Beenverlengingstechnieken

advertisement
“Met twee Benen op de grond”
Beenverlengingstechnieken
bij fibula aplasie en PFFD
Vraagstelling
Welke achtergrond informatie alsmede
fysiotherapeutisch relevante informatie
omtrent beenverlenging kunnen wij
verschaffen aan ouders van kinderen tussen
de leeftijd van 4-12 jaar die fibula aplasie of
PFFD hebben?
Subvragen
Wanneer komt een kind met fibula aplasie of PFFD voor
beenverlenging in aanmerking, en wanneer bevindt een
kind zich in het risicogebied?
Criteria Voor beenverlenging


de voet, enkel, knie en heup stabiel
beenlengteverschil niet > dan 30 %
Subvragen
Wanneer komt een kind met fibula aplasie of PFFD voor
beenverlenging in aanmerking, en wanneer bevindt een
kind zich in het risicogebied?
Welke methodes voor beenverlenging bestaan er?
Beenverlengingstechnieken



Wagner.
Distractie epifisiolyse.
Ilizarov.
Ilizarov Methode




Latente fase.
Distractie fase.
Consolidatie fase.
Revalidatie fase.
Subvragen
Wanneer komt een kind met fibula aplasie of PFFD voor
beenverlenging in aanmerking, en wanneer bevindt een
kind zich in het risicogebied?
Welke methodes voor beenverlenging bestaan er?
Welke complicaties kunnen bij beenverlenging
optreden?
Complicaties










Laesies van bloedvaten
Perifere zenuwlaesies
Infecties rondom Kirschner draden en de Schanz schroeven
Neurovasculaire schade
Gewrichtscontracturen
Subluxatie of dislocatie van gewrichten
Fracturen en deformiteiten
Premature consolidatie
Breuken van implantaten
Psychologische stress
Psychologische aspecten



Belasting op kind en gezin
Psychische belasting gedurende een
beenverlengingsprocedure
Nieuwste inzichten
Subvragen
Wanneer komt een kind met fibula aplasie of PFFD voor
beenverlenging in aanmerking, en wanneer bevindt een
kind zich in het risicogebied?
Welke methodes voor beenverlenging bestaan er?
Welke complicaties kunnen bij beenverlenging
optreden?
Wat is de taak van een fysiotherapeut, binnen de
behandeling van een patiëntje, tijdens een
beenverlengingsprocedure?
Fysiotherapie


Pre-operatieve fase
Post-operatieve fase
Pre-operatieve fase





Gewrichtsmobiliteit
Spierkracht
Beenomvang meten
Gangpatroon
Voorlichting
Post-operatieve fase





Transfertrainig
Gewrichtsmobiliteit
Spierkracht
Gangpatroon
ADL-functies
Subvragen
Wanneer komt een kind met fibula aplasie of PFFD voor
beenverlenging in aanmerking, en wanneer bevindt een kind zich
in het risicogebied?
Welke methodes voor beenverlenging bestaan er?
Welke complicaties kunnen bij beenverlenging optreden?
Wat is de taak van een fysiotherapeut, binnen de behandeling van
een patiëntje, tijdens een beenverlengingsprocedure?
Wat zijn de verschillende visies en behandelingsmogelijkheden met
betrekking tot beenverlenging tussen Amerika, Engeland en
Nederland?
Verschil in visie



Pijnreductie
Passief rekken
Functioneel trainen
Subvragen
Wanneer komt een kind met fibula aplasie of PFFD voor
beenverlenging in aanmerking, en wanneer bevindt een kind zich
in het risicogebied?
Welke methodes voor beenverlenging bestaan er?
Welke complicaties kunnen bij beenverlenging optreden?
Wat is de taak van een fysiotherapeut, binnen de behandeling van
een patiëntje, tijdens een beenverlengingsprocedure?
Wat zijn de verschillende visies en behandelingsmogelijkheden met
betrekking tot beenverlenging tussen Amerika, Engeland en
Nederland?
De Fact-sheets






criteria voor een beenverlengingsoperatie
operatietechniek
het distractie frame
de distractiefase
Complicaties
psychologische aspecten
Bedankt voor jullie
aandacht.
Zijn er nog vragen?
Download