Communicatie is het overbrengen van informatie Signalen (prikkels

advertisement
Communicatie is het overbrengen van informatie


Signalen (prikkels tussen soortgenoten
Rituelen (vaste gedragsketen als voorbereiding op het eigenlijke gedrag. Het zijn vaak
overdreven handelingen, geaccentueerd met kleur, tekening, geur en geluid)
Voortplanting



Voorspel (balts)
Paring
Opvoeding (broedzorg)
Balts is een voorbeeld van een ritueel. Bij de balts speelt symmetrie een belangrijke rol. Het zegt iets
over de gezondheid van het dier.
Functie balts




Sussen agressie
Aantonen soortgenoot/geslacht
Geschikte partner
Geschikte ouder (vader)
Onderdelen balts




Dreig en imponeer gedrag
Voedselzoek/voedingsgedrag
(vacht) verzorgingsgedrag
(nest) bouwgedrag
Mens





Macho/sportief
Mee uit eten/drinken
Beleefd/zorgzaam/behulpzaam
Hygeinisch
Voldoende geld, huis, baan, opleiding
Vormen van conflictgedrag (conflict tussen verschillende gedragssystemen)



Ambivalent gedrag: twijfel tussen twee vormen van tegenovergesteld gedrag. Vb.
vechten/vluchten
Omgericht gedrag: gedrag gericht op een ander. Vb. schop voetbal/deur smijten/baas die
tegen werknemer schreeuwt
Overspronggedrag: gedrag dat niet bij de situatie past. Vb. achter de oor krabben als je het
even niet weet
Download