+
-
• * Aanwezigheid van heterofiele antistoffen is in deze context een extra
argument voor primaire infectie, maar deze bepaling is voor het vaststellen
van een primaire infectie niet noodzakelijk.
EBV reactivatie:
Wordt vastgesteld met behulp van EBV DNA bepaling (PCR) in bloed.
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Serologie en PCR voor EBV wordt momenteel extern verricht.
Naam / omschrijving
Enterobius vermicularis
Onderdeel van
-
Apart aanvragen?
-
Ziektebeeld
Enterobius vermicularis wordt ook wel aarsmade of oxyuren genoemd. Deze
parasitaire infectie komt regelmatig voor bij vooral kinderen. De rondworm
veroorzaakt jeuk op de perianale huid wanneer de vrouwtjes hun eieren daar
afzetten.
Klinische informatie
symptomen
Methode
Microscopie met plakband preparaat
Materiaalsoort
plakband preparaat
Hoeveelheid benodigd materiaal
m.b.v. doorzichtig plakband een afdruk maken van de huid rond de anus.
Vervolgens Plakband op objectglaasje plakken.
Afnamemateriaal /
receptaculum
objectglaasje
Bewaar-/transportcondities
kamertemperatuur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
1 dag
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Het aantonen van Enterobius is bewijzend voor een infectie.
Bijzonderheden
Altijd doorzichtig, helder plakband gebruiken
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Enterovirus
Onderdeel van
-
Apart aanvragen?
-
Ziektebeeld
Enterovirus is een virus wat met name bij kleine kinderen symptomatische
infectie geeft met koorts en huiduitslag. Sommige typen enterovirus kunnen
een ziektebeeld veroorzaken wat lijkt op (bacteriële) meningitis.
Klinische informatie
symptomen
Methode
PCR
Materiaalsoort
Liquor, feces
Hoeveelheid benodigd materiaal
1-2 mL liquor of 1-2 gam feces
Afnamemateriaal /
receptaculum
liquorbuis
Steriel fecespotje
Bewaar-/transportcondities
Frequentie onderzoek
Kamertemperatuur, <24 uur
werkdagen
Duur onderzoek
onbekend
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een positieve uitslag in liquor is passend bij een recente infectie. Enterovirus
wordt nog tot 3 maanden uitgescheiden in de feces. Een positieve PCR op
feces is niet direct bewijzend voor recente infectie.
Liquor diagnostiek wordt in eigen beheer verricht.
Feces onderzoek wordt extern verricht.
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Filaria (draadwormen)
 Loa loa
 Wuchereria bancrofti
 Brugia malayi
 Onchocerca volvulus
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Filariasis
Klinische informatie
Symptomen, reisanamnese
Methode
Microscopie
 Bloed
 huidbiopt
Serologie (antigeen)
Materiaalsoort
EDTA bloed
 Overdag afgenomen (loa loa)
 ’s nachts afgenomen (W. bancrofti, B. malayi)
Serum
Huid boven scapula, crista iliaca en/of kuit (O. volvulus)
Hoeveelheid benodigd materiaal
Serum en EDTA bloed: 1 mL
Huid : 1 – 2 mg
Afnamemateriaal /
receptaculum
EDTA-buis voor microscopie
Bewaar-/transportcondities
stolbuis met gel voor serologie
kamertemperatuur
Frequentie onderzoek
Microscopie: werkdagen
Serologie: 1x per week
Duur onderzoek
Microscopie: 1 - 3 dagen
Serologie: 1 - 8 dagen
Positieve microscopie is bewijzend voor infectie. Negatieve microscopie sluit
de infectie niet uit.
Over de sensitiviteit van antigeendetectie in serum zijn geen gegevens
bekend, maar is waarschijnlijk hoger dan microscopie.
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Het serologisch onderzoek wordt extern verricht
Naam / omschrijving
Giardia lamblia, Giardiasis
Onderdeel van:
-
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Gastro-enteritis, uiteenlopend van een milde zelflimiterende ziekte tot een
chronisch ziektebeeld dat maanden kan aanhouden. Daarnaast wordt
asymptomatisch dragerschap veelvuldig gezien.
Bij jonge kinderen kan een infectie met G. lamblia overgaan in een chronisch
ziektebeeld met malabsorptie, diarree, gewichtsverlies en groeiachterstand.
Klinische informatie
Symptomen
Methode
Antigeen (snel)test
Microscopie
Materiaalsoort
feces
Hoeveelheid benodigd materiaal
Triple feces test
Tenminste 5 mL dunne feces of fecesportie ter grootte van een walnoot
Afnamemateriaal /
receptaculum
Triple feces test
steriel fecespotje
Bewaar-/transportcondities
Frequentie onderzoek
4C, maximaal 24 uur
dagelijks
Duur onderzoek
1 tot 3 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Positieve sneltest is bewijzend voor een infectie.
Een eenmalig afgenomen fecesmonster heeft een geringe sensitiviteit.
Daarom wordt aangeraden gebruik te maken van de TFT (Triple Feces Test),
waarbij op drie opeenvolgende dagen fecesmonsters worden verzameld.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Hantaanvirus
Onderdeel van
-
Apart aanvragen?
-
Ziektebeeld
Hantaanvirus en Puumalavirus behoren tot de het genus Hantavirus. Een
hantavirus infectie in mensen kan asymptomatische verlopen of kan een
griepachtige ziektebeeld geven. Het kan echter ook aanleiding geven tot
ernstiger verlopende ziektebeelden met koorts, longontsteking, bloedingen en
nierfunctiestoornissen (hantavirus pulmonary syndrome). In Nederland komt
voornamelijk een renaal syndroom (nephropathia epidemica) voor,
veroorzaakt door het puumulavirus.
Klinische informatie
Symptomen, evt reishistorie
Methode
serologie
Materiaalsoort
serum
Hoeveelheid benodigd materiaal
Serum 1mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
gelbuis
Bewaar-/transportcondities
kamertemperatuur
Frequentie onderzoek
Onbekend (het onderzoek wordt extern verricht)
Duur onderzoek
De uitslag is veelal binnen 14 dagen bekend
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
IgM positief is passend bij een recente infectie. IgG past bij een doorgemaakte
infectie.
Bijzonderheden
Onderzoek wordt extern verricht
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Helicobacter pylori
Onderdeel van
-
Apart aanvragen?
-
Ziektebeeld
H. pylori veroorzaakt een infectie van het maagslijmvlies, wat in ernstige
gevallen kan leiden tot een maagulcus (maagzweer).
Klinische informatie
symptomen
Methode
Materiaalsoort
Antigeen test (feces)
Serologie
Feces of serum
Hoeveelheid benodigd materiaal
1-2 gram feces, 0,5 mL serum
Afnamemateriaal /
receptaculum
gelbuis
steriel fecespotje
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, <24 uur
Frequentie onderzoek
Antigeentest (feces) dagelijks
Serologie 2x per week
Duur onderzoek
Antigeentest 1 dag
Serologie 1-4 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een positieve uitslag van antigeenonderzoek op de feces is bewijzend voor een
actieve infectie.
Serologie is minder betrouwbaar om onderscheid te maken tussen een actieve
infectie en een in het verleden doorgemaakte infectie
-
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Hepatitis A virus
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
hepatitis
Klinische informatie
Symptomen, vaccinatiestatus
Methode
Serologie: IgT(otaal) en IgM EIA
Materiaalsoort
Hoeveelheid benodigd materiaal


Serum
EDTA-, of heparineplasma
0.5 mL serum of plasma
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis met gel
EDTA buis
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Alle werkdagen
Duur onderzoek
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
1 - 3 dagen
 De incubatieperiode is 4 tot 6 weken.
 IgM daalt in ca. 6 maanden tot ondetecteerbaar niveau.
 IgG blijft na vaccinatie of infectie levenslang aantoonbaar.
Bijzonderheden
Recent opgelopen hepatitis A infectie is een meldingsplichtige infectieziekte
van groep B2.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Hepatitis B virus (HBV)
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Hepatitis (acuut, chronisch, fulminant), levercirrose.
Klinische informatie



Symptomen
prik-/spataccident?
Controle op vaccinatie tegen hepatitis B?
Methode


Serologie
HBV DNA
Materiaalsoort
Serum (antigenen en antistoffen)
EDTA plasma (HBV load)
Hoeveelheid benodigd materiaal
1 mL serum of plasma
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis met gel voor antistofbepaling
EDTA buis voor HBV load
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
1 -3 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek







HBV DNA is doorgaans als eerste aantoonbaar, nog vóór HBsAg
In de acute fase zijn aantoonbaar: HBsAg, HBV DNA, IgM anti-HBcore
en HBeAg
Anti-HBs is aantoonbaar nadat HBsAg ondetecteerbaar is geworden.
De patiënt is dan niet meer besmettelijk.
Totaal anti-HBcore blijft doorgaans levenslang aantoonbaar. Patiënten
met alleen anti-HBcore kunnen nog viraal genoom in de lever
herbergen. In periodes van immuunsuppressie, kan het virus weer
opspelen.
Anti-HBs kan na jaren ondetecteerbaar worden.
Bij een chronische infectie blijft HBsAg langer dan 6 maanden
aantoonbaar. HBV DNA, HBeAg en totaal antiHBcore blijven dan ook
lang aantoonbaar.
Patiënten met blijvend HBeAg hebben grotere kans op progressie
naar leverziekten a.g.v. chronische immuunrespons. Na seroconversie
tot anti-HBe neemt de leverschade af. HBV DNA kan dan intermitterend aantoonbaar zijn.


Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Een solitaire anti-HBs (≥ 10 mIU/mL) duidt op een goede respons na
vaccinatie tegen hepatitis B.
Patiënten met negatieve HBsAg, anti-HBc en anti-HBs zijn niet
geïnfecteerd met hepatitis B.
Een recent opgelopen hepatitis B is een meldingsplichtige infectieziekte van
groep B2.
Naam / omschrijving
Hepatitis C virus (HCV)
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Hepatitis
Klinische informatie
Symptomen
Prik-/spataccident?: datum
Methode



Serologie EIA IgG antistoffen
HCV RNA kwantificering (load bepaling)
HCV genotypering
Materiaalsoort
Serum of EDTA plasma
Hoeveelheid benodigd materiaal
1,5 mL serum of plasma
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis met gel
Bewaar-/transportcondities
EDTA buis
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
IgG antistoffen: dagelijks
HCV RNA kwantificering: 1x per week
HCV genotypering: 1x per week
Duur onderzoek
IgG antistoffen: 1 -3 dagen
HCV RNA kwantificering: 1 -2 weken
HCV genotypering: 2 -3 weken
Referentie / interpretatie van
het onderzoek




Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Seroconversie (IgG) treedt 4 tot 6 maanden na blootstelling op.
HCV RNA is 1 week na blootstelling aantoonbaar; de viraemie is 30 tot
60 dagen intermitterend van karakter.
HCV RNA kwantificering wordt gebruikt voor het aantonen van virale
replicatie bij chronische HCV en voor het vervolgen van de respons op
behandeling.
Genotypering wordt gebruikt voor het vaststellen van het
behandelschema.
Een recent opgelopen hepatitis C is een meldingsplichtige infectieziekte van
groep B2.
Naam / omschrijving
Hepatitis D virus (HDV)
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Hepatitis
Klinische informatie
symptomen
Methode
Serologie: IgG (EIA)
PCR (kwalitatief)
Materiaalsoort
Serum (antistoffen)
EDTA plasma (PCR)
Hoeveelheid benodigd materiaal
0.5 mL serum
0.5 mL plasma
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis met gel
Bewaar-/transportcondities
EDTA-buis voor PCR
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Serologie: 1x per week
PCR: werkdagen
Duur onderzoek
1 tot 2 weken
Referentie / interpretatie van
het onderzoek



Bijzonderheden
Terug naar overzicht
HDV is voor zijn replicatie afhankelijk van hepatitis B virus. HDV kan
alleen worden overgedragen naar personen, die al met HBV zijn
geïnfecteerd of wanneer beide virussen tegelijk worden
overgedragen.
HDV opgelopen als superinfectie met HBV: Anti HDV totaal blijft
levenslang aantoonbaar, anti- HDV IgM tot ca. 8 maanden na infectie.
HDV opgelopen als co-infectie met HBV: anti-HDV IgM verdwijnt na ca.
6 maanden en Ig-Totaal na ca. 9 maanden.
Dit onderzoek wordt extern verricht.
Naam / omschrijving
Hepatitis E virus (HEV)
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Hepatitis
Klinische informatie
symptomen
Methode
Serologie: IgG en IgM (EIA)
PCR (kwantitatief)
Materiaalsoort
Serum (antistoffen)
EDTA plasma (PCR)
Hoeveelheid benodigd materiaal
0.5 mL serum
0.5 mL plasma
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis met gel voor serologie
EDTA buis voor PCR
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Serologie: 1x per week
PCR: 1x per week
Duur onderzoek
1 tot 2 weken
Referentie / interpretatie van
het onderzoek


Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Zowel anti-HEV IgM als IgG dalen in de eerste 6 maanden na infectie
snel
IgG spiegels kunnen zozeer dalen dat geen levenslange bescherming
optreedt.
Dit onderzoek wordt extern verricht.
Naam / omschrijving
HIV (human immunodeficiency virus)
Apart aanvragen?
-
Ziektebeeld
Acute infectie varieert van vrijwel symptoomloos tot een griepachtig beeld.
Een infectie met het HIV virus leidt tot een ernstige stoornis van het
afweersysteem. Infecties met laag-virulente micro-organismen, zogenaamde
opportunistische infecties.
Klinische informatie
symptomen
Methode
serologie
Materiaalsoort
Serum
Hoeveelheid benodigd materiaal
0.5 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis met gel voor serologie
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Werkdagen, eventueel CITO in weekend
Duur onderzoek
1 dag
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een positieve uitslag wordt altijd bevestigd door middel van immunoblot.
Bovendien dient een positieve uitslag bevestigd te worden op een tweede
serummonster wat separaat is afgenomen.
Bijzonderheden
Bij een positieve uitslag dient verwijzing naar een HIV behandelcentrum plaats
te vinden.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Herpes simplex type 1 en type 2, (HSV 1 en HSV 2)

Onderdeel van
Viraal meningitis/encephalitis panel (met enterovirus, HSV-1, HSV-2
en VZV)
Apart aanvragen?
Ja
Ziektebeeld
Herpes simplex type 1 en 2 kunnen een grote verscheidenheid aan infecties
veroorzaken o.a:
 Herpes labialis, Herpes gingivostomatitis
 Herpes genitalis
 Neonatale herpes
 Herpes encephalitis
 Oculaire herpes infecties
Klinische informatie
Symptomen
Methode
PCR
Serologie
Materiaalsoort
Liquor cerebrospinalis (HSV encephalitis)
Blaasjesvocht
Uitstrijk blaasjesbodem, blaasjesvocht, laesies
EDTA plasma (Gedissemineerde HSV infectie)
Stolbuis met gel (voor serologie)
Hoeveelheid benodigd materiaal
1-2 mL liquor of plasma
Afnamemateriaal /
receptaculum
Wattenstok in UTM medium voor uitstrijk blaasjesvocht, oculaire
laesies
liquorbuis
EDTA buis
stolbuis met gel (voor serologie)
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
werkdagen
Duur onderzoek
1 - 3 dagen (PCR)
2 - 7 dagen (serologie)
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
PCR is de meest gevoelige methode om een primo-infectie met of reactivatie
van HSV-1 en HSV-2 aan te tonen en daarom het diagnosticum van eerste
keus.
Voor de diagnose van een primaire infectie kan serologie (IgM) zinvol
zijn, als de klachten minstens 2 weken bestaan. Voor het aantonen van
een seroconversie zijn een serummonster afgenomen voor of tijdens
het begin van de klachten, en een vervolgserum afgenomen op zijn
vroegst enige weken na de klachten van belang.
Serologische diagnostiek is niet zinvol voor de diagnose van een
reactivatie van HSV-1 en HSV-2, omdat hierbij meestal geen IgMvorming optreedt.
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
PCR op HSV-1 en -2 wordt intern verricht. Serologie voor HSV wordt extern
verricht.
Naam / omschrijving
Humaan herpes virus 6 (HHV6), de Zesde ziekte (exanthema subitum)
Onderdeel van
Apart aanvragen?
Ja
Ziektebeeld
Primaire infectie met HHV-6 (meestal voor op de leeftijd van 6-18 maanden)
en is bij 90% van de kinderen symptomatisch.
Symptomen: hoge koorts zonder duidelijk gelokaliseerde symptomen. Na
verdwijnen koorts ontwikkeld een minderheid een typische huiduitslag (een
fijn maculopapulair exantheem), beginnend in gezicht en romp en verder
uitbreidend naar de extremiteiten en nek.
Neurologische complicaties (encephalitis) bij een primo-infectie met HHV6
komen voor maar zijn zeldzaam.
Bij ernstig immuungecompromiteerden kan HHV6 reactiveren.
Klinische informatie
Symptomen
Methode
Serologie (IgG)
PCR bij reactivaties (kwalitatief/ kwantitatief)
Materiaalsoort
Stolbuis met gel (voor serologie)
Liquor (bij verdenking HHV6 encephalitis)
EDTA plasma (voor reactivatie)
Hoeveelheid benodigd materiaal
2 mL serum, 10 mL EDTA, 1mL-2mL: liquor
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis met gel (voor serologie)
liquorbuis
Bewaar-/transportcondities
EDTA buis
Koelkast, < 24 uur
Frequentie onderzoek
werkdagen
Duur onderzoek
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
3 - 7 dagen (serologie)
2 - 7 dagen (PCR)
Een primaire infectie of reactivatie van HHV-6 is aantoonbaar door PCR of
gepaarde serologie (IgG-titerstijging of seroconversie).
Bijzonderheden
Serologie en PCR voor HHV6 worden extern verricht.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Humaan herpes virus 7 (HHV7)
Onderdeel van
-
Apart aanvragen?
Ja, in overleg met dienstdoend microbioloog
Ziektebeeld
Humaan herpesvirus 7 (HHV7) infectie verloopt over het algemeen
asymptomatisch. De structurele gelijkenis van HHV7 met HHV6 suggereert
vergelijkbare pathologie, ondersteund door studies waarin HHV7
seroconversie en virusuitscheiding is gevonden bij een tweede episode van
exanthema subitum.
Klinische informatie
Symptomen
Methode
PCR
Materiaalsoort
EDTA plasma (voor reactivatie)
Liquor (bij verdenking HHV7 encephalitis)
Hoeveelheid benodigd materiaal
10 mL EDTA, 1mL-2mL: liquor
Afnamemateriaal /
receptaculum
liquorbuis
EDTA buis
Bewaar-/transportcondities
Koelkast, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Op aanvraag
Duur onderzoek
2 - 7 dagen (PCR)
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Diagnostiek voor HHV7 is over het algemeen niet aangewezen. Alleen
aanvragen in overleg met dienstdoend arts-microbioloog.
De PCR voor HHV7 wordt extern verricht.
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Humaan herpes virus 8 (HHV8)
Onderdeel van
-
Apart aanvragen?
Ja, in overleg met dienstdoend microbioloog
Ziektebeeld
Humaan herpesvirus 8 (HHV8) is geassocieerd met aan aantal klinische
ziektebeelden:



Kaposi sarcoom
Primair effusie lymfoom
Morbus Castleman
Klinische informatie
Symptomen, screening
Methode
Serologie
PCR
Materiaalsoort
Stolbuis met gel
EDTA plasma
Hoeveelheid benodigd materiaal
10 mL EDTA, 2mL: serum
Afnamemateriaal /
receptaculum
Stolbuis met gel
EDTA buis
Bewaar-/transportcondities
EDTA: Koelkast, < 2 uur op laboratorium
Serum: kamertemperatuur, <24 uur
Frequentie onderzoek
PCR dagelijks
Serologie 1x per week
Duur onderzoek
PCR 2 - 5 dagen
Serologie 2 - 7 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Serologie kan worden verricht voor het aantonen van een doorgemaakte
infectie (alleen IgG).
Een actieve infectie kan worden aangetoond middels PCR HHV8 in EDTA.
Bijzonderheden
De diagnostiek voor HHV8 wordt extern verricht.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Influenza A en B
Onderdeel van
-
Apart aanvragen?
Andere respiratoire virussen moeten apart aangevraagd worden
Ziektebeeld
griep
Klinische informatie
symptomen
Methode
PCR
Materiaalsoort
keeluitstrijk
Hoeveelheid benodigd materiaal
Uitstrijk in medium
Afnamemateriaal /
receptaculum
Bewaar-/transportcondities
kamertemperatuur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
1 dag
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een positieve uitslag is bewijzend voor de aanwezigheid van het virus.
Bijzonderheden
-
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
JC virus
Onderdeel van
-
Apart aanvragen?
-
Ziektebeeld
JC virus kan reactiveren in immuungecompromitteerde patiënten en is in die
omstandigheden geassocieerd met Progressieve Multi-focale LeukoEncefalopathie (PML). In sporadische gevallen is JC virus ook geassocieerd met
een interstitiële nefritis.
Klinische informatie
Immuunstatus, symptomen
Methode
PCR
Materiaalsoort
Liquor, urine
Hoeveelheid benodigd materiaal
1-2 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
steriel potje voor urine
liquorbuis
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
1x per week
Duur onderzoek
1-2 weken
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
De uitslag is negatief wanneer geen genoom wordt aangetoond. De
interpretatie van positieve uitslagen in afhankelijk van soort materiaal en
immuun status van de patiënt.
Bijzonderheden
Onderzoek wordt extern verricht
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Keel
Onderdeel van



Screening op MRSA dragerschap (uitstrijk)
Screening op BRMO (alleen op de IC)
Surveillance bij SOD
Apart aanvragen?




MRSA
BRMO
SOD
Virale verwekkers
Ziektebeeld



Dragerschap MRSA of BRMO
Virale respiratoire infecties
Gegeneraliseerde of lokale entero-/parecho infectie (neonatale
sepsis/meningitis, myocarditis, pleurodynie), dan ook feces insturen
Klinische informatie
Indicatie voor het onderzoek
Symptomen, 1e ziektedag
Methode
Screening op dragerschap: kweek
Virale infecties: PCR
Materiaalsoort
wattenstokken
Hoeveelheid benodigd materiaal
n.v.t.
Afnamemateriaal /
receptaculum
wattenstok in koolstofmedium (MRSA, BRMO
en SOD)
droge wattenstok voor PCR
Bewaar-/transportcondities
Frequentie onderzoek
Duur onderzoek
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Kweek: 4C, < 24 uur
PCR: kamertemperatuur, < 24 uur
Zie MRSA
PCR virale verwekkers: 1 - 3 dagen
Zie MRSA
CR virale verwekkers: 1 - 3 dagen
Zie MRSA
Een positieve PCR voor virale verwekkers duidt op infectie
Bij SOD surveillance wordt gekweekt op Gram-negatieve staven.
PCR op virale verwekkers wordt extern verricht.
Naam / omschrijving
Legionella pneumophila
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Pneumonie (Legionellose, veteranenziekte)
Klinische informatie
Symptomen, verblijf in hotel
Methode
Kweek
PCR
Immunochromatografie (sneltest in urine)
Materiaalsoort
Sputum, BAL (kweek en PCR)
Keeluitstrijk (PCR, indien geen sputum of BAL)
Urine
> 1 mL
Hoeveelheid benodigd materiaal
Afnamemateriaal /
receptaculum
steriel potje met rode dop
droge wattenstok voor keeluitstrijk voor PCR
Bewaar-/transportcondities
4C, binnen 24 uur
Frequentie onderzoek
Kweek: dagelijks
PCR: werkdagen
Urine sneltest: dagelijks
Duur onderzoek
Kweek: 4 -7 dagen
PCR: 1 - 3 dagen
Urine sneltest: 1 dag
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een positieve kweek of PCR is bewijzend voor infectie met Legionella
pneumophila. De sensitiviteit van de sneltest in de urine varieert afhankelijk
van de ernst van de ziekte:
 90% bij zodanige ernst, dat opname op de IC vereist is
 40 - 50% bij ziekenhuispatiënten, die geen behandeling op de IC
behoeven
De sneltest kan op de eerste ziektedag negatief zijn, herhaling van het
onderzoek na 2 - 3 dagen is aan te bevelen bij blijvende verdenking.
Bijzonderheden
Legionellose is een meldingsplichtige ziekte van groep C en dient binnen 1
werkdag gemeld te worden bij de GGD.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Leishmania
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Viscerale leishmaniasis
Cutane leishmaniasis
Klinische informatie
Symptomen, reisanamnese, eerste ziektedag
Methode
Microscopie
PCR
Materiaalsoort
Beenmerg
EDTA bloed
Huidlaesie (punctaat uit de rand)
Punctaat (milt, lymfeklier, lever)
Serologie
Hoeveelheid benodigd materiaal
EDTA bloed: 1 mL
Serologie: 1 mL
Beenmerg: 1 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
Afgedopte spuit
Bewaar-/transportcondities
EDTA buis
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Microscopie: dagelijks
PCR: 1x per week
Serologie: 1x per 3 weken
Duur onderzoek
Serologie: 3 weken
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Bijzonderheden
Terug naar overzicht

PCR is de meest gevoelige diagnostische test voor cutane
leishmaniasis
 Serologisch onderzoek is bij cutane leishmaniasis niet aangewezen
vanwege het ontbreken van een antistofrespons
 Antistoffen blijven lang na behandeling aantoonbaar
 Fout-negatieve serologie komt voor bij HIV patiënten
Met uitzondering van de microscopie wordt alle diagnostiek extern verricht
Naam / omschrijving
Leptospira (ziekte van Weil)
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
M. Weil, leptospirose
Klinische informatie
http://www.kit.nl/biomedical-research/leptospirosis-referencecentre/leptospirosis-diagnosis/
Methode
Serologie (microscopische agglutinatie test, MAT en ELISA)
PCR (als korter dan 10 dagen ziek)
Kweek (als korter dan 10 dagen ziek)
Urine (als langer dan 10 dagen ziek)
Materiaalsoort
Serologie: 2 mL serum (1 stolbuis)
PCR: 5 mL EDTA bloed
Kweek: 5 mL heparine bloed
Urine: 5 mL midstream in een steriele container
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis voor serologie
EDTA buis voor PCR
Bewaar-/transportcondities
Steriel potje met rode dop voor urine
Bloed en serum: kamertemperatuur. Urine: 4C
Frequentie onderzoek
MAT: alle werkdagen
IgM ELISA en PCR: 2 x per week
Duur onderzoek
MAT: 1-2 dagen
IgM ELISA en PCR: 2-5 dagen
Kweek incubatieduur: 4 maanden
Leptospiren circuleren in het bloed alleen gedurende de eerste 5 tot 10 dagen
(PCR positief). Serologie en kweek zijn dan nog negatief.
Een positieve IgM-ELISA duidt op (recente) infectie.
De MAT kent een hoge specificiteit en maakt gebruik van groep-specifieke
antistoffen.
Dit onderzoek wordt extern verricht
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Liquor cerebrospinalis
Apart aanvragen?
Onderzoek op
 Bacteriën
 Virussen
 Parasieten (Toxoplasma)
 Schimmels
 mycobacteriën
 Cryptococcus neoformans
 Onderzoek op antistoffen tegen specifieke verwekkers
Ziektebeeld
Afhankelijk van de aard van de verwekker
Klinische informatie
Klinisch beeld, antibioticumgebruik
Methode




Hoeveelheid benodigd materiaal
Microscopie en kweek ((myco)bacteriën, schimmels)
PCR (virussen, mycobacteriën, toxoplasma)
Antistofbepaling (altijd in combinatie met een serummonster van
dezelfde dag)
Antigeenbepaling (Cryptococcus neoformans)
Bacteriën en schimmels: 1 mL
Mycobacteriën: zie mycobacteriën
Virussen: 0.8 mL
Parasieten: 2.2 mL
Antigeenbepaling: 0.2 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
liquorbuis
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Kweek banale bacteriën en schimmels: dagelijks
PCR virussen: werkdagen (HSV dagelijks)
Toxoplasma PCR: werkdagen
Cryptococcus neoformans: werkdagen
Antistofbepaling: zie specifieke verwekkers
Kweek banale m.o.: 5 dagen
Kweek schimmels: 10 dagen
PCR virussen en toxoplasma: 1 – 3 dagen
Cryptococcus neoformans: 1 – 3 dagen
Duur onderzoek
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Terug naar overzicht
zie de specifieke verwekkers
Naam / omschrijving
Lymfocytair choriomeningitis virus (LCMV)
Apart aanvragen?
-
Ziektebeeld
Meningitis (+ of – orchitis, myocarditis, arthritis, alopecia)
Klinische informatie
Symptomen, eerste ziektedag
Methode
serologie
Materiaalsoort
Serum
Liquor
Hoeveelheid benodigd materiaal
1 mL (serum en liquor)
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis met gel
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
1x per week
Duur onderzoek
1 – 2 weken
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
IgM positief is passend bij een recente infectie. IgG past bij een doorgemaakte
infectie.
Bijzonderheden
Het onderzoek wordt extern verricht
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Chlamydia trachomatis serotype lymfogranuloma venereum (LGV)
Onderdeel van
De bepaling wordt automatisch door het laboratorium aangevraagd bij een
positieve Chlamydia trachomatis PCR op een anuswat.
Apart aanvragen?
Ziektebeeld
Het klachtenpatroon is afhankelijk van het LGV stadium en van de
inoculatieplaats. Er zijn drie LGV syndromen:
 Anorectale LGV
 Inguinale LGV
 Faryngeale LGV
Klinische informatie
Symptomen
Methode
PCR sequentieanalyse
Materiaalsoort
Rectumuitstrijk
Uitstrijk ulcus
Hoeveelheid benodigd materiaal
Afnamemateriaal / receptaculum
Aptima Unisex
swab: voor
cervix, urethra,
keel, conjunctiva of anus
Bewaar-/transportcondities
Aptima swabs: 4 - kamertemperatuur
Frequentie onderzoek
PCR: werkdagen
Duur onderzoek
PCR: 2 - 7 dagen
Referentie / interpretatie van het
onderzoek
Serovar L1, L2 en L3 zijn LGV specifieke serovars
Bijzonderheden
Onderzoek wordt extern verricht.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Plasmodium (falciparum, vivax, ovale, malariae, knowlesi)
Onderdeel van
malariadiagnostiek
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Koorts uit de tropen
Klinische informatie
Reisanamnese (land, periode), profylaxe gebruik, 1e ziektedag
Methode
Sneltest (immunochromatografie)
Microscopie
Materiaalsoort
EDTA bloed
Hoeveelheid benodigd materiaal
Sneltest: 50 µL (alleen P. falciparum)
Microscopie (dikke druppel en uitstrijk): 0.1 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
EDTA buis
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Sneltest: direct
Microscopie: binnen 24 uur
Duur onderzoek
1 dag
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Sneltest:
Bij hoge parasitaemie van P. falciparum is de sensitiviteit 100%, bij lage
parasitaemie 91%, bij parasitaemie < 0.002% (100 parasieten/µL) altijd
negatief.
Bij hoge parasitaemie van P. vivax is de sensitiviteit 85%, bij lage: 10%.
Dikke druppel:
Drempel van detectie: 10 – 50 parasieten/µL (parasitaemie 0.0002 – 0.001%)
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Mazelenvirus
Apart aanvragen?
Ziektebeeld
ja
mazelen
Klinische informatie
Symptomen, eerste ziektedag
Methode
Serologie
PCR
Materiaalsoort
Serum
keeluitstrijk
Hoeveelheid benodigd materiaal
Serum: 1 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis
droge wattenstok voor PCR
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Serologie IgG: werkdagen
Serologie IgM: 1x per week
PCR: werkdagen
Duur onderzoek
IgG: 1 - 3 dagen
IgM: 1 - 8 dagen
PCR: 1 - 3 dagen
 IgM is op de eerste dag van het exantheem in ca. 77% van de gevallen
al positief.
 Fout-positieve IgM (ca. 4%) komt voor bij rubella en parvovirus B19.
 Secundaire IgG en IgM respons op een circulerende stam kan
optreden bij personen, die voorheen mazelen hebben gehad
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
IgM
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
IgG
interpretatie
 Seroconversie op vaccinatie
+
+ of  Seroconversie op infectie
 Mazelen in het verleden
+
 Na 2e vaccinatie, eerste gefaald
 Mazeleninfectie
+
+
 Recent vaccinatie
Mazelen behoort tot de meldingsplichtige infectieziekten van groep B2
Naam / omschrijving
Mond
Apart aanvragen?
herpes
Ziektebeeld
Orale candidiasis
Herpes
Klinische informatie
symptomen
Methode
Kweek
PCR
Materiaalsoort
uitstrijk
Hoeveelheid benodigd materiaal
n.v.t.
Afnamemateriaal /
receptaculum
wattenstok met koolstoftransportmedium voor
kweek op Candida
droge wattenstok voor Herpes
Bewaar-/transportcondities
Kweek: 4C
PCR: kamertemperatuur
Frequentie onderzoek
Kweek: dagelijks
PCR: werkdagen
Duur onderzoek
Kweek: 3 - 5 dagen
PCR 1 - 3 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
De mondholte is een van de lichaamsplaatsen waar onder normale
omstandigheden veel soorten micro-organismen in grote aantallen aanwezig
zijn, waaronder gisten. Het isoleren van Candida dient altijd in relatie tot het
klinisch beeld te worden beoordeeld.
Een positieve herpes PCR is bewijzend voor actieve infectie.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
MRSA (Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus)
Onderdeel van
Inventarisatie op BRMO en MRSA
Apart aanvragen?
Ziektebeeld



Screeningsonderzoek?
Vervolgonderzoek bij een positief bevonden patiënt?
Controle op eradicatiebehandeling?
MRSA dragerschap of infectie met MRSA
Klinische informatie







Is patiënt een bekend drager van MRSA?
Heeft patiënt contact met MRSA drager (huisgenoot, parner,
verzorger van MRSA drager, kamergenoot van MRSA drager?)
Afgelopen 2 maanden > 24 uur opgenomen in buitenlandse
zorginstelling?
Is patiënt buitenlander, die hier komt dialyseren?
Heeft patiënt beroepsmatig contact met levende varkens,
vleeskalveren of vleeskuikens?
Is patiënt adoptiekind uit het buitenland?
Woont patiënt in een asielzoekerscentrum?
Methode
PCR
kweek
Materiaalsoort
2x neusuitstrijk
2x keeluitstrijk
2x perineumuitstrijk
2x wonduitstrijk (alle wonden)
1x sputum (alleen als patiënt hoest)
1x urine (alleen als patiënt verblijfscatheter heeft)
1x drainvocht
Hoeveelheid benodigd materiaal
Sputum ≥ 1 mL
Urine ≥ 1 mL
Drainvocht ≥ 1 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
wattenstok met koolstofmedium voor
uitstrijken (PCR en kweek)
urinepotje met rode dop voor urine en sputum en
drainvocht.
Bewaar-/transportcondities
Wattenstokken: bij kamertemperatuur < 24 uur
Urine en sputum: 4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
PCR en kweek: dagelijks
Duur onderzoek
PCR: 1 - 3 dagen
Kweek: 3 - 5 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
De PCR kent zowel fout-negatieve als fout-positieve resultaten en is niet altijd
doorslaggevend.
De kweek geeft het definitieve resultaat.
Op basis van een negatieve PCR wordt in het ziekenhuis de isolatie
opgeheven.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Mycoplasma genitalium
Onderdeel van
Onderzoek bij bacteriële vaginose
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Bacteriële vaginose
Klinische informatie
Symptomen, antibioticumgebruik
Methode
PCR
Materiaalsoort
vaginauitstrijk
Afnamemateriaal /
receptaculum
Aptima Vaginal Swab (oranje): voor vaginale swabs
Bewaar-/transportcondities
24 uur bij kamertemperatuur
Frequentie onderzoek
2x per week
Duur onderzoek
Maximal 7 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
M. genitalium is meer geassocieerd met bacteriële vaginose, maar ook met
cervicitis en non-gonokokken urethritis
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Onderdeel van
Mycoplasma pneumoniae


Respiratoir algemeen/atypische pneumonie (in combinatie met
influenza A/B, humaan metapneumovirus, rhinovirus, RSV, Legionella,
C. pneumoniae en C. psittaci
solitair ook mogelijk
Apart aanvragen?
Ja, of als onderdeel onderzoek atypisch pneumonie
Ziektebeeld
Atypische pneumonie
Pharyngitis
Laryngitis
Tracheobronchitis
Diverse extra-pulmonale manifestaties (huid, cardiaal, CZS,e.a.)
Klinische informatie
Symptomen, antibioticumgebruik
Methode
PCR
Serologie
Materiaalsoort
BAL
Sputum
Keeluitstrijk
Diversen, afhankelijk van klinisch beeld
serum
Hoeveelheid benodigd materiaal
PCR: 0.5 mL
Serum: 1 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
steriel potje met rode dop voor sputum en weefsels
droge wattenstok voor PCR
stolbuis met gel voor serologie
Bewaar-/transportcondities
Luchtwegmaterialen, overige weefsels: 4C, < 24 uur
Serum: kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
PCR: 2x per week
Serologie: werkdagen
Duur onderzoek
PCR en serologie: 1 - 4 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
PCR is het onderzoek van voorkeur. Een positieve PCR is bewijzend voor
infectie.
IgG is aantoonbaar na de eerste ziekteweek en piekt 5 weken na begin van de
symptomen. Een viervoudige titerstijging (interval 2 - 3 weken) is bewijzend
voor recente infectie.
IgM is aantoonbaar in de eerste ziekteweek met de piek in de derde week. Na
enkele maanden is IgM niet meer aantoonbaar.
IgM wordt bij volwassenen niet altijd geproduceerd.
Bijzonderheden
-
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Nasopharynx
Onderdeel van
Alleen invullen als onderdeel van een pakket
Apart aanvragen?




Bordetella pertussis (kinkhoest)
Neisseria meningitidis (dragerschap)
Corynebacterium diphtheriae (difterie)
Respiratoire virussen: compleet panel (adenovirus, RSB, influenza A/B,
parainfluenza 1-4, humaan metapneumovirus, coronavirussen,
humaan bocavirus) OF elk afzonderlijk.
Klinische informatie
Symptomen, 1e ziektedag, antibioticumgebruik
Methode
Kweek (B. pertussis, N. meningitidis, C. diphtheriae)
PCR (B. pertussis, respiratoire virussen)
Materiaalsoort
Wattenstok
Afnamemateriaal /
receptaculum
wattenstok met koolstoftransportmedium voor
kweek
droge wattenstok voor PCR
Bewaar-/transportcondities
Wattenstok voor kweek: kamertemperatuur
Wattenstok voor PCR: 4C - kamertemperatuur
Frequentie onderzoek
Kweek: dagelijks
PCR: werkdagen
Duur onderzoek
Kweek B. pertussis: 7 dagen
Kweek op N. meningitidis: 2 dagen
Kweek op C. diphtheriae: 3 dagen
PCR RSV en influenza: 1 dag
PCR overige respiratoire virussen en B. pertussis: 1 - 3 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
De gevoeligheid van de kweek op B. pertussis is beperkt. Een negatieve kweek
sluit kinkhoest niet uit. De gevoeligheid van PCR is aanzienlijk groter.
Positieve kweek en/of PCR zijn bewijzend voor dragerschap (N. meningitidis)
Bijzonderheden
PCR op overige respiratoire virussen wordt extern verricht.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Neisseria gonorrhoeae (gonokokken)
Onderdeel van
Bij SOA screening wordt ook altijd PCR op C. trachomatis verricht
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
gonorrhoe
Klinische informatie
Eventueel antibioticumgebruik
Methode
PCR
kweek
Materiaalsoort
Cervixuitstrijk
Urethrauitstrijk
Rectumuitstrijk
Keeluitstrijk
Urine, first void ! (geen kweek)
Gewrichtsvocht
Conjunctivauitstrijk
Hoeveelheid benodigd
materiaal
Urine: 0.5 mL
Gewrichtsvocht: > 1 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
droge wattenstok voor PCR
Geel: Aptima Urine Swab: voor urine
Wit: Aptima Unisex swab: voor cervix, urethra, keel,
conjunctiva of anus
Oranje: Aptima Vaginal Swab: voor vaginale swabs
Afgedopte spuit voor
gewrichtsvocht
Bewaar/transportcondities
Frequentie onderzoek
Droge wattenstok en urine: 4 - kamertemperatuur
Wattenstok met koolstof: 4C
spuit: kamertemperatuur
Aptima swab: 24 uur kamertemperatuur
Kweek: dagelijks
PCR: werkdagen
Duur onderzoek
Kweek: 3 - 6 dagen
PCR: 1 - 3 dagen
Referentie /
interpretatie van het
onderzoek
Een positieve kweek of PCR is bewijzend voor infectie.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Neisseria meningitidis (meningokokken)
Apart aanvragen?
Alleen in geval van onderzoek naar dragerschap in de keel
Ziektebeeld
Sepsis, meningitis
Klinische informatie
Symptomen, antibioticumgebruik
Methode
kweek
Materiaalsoort
Liquor cerebrospinalis
Bloedkweek
Nasopharynxuitstrijk (dragerschap)
Hoeveelheid benodigd materiaal
Liquor: > 1 mL
Bloedkweek: 20 mL per set
Afnamemateriaal /
receptaculum
liquorbuis
bloedkweekset (aeroob en anaeroob)
Bewaar-/transportcondities
Liquor: kamertemperatuur, < 2 uur
Bloedkweek: kamertemperatuur, < 2 uur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
Bloedkweek: 5 dagen
Liquorkweek: 2 - 7 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een positieve kweek is bewijzend voor infectie (liquor, bloed) c.q. dragerschap
(nasopharynx)
Bijzonderheden
Meningokokkenziekte is een meldingsplichtige ziekte van groep C.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Neus
Onderdeel van
Screening op stafylokokken dragerschap (uitstrijk)
Screening op MRSA dragerschap (uitstrijk)
Onderzoek op respiratoire virussen (neusspoelsel)
 S. aureus dragerschap
 MRSA dragerschap
 Respiratoire virussen: compleet panel (adenovirus, RSB, influenza A/B,
parainfluenza 1-4, humaan metapneumovirus, coronavirussen,
humaan bocavirus) of elk afzonderlijk.
Reden van onderzoek
Apart aanvragen?
Klinische informatie
Methode
Materiaalsoort
Hoeveelheid benodigd materiaal
Kweek (S. aureus, MRSA)
PCR (MRSA en respiratoire virussen)
Uitstrijk
Spoelsel
Neusspoelsel: 10 mL fysiologisch zout
Afnamemateriaal /
receptaculum
wattenstok met koolstoftransportmedium voor
S. aureus en MRSA
Steriel potje met rode dop voor neusspoelsel
Bewaar-/transportcondities
Kweek: 4C
PCR: 4C - kamertemperatuur
Frequentie onderzoek
Kweek PCR op RSV en influenza: dagelijks
PCR op overige respiratoire virussen: werkdagen
Duur onderzoek
Kweek op S. aureus: 2 - 4 dagen
Kweek op MRSA: 5 dagen
PCR RSV en influenza: 1 dag
PCR overige respiratoire virussen: 1 - 3 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Positieve kweek en PCR zijn bewijzend voor dragerschap (S. aureus en MRSA)
c.q. infectie (respiratoire virussen)
Bijzonderheden
Alternatieve materialen voor onderzoek op respiratoire virussen zijn:
nasopharynxuitstrijk, keeluitstrijk, sputum en trachea-aspiraat of BAL
PCR op overige respiratoire virussen wordt extern verricht.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Norovirus
Onderdeel van
Alleen invullen als onderdeel van een pakket
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Gastro-enteritis
Klinische informatie
Symptomen, 1e ziektedag
Methode
Sneltest (immunochromatografie)
EIA
Materiaalsoort
feces
Hoeveelheid benodigd materiaal
0.3 g vaste feces of 0.3 mL vloeibare feces
Afnamemateriaal /
receptaculum
steriel fecespotje
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
1 dag
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
De hoogste uitscheiding van virus treedt op 25 - 72 uur na het begin van de
symptomen.
De sensitiviteit van de sneltest t.o.v. PCR varieert tussen 59 en 87%
De specificiteit van de sneltest t.o.v. PCR is ca. 97%
De sensitiviteit van de EIA t.o.v. PCR is 72.8%
De specificiteit van de EIA t.o.v. PCR is 100%
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Oog, conjunctiva
Apart aanvragen?
Virale verwekkers
Chlamydia trachomatis
Mycobacteriën
Neisseria gonorrhoeae
Ziektebeeld
conjunctivitis
Klinische informatie
Vermeld ontstaanswijze en vermoedelijke probleem (viraal, bacterieel)
Methode
Kweek
PCR (C. trachomatis en N. gonorrhoeae en virussen)
Materiaalsoort
Uitstrijk conjunctiva:
 Eén voor Gramkleuring (droge wattenstok)
 Eén voor kweek (wattenstok met koolstof transportmedium
 Eén voor PCR (droge wattenstok)
Hoeveelheid benodigd materiaal
n.v.t.
Afnamemateriaal /
receptaculum
droge wattenstok voor Gramkleuring en PCR
wattenstok voor kweek
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Kweek: dagelijks
Duur onderzoek
Kweek: 3 - 5 dagen
PCR: 1 - 3 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Bekende bacteriële verwekkers van conjunctivitis zijn S. pneumoniae, S.
aureus, H. influenzae, N. meningitidis, Chlamydia trachomatis en N.
gonorrhoeae.
Bekende virale verwekkers van conjunctivitis zijn adenovirus, Coxsackie A
virus, enterovirus type 70, HSV.
Bijzonderheden
PCR onderzoek op virale verwekkers wordt extern verricht m.u.v. HSV.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Oog, corneaschraapsel
Onderdeel van
Alleen invullen als onderdeel van een pakket
Apart aanvragen?
Bel de arts-microbioloog vóór afname. De analist komt met de benodigde
materialen naar de onderzoekskamer om de schraapsel direct te enten op de
voedingsbodems.
Schimmels
Virale verwekkers
Ziektebeeld
Keratitis, ulcus corneae
Klinische informatie
Het aspect van het oog en waarvoor het is verdacht. Eventueel gebruik van
oogdruppels of anderszins antibiotica.
Methode
Microscopie
Kweek (banaal bacteriële verwekkers)
PCR (virussen en C. trachomatis)
Materiaalsoort
Corneaschraapsels
Hoeveelheid benodigd materiaal
bij voorkeur 4 schraapsels
Afnamemateriaal /
receptaculum
virustransportmedium voor PCR onderzoek
Bewaar-/transportcondities
De voedingsbodems worden door de analist meegenomen.
Frequentie onderzoek
werkdagen
Duur onderzoek
Microscopie: 1 dag
Kweek: 3 - 5 dagen
PCR: 1 - 3 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Bekende bacteriële verwekkers van keratitis zijn S. aureus, S. pneumoniae, P.
aeruginosa, enterokokken, haemolytische streptokokken van groep A (S.
pyogenes), Enterobacteriaceae, P. multocida en Chlamydia.
Bekende virale verwekkers van keratitis zijn adenovirus, HSV en VZV.
Acanthamoeba keratitis wordt gezien bij dragers van contactlenzen.
Bijzonderheden
Onderzoek op Acanthamoeba is nog niet mogelijk.
PCR op adenovirus wordt extern verricht.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Oor, middenoor
Apart aanvragen?
Mycobacteriën
Ziektebeeld
Otitis media
Klinische informatie
symptomen
Methode
kweek
Materiaalsoort
Punctaat (bij intact trommelvlies)
Uitstrijk (bij doorgebroken trommelvlies)
Hoeveelheid benodigd materiaal
0.15 mL (3 druppels) punctaat
Afnamemateriaal /
receptaculum
afgedopte spuit
wattenstok met koolstoftransportmedium
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, < 24 uur (punctaat)
4C, < 24 uur (uitstrijk)
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
3 - 5 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
De meest voorkomende verwekkers van otitis media zijn S. pneumoniae,
Haemophilus influenzae, S. pyogenes en andere ß-haemolytische
streptokokken.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Oor, externe gehoorgang
Onderdeel van
Alleen invullen als onderdeel van een pakket
Apart aanvragen?
schimmels
Ziektebeeld
Otitis externa
Klinische informatie
Symptomen, antibioticagebruik
Methode
kweek
Materiaalsoort
gehoorganguitstrijk
Hoeveelheid benodigd materiaal
n.v.t.
Afnamemateriaal /
receptaculum
wattenstok met koolstoftransportmedium
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
3 - 5 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Otitis externa wordt meestal veroorzaakt door Pseudomonas aeruginosa of
Staphylococcus aureus, maar kan ook door andere aerobe bacteriën of
schimmels worden veroorzaakt.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Papillomavirus
Onderdeel van
cervixcytologie
Bijzonderheden
Dit onderzoek wordt verricht op de afdeling Pathologie
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Parainfluenza virus 1-4
Onderdeel van
Volledig viraal respiratoir panel (i.c.m. influenza AB, humaan
metapneumovirus, rhinovirus, RSV, bocavirus, adenovirus en 4
coronavirussen)
Kan ook apart worden aangevraagd.
Apart aanvragen?
Indien niet een volledig viraal panel gewenst is.
Ziektebeeld
Bovenste en onderste luchtweginfecties, van mild tot ernstig.
Klinische informatie
Symptomen. Eerste ziektedag.
Methode
PCR
Materiaalsoort
Neusspoelsel
Nasopharynxuitstrijk
Keeluitstrijk
Sputum
BAL/bronchusspoelsel
Hoeveelheid benodigd materiaal
0.5 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
wattenstok voor nasopharynx- en keeluitstrijk
steriel potje met rode deksel voor sputum
Bewaar-/transportcondities
Frequentie onderzoek
werkdagen
Duur onderzoek
1 - 3 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een positieve PCR is bewijzend voor infectie
Bijzonderheden
Het onderzoek wordt extern verricht.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Onderdeel van
Parvovirus B19
Serologisch onderzoek bij congenitale infectie (in combinatie met CMV, HSV,
Rubella, Toxoplasma en T. pallidum)
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld



Erythema infectiosum: 5e ziekte (slapped cheek)
Anaemie, aplastische crise bij erythroide aanmaakstoornis of
immuungecompromitteerden)
Zwangeren: non-immuun hydrops foetalis
Klinische informatie
Symptomen
Methode
Serologie (IgG en IgM)
PCR
Materiaalsoort
Serologie en PCR: serum of EDTA plasma
Bij zwangeren met verdenking op non-immuun hydrops foetalis: serum,
foetaal serum, vruchtwater, foetale ascites
Hoeveelheid benodigd materiaal


Serum: 1 mL
PCR: 0.5 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis met gel voor serologie en PCR
EDTA buis voor serologie en PCR
steriel potje met rode dop voor vruchtwater en ascites
Bewaar-/transportcondities
Frequentie onderzoek
Serum en plasma: kamertemperatuur, < 24 uur
Vruchtwater en ascites: 4C, < 24 uur
Serologie: werkdagen
PCR: 2x per week
Duur onderzoek
Serologie: 1 - 3 dagen
PCR: 1 - 7 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Antistoffen (IgM en IgG) zijn aantoonbaar dag 7 van de ziekte of dag 1 na
ontstaan van het exantheem.
IgM blijft enkele maanden aantoonbaar, IgG levenslang.
Fout-positief IgM onderzoek komt voor bij andere acute exantheemziekten als
mazelen en rubella. Parvovirus infectie kan geassocieerd zijn met productie
van rheumafactor en tot fout-positieve serologie in andere assays leiden.
Bepalen van de virale load kan in die gevallen de specificiteit van de positieve
IgM ophelderen.
Een positieve PCR is bewijzend voor infectie.
Bijzonderheden
Dit onderzoek wordt extern verricht.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Pericardvocht
Onderdeel van
Kweek algemeen, inclusief anaeroben
Apart aanvragen?
Mycobacteriën
Schimmels
Ziektebeeld
pericarditis
Klinische informatie
Huidige klachten, evt. trauma, operaties, antibioticumgebruik
Methode
kweek
Hoeveelheid benodigd materiaal
> 1 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
afgedopte spuit
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Duur onderzoek
dagelijks
3 - 5 dagen
Schimmelkweek 3 - 10 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Terug naar overzicht
Elk isolaat uit steriele ruimtes wordt als relevant beschouwd. Echter,
contaminatie bij het afnemen van het materiaal is niet uit te sluiten.
Naam / omschrijving
Perineumuitstrijk (zie ook MRSA)
Onderdeel van
Screening op MRSA
Apart aanvragen?
MRSA
Ziektebeeld
Dragerschap MRSA
Klinische informatie
Reden verdenking MRSA
Methode
Kweek
PCR
Hoeveelheid benodigd materiaal
Twee uitstrijken
Afnamemateriaal /
receptaculum
wattenstok met koolstoftransportmedium
Bewaar-/transportcondities
Frequentie onderzoek
4C, < 24 uur
dagelijks
Duur onderzoek
PCR: 2 - 3 dagen
Kweek: 5 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Zowel fout-positieve als fout-negatieve PCR zijn niet uit te sluiten. Een
positieve kweek is bewijzend voor MRSA dragerschap.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Pleuravocht
Onderdeel van
Kweek algemeen
Anaeroben (niet bij drainvocht)
Apart aanvragen?
Mycobacteriën
Schimmels
Ziektebeeld


Klinische informatie
Punctaat of drainvocht
Huidige klachten, evt. trauma, operaties, antibioticumgebruik
Methode
kweek
Hoeveelheid benodigd materiaal
> 1 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
Bij voorkeur in afgedopte spuit (punctaat)
afgedopte spuit
of
steriel potje met rode dop
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
3 - 5 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Elk isolaat uit steriele ruimtes wordt als relevant beschouwd. Echter,
contaminatie bij het afnemen van het materiaal is niet uit te sluiten.
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Onderzoek wordt al of niet extern verricht
Naam / omschrijving
Pneumocystis jirovecii
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Pneumonie bij immuungecompromiteerde patiënten
Klinische informatie
Symptomen. Immuunstatus, immuunsuppressieve medicatie.
Methode
Microscopie (IF)
PCR
Materiaalsoort
BAL/bronchusspoelsel
Geïnduceerd sputum
Hoeveelheid benodigd materiaal
Microscopie: 0.5 mL
PCR: 0.5 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
steriele puntbuis
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
werkdagen
Duur onderzoek
1 - 3 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Positieve microscopie duidt op infectie. Positieve PCR met een hoge Ct waarde
is suggestief voor infectie, maar kan ook bij kolonisatie zonder infectie worden
gevonden.
Het PCR onderzoek wordt extern verricht.
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Pneumokokken antigeen sneltest
Apart aanvragen?
ja
Klinische informatie
Pneumonie?
Methode
Materiaalsoort
Sneltest (immunochromatografie)
urine
Hoeveelheid benodigd materiaal
Afnamemateriaal /
receptaculum
3 mL
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
1 dag
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
De sensitiviteit varieert tussen 50 - 80%. De specificiteit is > 90%. Na een
pneumokokkeninfectie kan de test 1 tot 6 maanden positief blijven.
Ook bij dragerschap zonder infectie kan de test positief zijn. Om die reden is
de test niet geschikt bij kinderen.
potje met rode dop
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Anti-pneumokokken antistoffen
Apart aanvragen?
ja
Klinische informatie
De indicatie voor het onderzoek. Onderliggend lijden.
Methode
Luminex (flowcytometrie)
Materiaalsoort
serum
Hoeveelheid benodigd materiaal
200 µL
Afnamemateriaal /
receptaculum
Bewaar-/transportcondities
stolbuis met gel
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
1 x per 2 weken
Duur onderzoek
2 tot 3 weken
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
De grenswaarden van beschermende titers worden bij elke uitslag vermeld
Bijzonderheden
Het onderzoek wordt extern verricht
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Poliovirus
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
poliomyelitis
Klinische informatie
1e ziektedag, symptomen, land van herkomst, contact met personen uit
endemisch gebied, reisanamnese, vaccinatiestatus
Methode
PCR
serologie
Materiaalsoort
Feces: 2 monsters met interval van 24-48 uur en binnen 14 dagen na
ziekteverschijnselen.
Serum:
 1e monster in de acute fase
 2e monster 10 tot 14 dagen later
Hoeveelheid benodigd materiaal
Feces:
Serum: 5 mL bloed per monster
Afnamemateriaal /
receptaculum
Steriel fecespotje
Bewaar-/transportcondities
Feces: 4C
Serum: kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
direct
Duur onderzoek
1 - 2 weken
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een positieve PCR is bewijzend voor de infectie
Bijzonderheden
Poliomyelitis is een meldingsplichtige ziekte van groep A, d.w.z. direct melden
aan de GGD.
Het onderzoek wordt extern verricht.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Punctaat
Apart aanvragen?
Mycobacteriën
Schimmels
Gewrichtsvocht wordt altijd ook op N. gonorrhoeae ingezet.
Klinische informatie
Huidige klachten, ev. trauma, operaties, antibioticumgebruik
Methode
kweek
Materiaalsoort
Gewrichtsvocht, pleuravocht, pericardvocht, ascites, amnionvocht
Hoeveelheid benodigd materiaal
> 1 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
Bij voorkeur in afgedopte spuit:
Bewaar-/transportcondities
Ascites: indien > 1 mL beschikbaar, ook in bloedkweekflessen enten
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
3 - 5 dagen
Schimmelkweek 3 - 10 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Elk isolaat uit steriele ruimtes wordt als relevant beschouwd. Toch is
contaminatie bij het afnemen van het materiaal niet uit te sluiten.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Quantiferon
Apart aanvragen?
-
Ziektebeeld
Aantonen van cellulaire immunrespons tegen Mycobacterium tuberculosis.
Klinische informatie
symptomen
Methode
serologie
Materiaalsoort
serum
Hoeveelheid benodigd materiaal
3 of 4 volledig gevulde bloedbuizen van de speciale afname set.
Afnamemateriaal /
receptaculum
Afnameset met 3 buizen
Afnameset met 4 buizen
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
2 x per week
Duur onderzoek
1 - 4 dagen
Schimmelkweek 3 - 10 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een positieve uitslag toont aan dat de patiënt in het verleden in contact is
geweest met M. tuberculosis. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een
latente infectie, actieve infectie of in het verleden doorgemaakt en
behandelde infectie.
Er bestaat kruisreactiviteit met een aantal ander Mycobacterium species,
waaronder M. bovis, die gebruikt wordt in het BCG-vaccin.
Bijzonderheden
Om een actieve tuberculose infectie aan te tonen moet er 3x een ochtend
sputum of BAL worden ingestuurd.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Rabies virus
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Hondsdolheid
Klinische informatie
Er is geen test beschikbaar, die bij de mens in een vroeg stadium, voordat
klinische symptomen ontstaan, infectie kan aantonen of uitsluiten.
Zodra klinische verschijnselen optreden kan het virus worden aangetoond.
Alleen in bijzondere situaties is er een indicatie voor het bepalen van
beschermende antistoffen tegen rabiës.
Methode
PCR
Materiaalsoort
Liquor cerebrospinalis
Speeksel
Huid van de nek
Urinesediment
Cornea-afdruk
Hersenweefsel
Hoeveelheid benodigd materiaal
Antistofbepaling: 10 mL bloed in stolbuis
Bijzonderheden
Bij verdenking op rabiës altijd overleggen met de arts-microbioloog en de
infectioloog.
Het onderzoek wordt extern verricht.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Respiratoir panel/ pakket
Apart aanvragen?
nee
Ziektebeeld
Virale en atypische luchtweginfecties
Klinische informatie
symptomen
Methode
PCR
Materiaalsoort
Neusspoelsel
Nasopharynxuitstrijk
Keeluitstrijk
Sputum
BAL/bronchusspoelsel
Hoeveelheid benodigd materiaal
0.5 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
wattenstok voor nasopharynx- en keeluitstrijk
steriel potje voor sputum
steriele puntbuis (BAL)
slijmzuiger (RS)
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
werkdagen
Duur onderzoek
1 - 3 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een positieve PCR is bewijzend voor de aanwezigheid van het micro-organisme
en vaak ook voor infectie.
Bijzonderheden
Dit onderzoek wordt extern verricht
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Rhinovirus



Onderdeel van
Volledig viraal respiratoir panel
Respiratoir algemeen/atypische pneumonie panel
Respiratoir panel, kinderen
Apart aanvragen?
nee
Ziektebeeld
verkoudheid
Klinische informatie
symptomen
Methode
PCR
Materiaalsoort
Neusspoelsel
Nasopharynxuitstrijk
Keeluitstrijk
Sputum
BAL/bronchusspoelsel
Hoeveelheid benodigd materiaal
0.5 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
wattenstok voor nasopharynx- en keeluitstijk
steriel potje met rode dop voor sputum
steriele puntbuis (BAL)
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
werkdagen
Duur onderzoek
1 - 3 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een positieve PCR is bewijzend voor aanwezigheid van het virus
Bijzonderheden
Dit onderzoek wordt extern verricht.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Rickettsia spp. en Orientia spp.
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Rocky Mountain Spotted Fever (R. rickettsii)
Fièvre boutonneuse (R. conorii)
Epidemische vlektyfus (R. prowazekii)
Endemische vlektyfus (R. typhi)
Rickettial pox (R. akari)
Scrub tyfus (O. tsutsugamushi)
Klinische informatie
Symptomen, reisanamnese
Methode
serologie
Materiaalsoort
serum
Hoeveelheid benodigd materiaal
0.5 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis met gel
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
1x per week
Duur onderzoek
2 weken
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een viervoudige titerstijging tussen monsters in de acute (zo vroeg mogelijk)
en de convalescent fase (na 1 - 2 weken of na 3 - 4 weken) is bewijzend voor
infectie.
Bijzonderheden
Dit onderzoek wordt extern verricht.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Rotavirus
Onderdeel van
Wordt samen met adenovirus test gedaan
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Gastro-enteritis, diarrhee
Klinische informatie
symptomen
Methode
sneltest
Materiaalsoort
feces
Hoeveelheid benodigd materiaal
100 mg vaste feces of 500 µL vloeibare feces
Afnamemateriaal /
receptaculum
steriel fecespotje
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, < 2uur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
1 dag
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
De sensitiviteit van rotavirus sneltesten varieert tussen 77.5 - 95.0%
(referentie ELISA).
De specificiteit is 100%.
Bijzonderheden
Onderzoek wordt al of niet extern verricht
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Respiratoir Syncitieel Virus (RSV)
Onderdeel van
Wordt altijd samen met influenza A en B getest
Apart aanvragen?
Ja. Voor CITO: bel de arts-microbioloog (6672)
Ziektebeeld
Bronchiolitis, pneumonie, tracheobronchitis in eerste 3 - 4 levensmaanden
Klinische informatie
Symptomen, leeftijd
Methode
PCR
Materiaalsoort
Neusspoelsel
Nasopharynxuitstrijk
Keeluitstrijk
Sputum
BAL/bronchusspoelsel
Hoeveelheid benodigd materiaal
0.5 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
wattenstok voor nasopharynx- en keeluitstrijk
steriel potje voor sputum
Bewaar-/transportcondities
Frequentie onderzoek
Dagelijks
Duur onderzoek
1 dag
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een positieve PCR is bewijzend voor infectie.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Rubella virus
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Rode hond, congenitaal rubella syndroom
Klinische informatie
Indicatie voor het onderzoek:
 Verdenking rode hond/acute infectie?
 Onderzoek immuunstatus bij zwangere
 Verdenking congenitaal rubella syndroom?
Serologie
PCR
Methode
Materiaalsoort
Serum
Keel- of nasopharynxuitstrijk (PCR)
Hoeveelheid benodigd materiaal
500 µL
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis met gel
Bewaar-/transportcondities
wattenstok voor keel en nasopharynxuitstrijk
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
werkdagen
Duur onderzoek
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
1 - 3 dagen
- Fout-positieve IgM tegen rubella komt bij pasgeborenen voor bij
parvovirus B19 infectie.
- Immuunstatus dient alleen onderzocht te worden met IgG bepaling.
IgM (% pos) IgG (% pos)
Postnatale rubella
e
1 dag exantheem
50
3e dag exantheem
50
5e dag exantheem
> 90
8e dag exantheem
> 90
6 weken na exantheem
50
̴100
Congenitaal rubella syndroom
Bij geboorte
80
̴100*
1 maand
> 90
̴100*
6 maanden
50
̴100*
* dalend maternaal en stijgend IgG van het kind kunnen in het eerste jaar
resulteren in constant of stijgend IgG.
Bijzonderheden
De PCR wordt extern verricht
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Salmonella/ Shigella
Onderdeel van
Feceskweek, algemeen
Apart aanvragen?
nee
Ziektebeeld
Gastro-enteritis, buiktyfus (Salmonella), dysenterie (Shigella dysenteriae)
Klinische informatie
Wat tenminste moet worden vermeld
Methode
kweek
Materiaalsoort
Feces
Bloedkweek (bij buiktyfus)
Hoeveelheid benodigd materiaal
Tenminste 5 mL dunne feces of fecesportie ter grootte van een walnoot
Afnamemateriaal /
receptaculum
steriel fecespotje
bloedkweekflessen
4C, maximaal 24 uur
Bewaar-/transportcondities
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
2 tot 5 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een negatieve kweek sluit een infectie met Salmonella of Shigella niet uit
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Schimmels
Onderdeel van
Alleen invullen als onderdeel van een pakket
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
divers
Klinische informatie
Symptomen, klinisch beeld
Methode
Microscopie
Kweek
Galactomannan (Aspergillus-) antigeen (alleen in BAL)
Materiaalsoort
Materiaal
Abces/wond/drainvocht
Bloedkweek
Oog (corneaschraapsel,
conjunctiva, glasvocht)
Haren
nagels
Sputum, ochtend-, 3 maal
BAL
Huid
Vocht uit steriele
lichaamsplaatsen (liquor, pleura,
pericard, gewricht, peritoneaal)
Weefsel/biopt
Urine, ochtend-
Minimum hoeveelheid
Zie hyperlink
Zie hyperlink
Zie hyperlink
10 haren uit aangedaan gebied
Stukje aangedaan nagel of schraapsel
van aangedaan deel nagel
3 mL per monster
Zie hyperlink
Na desinfectie met 70% alcohol,
schraap van de rand van de laesie.
2 mL
Hoe meer vocht, des te groter de kans
op isoleren van elke schimmel
Erwtgrootte, voeg 2 - 3 mL steriel
fysiologisch zout toe ter voorkoming
van uitdroging
onbekend
Afnamemateriaal /
receptaculum
steriel potje met rode dop
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
werkdagen
Duur onderzoek
Microscopie: 1 - 3 dagen
Kweek: 10 -14 dagen
Galactomannan: 2 - 5 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Schimmels geïsoleerd uit steriele lichaamsplaatsen zijn zeer verdacht voor
infectie. Schimmels geïsoleerd uit niet-steriele plaatsen kunnen ook duiden
op kolonisatie of contaminatie vanuit de omgeving.
Bijzonderheden
De galactomannan wordt extern verricht.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Schistosoma (S. mansoni, S. haematobium, S. japonicum, S. intercalatum, S.
mekongi)
Onderdeel van
Onderzoek op wormeieren in feces
Apart aanvragen?
Serologisch onderzoek
Ziektebeeld
Acute schistosomiasis (Katayama syndroom), chronische schistosomiasis.
Klinische informatie
Symptomen, reisanamnese
Methode
Microscopie
PCR
Serologie
Materiaalsoort
Feces
Urine (S. haematobium)
Serum
Hoeveelheid benodigd materiaal
TFT medium: vullen tot aan de rode pijl
Tenminste 5 mL dunne feces of fecesportie ter grootte van een walnoot
Afnamemateriaal /
receptaculum
TFT medium
Steriel feces potje
stolbuis met gel
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Fecesonderzoek: werkdagen
Serologie: 1x per week
Duur onderzoek
Fecesonderzoek: 1 – 4 dagen
Serologie: 1 - 2 weken
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Het aantonen van eieren in feces is bewijzend voor infectie.
Positieve serologie bij reizigers uit niet-endemische gebieden naar
endemische gebieden duidt op een recente infectie. Eenmaal positief blijven
antistoffen jarenlang aantoonbaar, ook na adequate behandeling.
Bijzonderheden
Het serologisch onderzoek wordt extern verricht.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Shigatoxine-producerende E. coli (STEC), EHEC (= een subset van STEC),
waaronder diverse serotypes O157:H7, O104:H4 e.a.
Onderdeel van
Alleen invullen als onderdeel van een pakket
Apart aanvragen?
Ja, maar wordt bij bloederige diarrhee altijd ingezet
Ziektebeeld
Colitis (haemorrhagisch) al of niet gepaard gaande met het haemolytisch
uraemisch syndroom (HUS). STEC kan ook milde diarrhee veroorzaken.
Klinische informatie
symptomen
Methode
Kweek
PCR op shigatoxines 1 en 2 (stx1 en stx2)
Materiaalsoort
feces
Hoeveelheid benodigd materiaal
Kweek: Tenminste 5 mL dunne feces of fecesportie ter grootte van een
walnoot
PCR: 500 µL
Afnamemateriaal /
receptaculum
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Kweek: werkdagen
PCR: 3x per week
Duur onderzoek
Kweek: 3 – 6 dagen
PCR: 2 – 4 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Sommige STEC soorten zijn niet of nauwelijks pathogeen. Op basis van
serotype en virulentiefactoren kan vastgesteld worden of een STEC
ziekteverwekkend is. Dit vergt doorgaans nader onderzoek van de
gekweekte stam bij externe laboratoria.
Bijzonderheden
De PCR wordt extern verricht.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Sputum
Apart aanvragen?
Anaeroben (bij longabces)
Schimmels
Mycobacteriën
Legionella
Nocardia
Mycoplasma
Chlamydophila
Respiratoire virussen
Strongyloides larven
Ziektebeeld
Luchtweginfectie
Klinische informatie
 Duur en aard van de klachten
 Aard van de afwijkingen op de longfoto
Methode
Microscopie
Kweek
PCR
Hoeveelheid benodigd materiaal
 1 mL en voor elk van bovengenoemde extra aanvragen eveneens 1 mL
Zie ook mycobacteriën
Afnamemateriaal /
receptaculum
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Alle dagen
Duur onderzoek
Kweek algemeen: 3 - 5 dagen
Kweek op schimmels: 10 dagen
Zie mycobacteriën
Zie Legionella
Zie Mycoplasma
Zie Chlamydophila
Zie Strongyloides
• Goed sputum toont in het GRAM preparaat > 25 leukocyten (++) en < 10
plaveiselepitheelcellen (kleine vergroting) (0-+) en overwegend het
veroorzakend micro-organisme. Bacteriën, die intracellulair
(neutrofielen) worden gezien in het Gram-preparaat, zijn suggestief
voor infectie.
• sommige mensen dragen luchtwegpathogenen in de keel zonder
verschijnselen van infectie, doorgaans in niet grote hoeveelheden.
• de beademingstube van beademde patiënten raakt snel gekoloniseerd
met Gram-negatieve staven. Isoleren van deze bacteriesoorten duidt
niet automatisch op infectie
•
Referentie / interpretatie
van het onderzoek
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Streptococcus pneumoniae (pneumokokken)
Apart aanvragen?
Alleen sneltest
Ziektebeeld
Pneumonie, sepsis, meningitis, otitis, sinusitis e.a.
Klinische informatie
Klinisch beeld
Methode
Kweek
Sneltest urine
Materiaalsoort
Materiaal van de infectiehaard
Urine voor sneltest
Hoeveelheid benodigd materiaal
Zie sputum, bloedkweek, liquor cerebrospinalis
Urine: 1 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
steriel potje voor sputum en urine
bloedkweekset
Bewaar-/transportcondities
liquorbuis
Zie sputum, BAL, bloedkweek, liquor
Urine: 4C
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
Sneltest: 1 dag
Kweek: 3 - 5 dagen
De sensitiviteit van de urinesneltest ligt tussen 50 – 80%. De specificiteit is >
90%. De test kan tot 6 maanden na infectie positief blijven.
De sneltest kan ook positief zijn bij dragerschap van pneumokokken en is om
die reden minder geschikt bij kinderen jonger dan 6 jaar.
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een positieve kweek uit steriele lichaamsplaatsen (bloek, liquor) is bewijzend
voor infectie.
S. pneumoniae geïsoleerd uit sputum kan ook duiden op dragerschap.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Strongyloides stercoralis
Onderdeel van
Alleen invullen als onderdeel van een pakket
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
darminfectie
Klinische informatie
Immuuncompetent of -deficiënt
Methode
Microscopie
Kweek van larven
Serologie
Materiaalsoort
Feces
Serum
Hoeveelheid benodigd materiaal
TFT set: vullen totaan de rode pijl
Fecespotje met rode dop: Tenminste 5 mL dunne feces of fecesportie ter
grootte van een walnoot
Afnamemateriaal /
receptaculum
TFT medium
of
steriel fecespotje
stolbuis met gel
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Feces onderzoek: werkdagen
Serologie: 1x per week
Duur onderzoek
Microscopie: 1 - 4 dagen
