De kwaliteitsmanager als innovatie-liaison tussen

advertisement
De kwaliteitsmanager als innovatie-liaison
tussen professionals en organisaties
Prof.dr. Robbert Huijsman MBA,
Bijzonder hoogleraar Management & Organisatie Ouderenzorg
Senior manager Kwaliteit & Innovatie, Achmea
Zelfredzaamheid is kern van gezondheid
Vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren,
in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
(Machteld Huber, 2012)
‰ Betekenisvol leven, je mag er zijn
‰ Baas over eigen hoofd, lijf en leven
‰ Persoonlijke contacten en interactie
‰ Accent op wat wél kan, zorgen even opzij
‰ Mens is meer dan bundel zorgactiviteiten
‰ Eigen regie, zelfsturing en veerkracht
‰ Bij cliënt en bij professional!
2
Een vacature Kwaliteitsfunctionaris Zorg
Het doel van de functie Kwaliteitsfunctionaris Zorg is het adviseren en ondersteunen
van het management bij de ontwikkeling, implementatie, borging en toetsing van het
kwaliteitsbeleid binnen de organisatie.
Je gaat je als Kwaliteitsfunctionaris Zorg bezig houden met:
• Ondersteunen bij het opstellen van een plan van aanpak
en bewaken van acties volgend uit interne en externe audits
• Begeleiden van externe audits door certificerende instellingen
• Begeleiden van de organisatie in de toepassing van het management systeem
• Uitzetten en bewaken van verbetertrajecten
• Bijdrage leveren aan kwartaalrapportages en managementreview
• Begeleiden van evaluatietrajecten
• Bewaken en borgen van activiteiten volgens HKZ norm.
Functie eisen Kwaliteitsfunctionaris Zorg?
• Je hebt een afgeronde HBO opleiding zorg, aangevuld met cursussen op het
gebied van kwaliteitskunde, audittechnieken en communicatieve vaardigheden
• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring de zorg
• Je hebt ervaring met HKZ
3
4
Twee denkrichtingen:
hoe gaat de pijl?
5
Vergelijk met Golden Circle
van Simon Sinek
De bedoeling…..
6
.... wordt in leefwereld oprecht
ondersteund….
7
.... maar slaat door
in systeemwereld
8
Hoe staat de pijl bij kwaliteitsfunctionaris?
Organisatie
en systeem
OF
10
Motivatiedriehoek van Daniel Pink (Drive)
autonomie
meesterschap
11
zingeving
Motivatiedriehoek van Daniel Pink (Drive)
autonomie
Zelfdeterminatie:
Eigen wil
Vrije keuze
meesterschap
12
Verantwoordelijkheid
over taak, tijd,
techniek en team
zingeving
Motivatiedriehoek van Daniel Pink (Drive)
autonomie
Bevlogenheid, passie
Sterkten, verbeteren
Flow, (Excel)leren
meesterschap
13
zingeving
Mentaliteit
Lijdensweg
Asymptoot
Motivatiedriehoek van Daniel Pink (Drive)
autonomie
Normen en waarden
Persoonlijke drijfveren
Bezieling, empathie
meesterschap
14
zingeving
Hoger doel
Bron van interesse
Intrinsieke ambitie
Ondergraving van motivatiedriehoek
€
15
Als alles erodeert,
wordt geld de laatste
existentiële houvast
16
Zijnswaarden (Jaap Boonstra)
Hier gaan we voor
Hier blinken
we in uit
Betekenis
Uniciteit
Waarden
Positio‐
nering
Dit is onze externe kracht
17
Hier staan
we voor
Draai pijl om met de
ontwikkelbloem
18
19
Werkwijzen en condities voor teams
Motiverende
doelen
Gedeelde
verantwoordelijkheid
Initatief
tonen
Uitdaging
Energie
Verbinding
Geïnspireerd
samenwerken
Ontwikkeling
Helderheid
Open
communicatie
Vertrouwen
Respect voor
verschillen
20
Flexibel
aanpassen
Nieuwe vacature Kwaliteitsfunctionaris Zorg
Het doel van de functie Kwaliteitsfunctionaris Zorg is het inspireren en ondersteunen
van de professionals bij het realiseren van toegevoegde waarde voor cliënten, vanuit
integrale zorg, vakontwikkeling en transparante kwaliteitsverbetering.
Je bent als Kwaliteitsfunctionaris Zorg gepassioneerd om:
• Professionals individueel en teamverband te inspireren en te verbinden
• Toegevoegde waarde voor cliënten te borgen als centraal doel en stuurmechanisme
voor systemische kwaliteitsverbetering en in/externe transparantie daarvan
• Professionals en organisatie te faciliteren in effectieve toepassing van uitkomststuring
• Cliëntgerichte ontwikkel- en verbetertrajecten over de hele zorgketen te ondersteunen
op basis van diepe interesse voor mensen, intervisie en coaching van teams
Functie eisen Kwaliteitsfunctionaris Zorg?
• Je hebt een afgeronde HBO opleiding in zorg- of dienstverlening, aangevuld met
cursussen op gebied van kwaliteitskunde, communicatie, coaching en teamsturing
• Je hebt ervaring in facilitering en coaching van professionals en teams
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in dienstverlening, eventueel buiten de zorg
21
Dank voor uw aandacht!
Prof.dr. Robbert Huijsman MBA
email: [email protected]
22
Download