Vervoer van honden en katten binnen Europa Voor het

advertisement
Vervoer van honden en katten binnen Europa
Voor het vervoer van honden en katten binnen de Europese Unie de volgende algemene regels:
♦ Dieren moeten in het bezit zijn van een modelpaspoort (zie website ministerie LNV )
♦ Dieren moeten gevaccineerd zijn tegen rabiës
♦ Dieren moeten geïdentificeerd zijn (chipnummer)
Indien het dier na verblijf in het buitenland weer terugkomt in Nederland is afhankelijk van het
land van verblijf veelal vóór vertrek uit Nederland een bloedtest op rabiëstiter vereist (voor
informatie zie de hierboven genoemde websites).
Vaccinatie tegen rabiës wordt standaard uitgevoerd door de dierenarts. Een eventueel vereiste
bloedtest op rabiëstiter wordt door de dierenarts aangevraagd en door het CVI uitgevoerd.
Gegevens over vaccinatie en resultaten van een uitgevoerde bloedtest worden door de dierenarts
in het “Dierenpaspoort” ingevuld; de dierenarts voorziet het paspoort van een stempel en
handtekening.
Voor het uitvoeren van de bloedtest op rabiës titer is minimaal 1 milliliter (ml) serum (ongeveer 3
ml bloed) nodig. Het bloed- of serummonster dient vergezeld te gaan van ons “Inzendformulier G
– Rabies – hond, kat” Tevens vindt u onder “Inzenden onderzoeksmateriaal” ons
Acceptatiebeleid en onze Tarieven-online. In Tarieven-online staat ook aangegeven hoeveel
werkdagen de testuitvoer in beslag neemt.
Het adres waarnaar het bloedmonster kan worden gestuurd luidt
CVI, t.a.v. Afdeling DSU
Postbus 65
8200 AB Lelystad
Het betreffende bloedmonster kan ook worden afgegeven op :
CVI (p/a adres ASG-Lelystad), Afdeling DSU
Edelhertweg 15
8219 PH Lelystad
Overige onderzoeken
Voor landen buiten de Europese Unie zijn vaak meerdere criteria waaraan voldaan moet worden.
Dit is vaak de afwezigheid van antistoffen gericht tegen een dierziekte en/of de afwezigheid van
parasieten (raadpleeg hiervoor eventueel de ambassade van het betreffende land, zie
www.ambassade.pagina.nl).
De onderzoeken die CVI uitvoert staan vermeld in de eerder genoemde “Tarievenlijst”. Het adres
waarnaar het bloedmonster kan worden gestuurd staat hierboven vermeld. Per onderzoek moet
voor serologisch onderzoek 1 ml serum (ongeveer 3 ml bloed) worden ingestuurd, voor
onderzoeken waarbij EDTA bloed is vereist dient 3 ml bloed per test te worden ingestuurd. Het
bloed- / serummonster of faecesmonster dient vergezeld te gaan van ons Inzendformulier G –
Rabies – hond, kat.
Voor meer informatie kunt u zich richten tot de afdeling DSU van het CVI:
Tel : 0320-238302
Fax : 0320-238307
E-mail : [email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards