Migratie van HBS naar een nieuw netwerk / computer

advertisement
Migratie van HBS naar een nieuw netwerk / computer
Voor de migratie van HBS naar een nieuw netwerk of naar een nieuwe computer, is geen nieuwe
installatie nodig, er zijn dus ook geen CD’s nodig.
Eerst moet de map waarin HBS is geïnstalleerd (inclusief submappen) gekopieerd worden van de
oude naar de nieuwe server. HBS is meestal geplaatst in een submap van Efdécé en heeft vaak de
naam FORM4 of HBSWIN.
Het kan zijn dat brieven, ontvangen post en gescande documenten op een andere locatie zijn
opgeslagen. Deze locaties zijn te vinden via Onderhoud -> Instellingen -> Algemene instellingen,
tabblad Postboek. Deze mappen moeten ook worden gekopieerd.
De submap backup kan erg groot zijn, het is niet noodzakelijk deze volledig te kopiëren naar het
nieuwe netwerk. Wel is het aan te raden om de inhoud van de map te bewaren, bijvoorbeeld op de
lokale schijf van één van de PC’s. Dit geldt ook voor backups die al jaren oud zijn – dit in verband met
het zo goed mogelijk kunnen herstellen van niet opgemerkt dataverlies.
Nadat HBS is overgezet dienen er voor de gebruikers snelkoppelingen te worden gemaakt naar het
bestand hgoffice.exe.
Daarna dienen de verwijzingen naar de tekstverwerker en naar de adviesprogrammatuur te worden
aangepast in HBS. Het pad kan worden aangepast bij het menu onderdeel Overig -> Externe
programma’s. Indien bij verschillende gebruikers / PC’s verschillende paden gebruikt worden,
kunnen meerdere paden worden opgegeven.
Bij Onderhoud -> Instellingen -> Persoonlijke instellingen, tabblad systeem, kan vervolgens worden
aangegeven welk pad voor die gebruiker moet worden aangehouden.
Tenslotte dienen indien nodig de macro’s die HBS gebruikt opnieuw te worden geregistreerd, en
eventueel dienen ook de registeraanpassingen opnieuw te worden uitgevoerd.
De bestanden hiervoor zijn te vinden vanuit HBS via Overig -> Downloads van Higher Ground.
We kijken graag na de migratie via teamviewer even mee of er nog specifieke zaken zijn die moeten
worden aangepast.
Mochten tijdens de migratie problemen ontstaan, dan kan de helpdesk bereikt worden via
[email protected] of (079) 3317 617. Avonden en weekends zijn geen gebruikelijke werktijden
voor ons, maar wanneer we een bericht krijgen en in de gelegenheid zijn om te assisteren, dan zullen
we dat uiteraard doen. Wanneer we vooraf een verwacht tijdstip weten, kunnen we hier zoveel
mogelijk rekening mee houden.
Download