Het gebruik van Lutinus

advertisement
Het gebruik
van Lutinus®
Toelichting en praktische aanwijzingen
Colofon
Inhoudsopgave
Ferring B.V.
Polarisavenue 130
2132 JX Hoofddorp
Postbus 184
2130 AD Hoofddorp
Telefoon: 023 - 5680 300
Fax: 023 - 5680 390
Websites: www.ferring.nl
© 2014, Ferring B.V., Hoofddorp, Nederland.
Alle rechten voorbehouden. Onderdelen van deze uitgave mogen zonder schriftelijke toestemming van
Ferring niet worden gebruikt of gekopieerd voor commerciële doeleinden of gebruik door derden.
De uitgever en de auteur hebben alle mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze
publicatie. Desondanks kunnen fouten in de tekst niet geheel worden uitgesloten. De uitgever en
de auteur zijn niet aansprakelijk voor eventuele type- of inhoudelijke fouten in de tekst of mogelijke
schadelijke gevolgen of claims die hieruit, of uit het gebruik van deze publicatie voortvloeien.
Deze uitgave is gepubliceerd door:
Ariez B.V.
Nieuweweg 108A
1531 AH Wormer
Postbus 271
1520 AG Wormerveer
Telefoon: 075-6429420
Fax: 075-6429421
Website: www.ariez.nl
Inleiding04
1
De keuze voor Lutinus®
1.1
De menstruatiecyclus
05
1.2
De rol van progesteron bij zwangerschap
06
1.3
Aanvullende behandeling met progesteron
06
2
Het gebruik van Lutinus®
2.1
De toepassing van Lutinus 07
2.2
De toediening van Lutinus 08
2.3
Ongewenste effecten van Lutinus 09
3
Antwoorden op veelgestelde vragen 10
4
Handige websites en adressen
11
®
®
®
05
07
3
1
Inleiding
Je krijgt deze folder omdat je bezig bent met een
in-vitro-fertilisatie (IVF) of intracytoplasmatische
sperma-injectie (ICSI)-behandeling. Je wordt behandeld met verschillende hormonen en technieken
om zwanger te worden. Deze folder gaat over
Lutinus®, een hormoonpreparaat dat aan jou is
voorgeschreven door je behandelend arts. Lutinus®
wordt gebruikt aan het einde van een IVF- of ICSIbehandeling.
In deze folder vind je informatie over waarom
Lutinus® wordt voorgeschreven, hoe Lutinus® werkt,
hoe je het middel dient te gebruiken en wat de
bijwerkingen zijn. Tenslotte vind je antwoorden
op de meest gestelde vragen en een lijst met
adressen en websites waar je terecht kunt voor
aanvullende informatie.
Mocht je na het lezen van deze folder nog vragen
hebben over jouw behandeling, dan kun je het
beste je arts of apotheker raadplegen.
Toelichting en praktische aanwijzingen
®
De keuze voor Lutinus
Het uitblijven van een natuurlijke zwangerschap
heeft ervoor gezorgd dat je bent gestart met een invitrofertilisatie (IVF) of intracytoplasmatische spermainjectie (ICSI)-behandeling als zwangerschapstherapie.
Om een mogelijke zwangerschap als gevolg van deze
behandeling goed te laten verlopen, wordt Lutinus®
1.1
De menstruatiecyclus
Eisprong Gele lichaam
Menstruatie
Eicel
Menstruatie
week 4
week 1
week 2
week 3
week 4
week 1
Figuur 1. Veranderingen in het baarmoederslijmvlies tijdens de natuurlijke cyclus.
4
voorgeschreven in de laatste fase van de behandeling.
Om uit te kunnen leggen hoe Lutinus® werkt, is het
handig om eerst iets te vertellen over de menstruatiecyclus en het begin van de zwangerschap.
Tijdens de menstruele cyclus vinden onder invloed
van geslachtshormonen veranderingen plaats in het
baarmoederslijmvlies. Maandelijks rijpt een follikel
(eiblaasje) met daarin een eicel in één van de twee
eierstokken. Tijdens de ontwikkeling van de follikel
wordt het slijmvlies van de baarmoeder opgebouwd.
Na de eisprong wordt het slijmvlies gereed gemaakt voor de innesteling van het embryo. Wanneer
er geen bevruchting plaatsvindt, wordt het baarmoederslijmvlies afgestoten; dit noemen we de
menstruatie. Zie Figuur 1 voor het schema van de
natuurlijke menstruatiecyclus.
5
lichaam progesteron in grote hoeveelheden blijft
produceren en dat de zwangerschap in stand wordt
gehouden. Na 7 tot 9 weken wordt de progesteronproductie van het gele lichaam overgenomen door
de placenta.
1.2
De rol van progesteron bij zwangerschap
Na de eisprong wordt de eicel via de eileiders naar de
baarmoeder vervoerd. Als in deze periode actieve
zaadcellen de eicel treffen, kan er een bevruchting
plaatsvinden. Het follikel dat achterblijft na de eisprong, verandert in een geelachtige structuur, het
zogenoemde corpus luteum of gele lichaam, en
krijgt een andere functie. Het gele lichaam gaat het
hormoon progesteron produceren waardoor het
baarmoederslijmvlies zich zodanig ontwikkelt dat het
geschikt wordt om een embryo te ‘ontvangen’. Als
het embryo zich eenmaal heeft ingenesteld, zorgt het
embryo er zelf voor (via het zwangerschapshormoon
humaan choriongonadotrofine (hCG)) dat het gele
6
1.3
Aanvullende behandeling met
progesteron
Tijdens een IVF- of ICSI-behandeling worden medicijnen gebruikt die de aanmaak van het natuurlijk
progesteron onderdrukken. Daarom wordt aanbevolen om extra progesteron te gebruiken in de laatste
fase van deze behandelingen. Het progesteron zorgt
er dan voor dat het baarmoederslijmvlies gereed
wordt gemaakt voor de innesteling van het embryo
dat geplaatst gaat worden en tevens ook voor de
instandhouding van de zwangerschap.
Je bent nu bezig met een IVF- of ICSI-behandeling.
Om ervoor te zorgen dat je een extra hoeveelheid
progesteron krijgt toegediend heeft jouw arts je
Lutinus® voorgeschreven.
2
Het gebruik van Lutinus®
Lutinus® is een tablet dat progesteron bevat en dat
vaginaal moet worden toegediend. Na het inbrengen
valt de tablet gemakkelijk uiteen en komt het hormoon
progesteron vrij. Dit hormoon passeert de vaginawand en komt via het bloed direct in de baarmoeder
terecht. Doordat Lutinus® vaginaal wordt toegediend
is slechts een relatief lage dosis progesteron voldoende voor de werking.
die driemaal daags rechtstreeks in de vagina wordt
ingebracht, te beginnen op de dag waarop je eicellen
zijn verzameld via het aanprikken van de follikels.
Wanneer de zwangerschap is aangetoond ga je door
2.1
De toepassing van Lutinus®
Lutinus® wordt voorgeschreven voor de ondersteuning
van de fase na de punctie (het verzamelen van de
eicellen) tot en met de vroege zwangerschap bij
vrouwen die een IVF- of ICSI-behandeling ondergaan.
Bij het gebruik van Lutinus® moet je nauwgezet het
advies van je arts opvolgen.
De gebruikelijke dosering is een tablet van 100 mg
Figuur 2. De Lutinus®-applicator
7
1
met het gebruik van Lutinus®, zolang als jouw arts
dat voorschrijft. Mocht je niet zwanger blijken, dan
zal je arts je adviseren te stoppen met het gebruik
van Lutinus®. Stop niet op eigen gelegenheid met
het gebruik van Lutinus®.
2.2
De toediening van Lutinus®
Lutinus® kan het best met het meegeleverde toedienings-systeem (de Lutinus®-applicator, zie Figuur 2,
pagina 7) rechtstreeks in de vagina worden ingebracht.
Handleiding toediening Lutinus®
1.Haal de Lutinus®-applicator en de Lutinus® tablet uit de verpakking.
2. Plaats één Lutinus®-tablet in de daarvoor be stemde holte aan het uiteinde van de Lutinus® applicator. De Lutinus®-tablet moet goed passen
en mag er niet uit vallen.
3. De Lutinus®-applicator met de Lutinus®-tablet
kan in de vagina worden ingebracht terwijl je
8
1
1
4
2
2
2
staat, zit of met opgetrokken knieën op je rug
ligt. Breng voorzichtig het dunne uiteinde van de
Lutinus®-applicator diep in de vagina.
4. Druk de zuiger in om de Lutinus®-tablet af te
geven.
2.3
Ongewenste effecten van Lutinus®
Zoals alle geneesmiddelen kan Lutinus® bijwerkingen
veroorzaken. De meest voorkomende bijwerkingen
zijn hoofdpijn, vaginale aandoeningen en baarmoederkrampen. Lutinus® heeft een geringe tot matige invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om
machines te bedienen. Het kan sufheid en/of duizeligheid veroorzaken; daarom is bij bestuurders van
voertuigen en bij gebruikers van machines voorzichtigheid geboden. Voor overige bijwerkingen verwijzen
wij je naar de bijsluiter. Mocht je bijwerkingen ondervinden, meld deze dan aan je arts of apotheker.
3
3
3
Belangrijk
Verwijder de Lutinus®-applicator en spoel deze grondig met warm stromend water af. Droog de
Lutinus®-applicator met een zachte tissue en bewaar deze voor later gebruik.
9
3
Antwoorden op veelgestelde vragen
Hoe lang moet ik Lutinus® gebruiken?
Wanneer de zwangerschap is aangetoond ga je
door met het gebruik van Lutinus® zolang als jouw
arts dat voorschrijft. Mocht je niet zwanger blijken,
dan zal je arts je adviseren te stoppen met het gebruik van Lutinus®. Stop niet op eigen gelegenheid
met het gebruik van Lutinus®.
Wat moet ik doen als ik vergeten ben
Lutinus® te gebruiken?
Breng de dosis in zodra je eraan denkt en ga daarna
verder met de behandeling zoals anders. Neem geen
dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Om het vergeten zoveel mogelijk te voorkomen is
4
Handige websites en adressen
het handig de tabletten op vaste tijdstippen in te
brengen. Bijvoorbeeld:
• ’s Ochtends na het opstaan; ±8.00 uur
• ’s Middags; ± 15.00 uur
• ’s Avonds voordat u gaat slapen; ± 23.00.
www.lutinus.nl
Hier tref je de bijsluiter van Lutinus® aan en deze
brochure als pdf.
www.gynaecologie.nl
Website met patiënteninformatie over gynaecologie
en diverse links naar aanverwante websites.
www.fertiliteit.info
Algemene website over (on)vruchtbaarheid.
Hoe moet ik Lutinus® bewaren?
Freya
Postbus 476, 6600 AL Wijchen
Tel.: 024 645 10 88
Fax: 024 645 46 05
E-mailadres: [email protected]
www.hulpbijzwangerworden.nl
Website met specifieke informatie over hulp bij
zwanger worden.
Zie voor overige informatie over Lutinus® de bijsluiter
of raadpleeg je arts of apotheker.
www.freya.nl
De website van de patiëntenvereniging voor mensen
met vruchtbaarheidsproblematiek.
Voor Lutinus® zijn geen speciale bewaarcondities.
Bewaar Lutinus® in de oorspronkelijke verpakking en
buiten het bereik en zicht van kinderen.
www.fiom.nl
Website van de Stichting Ambulante Fiom, voor onder
andere hulp, informatie en advies over ongewenste
kinderloosheid.
10
www.ivf-site.nl
Persoonlijke pagina van een paar met vruchtbaarheidsproblemen.
www.nvog.nl
De website van de Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie.
www.vruchtbaarheid.startkabel.nl
Startpagina over vruchtbaarheid.
11
Download