PowerPoint-presentatie

advertisement
De meeste biologen geloven dat:
1…… alle dier- en plantensoorten
2……in de loop van zéér lange tijd
3……..uit elkaar zijn ontstaan.
Andere mensen geloven in het scheppingsverhaal van de bi
Ontstaan
aarde
600.000.000
vissen
60.0000
5.000
4000.000.000
Vondst oudste
fossiel
30000.000.000
1e organisme met
fotosynthese
2000.000.000
500.000.000
1e landleven
planten
400.000.000
Amfibieën
300.000.000
Reptielen (dino`s)
Vogels
1000.000.000
1e meercelligen
200.000.000
1e zoogdieren
100.000.000
Meteoriet-inslag
10.000
Moderne
mens
Evolutie-theorie
- niet te bewijzen
-feiten die argumenten vormen vóór de theor
-gaat uit van:
Verandering in genotype
Natuurlijke selectie
Ontstaan van nieuwe soorten
Evolutie-theorie gaat uit van:
-Verandering in genotype
-Natuurlijke selectie
-Ontstaan van nieuwe soorten
Veranderingen in genotype
*Geslachtelijke voortplanting
Nieuwe paren-combinaties van bestaande
genen
*Mutaties
Plotselinge verandering van genotype
door veranderingen aan een gen
Evolutie-theorie gaat uit van:
-Verandering in genotype
-Natuurlijke selectie
-Ontstaan van nieuwe soorten
Natuurlijke selectie
Individuen die het beste aangepast zijn aan het
milieu hebben grootste overlevingskans.
Gunstig genotype → veel overlevende én zich
voortplantende nakomelingen.
Evolueren
=
Mutanten blijven voortbestaan en het
oorspronkelijke genotype sterft uit.
Hè………………………..???
??
Leefomgeving
wordt vochtiger:
meer groen
Populatie OINKS
levend op rode rotsen
Vijand valt aan
vanuit de lucht!!!
Darwinvinken
Een bekend voorbeeld van het ontstaan van nieuwe soorten zijn
de darwinvinken op de Galapagoseilanden.
Eens allen afkomstig van het
vaste land van Z-Amerika.
Snavels aangepast aan het
beschikbare voedsel van het
eiland waarop ze leven.
Doordat de vinken van de
verschillende eilanden zich niet
meer onderling voortplanten
ontstaan uit de verschillende
populaties verschillende soorten.
Argumenten voor evolutie
Fossielen leren ons:
Overeenkomsten in bouw
Rudimentaire organen
Overeenkomst in embryonale ontwikkeling.
Fossielen
Fossielen zijn:
Versteende overblijfselen van
organismen
Afdrukken van
organismen in
gesteente
Fossielen leren ons:
In de geschiedenis van de aarde
zijn soorten ontstaan én
verdwenen!
Argumenten voor evolutie Overeenkomsten in bouw
Rudimentaire organen
Overeenkomst in embryonale ontwikkeling.
Overeenkomsten in bouw
Door aanpassingen aan verschillende milieu`s
hebben organen van de oorspronkelijke
voorouders verschillende functies gekregen.
Overeenkomsten in bouw
Voorpoten/-benen
Grijpen
Graven
Sturen
Vliegen
Overeenkomsten in bouw
Achterpoten/-benen
Snelheid
Droge grond
Drassiger opp.
Overeenkomsten in bouw
Mens - aap
Overeenkomsten in bouw
Mens - aap
Jong vs volwassen aap
Baby makaak – baby mens
Álle pasgeboren primaten hebben op
elkaar lijkende handen
div. Volwassen
aapsoorten + mens
Bij de mens komt de duim tot voorbij
de aanzet v/d wijsvinger. Deze is daardoor in staat tot een precisiegreep met
duim en wijsvinger.
Argumenten voor evolutie
Overeenkomsten in bouw
Rudimentaire organen
Overeenkomst in embryonale ontwikkeling.
Rudimentaire organen
Door aanpassingen aan verschillende milieu`s
hebben organen van de oorspronkelijke
voorouders hun functie verloren.
Hond
Mens
Staartwervels
Schaap
Mens
Argumenten voor evolutie
Overeenkomsten in bouw
Rudimentaire organen
Overeenkomst in embryonale ontwikkeling.
Overeenkomst in embryonale
ontwikkeling.
Gewervelde diersoorten ontwikkelen zich van bevrucht eitje tot
bijna ter wereld komen.
Zeker in de eerste stadia is er vrijwel geen onderscheid te maken.
Dit maakt het aannemelijk dat deze dieren afkomstig zijn van een
gemeenschappelijke voorouder.
1
2
3
4
5
6
Download