PowerPoint 14.1 Hersenen, MRI en CT-scans

advertisement
Hersenen
&
Beeldvormingstechnieken
Röntgenstraling
Vacuümbuis met spanningsverschil  elektronen versnellen
 onbekende straling vrij
Röntgenstraling
Röntgen noemde de onbekende straling van fotonen xrays
Zacht weefsel absorbeert minder
straling  straling opvangen op
lichtgevoelige film
Röntgenstraling
CT & PET scan
CT-scan: Met behulp van röntgenstraling wordt door de
computer een beeld gemaakt van de
dwarsdoorsnede van het lichaam
PET-scan: kleine hoeveelheid radioactieve stof wordt
ingespoten  verandering in hoeveelheid
stofwisseling weergeven
PET-scan
Tumor in hersenen
MRI-scan
Magnetic Resonance Imaging
 Persoon wordt geplaatst in heel sterk magneetveld
 Waterstofatomen werken als kleine magneetjes in
mens (kernspin)  speciale techniek zorgt dat
waterstofatomen radiogolven uitzenden
 Vooral bij zachte weefsels
0 jaar
6 jaar
18 jaar
Zenuwcellen in de hersenen
Wist je dat:
– een mens 125 miljard hersencellen heeft?
– een ongeboren kind elke minuut 250.000 nieuwe hersencellen
aanmaakt, maar dat je er na de geboorte elke dag 100 kwijtraakt?
– het aantal vertakkingen in de hersenen even groot is als het aantal
takken in de bossen van Nederland en België?
– de hersenen twee procent van het lichaamsgewicht vormen, maar
twintig procent van de energie verbruiken?
– de hersenen drie tot vier liter bloed per minuut nodig hebben om ze
van zuurstof te kunnen voorzien?
1 = Schors  grijze stof  cellichamen van schakelcellen
2 = Merg  witte stof  uitlopers van schakelcellen
Om hersenen liggen drie hersenvliezen voor
bescherming en bloedvoorziening
Grote hersenen
Centrale groeve
Hersenschors:
1)Sensorische centra: impulsen verwerken
(+ bewustwording)
2)Motorische centra: ontstaan impulsen voor bewuste
bewegingen
Ledematen naar
verhouding tot grootte
gebied in sensorische
hersencentra
Kleine hersenen
Coördinatie van alle bewegingen
(o.a. evenwicht)
Hersenstam
hersenstam
• Is voortzetting van ruggenmerg
• Bevat centra van autonome zenuwstelsel
o.a. voor ademhaling, lichaamstemperatuur
• Aantal reflexen verloopt via hersenstam
o.a. pupilreflex
Let op: via hersenstam worden impulsen van linkerlichaamshelft
geleid naar de rechterhersenhelft.
Ruggenmerg
Witte stof (schors)  uitlopers
Grijze stof (merg)  cellichamen van
schakelcellen en motorische zenuwcellen
Zenuwknoop (spinale ganglia)  liggen
sensorische zenuwcellen
Download