Top margin 1

advertisement
EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT
Concentraties: Commissie geeft groen licht voor
oprichting van joint venture tussen Volkswagen
Financial Services en D’Ieteren in België
Brussel, 20 december 2011 – De Europese Commissie heeft in het kader van de
EU-concentratieverordening de oprichting van een joint venture goedgekeurd
tussen Volkswagen Financial Services AG ("VWFS") en de Belgische onderneming
D'Ieteren n.v. voor de verlening van financiële diensten in verband met de verkoop
van voertuigen van het Volkswagen-concern op de Belgische markt. De Commissie
kwam tot de bevinding dat de oprichting van de joint venture, die Volkswagen
D'Ieteren Finance SA ("VDFin") zal heten, niet tot mededingingsproblemen zal
leiden omdat de voorgenomen transactie de marktstructuren niet significant zal
wijzigen en de fusieonderneming met voldoende concurrentie van andere
marktspelers te maken zal krijgen.
De Commissie heeft de gevolgen van de voorgenomen transactie op de markten
voor de exploitatie en het aanbod van financiële leasingproducten in België
onderzocht omdat de activiteiten van VDFin zouden overlappen met die van een
andere onderneming, LeasePlan Corporation, waarover Volkswagen ook
zeggenschap heeft (zie M.5568). De Commissie meende dat op de betrokken
markten nog een voldoende aantal marktspelers actief was om een daadwerkelijke
concurrentie in stand te houden.
De Commissie heeft ook de verticale relatie onderzocht tussen de activiteiten van
Volkswagen als producent van motorvoertuigen en de activiteiten van D'Ieteren en
VDFin op de downstream-markten voor de distributie en verkoop van deze
voertuigen. Zij stelde vast dat de voorgenomen transactie de structuur van deze
markten in België niet beduidend zou wijzigen en dat er geen
concurrentieproblemen zouden ontstaan.
De Commissie kwam derhalve tot de conclusie dat de voorgenomen transactie de
daadwerkelijke mededinging in de Europese Economische Ruimte (EER)1, of een
wezenlijk deel daarvan, niet significant zal belemmeren.
De transactie werd op 16 november 2011 bij de Commissie aangemeld.
Achtergrondinformatie over de ondernemingen
VWFS is een volledige dochteronderneming van Volkswagen AG, die een
beursgenoteerde Duitse onderneming is en zich vooral bezighoudt met de
ontwikkeling, productie, verkoop en distributie van motorvoertuigen (met inbegrip
van reserveonderdelen en accessoires). VWFS is verantwoordelijk voor de
coördinatie van de financiële diensten van Volkswagen over de hele wereld en is
gespecialiseerd in financiële dienstverlening met betrekking tot de distributie en
financiering van voertuigen van de merken van het Volkswagen-concern.
1
De EU plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
IP/11/1583
D'Ieteren is een distributeur van de merken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat,
Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti en Yamaha en van onderdelen daarvan. Zij
verstrekt service- en onderhoudsdiensten voor deze merken in België en verkoopt
er ook tweedehandsvoertuigen. D'Ieteren heeft ook zeggenschap over Belron, die
wereldleider is op het gebied van de herstelling en vervanging van autoruiten en
opereert onder verschillende merken, waaronder Carglass, Autoglass en Safelite
Auto Glass.
VDFin zal in verband met de verkoop van voertuigen van het Volkswagen-concern
op de Belgische markt een volledig gamma financiële diensten aanbieden.
Concentratiecontrole – regels en procedures
Het is de plicht van de Commissie om concentraties en overnames te beoordelen
wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels
overschrijdt (zie artikel 1 van de concentratieverordening) en om concentraties te
voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER of een wezenlijk deel
daarvan op significante wijze zouden belemmeren.
Het overgrote deel van de concentraties levert geen mededingingsproblemen op en
wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een transactie is
aangemeld, heeft de Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om te
besluiten de transactie goed te keuren (Fase I-onderzoek) of een diepgaand
onderzoek te beginnen (Fase II-onderzoek).
Een niet-vertrouwelijke versie van dit besluit zal beschikbaar komen op:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6436
Contactpersonen :
Amelia Torres (+32 2 295 46 29)
Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)
2
Download