Bijlage 3 : model van lijst van personeelsleden

advertisement
Bijlage 3 : Personeelslijst
Naam van de
onderneming
en/of de
vereniging :
Jaar of period
van de jaar :
Voornaam en
NAAM van de
werknemer
Man/
vrouw
Begindatum van
het contract
Einddatum van
het contract
Arbeidstijd
Categorie
(Aantal uren per
week specificeer)
Beheer, omkadering,
uitvoerend personeel
maar doelgroep,
uitvoerend personeel
ander dan doelgroep
+
Beroep
Statuut/Financiering Reden einde Huidige situatie
contract* van de werknemer**
ARTIKEL 60§7,
DSP, GECO,
ACTIVA, SINE,
Gefinancierd via
subsidie PIOW of IO,
Andere (specificeer)
TOTAAL
Personeelslijst
Pagina 1 van 2
*einde contract voortvloeiend het statuut van de werknemer, werknemer was niet geschikt, heeft zelf ontslag genomen, wilde een andere soort activiteit uitoefenen, …
**gelieve indien mogelijk aan te geven of de werknemer een andere job heeft gevonden, een opleiding volgt, opnieuw werkloos is, OCMW, …
Personeelslijst
Pagina 2 van 2
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards