Hersenen van de mens

advertisement
Hersenen van de mens
-Setting EpilepsiePiter Jelles Impulse
Gemaakt door: Angela van Wijk 1C
Inhoud
Bladzijde 1: Inhoud
Bladzijde 2: Wat doen je hersenen
Bladzijde 3: De bouw van je hersenen
Hoofdstuk 2:
Wat doen je Hersenen:
De hersenen vertellen jou wat er om je heen gebeurt. Je gebruikt je hersenen
om je lichaam te vertellen wat het moet doen. Maar brein doet nog heel veel
meer. In je brein bewaar je de mooiste herinneringen,dromen, diepste geheimen,
je wensen en alles wat je al weet. Met je hersenen kan je ook
ruiken,proeven,zien,voelen en noem maar op. Ze zorgen ervoor dat je blij bent
dat je leeft en je goed voelt. Maar ze veroorzaken ook zorgen en angsten,zodat
je je ellendig gaat voelen. In je hersenen zit ook je persoonlijkheid. Ze zorgen
ervoor dat je niet zomaar een levend wezen bent maar een persoon.
Het brein maakt samen met de ruggengraat en andere zenuwen in je lichaam deel
uit van ingewikkeld controle systeem. De wetenschappelijke term voor het
bestuderen van het brein is neurobiologie of neurofysiologie. Dit is een enorm
terrein. Daarom zullen beginnen met de bouw van het brein zodat je vanzelf
inzicht krijgt in de processen als bewegen, geheugen, emotie, leren en nog veel
meer!
Ook zorgen je hersenen ervoor dat jij bijvoorbeeld je been naar voren zet.
(komt nog tekst)
Hoofdstuk 2
De bouw:
Je hersenen bestaat uit ongeveer 100 biljoen zenuwcellen. Die worden ook wel
neuronen. Deze cellen hebben het vermogen om elektrische signalen, impulsen,
door te geven naar onder andere de hersenen.
De hersenen bestaan uit verschillende onderdelen die allemaal een eigen taak op
zich nemen, deze onderdelen worden hieronder beschreven:
De onderdelen:
De grote hersenen (cerebrum)
De kleine hersenen (cerebellum)
De hersenstam
Het Ruggenmerg
De Thalamus
De Hypothalamus
De Hypofyse
De Epifyse – pijnappelklier
Het Libisch systeem
De grote hersenen (cerebrum)
De grote hersenen is het onderdeel dat uit 85% van alle hersenen bestaat. Dit
stuk van de hersenen is dat ook heel erg belangrijk. In het kronkelige oppervlak,
de cortex, wordt al het denkwerk gedaan. Het regelt alle bewuste handelingen en
ontvangt prikkels afkomstig van de zintuigcellen (sensotische prikkels). Het
regelt niet ‘normale’ dingen zoals bewegen, maar ook typische menselijke dingen
zoals logisch nadenken en emoties.
De opbouw:
De grote hersenen zijn ingedeeld in twee delen, die hemisferen heten. Het is
niet duidelijk waarom het zo is. De hemisferen zijn onderling verbonden door de
hersenbalk (komen we later op terug in deze tekst). De buitenkant van de grote
hersenen wordt gevormd door een dun laagje neuronen, de cortex of de
hersenenschors gemaakt van grijze stof. Onder de hersenschors, binnenin de
hersenen bevindt zich de witte stof (uiteindes zenuwcellen) merg. Dit word
gevormd door neurieten waarmee de hersenen aan het ruggenmerg zijn
verbonden. De hersenschors heeft een gekronkeld oppervlak. Deze bestaan uit
diepe (fissuren) groeven, ondiepe (sulci) groeven en hersenwindigen (gyri). Deze
windingen en groeven zorgen ervoor dat het oppervlak heel groot wordt. De
grote hersenen hebben een oppervlak van wel 2500 vierkante centimeter. Zo
passen er veel neuronen in de hersenen.
Elke hersenhelft is weer opgedeeld in vier kwabben. Deze worden verdeeld door
diepe groeven.
Voorhoofdskwabben
De voorhoofdskwabben zijn er voor de fijne motoriek spraak,
stemming en denkvermogen. In de linker voorhoofdskwab zit
vooral taalbeheersing.
Wandbeenkwabben
De wandbeenkwabben registreren en interpreteren onder
andere lichamelijke veranderingen zoals temperatuur, pijn en
voelen.
Achterhoofdskwabben
De achterhoofdskwabben zijn er voor zien en interpreteren
van visuele beelden
Slaapbeenkwabben
slaapbeenkwabben zijn belangrijk voor het onthouden en
herkennen van mensen en voorwerpen en bij het terughalen van
herinneringen.
De linkerhersenhelft bestuurt het rechter deel van het lichaam en de
rechterhersenhelft het linker deel van het lichaam. Bij de meeste mensen is het
linkerdeel dominant. Dat is de reden waarop veel mensen rechtshandig zijn. Het
spraakvermogen zit meestal in het meest dominante deel.
De kleine hersenen (cerebellum)
Het cerebellum (Latijn voor ‘klein brein’) is een miniversie van de grote hersenen.
Ze zijn een stuk kleiner, ze omvatten ongeveer een achtste deel van de
hersenen. De kleine hersenen bestaan uit een centraal deel met daaromheen
eveneens twee hemisferen die bedekt worden door een schors of cortex. Deze
bestaan op hun beurt weer uit windingen en groeven.
Het werkt nauw samen met de grote hersenen, maar ligt wel afgelegen van de
rest van het centrale zenuwstelsel.
De taak van het cerebellum is het bewaren van evenwicht. Het is niet zo dat ze
zorgen voor samentrekking van de spieren of de stand van het lichaam
waarnemen. Ze controleren meer of het doel van een beweging wordt bereikt en
zorgen voor eventuele aanpassingen. Een indirecte functie dus. Maar zonder
kleine hersenen gaan je bewegingen veel minder gecoördineerd en lijkt het net
of je dronken bent.
Een andere functie van de kleine hersenen is het impliciet leren. Dat zijn vormen
van leren die buiten het bewustzijn plaatsvinden, maar wel merkbaar in zijn
gedrag. Ook spelen de kleine hersenen een rol bij taal en taken waarbij je
gebruikt maakt van het werkgeheugen (bijvoorbeeld bij het uit je hoofd leren
van telefoonnummers).
Download