File

advertisement
EVOLUTIE THEORIE
HET IS MAAR EEN THEORIE…
 Men ging uit van de Bijbel (Genesis)
 Charles Darwin is de grondlegger van de evolutietheorie
 Darwin Jaar
 150 jaar evolutietheorie
DE THEORIE
 Het veranderen van genotype
 Natuurlijke selectie
 Ontstaan van nieuwe soorten
 Fatboy Slim
GENOT YPE
 Door geslachtelijke voorplanting veranderd het genotype
 Het fenotype veranderd mee
NATUURLIJKE SELECTIE




Overlevingskans
De kans om nakomelingen te krijgen
Grotendeels bepaald door het genotype
De nieuwe vorm wijkt steeds meer af van de originele vorm
NIEUWE SOORTEN
 Isolatie
 Aanpassing aan milieu
 Muildier/muilezel
Giraffe en okapi
DARWIN
VINKEN
FOSSIELEN
 Sedimenten
SEDIMENT
 Afzetting van zand
FOSSIELEN
 Fossiliseren
 Reconstructie
 Verschillende lagen
FOSSIELEN
HELPEN
IDENTIFICEREN
Diertje van
opdracht 1
OPDRACHT 3
 Informatie zoeken op de computer.
 Info over de uitsterving van de dinosauriërs.
 Verwerk de gevonden informatie tot een antwoord.
 Individueel maken.
OPDRACHT 4
 Inkleuren van de botten.
 Bot in de bovenarm rood.
 Botten in de onderarm groen.
 Botten in de vingers blauw.
 Schrijf onder de tekening waarom je sommige botten dezelfde
kleur geeft.
 Individueel maken.
Download