Preview

advertisement
UDC 666.766.016:531.754
\
Vuurvaste materialen
Bepaling van de ware dichtheid van
gevormde en ongevormde vuurvaste produkten
en grondstoffen
Refractory products - Determination of true density of shaped and unshaped
products and raw materials
1
NEDERLANDSE
NORM
NEN 2585
1e druk, juni 1983
Onderwerp en toepassingsgebied
Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van de ware dichtheid van vuurvaste stenen, vuurvaste
ongevormde materialen en grondstoffen.
Definities
2.1
ware dichtheid (pt): De verhouding van de massa m van het droge materiaal tot het ware volume Vt ervan.
Deze verhouding wordt uitgedrukt in g/cm 3 of in kg/m 3 .
2.2
ware volume (Ц): Het volume van de vaste stof in een (poreus) lichaam.
3
Beginsel
31
Een monster wordt fijngestampt en gemalen tot een zodanige korrelgrootte, dat voor zover mogelijk geen
gesloten poriën meer aanwezig zijn.
De massa van het droge materiaal wordt bepaald door weging.
Het ware volume van het fijne materiaal wordt bepaald meteen Pyknometer en een vloeistof meteen bekende
dichtheid.
De ware dichtheid kan dan worden berekend.
3.2
Het is mogelijk dat ongebrande vuurvaste stenen en basische stenen een voorbehandeling moeten
ondergaan; deze dient tussen de belanghebbende partijen te worden overeengekomen.
4
Laboratoriumuitrusting
4.1
Een Pyknometer, met een inhoud van 25 ml, 50 ml of 100 ml meteen ingeslepen stop en een capillaire uitloop.
4.2
Een balans met een nauwkeurigheid van ±0,1 mg.
4.3
Een vacuümvat, waarin de druk tot 2500 Pa of lager kan worden gereduceerd, voorzien van een manometer.
4.4
Een thermostatisch geregeld waterbad, waarvan de temperatuur 2 К tot 5 К boven kamertemperatuur kan
worden gehouden met een nauwkeurigheid van ± 0,2 K.
be
iew
ev
Pr
or
eld
Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.
Vo
2
Opmerking
Deze nauwkeurigheid voor de temperatuurregeling is noodzakelijk, omdat de bepalingsmethode zeer gevoelig is
voor temperatuurschommelingen
Door het verschil in uitzettingscoëfficiënt van de Pyknometer en van de vloeistof kunnen bij verandering van de
temperatuur aanmerkelijke fouten worden gemaakt
4.5
Een zeef met openingen van 63 urn (NEN 2560-63 um, NEN 2560-С 63 of NEN 2560-R 63).
4.6
Een exsiccator met een droogmiddel.
Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN
NEN 2585
2
5
Monsterneming en -bewerking
Vo
Verricht de monsterneming van een partij stenen volgens ISO 5022. De monsterneming van ongevormd
materiaal en grondstoffen dient in onderling overleg tussen belanghebbenden te geschieden.
Het aantal te onderzoeken stenen kan ook in onderling overleg tussen belanghebbenden worden
vastgelegd.
Wordt meer dan één steen onderzocht, dan moet van elke steen hetzelfde aantal proefstukken worden
genomen
Het proefmateriaal of het proefstuk moet worden fijngestampt en gemalen, totdat alles de zeef (4.5) is
gepasseerd. Er moet voor worden gezorgd dat bij deze bewerkingen het proefmateriaal niet wordt
verontreinigd.
Droog het materiaal vóór de proef bij een temperatuur van 110 ± 5 °C tot constante massa, d.w.z., totdat twee
opeenvolgende wegingen, gedaan voor en na een verblijf van ten minste 2 h in de droogstoof, gevolgd door
afkoelen in een exsiccator (4.6), niet meer dan 0,1 % (m/m) verschillen.
Zorg ervoor, dat basisch vuurvast materiaal tijdens de bewerking niet vochtig wordt. Het is toegestaan deze
materialen te drogen bij 500 °C; in dat geval moet dit in het verslag worden vermeld.
6
Werkwijze
6.1
Bepaling van de massa van het proefmateriaal dat voor de proef wordt gebruikt
6.2
or
Gebruik zeemleren vingers voor het hanteren van de Pyknometer. Droog de lege Pyknometer en zorg ervoor,
dat ook de buitenkant volkomen droog is. Laat de Pyknometer op kamertemperatuur komen.
Weeg de Pyknometer met de stop tot op 0,0002 g nauwkeurig.
Vul de Pyknometer voor ca. 1 /3 deel met het droge proefmateriaal Wanneer de Pyknometer met inhoud weer
op kamertemperatuur is, weeg deze dan weer op 0,0002 g nauwkeurig. Het verschil van de beide wegingen
is de massa van het proefmateriaal: тл uitgedrukt in g.
Bepaling van de massa van de Pyknometer met proefmateriaal en vloeistof
be
iew
ev
Pr
Breng een hoeveelheid ontlucht, gekookt water of een andere vloeistof, waarvan de dichtheid bekend is, in
de Pyknometer, zodat deze voor 1/2 tot 2/3 is gevuld. Breng de Pyknometer in het vacuümvat (4.3) en
evacueer, totdat een druk van 2500 Pa bereikt is en er geen luchtbelletjes meer ontwijken.
De Pyknometer kan worden geschud door een schudapparaat in het vacuümvat, of op enige andere wijze,
om volledige bevochtiging te garanderen. In plaats van water mag een andere vloeistof worden gebruikt die
bij deze onderdruk niet gaat koken
Vul buiten het vacuümvat de Pyknometer vrijwel geheel met water of met de gekozen vloeistof en laat
bezinken, totdat de bovenstaande vloeistof nog slechts licht troebel is; normaal is het voldoende om het
geheel een nacht te laten staan.
Vul hierna de Pyknometer bij, plaats de stop en verwijder voorzichtig de vloeistof die er uit loopt. Zet de
Pyknometer in het waterbad (4.4) en breng de temperatuur op 2 К tot 5 К boven kamertemperatuur (deze
temperatuur is de proeftemperatuur, waaraan de gehele proef is gekoppeld). Houd de temperatuur constant
tot op ± 0,2 K. Bij het stijgen van de temperatuur zal een beetje vloeistof door het capillair ontwijken. Neem
deze overlopende vloeistof voorzichtig op met filtreerpapier De Pyknometer heeft de proeftemperatuur
aangenomen, als geen vloeistof meer door het capillair ontwijkt.
Neem de Pyknometer uit het waterbad en zorg ervoor, dat de warmte van de hand geen verder ontwijken van
vloeistof veroorzaakt. Dit opwarmen met de hand kan worden voorkomen door de gevulde Pyknometer
gedurende een paar seconden in koud water te dompelen, zorg ervoor dat de hals en de stop van de
Pyknometer niet worden bevochtigd.
Veeg de buitenkant van de Pyknometer zorgvuldig droog en weeg tot op 0,0002 g nauwkeurig (massa m2,
uitgedrukt in g).
eld
Opmerking
Wordt het proefmateriaal moeilijk bevochtigd met de vloeistof, of laat het zich niet goed in de vloeistof dispergeren,
ga dan als volgt te werk:
Breng in de droge Pyknometer een hoeveelheid ontlucht, gekookt water of andere vloeistof, zodat de Pyknometer
niet meer dan voor 1 /4 deel gevuld is Weeg de Pyknometer met vloeistof tot op 0,0002 g nauwkeurig Breng dan in
de Pyknometer een hoeveelheid van het droge proefmateriaal gelijk aan ca 1 /3 van het volume van de Pyknometer.
Weeg de Pyknometer met inhoud weer tot op 0,0002 g nauwkeurig
Het verschil tussen beide wegingen is de massa van het proefmateriaal mb uitgedrukt in g
Breng de Pyknometer dan in een vacuümvat als boven beschreven.
6.3
Bepaling van de massa van de Pyknometer met de vloeistof
Maak de Pyknometer leeg en schoon en vul hem weer vrijwel vol met het water of de andere gebruikte
vloeistof.
Herhaal dan de werkwijze vanaf 6.2 te beginnen met: Vul hierna de Pyknometer bij, plaats de stop en
De weging geeft m3, de massa van de Pyknometer met de vloeistof, uitgedrukt in g.
Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN
Bestelformulier
Stuur naar:
NEN Standards Products & Services
t.a.v. afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 10214
2600 WB Delft
NEN Standards Products & Services
Postbus 5059
2600 GB Delft
Vlinderweg 6
2623 AX Delft
T (015) 2 690 390
F (015) 2 690 271
Ja, ik bestel
__ ex. NEN 2585:1983 nl Vuurvaste materialen - Bepaling van de ware
dichtheid van gevormde en ongevormde vuurvaste produkten en grondstoffen
www.nen.nl/normshop
€ 16.10
Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via
www.nen.nl/normshop
Gratis e-mailnieuwsbrieven
Retourneren
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen,
Fax: (015) 2 690 271
E-mail: [email protected]
Post: NEN Standards Products
& Services,
t.a.v. afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 10214,
2600 WB Delft
(geen postzegel nodig).
normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze
e-mailnieuwsbrieven. www.nen.nl/nieuwsbrieven
Gegevens
Bedrijf / Instelling
T.a.v.
O M
O V
Voorwaarden
• De prijzen zijn geldig
tot 31 december 2016,
E-mail
tenzij anders aangegeven.
• Alle prijzen zijn excl. btw,
Klantnummer NEN
verzend- en handelingskosten
Uw ordernummer
BTW nummer
en onder voorbehoud bij
o.m. ISO- en IEC-normen.
Postbus / Adres
• Bestelt u via de normshop een
PostcodePlaats
pdf, dan betaalt u geen
handeling en verzendkosten.
TelefoonFax
• Meer informatie: telefoon
(015) 2 690 391, dagelijks
Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres)
van 8.30 tot 17.00 uur.
Postbus / Adres
• Wijzigingen en typefouten
in teksten en prijsinformatie
PostcodePlaats
voorbehouden.
• U kunt onze algemene
voorwaarden terugvinden op:
DatumHandtekeningwww.nen.nl/leveringsvoorwaarden.
Normalisatie: de wereld op één lijn.
preview - 2016
Download