Raamwerk Alfabetisering NT2 Hoe ziet het eruit?

advertisement
Raamwerk Alfabetisering NT2
Studiemiddag
Inhaken of Afhaken
Beroepsvereniging NT2
Werkgroep ANT2
7 maart 2008
© Cito 2008
Willemijn Stockmann
Cito, ROC MiddenBrabant
Programma
• Ervarings-check.
• Algemene inleiding.
• Werken in de praktijk met het raamwerk
© Cito 2006
checklist
1. Wie is er bekend met het Raamwerk Alfabetisering NT2
2. Wie heeft er in de praktijk al met het pf alfabetisering
gewerkt?
3. Wie kent het ERK? (CEFr)
4. Wie heeft er in de praktijk al met het pf alfabetisering
gewerkt?
5. Wie vindt het werken met een taalportfolio een
verbetering voor cursisten?
6. Wie vindt of denkt dat het werken met een portfolio
moeilijk is voor docenten?
© Cito 2006
Portfolio Alfabetisering NT2
•
•
•
•
•
•
Raamwerk Alfabetisering NT2
Biografie
Checklist
Dossier
Handleiding
Rapportage
© Cito 2006
Raamwerk Alfabetisering NT2
Wat is het?
• Een nieuwe niveaubeschrijving van 3
alfabetiseringsniveaus;
• Voor technische vaardigheden en voor
functionele vaardigheden;
• Aansluitend bij het Raamwerk NT2.
© Cito 2006
Raamwerk Alfabetisering NT2
Hoe ziet het eruit?
•
•
•
•
•
•
•
•
Beschrijft
op
3
niveaus:
Beschrijft op 3 niveaus:
(Technisch) Lezen
Letters/klanken
Woorden
Zinnen
Tekst
Tempo en vloeiendheid
Principes van
geletterdheid
(Technisch) Schrijven
• Letters/klanken
• Woorden
• Zinnen
• Tekst
• Tempo en vloeiendheid
• Principes van
geletterdheid
© Cito 2006
Raamwerk Alfabetisering NT2
Hoe ziet het eruit?
vervolg
• Auditieve vaardigheden
•
•
•
•
Klanken in een woord
Woorden in een zin
Zinnen
Gesprekken
© Cito 2006
Raamwerk Alfabetisering NT2
Hoe ziet het eruit?
vervolg
• (Functioneel) Lezen
(Functioneel) Schrijven
• Correspondentie
lezen
• Oriënterend /
zoekend lezen
• Lezen om informatie
op te doen
• Instructies lezen
• Correspondentie
• Aantekeningen,
berichten, formulieren
• Vrij schrijven
© Cito 2006
Waarom een raamwerk?
• Eenduidige niveau-indeling verhoogt
transparantie
• Bevordert doorstroom
• Ondersteunt beleidsmakers
• Ondersteunt curriculumontwikkeling
• Ondersteunt materiaalontwikkeling
• Ondersteunt docenten bij monitoren van
cursisten
• Ondersteunt toetsontwikkeling
© Cito 2006
Waarom een nieuw Raamwerk?
• Portfolio structureert als het ware je
onderwijsprogramma; er zijn dus ijkpunten
nodig;
• Bestaande referentiekaders (m.n.
Blokkendoos) voldeden niet: geen helder
onderscheid tussen technische en
functionele vaardigheden;
• Aansluiting bij Raamwerk NT2 gewenst.
© Cito 2006
Opdracht
• In groepjes van 3
• Brief 1: Wat valt je op bij wat betreft letters
en klanken? Welk niveau is dat?
• Wat valt je op bij woorden? Welk niveau is
dat?
• Brief 2 wat valt je op bij zinnen? Welk
niveau is dat?
• Brief 3 Wat valt je op bij tekst ? Welk
niveau is dat?
© Cito 2006
Opdracht
• Brief 4:Kan je iets zeggen over de principes
van geletterdheid?
• Welke functionele vaardigheid is hier
bewezen?
• Hoe bepaal je nu het niveau?
Kan een kaart met een eenvoudige
boodschap schrijven
Wat is het verschil tussen deze kaart en de
volgende?
Kan een kaart met een eenvoudige
boodschap schrijven
contact
• Email: [email protected]
• Internet: www.cito.com
© Cito 2006
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards