Les 4: Marketingmix

advertisement
Les:
Ondernemings
plan 2.
LBB – Module
Groen Ondernemen
Coen van Wetering
Wat gaan we doen
vandaag?
 Verder
met ondernemingsplan.
 Financieel plan toevoegen.
 Promotiemateriaal maken –
voorbeeldmateriaal creëren voor zowel
het ondernemingsplan als de presentatie
van jullie product/dienst.
 Prototype maken
Financieel plan – waarom?
 Een
investeerder wil natuurlijk weten
hoeveel geld jullie nodig hebben om jullie
bedrijf te starten. Wat voor kosten moeten
jullie allemaal maken?
 Daarnaast wil een investeerder weten
hoeveel omzet/winst jullie verwachten te
maken met het oog op hoe snel jullie de
investering terug kunnen betalen.
Financieel plan – hoe?
 Drie



soorten kosten die je gaat maken.
Vaste activa
Bedrijfsmiddelen die langer dan één jaar
worden gebruikt.
Vlottende activa
Bedrijfsmiddelen die korten dan één jaar
worden gebruikt.
Aanloopkosten
Kosten die je maakt voor je begint met je
bedrijf. (Advertentiekosten/promotiekosten)
Voorbeeld:
Investeringsbegroting – jam op marktkraam
Vaste activa
Bedrijfsruimte
Inventaris
Bedrijfsauto
Computerapparatuur
€ 25,€ 50,-
€ 75
€ 200,€ 50,€ 125,-
€ 375,-
Vlottende activa
Handelsvoorraad
Verpakkingsmateriaal
Kas
Bank
Aanloopkosten
€ 50,-
Totale investeringen:
€ 500,-
Verwachte afzet, omzet, winst,
etc.

Verwachte afzet: hoeveel producten denk je te verkopen per
maand. Of hoe vaak wordt er van je dienst gebruik gemaakt.

Verwachte inkoopprijs: Hoeveel kost het om één product te
maken.

Verwachte kosten: Verwachte afzet x inkoopprijs

Verwachte verkoopprijs: Voor hoeveel gaan jullie het product
verkopen?

Verwachte omzet: Hoeveel geld levert dat op per maand.

Verwachte winst: De verwachte kosten min de verwachte omzet.

Wanneer winstgevend: Gevraagde investering gedeeld door de
winst per maand.
Voorbeeld Pindakaaspotjes
Verwachte afzet: Per marktdag 20 potjes. Vier marktdagen
per maand maakt 80 potjes.
 Verwachte inkoopprijs: 1,50 euro per potje
 Verwachte kosten: 80 x 1,50 = € 120, Verwachte verkoopprijs: 2,50 per potje
 Verwachte omzet (verkoopprijs x afzet)
2,50 x 80 = € 200, Verwachte winst (verwachte omzet – kosten)
€200,- min €120,- = € 80, Wanneer winstgevend: (gevraagde investering delen door
winst per maand)
500 euro / 80 euro winst per maand = 6,25 (dus na 7 maanden
kan je investering aflossen)

Aan de slag!
 Zoek
je teammaten op.
 Werk de hoofdstukken verder uit.
 Promotiemateriaal maken.
 Prototype maken.
 Financieel plan maken.
Hulp nodig? Vraag het aan mij. Succes!
Presentaties
Download