Kweek op Strongyloides larven: 14 dagen
Serologie: 1 - 2 weken
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Het aantonen van eieren of larven is bewijzend voor infectie.
Een positieve uitslag van de serologie duidt op infectie opgelopen in het
verleden (> 2 jaar geleden).
Het serologisch onderzoek wordt extern verricht
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Taenia solium (de gewapende of varkenslintworm)
Onderdeel van
Onderzoek op wormeieren
Apart aanvragen?
Nee
Ziektebeeld
Worminfectie
Cysticercose
Klinische informatie
Klinisch beeld, eosinofielie
Methode
Microscopie
Materiaalsoort
feces
Hoeveelheid benodigd materiaal
Vullen tot aan de rode pijl
Afnamemateriaal /
receptaculum
TFT medium
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
werkdagen
Duur onderzoek
1 - 4 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Aantonen van eieren is bewijzend voor infectie.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Tick borne encephalitis virus (TBEV)
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Meestal griepachtig ziektebeeld, < 1% encephalitis.
Klinische informatie
Eerste ziekte (=koorts-)dag
Reisanamnese, beroep, hobby
Methode
Serologie
Materiaalsoort
Serum en liquor cerebrospinalis
Hoeveelheid benodigd materiaal
0.5 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis met gel
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
1x per week
Duur onderzoek
1 - 2 weken
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Op dag 10 van de infectie zijn IgG en IgM in serum en liquor ca. 95% van de
gevallen positief.
Bijzonderheden
Onderzoek wordt extern verricht
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Toxocara canis (hondenspoelworm)
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Toxocara infectie
Klinische informatie
Contact met honden
Methode
Serologie (ELISA IgG)
Materiaalsoort
serum
Hoeveelheid benodigd materiaal
0.5 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis met gel
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Minder dan 1x per week
Duur onderzoek
2 tot 3 weken
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een positief resultaat in combinatie met verhoogd IgE en eosinofielie is
suggestief voor een actieve infectie. Zonder overige verschijnselen duidt een
positief resultaat waarschijnlijk op een in het verleden doorgemaakte
infectie.
Dit onderzoek wordt extern verricht
Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Toxoplasma gondii
Onderdeel van
Alleen invullen als onderdeel van een pakket
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
toxoplasmose
Klinische informatie
Patiënt immuuncompetent of –deficiënt? Zwanger? Chorioretinitis?
Methode
Serologie (IgG, IgM en aviditeit)
PCR
Materiaalsoort
Serologie: serum
PCR: BAL of lymfklier-/hersenbiopt, liquor cerebrospinalis, amnionvocht,
oogkamervocht.
Hoeveelheid benodigd materiaal
Serum: 500 µL
PCR:
 Liquor cerebrospinalis: 2.2 mL
 Overig: 500 µL
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis met gel
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
Serologie en PCR: werkdagen
Duur onderzoek
Serologie: 1 - 5 dagen
PCR: 2 - 8 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
IgG pos en IgM neg: jaren geleden doorgemaakte infectie.
IgG pos en IgM pos: recent of in afgelopen 1 à 2 jaar opgelopen infectie.
IgG pos, IgM pos en aviditeit laag: in afgelopen 3 à 4 maanden opgelopen
infectie.
IgG pos, IgM pos en aviditeit hoog: tussen 3 à 4 maanden en 2 jaar geleden
opgelopen infectie.
Een positieve PCR is bewijzend voor een actieve infectie.
Bijzonderheden
De PCR wordt extern verricht
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Treponema pallidum
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Syphilis, lues
Klinische informatie
Symptomen. Zwangerschap.
Methode
Serologie (TPPA, RPR en immunoblot)
Materiaalsoort
Serum of EDTA plasma
Hoeveelheid benodigd materiaal
500 µL
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis met gel
of
EDTA buis
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, < 24 uur
Frequentie onderzoek
TPPA en RPR: alle werkdagen
Immunoblot: 2 maal per week
Duur onderzoek
1 - 6 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Terug naar overzicht
TPPA
RPR
immunoblot
Sensitiviteit (%)
Primaire fase (na
gemidd. 21
86
60-86
92.3-94.1
dagen incubatie)
Secundaire fase
(gemidd. 2 – 8
100
100
100
weken na start
primaire fase)
Lues latens
100
98
94.4
Tertiaire fase
100
100
Specificiteit (%)
100
93-99
99.3-100*
* met TPPA en FTA-ABS als referentie
Naam / omschrijving
Trichinella spiralis
Onderdeel van
Alleen invullen als onderdeel van een pakket
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Darminfectie met migratie naar en inkapseling in dwarsgestreepte spieren.
Klinische informatie
Wat tenminste moet worden vermeld
Methode
Microscopie
Serologie (IgM, IgA en IgG1 en IgG4)
PCR
Materiaalsoort
Spierbiopt (microscopie en PCR)
Serum
Hoeveelheid benodigd materiaal
Serum: 0.5 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
urinepotje met rode dop voor spierbiopt (voeg enkele
mL steriel aquadest of fysiologisch zout toe)
stolbuis met gel voor serologie
Frequentie onderzoek
Serologie en PCR: 1 maand
Duur onderzoek
Microscopie: 1 -3 dagen
Serologie en PCR: 1 maand
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Het aantonen van larven in spierweefsel is bewijzend voor infectie.
Antistoffen zijn 3 tot 4 weken na besmetting aantoonbaar en blijven dat
jarenlang, ook IgM.
Bijzonderheden
Serologie en PCR worden extern verricht
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Trichomonas vaginalis
Onderdeel van
Onderzoek bij fluor, bacteriële vaginose, vaginitis
Apart aanvragen?
nee
Ziektebeeld
vaginitis
Klinische informatie
Symptomen
Methode
Natief preparaat
Materiaalsoort
Aspiraat of wattenstok
Hoeveelheid benodigd materiaal
Aptima afnamekit
Afnamemateriaal /
receptaculum
Aptima afnamekit voor fluor
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, binnen 24 uur
Frequentie onderzoek
werkdagen
Duur onderzoek
1 - 3 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Trichomonas vaginalis behoort niet tot de normale vaginale flora.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Trichuris trichiura (zweepworm)
Onderdeel van
Onderzoek naar wormeieren
Apart aanvragen?
nee
Ziektebeeld
darminfectie
Klinische informatie
symptomen
Methode
Microscopisch onderzoek
Materiaalsoort
feces
Hoeveelheid benodigd materiaal
Buizen vullen tot aan de rode pijl
Afnamemateriaal /
receptaculum
TFT (triple feces test) medium
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
werkdagen
Duur onderzoek
1 - 4 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Aantonen van eieren is bewijzend voor infectie
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Trypanosoma spp. (brucei gambiense, brucei rhodesiense, cruzi)
Apart aanvragen?
Ziektebeeld
ja
Afrikaanse trypanosomiasis (slaapziekte)
Amerikaanse trypanosomiasis (Ziekte van Chagas)
Klinische informatie
Methode
Reisanamnese, eerste ziektedag, klinisch beeld
Microscopie
Serologie
Lymfevocht
EDTA Bloed (dikke druppel, uitstrijk)
Liquor cerebrospinalis
Serum
Materiaalsoort
Hoeveelheid benodigd materiaal
EDTA bloed: 1 mL
Liquor cerebrospinalis: 1 mL
Serum: 1 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
afgedopte spuit lymfevocht
EDTA buis
liquorbuis
Bewaar-/transportcondities
stolbuis met gel
Kamertemperatuur, binnen 2 uur (microscopie)
Frequentie onderzoek
Microscopie: alle werkdagen
Serologie: 1x per week
Duur onderzoek
Microscopie: 1 - 3 dagen
Serologie: 2 - 3 weken
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Bijzonderheden
Positieve microscopie is bewijzend voor de infectie.
Terug naar overzicht
Het serologisch onderzoek wordt extern verricht.
Naam / omschrijving
Ureaplasma urealyticum
Onderdeel van
Banale kweek van urethra, vagina en cervix
Apart aanvragen?
Ja, bij urine en bronchusspoelsel
Ziektebeeld
(non-gonokokken, non-chlamydia) urethritis
Pneumonie bij premature pasgeborenen
Klinische informatie
Symptomen, klinisch beeld
Methode
kweek
Materiaalsoort
Urethrauitstrijk,
Vagina- of cervixuitstrijk
Mannen: first-void urine
Pasgeborene: bronchusspoelsel
Hoeveelheid benodigd materiaal
Urine: 5 mL
Bronchusspoelsel: 1 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
wattenstok voor uitstrijk urogenitalia
Steriel potje met rode dop voor urine
Bewaar-/transportcondities
4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
werkdagen
Duur onderzoek
3 - 5 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Ureaplasma urealyticum kan bij gezonde mensen in de lage tractus genitalis
worden gevonden. Isolatie van dit m.o. betekent dus niet zonder meer
infectie.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Urethra
Apart aanvragen?
Gonorrhoe
Chlamydia trachomatis
Ureaplasma urealyticum
Ziektebeeld
urethritis
Klinische informatie
symptomen
Methode
Kweek
PCR
Materiaalsoort
wattenstok
Hoeveelheid benodigd materiaal
Voor kweek en PCR aparte wattenstokken
Afnamemateriaal /
receptaculum
wattenstok voor PCR
wattenstok voor kweek
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur of 4C, < 24 uur
Frequentie onderzoek
werkdagen
Duur onderzoek
1 - 3 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een positief resultaat is bewijzend voor infectie met N. gonorrhoeae en C.
trachomatis. U. urealyticum wordt ook bij gezonde personen gevonden.
Bijzonderheden
Voor het onderzoek naar C. trachomatis en N. gonorrhoeae zijn first voidurine (man, vrouw en kind) en vagina-/cervixuitstrijk ook geschikt.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Urine, bacteriologisch onderzoek
Apart aanvragen?
M. tuberculosis
Anaeroben (alleen bij blaaspunctie)
Ziektebeeld
urineweginfectie
Klinische informatie
 de klachten van de patiënt, hoe lang die bestaan en welke antibiotica
worden gebruikt of recent zijn gebruikt
 soort materiaal:
 gewassen midstream
 cath à demeure
 blaaspunctie
 eenmalige catheterisatie
 neoblaas
Methode
kweek
Hoeveelheid benodigd materiaal
> 1 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
Steriel potje met rode dop
Instructies afname gewassen midstream:
Vrouwen:
 spreid de labia
 reinig de vulva met watten gedrenkt in water van voor naar achter
 laat de eerste urine in de toiletpot wegstromen
 houd het potje in de urinestraal en vang op
Mannen (alleen als niet besneden):
 trek de voorhuid terug
 reinig de glans met watten gedrenkt in water
 laat de eerste urine in de toiletpot wegstromen
 houd het potje in de urinestraal en vang op
Bewaar-/transportcondities
4C, binnen 24 uur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
2 tot 5 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Steriel / tijdens het urineren raakt urine gemakkelijk gecontamineerd met
bacteriën in en rond de urethra. Geeft de patiënt instructies voor het
opvangen van midstream urine.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Vagina
Onderdeel van
Alleen invullen als onderdeel van een pakket
Apart aanvragen?
Trichomonas vaginalis
Klinische informatie
Symptomen, zwangerschap
Methode
kweek
Materiaalsoort
uitstrijk
Afnamemateriaal /
receptaculum
wattenstok
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, binnen 24 uur
Frequentie onderzoek
werkdagen
Duur onderzoek
3 tot 5 dagen
Referentie
Geen pathogene micro-organismen
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Vibrio cholerae
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Cholera, waterige diarree
Klinische informatie
Symptomen
Verblijf in buitenland? Welk land?
Methode
kweek
Materiaalsoort
feces
Hoeveelheid benodigd materiaal
5 mL verse feces
Afnamemateriaal /
receptaculum
Steriel fecespotje
Bewaar-/transportcondities
Zo snel mogelijk naar het laboratorium
4C, binnen 24 uur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
2 tot 5 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een positieve kweek is bewijzend voor infectie met V. cholerae
Bijzonderheden
Cholera is een meldingsplichtige ziekte van groep B2 en dient binnen 1
werkdag aan de GGD te worden gemeld.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Varicella Zoster Virus (VZV)
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Waterpokken, varicella
Klinische informatie
Symptomen bij actieve infectie, indicatie voor serologie
Methode
Materiaalsoort
Hoeveelheid benodigd materiaal


PCR:




Serum:




PCR voor het aantonen van actieve infectie
Serologie voor het vaststellen van immuniteit (IgG, IgM)
Blaasjesvocht
EDTA bloed (bij gedissemineerde VZV)
Liquor (encefalitis, meningitis, myelitis, facialisparese
Sectiemateriaal
Stolbuis
EDTA bloed: 500 µL
Liquor: 500 µL
Serum: ≥ 1000 µL
Afnamemateriaal /
receptaculum
droge wattenstok voor blaasjesvocht
EDTA buis
liquorbuis
steriel potje voor weefsel
Bewaar-/transportcondities
kamertemperatuur
Frequentie onderzoek
PCR en serologie: alle werkdagen
Duur onderzoek
PCR: 1 – 3 dagen
Serologie: 1 – 3 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek



Bijzonderheden
Terug naar overzicht
Een positieve PCR duidt doorgaans op acute infectie. PCR positief in
bloed kan vroeg in de infectie of bij reactivatie optreden en duidt bij
immuungecompromitteerde patiënten doorgaans op ernstige infectie.
Bij HIV patiënten kan de PCR in bloed en liquor positief zijn bij locale
infectie.
Antistoffen zijn 3 dagen na de eerste infectie aantoonbaar. Voor
aantonen titerstijging: IgG bepalen met 7 - 10 dagen interval tussen
acuut en convalescent serum.
IgM positief + of – (laag) IgG of ≥4-voudige IgG titerstijging treden op
bij primaire infectie en bij reactivatie.
PCR wordt extern verricht
Naam / omschrijving
West Nijl virus
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
West Nijl virus infectie al of niet met encefalitis
Klinische informatie
Reisanamnese, eerste ziektedag
Methode
serologie
Materiaalsoort
Serumpaar:
- 1e monster op dag 0 – 5 van de ziekte
- 2e monster op dag 6 – 14 van de ziekte
Liquor cerebrospinalis (bij verdenking encefalitis)
Hoeveelheid benodigd materiaal
0.5 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
stolbuis voor serologie
buis voor liquor
Bewaar-/transportcondities
kamertemperatuur
Frequentie onderzoek
1 maal per week
Duur onderzoek
2 - 3 weken
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
IgM positief is suggestief voor een recente infectie, echter bij sommigen (17%)
is IgM een jaar na de infectie nog aantoonbaar.
IgG persisteert levenslang.
Bijzonderheden
Dit onderzoek wordt extern verricht
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Apart aanvragen
Wond, abces, drainagevloeistof
Kweek algemeen







schimmels
mycobacteriën (M. marinum, eventueel andere species)
Nocardia
Bacillus anthracis
Corynebacterium diphtheriae
Francisella tularensis
Cryptococcus neoformans
Klinische informatie
Vermeld de locatie van de laesie, hoe die is ontstaan, hoe lang die bestaat en
vermeld eventueel antibioticumgebruik
Methode
Open wond:
 verwijder oppervlakkig exsudaat met steriel fysiologisch zout
 aspireer het diepste deel van de laesie. Voorkom daarbij contaminatie
aan oppervlakte van de wond.
 met wattenstok: bemonster de bodem en de wand van de laesie
Abces:
 desinfecteer de huid met 70% alcohol en wacht tot dit is opgedroogd.
 aspireer het diepste deel van de laesie.
 indien het materiaal wordt verkregen tijdens operatie, neem tevens
materiaal af uit de wand van het abces.
Bijtwond:
 aspireer pus in spuit.
 neem geen materiaal af van een verse bijtwond (< 12 uur oud), want
de kweek zal niets opleveren.
Brandwond:
 het oppervlak van de brandwond raakt gekoloniseerd met de flora van
de patiënt en van de omgeving
 bij een hoge bacterieload kan infectie van het onderliggende weefsel
optreden
 kweken van het oppervlak alleen zijn onvoldoende
 een biopt van het diepere weefsel geeft de beste informatie
 micro-organismen hoeven niet gelijkelijk over de wond verdeeld te
zijn. Biopten van diverse plaatsen is aanbevolen.
 desinfecteer de wond met alcohol 70%
 neem een biopt van 3 tot 4 mm
Schimmelinfectie
 reinig de laesie met steriel fysiologisch zout
 schraap m.b.v. een steriele scalpel van de periferie van de laesie (de
plaats van de actieve infectie) schilfers af
 bij laesies op de behaarde hoofdhuid ook haren insturen
bij laesie van de nagel: schraap materiaal af van débris of van onder het
nagelbed
Materiaalsoort
Wonduitstrijk
Abces/pus in spuit (afgedopt)
Hoeveelheid benodigd materiaal
≥1 mL of 1 cm3
Afnamemateriaal /
receptaculum
afgedopte spuit
wattenstok met koolstofmedium voor
wonduitstrijk - kweek
wattenstok voor wonduitstrijk - gramkleuring
Bewaar-/transportcondities
Kamertemperatuur, ≤ 24 uur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
3 tot 7 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een juiste interpretatie van het onderzoek is afhankelijk van:
 juiste afname
 afkomstig van steriele plaats of niet
 aard van het isolaat. De bijzondere isolaten vermeld bij ‘apart
aanvragen’ duiden altijd op infectie. Bij isolatie van banale m.o. is
contaminatie altijd mogelijk.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Yersinia enterocolitica en Y. pseudotuberculosis
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Gastro-enteritis, diarrhee
Klinische informatie
symptomen
Methode
kweek
Materiaalsoort
feces
Hoeveelheid benodigd materiaal
Tenminste 5 mL dunne feces of fecesportie ter grootte van een walnoot
Afnamemateriaal /
receptaculum
steriel fecespotje
Bewaar-/transportcondities
4C, maximaal 24 uur
Frequentie onderzoek
dagelijks
Duur onderzoek
2 tot 5 dagen
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Een negatieve kweek sluit een infectie met Yersinia niet uit.
Terug naar overzicht
Naam / omschrijving
Zika virus
Onderdeel van
Bij reizigers uit risicogebieden samen met Dengue en Chikyngunya aanvragen
Apart aanvragen?
ja
Ziektebeeld
Zika koorts




Klinische informatie
Eerste ziektedag!!
Reisanamnese: land en periode
Zwangerschap ja /nee
Vaccinatiehistorie, t.w. Japanse encefalitisvirus (JEV), tick-borne
encefalitisvirus (TBEV) of gele koortsvirus (YFV) vermelden!
Methode
PCR
Materiaalsoort
Serum of EDTA bloed: t/m 5-7 dagen na eerste ziektedag
Speeksel:
Urine: de eerste maand na de eerste ziektedag
Hoeveelheid benodigd materiaal
Serum/ EDTA bloed: 1 mL
Urine: 1 mL
Speeksel: 1 mL
Afnamemateriaal /
receptaculum
EDTA buis
stolbuis met gel
steriel urinepotje met rode dop voor urine en speeksel
Bewaar-/transportcondities
Serum en EDTA bloed: kamertemperatuur
Urine: kamertemperatuur (indien ook kweekonderzoek, dan bij 4C)
Frequentie onderzoek
1 x per week
Duur onderzoek
1 - 2 weken
Referentie / interpretatie van
het onderzoek
Het Zikavirus kan mogelijk in hogere concentraties voorkomen in speeksel
vroeg tijdens de infectie en daarmee de gevoeligheid van de diagnostiek
verhogen.
Serologisch diagnostiek is in ontwikkeling. Bij positieve PCR, twee weken na
het eerste serummonster een tweede serummonster insturen
Bijzonderheden
Dit onderzoek wordt extern verricht
Terug naar overzicht
Download