Biografie - Worldtaxsystem

advertisement
ALFABETISCHE LIJST MET GEBRUIKTE EN AANGEHAALDE LITERATUUR
Het is een bonte verzameling van “links”en “rechts” georiënteerde literatuur hetgeen nodig
is om een weg in het midden te kunnen vinden.
Verder wordt getracht fundamentele filosofische, natuurkundige en biologische en principes
op te sporen om een blijvend en voor iedereen werkend fiscaal systeem op te bouwen.
De literatuurlijst is van het voorgaande een afspiegeling.
De met een * aangeduide boeken zijn eigendom van de Stichting WTS. De meeste boeken
zijn tweedehands gekocht of om niet verkregen. Als u moeite hebt met het verkrijgen van
een bepaalde uitgave, dan kan een boekwerk tegen portokosten worden geleend.
* ACHTERHUIS, H. e.a. Het beest in de mens. Baarn: Ambo, 1994
ADLER, A. Mensenkennis. Utrecht: Erven J. Bijleveld, 1949 (vertaling)
AINSWORTH, M.D.S. e.a. Patterens of attachment. A psychological study of the Strange
Situation. Hillsdale: N.J. Erlbaum, 1978
ANDERSON, D. e.a. Design For Manufacturability & Concurrent Engineering, How to design for
low costs, design for high quality, design for lean manufacture, and design quickly for fast
production. CIM Press, 2006
* ARISTOTELES. Ethica Nicomachea. Budel: Damon B.V., 2008 (vertaling)
* BANNING, W. Karl Marx, leven leer en betekenis. Utrecht: Aula Boeken, 1960
* BANNING, W. Typen van zedeleer. Utrecht: De Erven F. Bohn N.V., 1972
* BARNET, L. The Universe and dr. Einstein. New York: Mentor Books, 1960
* BERTALANFFY, L. von. De structuur van het leven. Antwerpen: De Nederlandse Boekhandel,
1946 (vertaling)
* BERTALANFFY, L. von. Een biologisch wereldbeeld: het verschijnsel leven in natuur en
wetenschap. Utrecht: Bijleveld, 1965 (vertaling)
* BESSEMS, P. Elke dag als de zon opkomt. Zoetermeer: eigen uitgave, 2012
BEUKEMA, G. Prijs en beleid, ESB dossier, nr. 4233 D 4, 9 december 1999 Geraadpleegd in het
jaar 2012 via: http://www.economie.nl/dossier-archief
* BOEHM, R. Kritiek der grondslagen van onze tijd. Baarn: Het Wereldvenster, 1997
* BOK, S. Cybernetica, hoe sturen wij ons leven, ons werk en onze machines? Utrecht: Aula Boeken,
1961
BOSSCHE , Van den M. & VANDEMEULEBROECKE R. Filosofische beschouwingen over diversiteit
en pluraliteit. Brussel: VUBPress, 2009
* BRAUNGART, M. & McDONOUGH, W. Cradle to cradle. Heeswijk: Search Knowledge, 2007
(vertaling)
* BREARLEY, M. & HITCHFIEL, E. Een inleiding tot het werk van Piaget. Groningen: Wolters Noordhoff, 1976 (vertaling)
* BRUIJNS, H.C.W.K. & PINKSE, C.C.W. Levensverzekeringswiskunde. Groningen: Wolters –
Noordhoff - NIVRA, 1989
* BÜHLER, C. De menselijke levensloop als psychologisch probleem. Utrecht: Bijleveld, 1965
(vertaling)
COLP, R. “The Contrast between Carl Marx and Charles Darwin”, Journal of the history of
ideals, 35(2), April-Juni, pp 329-38, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1974
* CUNY, H. Albert Einstein en de relativiteitstheorie. Utrecht: Het Spectrum, 1965
* DARWIN, C. Het ontstaan van de soorten. Amsterdam: Olympus, 2010
DASBERG, L. Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel. Meppel: Boom
uitgeverij, 1980
* DAVIDSE, J. e.a. Grote filosofen in actueel perspectief. Kampen: Kok Agora, 1992
* DEMEESTERE, K. Productietechniek. Gent: Universiteit Gent, Collegedictaat, 2012
* DERKSEN, A.A. Wetenschap of willekeur. Bussum: Coutinho, 1985
* DERKSEN, T.J.G. & CRINS, H.W. Informatiekunde voor het HBO. Bussum: Academic Service,
2007
* DESCARTES, R. Over de methode. Amsterdam: Boom, 1977 (vertaling)
DIAMOND, D. “Financial intermediation and delegated monitoring”, Review of economic
studies. 51 (3), July, 393-414 Stockholm: Institute for International Economic Studies,
Stockholm University, 1984
DIOGENIS, L. Leven en leer van beroemde filosofen. Amsterdam: Ambo, 2000 (vertaling)
* DOOL, R.P. van den. Belastingheffing over kapitaalinkomen bij natuurlijke personen.
Deventer: Kluwer, 2009
DOSTOJEVSKI, F. De vertrapten en vernederden. [1861] 1964 (uitgever nog opzoeken)
* DOUTREELIIGNE, J. & BEUL, J. de. Van Cel tot Mens. Utrecht: Standaard Uitgeverij, 1968
* DROIT, R.P. In gezelschap van filosofen. Amsterdam: Atlas, 1999 (vertaling)
EIJCK, S.R.A. van. Het vermogen te dragen. Deventer: Kluwer, 2005
EINSTEIN, A. Why Socialisme. New York: Monthly Review, 1949
EINSTEIN, A. Zoals ik het zie. Leiden: Sijthoff, 1951 (vertaling van “Out of my later years”)
* FAST, J.D. Materie en leven. Eindhoven: G.A. Roelofs N.V., 1972
* FISHER, E.P. Einstein voor in je binnenzak. München: Fontaine, 2005 (vertaling)
GAMOW, G. Het ontstaan en vergaan van de zon. Den Haag: Van Stockum, 1949 (vertaling)
* GEVERS, E. Speurtochten in de microwereld. Antwerpen: De Sikkel, 1973
* GOBLE, F. De psychologie van Abraham Maslow. Rotterdam: Lemniscaat, 1975 (vertaling)
GOES, F. van der. Marx en het kapitaal. Amsterdam: Maatschappij voor Goede en
Goedkoope Lectuur, 1915
* GOLEMAN. Het belang van ecologie voor een eerlijke markt. Amsterdam: Uitgeverij Contact,
2009
* GOORDEN, C.P.J. Algemeen bestuursrecht compact. Den Haag: Vuga,1997
* GOSWAMI, A. Creatieve Evolutie. Deventer: Ankh-Hermes, 2008 (vertaling)
GREENSPAN, S. & LEWIS, N.B. Wat gaat er in dat hoofdje om? Utrecht/Antwerpen: Kosmos –
Z&K Uitgevers, 1999
* GROEN, N. e.a. Prisma van de filosofie. Utrecht: Het Spectrum B.V., 1994
HAIG, R.M. e.a. “The federal income tax.” part “The Concept of Income: Economic and Legal
Aspects”. New York: Columbia University Press, 1921
HAMERMESH, D. & LEE, J. “Stressed out on four continents: Time crunch or yuppie kveth?
NBER Working Paper Series, Working Paper 10186, Cambridge: NBER Publications,
December 2003
HARTUP, W.W. & VAN LIESHOUT, C.F.M. Personality development in social context, annual
review of psychology. 46, Palo Alto: Annual review, 1995, 655-687
HASELAGER, G.J.T. Classmates, Studies on the development of their relationships and
personality in middle childhood. Nijmegen: KUN unpublished doct. diss, 1997
HAVIGHURST, R.J. The social meaning of aging. Maryland: National Institute Of Health, Public
Health Service US, Bethesda, 1957
HEERTJE, A. De grondwolf is heer en meester, ESB dossier de grondmarkt, nr. 4233 D 28, 9
december 1999, Geraadpleegd in het jaar 2012 via: http://www.economie.nl/dossier-archief
* HEERTJE, A. Mien, je kunt toch een nieuwe bakken? Einstein en de economische
wetenschap. Amsterdam: Vossiuspers, 1999
* HEMPEL, C.G. Filosofie van de natuurwetenschappen. Utrecht: Het Spectrum, 1999
HEYLIGHEN, F. Cursusnota’s Complexiteit en Evolutie 2007. Brussel: Vrije Universiteit Brussel,
2007. Geraadpleegd via: http://pcp.vub.ac.be/Papers/Complexiteitscursus.pdf
HEYLIGHEN, F. Stimuleren van geluk en sociale vooruitgang: een libertair paternalistische
benadering. Brussel: Vrije Universiteit Brussel
Geraadpleegd in het jaar 2013 via: http://pcp.vub.ac.be/papers/StimulerenGeluk.pdf
Meer verwante onderwerpen van de heer Heylighen zijn te raadplegen via zijn persoonlijke
pagina: http://pespmc1.vub.ac.be/HEYL.html
* HOYLE, F. Het wezen van het heelal. Amsterdam: L.J. Veen’s uitgeversmaatschappij, 1950
HURLBURT, R. Sampling normal and schizophrenic inner experience. New York: Plenum Press,
1990
* HOFFMANN, B. Albert Einstein, schepper en rebel. New York: Kosmos, 1975 (vertaling)
HUIZINGA, E. Cybernetica en informatietheorie. Groningen: J.W. Wolters, 1955
* HUXLEY, J. Het proces der evolutie. Born: Pallas Reeks, 1954 (vertaling)
* IERLAND, E.C. van e.a. MACRO-Economie. Leiden: Stenfert Kroese, 1993
* KAM, C.A. de. Overheidsfinanciën. Groningen: Wolters - Noordhoff, 2008
* KAVELAARS, P. Vermogenswinstheffing. Deventer: Kluwer, 1997
KEAN, S. Elementen ontraadseld. Utrecht: Kosmos, 2010 (vertaling)
KLEIN, S. Die Glücksfomel. Rowohlt: Reinbek, 2002
KLEIN, S. Tijd, en gebruiksaanwijzing. Amsterdam: Ambo, 2006 (vertaling)
* KOOLSTEIN, G. Plato, de strijd tegen het politieke beest. Amsterdam: Ooievaar, 1997
KOTLER, P. Marketing management. New Jersey: Pearson Education, 1995
* KRAUS, L.M. Het geheim van de natuurkunde. New York: Uitgeverij Contact, 1994
* KRUITHOF, J. Omgaan met de dingen. Antwerpen: Dedalus, 1991
* KWANT, R.C. Marxistische analyse van de cybernetica. Tijdschrift voor filosofie,
Langemark, 1966
* KWANT, R.C. Sociale filosofie. Utrecht: Aula Boeken, 1963
* LANG, H de e.a. Canon van de natuurkunde. Diemen: Veen Magazines, 2009
* LANGE, O. Introduction to Economic Cybernetics. Diemen: Pergamon Press, 1970
* LANGEROCK, B. Wiskunde voor ontwerpers. Leuven: Lannoo Campus, 2011
LERSCH, E. Aufbau der person,.München: J.A. Barth, 1952
LEWIN, K. Time Feldtheorie in den Socialwissenschaften. Stuttgart: Huber, 1963
* LIEVEGOED, B. De levensloop van de mens. Rotterdam: Lemniscaat, 1992
* LISTON, R.A. Kijk op mensen. Rotterdam: Lemniscaat, 1984 (vertaling)
* MARCUSE, H. De eendimensionale mens. Bussum: Uitgeverij Paul Brand, 1973
MARLET, G.A. e.a. Grip op grond, ESB dossier, D 24-D27, 9 december 1999 Geraadpleegd in
het jaar 2012 via: http://www.economie.nl/dossier-archief
* MASLOW, A. Motivatie en persoonlijkheid. Rotterdam: Lemniscaat, 1970 (vertaling)
MATTHIJS, H. e.a. Handboek openbare financiën. Antwerpen: Intersentia, 2004
MCCLUNG, C. e.a. Regulation of dopaminergic transmission and cocaine reward by clock
gene. Proceeding of the national Acadamy of Sciences of the United States of America 102,
2005
MCPHEE, I. Natuurkunde. Groningen: Librero BV, 2011 (vertaling)
* MEERTENS, R.W. e.a. Sociale psychologie. Groningen: Wolters Noordhoff, 1992
* MEIJS, P.J.M. van der. Bouwfysica. Leiden: Spruyt, Van Mantgem & De Does B.V., 1974
* MERTENS, J.M. Van zaadcel tot liefde. Gent: Academia Press, 2006
* MILIBRAND, R. De staat in de kapitalistische maatschappij. Utrecht: Bruna, 1973 (vertaling)
MOOIJ, T. Pesten in het onderwijs. Nijmegen: ITS, 1991
* MURTY, M.N. Environment, Sustainable Development and Well-being.New Delhi: Oxford
University Press, 2009
MUSGRAVE, R. & MUSGRAVE, P. Public finance in theory en practice. New York:
Mc Graw – Hill, 1989
NEEDHAM, D.B. & UITENBOGAARD, L.B. Waardebepaling Vastgoed., Amsterdam: Stichting voor
Beleggings- en Vastgoedkunde. Geraadpleegd in het jaar 2012 via:
http://www.vastgoedkennis.nl/docs/publicaties/Waardebepaling_vastgoed.pdf
NEEDHAM, D.B. Marktwerking voor bedrijventerreinen. ESB dossier, nr. 4233 D 23, 9
december 1999 Geraadpleegd in het jaar 2012 via: http://www.economie.nl/dossier-archief
NELISSEN, M. De brein machine. Tielt: Lannoo, 2008
NEWCOMB, A.F. e.a. Children’s peer relations, Psychological Bulletin. 113, 99-123, 1993
* OPHUIJSEN, J. van. De eerste filosofie Aristoteles. Amsterdam: Maarten Muntinga B.V., 2002
* OU, diverse auteurs. Cursus Productiemanagement. Den Haag: Open Universiteit, 2009
* PIAS, A. Einstein woonde hier. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 1995
PICKOVER, C.A. De natuurwetten, Van Archimedes tot Hawking. New York: Oxford University
Press Inc., 2008 (vertaling)
PLATO. Verzameld werk (Vertaald door Warren H. en Molegraaf M). Amsterdam: Bert
Bakker, 1997
PLATO. Verzameld werk (Vertaald door X. De Win). Baarn – Antwerpen: Ambo, 1980
* PLATO. Verzameld werk (Vertaald door Stichting Ars Floreat). Amsterdam:
De Driehoek, 1987
NB: veel van deze delen zijn gratis te downloaden op http://www.arsfloreat.nl/
Met dank aan de Stichting Ars Floreat en hun vrijwilligers.
* POINCARÉ, H. Een nacht vol opwinding, een keuze uit de filosofische essays. Utrecht: Epsilon
Uitgaven, 1998 (vertaling)
* POINCARÉ, H. Wetenschap en hypothese. Meppel: Boom, 1979 (vertaling)
RACHMANOWA, A. Het leven van een groot zondaar. Tilburg: Bergmans, 1948
RAPOPERT, R. & RAPOPERT R. Doorgroeien in het leven. Amsterdam: Kosmos, 1981 (vertaling)
* REX, A. Mens en natuur & techniek. Amsterdam: Lannoo, 1975 (vertaling)
RIKSEN - WALRAVEN, J.M.A. Stimulering van de motivatie-ontwikkeling in de pre-verbale
periode. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1978
RODELHEFFER, C.D. e.a. Does this Recession Make Me Look Black? The Effect of Resource
Scarcity on the Categorization of Biracial Faces. American Psychological Society 23(12) P
1476-1478 Oxford: Blackwell, 2012
Ook geraadpleegd in het jaar 2013 via:
http://personal.tcu.edu/sehill/ScarcityandRace_FinalMS4May.pdf
* RON, A. de. Duurzame productie. Utrecht: Lemma, 1999
ROY, G. le. Natuur uitschakelen, natuur inschakelen. Deventer: Hermes, 1973 (vertaling)
* SAGAN, C. Cosmos. Bussum: Van Holkema & Warendorf, 1980 (vertaling)
* SANDEL, J. Rechtvaardigheid, wat is de juiste keuze. Kampen: Ten Have, 2010 (vertaling)
* SARTE, J.P. Het is een ding. Amsterdam: Boom, 1978 (vertaling)
SCHAMINÉE, J.H.J. e.a. Grenzeloze natuur. Zeist: KNNV Uitgeverij, 2010
* SCHEPPER, A. de. Inleiding tot de differentiaalvergelijkingen met economische en
technologische toepassingen. Apeldoorn: Garant, 2001
* SCHIERBEEK, A. Darwin’s werk en persoonlijkheid. Amsterdam: Maatschappij voor Goede en
Goedkoope Lectuur, 1915
* SCHMID, J.J. von. Grote denkers over staat en recht. Haarlem: De Erven F. Bohn N.V., 1954
* SCRUTON, R. Groene filosofie. London: Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2012 (vertaling)
* SEELING, C. Albert Einstein. Den Haag: Succes Uitgevers, reeks (vertaling)
SIRMANS, C.F. Fundamentals of real estate development. Englewood Cliffs: Prentice Hall,
1989
* SKINNER, B.F. Over een wereld zonder vrijheid en rechtvaardigheid. Utrecht: Bruna, 1973
(vertaling)
SKINNER, B.F. Walden Twee. Amsterdam: Meulenhof, 1974 (vertaling)
* SLAMROD, J. & BAKIJA, J. Taxing Ourselves. Camebridge: The MIT Press, 2008
SLATER. Quantum Theory of Matter. New York: McGraw-Hill, 1968
* SPINOZA, B. de. Ethica. Amsterdam: Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1915
* SPORK, P. De verborgen code. Diemen: Veen Magazines B.V., 2011 (vertaling)
* STARREVELD, R.W. e.a. Bestuurlijke informatieverzorging, deel 2, typologie van de
toepassingen. Alphen aan den Rijn: Samsom, 1992
STEENHORST, R. Roger van Boxtel. “Zorg totaal ontspoord”. De Telegraaf, 28 juli 2012
* STERMAN, J.D. Business Dynamics, system thinking and modeling for a complex world.
