Checklist duidelijk geschreven taal

advertisement
Checklist duidelijk geschreven taal
Woorden
Korte woorden gebruikt of samengestelde woorden gesplitst?
o
OK
Enkel alledaagse en internationale woorden gebruikt?
o
OK
Gewone en geen moeilijke woorden gebruikt?
o
OK
Geen vaktaal gebruikt? Zo ja, concreet omschreven of met een voorbeeld?
o
OK
Figuurlijk taalgebruik vermeden?
o
OK
Letterwoorden en afkortingen vermeden?
o
OK
Nominaliseringen vermeden? (= het + infinitief)
o
OK
Cijfers in plaats van voluit geschreven getallen gebruikt?
o
OK
Voorzetselketens vermeden?
o
OK
Spreektaal – geen schrijftaal - gebruikt?
o
OK
Instructies gebruikt?
o
OK
Actief geschreven?
o
OK
Heb je korte zinnen gebruikt maar telegramstijl vermeden? (+/- 10 woorden)
o
OK
Lezers met ‘u’ of ‘je’ aangesproken? ‘Men’ vermeden?
o
OK
Staat het onderwerp voorop in de zinnen?
o
OK
Vraagjes gebruikt?
o
OK
Zinnen
1
Checklist duidelijk geschreven taal
Huis van het Nederlands
Structuur van de tekst
Is de structuur logisch en eenvoudig?
o
OK
Duidelijke titels gebruikt?
o
OK
Zijn de alinea’s en de teksten kort?
o
OK
Een nieuwe alinea voor nieuwe informatie?
o
OK
Is het lettertype groot genoeg?
o
OK
Eén lettertype gebruikt?
o
OK
Hoofdletters vermeden?
o
OK
Vet gebruikt om de nadruk te leggen? Niet onderstreept?
o
OK
Duidelijke, functionele illustraties of pictogrammen gebruikt?
o
OK
Voldoende ruimte tussen de alinea’s?
o
OK
Cijfers gebruikt, telefoonnummers gesplitst, data voluit geschreven?
o
OK
Heb je rekening gehouden met je doelpubliek?
o
OK
Heb je vooraf bepaald wat de essentie van je boodschap moet zijn?
o
OK
Heb je je informatie zo beknopt mogelijk gehouden?
o
OK
Heb je beeldspraak of humor gedoseerd gebruikt?
o
OK
Vormgeving
Inhoud
2
Checklist duidelijk geschreven taal
Huis van het Nederlands
Download