Neutrino`s zijn uitermate interessante en belangrijke

advertisement
Neutrino detectie in ANTARES/KM3NeT
Ontwikkeling van optische module
Neutrino’s zijn uitermate interessante en belangrijke boodschappers uit de kosmos, omdat
zij door intergalactische materie weinig en door magneetvelden niet verstoord worden.
Door de waarneming van zeer hoogenergetische neutrino’s uit puntbronnen verwacht
men informatie over een aantal nog slecht bekende astrofysische objecten, zoals “Active
Galactic Nuclei” of “Gamma Ray Bursts”, en uitsluitsel over het werkingsmechanisme
van deze objecten. Van het spectrum van neutrino’s afkomstig van de zon of van het
centrum van het melkwegstelsel verwacht men informatie over donkere materie.
Een prototype voor een telescoop voor hoogenergetische neutrino’s (ANTARES) wordt
tegenwoordig in de Middellandse zee geïnstalleerd met een groot aantaal fotobuizen om
intensiteit en richting van het Cherenkov licht van secundaire muonen te registreren. De
voorbereidingen zijn begonnen voor een toekomstige onderwater detector met een
volume van 1 kubieke kilometer. Gebaseerd op huidige ervaringen moeten de optische
modules herzien en geoptimaliseerd worden. Deze ontwikkelingen vereisen omvangrijke
metingen aan fotobuizen, voedingen en elektronica, die geschikt zijn voor onderwater
operatie. Beginnend met recent gemeten data en simulaties van de verwachte signalen en
de benodigde geometrie, worden metingen in het laboratorium en in een water-druktank
uitgevoerd. De resultaten zullen bepalend zijn voor het toekomstige neutrinotelescoop.
Prof. Dr. H. Löhner
Prof. Dr. N. Kalantar
Drs. Febdian Rusydi
Download