Boston: McGraw-Hill, 2000
* STEWART, I. Speelt God een spelletje, de structuur van de chaos. Amsterdam: Het Spectrum,
1989 (vertaling)
* STORIG, H.J. Geschiedenis van de filosofie. Utrecht: Het Spectrum, 1959
* SWAAY, F.X.C. van. Uiteenzetting over de methode van de tegenkoppeling. Diepenveen:
Cybernetica-producties, 1970
SYBESMA, C. De werkelijkheid heeft mij niet nodig. Leuven: Acco, 2002
THELEN E. e.a. Dynamic System Theories in Handbook of Child Psychology.
New York: Wiley, 1998
THOMSEN, A. Levensloop van woningen. Delft: Universiteitsbibliotheek, 2006 Geraadpleegd
in het jaar 2013 via:
http://repository.tudelft.nl/view/ir/uuid%3A2ab70da1-af16-4f5f-a1ab-4976585f07c7/
TIETENBERG, T. & LEWIS, L. Environmental Economics & Policy. Boston: Pearson Education,
2010
Truyts, T. Diamonds are a Girl’s Best Friend. Leuven: Ac proefschrift KU Leuven, 2008
Ook geraadpleegd in het jaar 2012 via:
https://www.econ.kuleuven.be/ew/academic/econover/Papers/tom/samenvatting%20thesi
s.pdf
TUREC, F. e.a. Obesity and metabolic syndrome in circadian clock mutant mice. Science 308, p
1043-1045, 2005
VAATE, J. bij de. Psychologie voor het dagelijks leven, Alfred Adlers Individualpsychologie.
Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2004
VELLEMA, S. e.a. Tot op de bodem, 5 opstellen over landdegradatie ontbossing en sociale
verhoudingen. Wageningen: Wereldboekenwinkel De Uitbuyt, 1994
* VENNET, R. Vander. Bank- en financiewezen. Gent: Universiteit Gent, Collegedictaat
Vakgroep Financiële Economie, 2012
VEREIJKEN, P. Ruimteheffing in natura. ESB nr. 4347, 132-134, 2002
Een actualisatie is te raadplegen via: http://edepot.wur.nl/33538
VERLOREN VAN THEMAAT, P. Internationaal belastingrecht, een studie naar aanleiding van
literatuur en verdragen over de uitschakeling van dubbele belasting. Amsterdam: Uitgeverij
H.J. Paris, 1946
* VERMEEND, W. e.a. Taxes and the economy. Northampton: MPG Books, 2008
* VERSCHUUREN, G.M.N. e.a. Grondslagen van de biologie, 3 delen. Houten: Educaboek, 1993
VIDELER, J.J. Bionica, leren van de natuur. Amsterdam: Atlas, 2010
VIVIAN, F. Filosofisch denken. Bilthoven: Ambo, 1969 (vertaling)
VROMAN, H. Systematische benadering van de levensduur van onroerend goed. Doetinchem:
Misset beheer en onderhoud, 10, 1982
* WATSON, L. De helse mens, de evolutie van de biologie, antropologie en biologie. Rijswijk:
Elmar BV, 1997 (vertaling)
* WILLERS, M. Algebra. Kerkdriel: Librero, 2011 (vertaling)
* WILTERDINK, N. e.a. Samenlevingen. Groningen: Wolter-Noordhoff, 1993
* WIRT, N. Systematic Programming. New Jersey: Prentice-Hall, 1973
* WOOD, J. De Kelten. Kerkdriel: Librero B.V., 2004
YDEMA, O.I.M. Hoofdstukken in de geschiedenis van het belastingrecht. Groningen: WoltersNoordhoff, 1997
* ZIJLSTRA, J. Europese regelgeving omzetbelasting (BTW). Deventer: Kluwer B.V., 2011
Download