1. Wie is Andrew Keen en welk boek schreef hij?

advertisement
1. Bij het bekijken van 'Wiki's waarheid'
1.1 Begrippen
1. Wat is een lemma?
Element van een naslagwerk
2. Wat is een wiki?
Wikiwiki betekent snel
Een wiki is waar mensen samenwerken aan een website
3. Wat is ubuntu?
Je bent geen mens zonder anderen om je heen, het idee om informatie te verzamelen
met andere mensen is heel ubuntu
4. Wat is Web 2.0?
De wedergeboorte of 2de generatie van het internet: bv. Youtube,myspace,facebook.
Betere toepassingen van het internet.
De gebruikers staan centraal, zij leveren de inhoud, wisselen informatie uit en
communiceren met elkaar. Je kunt meer samenwerken met andere mensen.
5. Wat is waarheid? Wie bepaalt die?
De waarheid wordt gepersonaliseerd. Wat de massa zegt dat waar is, is waar. De
waarheid is in de handen van ieder individu.
6. Wat zijn poortwachters?
De poortwachter controleert en bepaalt wat de waarheid is. Vb. de uitgever van een
krant.
1.2 Personen
1. Wie is Andrew Keen en welk boek schreef hij?
Hij is auteur en schreeft het boek “ the cult of the amateur”, hij is pessimistisch
tegenover internet.
Hij beweert dat het internet heel associaal en zal leiden tot minder democratie, minder
vrijheid en minder gelijkheid. Doordat de mensen zullen denken dat ze niemand nodig
hebben. Hij zegt dat juist de hippies van de jaren 60 de technologie ontwikkelt hebben.
2. Wie is Larry Sanger?
Hij is de medeoprichter van wikipedia en filosoof. Hij heeft zich weggetrokken uit
wikipedia omdat hij het beleid van wikipedia niet professioneel genoeg vond en hij kon
niet goed samenwerken met deze mensen, die niet bevoegd zijn om de taak om
inhoudelijke beslissingen te nemen die normaal een expert moet doen.
3. Wie is Macha?
Hij is een voorstander van wikipedia en een digitale activist. Hij vindt dat het goed is dat
iedereen zijn kennis kan delen met het internet. Hij schreef een blog in het swahili. Hij
vindt dat de informatie op het internet moet beschikbaar zijn in alle talen. Hij zegt dat
internet een manier is voor de opslagplaats voor informatie. Hij zegt dat wikipedia deel
uitmaakt van de kennis van het web en doordat het verwijst naar andere bronnen beter
is dan een boek.
4. Wie is Charles Leadbeater?
Auteur van we think, hij veronderstelt dat iedereen zegt ik kan dit doen. Ik wil dat mijn
stem en mijn bijdrage leveren op het internet. Hij zegt dat er binnenkort misschien hele
tv-kanelen online zullen staan. Hij gelooft dat mensen die ver van elkaar wonen samen
nieuwe dingen kunnen creëren. En dat internet ook een groot potentieel heeft om overal
in de wereld democratie te brengen.
5. Wie is Tim O’Reily?
Internet goeroe, hij ziet web 2.0 als een betere toepassing van het internet.
6. Wie is Jimmy Wales en welke website maakte hij?
Mede-oprichter van wikipedia.
7. Wie (van bovenstaande personen) zijn de techno-optimisten in de reportage?
Charly Leadbeater, Jimmy Wales, Tim O’Reilly
8. Wie (van bovenstaande personen) zijn de techno-pessimisten in de reportage?
Andrew Keen, Larry Singer
1.3 Denk na over…
1. Welke voordelen zijn er verbonden aan het internet/het web?
Er is meer en meer interactie tussen mensen op het internet, men kan dingen
verwezenlijken op afstand.
