Biomassaplein Alle leveranciers vergoeding en

advertisement
Van groen naar poen
Alles op een rij
• Biomassa levert gaande weg steeds meer geld op
• Zowel gemeente als organisaties die het landschap
beheren krijgen steeds minder geld om hun taken uit te
voeren voor het landschap
• Gaan naar een systeem waarbij het landschap zich zelf
gaat betalen door middel van het oprichten van of
inpassen van een landschapsfonds met specifieke
aanvraag/uitkeringsvoorwaarden
• Regio steekt in op ontwikkeling biobased economy
• Biomassa kan als brandstof of als grondstof voor
voedsel of producten worden ingezet (technologie gaat
snel)
Wat vragen we?
• Procesgeld om de organisatievorm en de
afspraken rondom aanlevering en verwerking
goed vast te leggen
• Garantiestelling bij Provincie Noord Brabant
• Mogelijkheid van partijen om in te stappen
verder formaliseren
• Geld voor biomassaplein, afhankelijk van
uiteindelijk businessmodel, aanvragen als lening
Verdienmodel
Financieel overzicht: Biomassaplein
Alle leveranciers vergoeding en inzet vermeden kosten
Conclusies:
•Met inzet vermeden kosten na 3 jaar winstgevend
• Na 3 jaar kan inzet vermeden kosten worden
afgebouwd
• Break even punt na ruim 3 jaar
Financieel overzicht: Biomassaplein
Afz. Gemeenten GEEN vergoeding andere leveranciers WEL en inzet vermeden kosten
Conclusies:
•Met inzet vermeden kosten na 1jaar winstgevend
• Na 1 jaar kan inzet vermeden kosten worden
afgebouwd
• Break even punt na ruim 1 jaar
Tot slot
• Het is een nieuwe weg voor zowel overheid als
gebiedspartners en NGO’s om uit het “energieke
landschap” mensen en de natuur te verbinden
en te stimuleren om een landschap van allure in
stand te houden en te verbeteren.
• We gaan deze samenwerking met vertrouwen
tegemoet.
The Tallest Oak in
the forrest was once
just a little nut that
held his ground
Van groen naar poen
Tijd voor vragen
Download