4-takt van het leren van woorden:

advertisement
4-takt van het leren van woorden:
Onderstaand schema kan u gebruiken …
 bij het aanleren van nieuwe begrippen bij studenten
 bij het studenten duidelijk maken van hoe woorden geleerd worden in uw
contacturen
 bij het met studenten praten over hun les waarin aandacht ging (had
moeten gaan) naar moeilijke woorden
Attentie: we moeten studenten duidelijk maken dat de leerkracht die stappen
kan / moet onderscheiden, maar dat kinderen dat niet mogen merken. Voor de
leerder zullen die stappen dus naadloos in elkaar overlopen. Leerlingen hoeven
niet expliciet te beseffen dat ze woorden aan ’t bijleren zijn.
Stap 1: voorbewerken van het woord (of een aantal
woorden). Dit betekent dat je een omgeving moet
creëren waarin het woord op een natuurlijke manier
kan opduiken. Een nieuw woord beklijft het best
wanneer we het koppelen aan al bestaande kennis. Het
activeren van voorkennis in functie van het nieuwe
woord (of een aantal nieuwe woorden) noemen we
voorbewerken.
Stap 2: semantiseren van het woord. Dit kan je ook
het vullen met betekenis noemen. We gaan het nieuwe
woord enkele keren zo gebruiken dat de leerling de
term zelf kan vullen met betekenis. Uiteraard kan dat
maar als de context verduidelijkend is.
Stap 3: consolideren van het woord. Dit kan je ook
het 'vastzetten' noemen. We blijven de dagen en weken
nadat we nieuwe woorden aanbrachten die woorden
bewust gebruiken (als leerkracht - leerlingen hoeven
zich van de nieuwe woorden en de stappen die we
zetten niet bewust te zijn).
Stap 4: controleren van het woord. Op bepaalde
momenten kunnen we nagaan of de leerlingen de
nieuwe woorden in hun hoofd hebben vastgezet.
Download