2. Welke nadelen zijn er verbonden aan het internet/het web?
De mensen worden beïnvloed door slechte invloeden van het internet en gaan verkeerde
informatie gebruiken in hun leven. Er is ook misbruik op het internet, zoals iemand die
hem voor iemand anders voorgeeft. Je weet nooit wie er aan de andere kant
3. Wat kan internet betekenen voor de 3de wereld?
Meer kennis in 3de wereld landen, gratis toegankelijke informatiebron. De blik van de
mensen in de 3de wereld verbreden.
4. Wat is er zo gevaarlijk aan ‘foute’ informatie?
Dat mensen soms foute informatie in zich opnemen en die dan gebruiken om
beslissingen te nemen en ze zullen amateuristische teksten gebruiken als voorbeeld.
5. Hoe kan je wikipedia op een juiste wijze gebruiken?
Een eerste bron, je krijgt een eerste idee van een onderwerp en neemt het met een
grote korrel zout en kijken welke bronnen er geciteerd worden. Dan kun je vergelijken
met andere bronnen.
6. Hoe kan je de kwaliteit van wikipedia inschatten? Nuanceer je antwoord.
Het is zowat een kladversie van een encyclopedie. Iedereen mag de tekst wijzigen en
doordat er ook onredelijke mensen een rol spelen is de informatie niet altijd betrouwbaar.
2. Bij het bekijken van 'Evolution Cyborg'
1. Wat is een neuroprothese?
De elektronen worden vlak bij de zenuwcellen ingeplant maar er niet vast aan verbonden
2. Wat is een neurochip?
Menselijke zenuwcellen die met eletronica verbonden worden.
De zenuwcellen moeten met de elektronen vergroeien en ondelinge verbinding maken.
Pas wanneer de zenuwcellen en de elektronica 1 enkele fysieke verbinding vormen kan
men van een neurochip spreken.
3. Wat is een cyborg?
Gedeeltelijk mens en gedeeltelijk machine vb. peacemaker
We kunnen ons upgraden met de hulp van implantaten, onze hersenen de intelligentie
van de machines geven.
4. Wat is het nut van telegeleide dieren?
Opruimen van mijnen en het zoeken van vermiste mensen door instructies te geven met
de computer doen deze dieren alles wat de mens beveelt ook al druist dit tegen hun
oerinstinct.
5. Hoe kan je telegeleide dieren misbruiken?
De dieren kunnen ethisch misbruikt worden, ook al wil het dier het niet het word
gemanipuleerd via de hersenen.
6. Wie is Matthew Nagle?
Was de eerste mens die een neurochip rechtstreeks in de hersenen ingeplant om zijn
zenuwcellen af te luisteren.
7. Wat kan Matthew Nagle met zijn hersenen besturen?
Alleen met de kracht van hun gedachten een computer kunnen bedienen. Een sensor die
de elektrische signalen van de hersenen naar een computer stuurt die deze gegevens
verwerkt. Op die manier kan de patiënt een muis over het beeldscherm bewegen en via
functies de elektronische toestellen in de omgeving bedienen.
8. Wie is Kevin Warwick? Wat doet hij?
Professor cybernetica die wilde de eerste cyborg te wereld worden en liet een piepklein
radiozendertje inplanten die communiceerde met het computernetwerk van zijn
universiteit. De computer wist waar hij zich bevond. Bij een tweede operatie liet hij een
chip in zijn onderarm inplanten, dit was met zijn zenuwstelsel verbonden. In de toekomst
wil hij cyborg 4.0 uitwerken en hij zal in de toekomst een chip in zijn hersenen planten
zodat hij kan gedachten uitwisselen met andere mensen met zo een chip
9. Wat is Cyborg4.0?
Er worden neurochips ingeplant in iemand zijn hersenen en die kan dan gedachten
uitwisselen met iemand anders die ook een neurochips in zijn hersenen heeft.
10. Hoe is een dialoog tussen een hersencel en een chip mogelijk?
Een chip neemt de elektronische impulsen van de hersenen op door de zenuwcellen af te luisteren in
de hersenen. Nu kan men bewegingsimpulsen in de hersenen herkennen.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards