Zoek de pagina in het lesboek. Lees de tekst en bekijk

advertisement
Herhaling Ω groep 5 Ω Eigen lichaam
Naam:
Zoek de pagina in het lesboek.
Lees de tekst en bekijk de foto of tekening.
Maak dan de vraag.
pagina 18 en 19
1
Wat is het verschil tussen de nek van een konijn
en een giraf?
❍ De nek van een konijn is korter.
❍ De nek van een konijn heeft minder botten.
pagina 20 en 21
2
Aan het dijbeen zit een kop.
De kop past in de kom van de heup.
Dit gewricht heet een
3
.
Het bovenste bot in je been heet dijbeen.
De onderste botten heten scheenbeen en kuitbeen.
Je kan je been buigen door je k
De knie is een sch
.
.
pagina 22 en 23
4
5
In je lichaam zitten botten, gewrichten en spieren.
Wat zit er nog meer in je lichaam?
Waar zorgen je nieren voor?
Uit In vogelvlucht Ω thema 2 Ω © Uitgeverij Zwijsen B.V. Ω www.invogelvlucht.nl
Download