de van dixhoorn- driehoek aan de slag in - Het Zuid

advertisement
Straks nog meer genieten
AAN DE SLAG IN
DE VAN DIXHOORNDRIEHOEK
Mede mogelijk gemaakt door:
HET ONTSTAAN VAN HET GEBIED
De Van Dixhoorndriehoek ontstond in de jaren
'70 bij Hoek van Holland en ligt nu tussen de
oude boulevard en het strand. Het is ‘nieuw land’
van zo’n 150 hectare ontstaan uit de aanleg van
de Europoort havens toen er 19 miljoen kubieke
meter zand moest worden ‘weggewerkt’. Rijkswaterstater Ir. J. Van Dixhoorn besloot het zand
achter de Noordpier bij Hoek van Holland in zee
te spuiten. Zo ontstond een driehoekige kustverbreding, vandaar de naam Van Dixhoorndriehoek.
Van Dixhoorndriehoek,
weidse vergezichten over glooiende en stuivende duinen
WELKOM IN DE VAN DIXHOORNDRIEHOEK!
Stichting het Zuid-Hollands Landschap beheert in
opdracht van de provincie Zuid-Holland het duingebied de Van Dixhoorndriehoek. Eén van de
voorwaarden is het herstel van de openheid van
het duinlandschap. Dat betekent: werk aan de
winkel! U kunt dus tijdelijk te maken krijgen
met werkzaamheden in het natuurgebied.
Rooien van duindoorns vermindert de ondoordringbaarheid en vergroot de variatie van verschillende planten.
Het wordt straks veel opener, uitgestrekter. Goed voor
mens, plant en dier.
Als de Van Dixhoorndriehoek straks af is, kun je het
vergelijken met het duingebied van Voorne. Weidse
vergezichten over glooiende en stuivende duinen met
lage planten zoals grassen en mossen met hier en daar
wat beschutting van struikgewas.
OP PAD MET DE BOSWACHTER
Het is de bedoeling dat het Zuid-Hollands Landschap de
komende jaren het gebied zo gaat beheren dat de vroegere
openheid met de bijbehorende plant- en diersoorten terugkeert. Recreanten mogen er gewoon in; tijdens het werk
en ook straks als het gebied af is. Mogelijk dat gebieden
waar gewerkt wordt tijdelijk zijn afgezet.
WAAROM INGRIJPEN?
Door de jaren heen is de Van Dixhoorndriehoek haar
vroegere karakter een beetje kwijtgeraakt. Het gebied
raakte overgroeid door duindoorns wat ten koste ging
van het grootschalige open karakter van het duin en de
kwetsbare plantensoorten. Als we niets doen, zal het
gebied dichtgroeien. Op termijn voelen mensen er zich
minder prettig omdat een ondoordringbare rimboe zal
ontstaan. Van bijzondere natuur is dan zeker geen sprake
meer.
We nemen u graag mee het
gebied in. Het Zuid-Hollands
Landschap biedt een gevarieerd
aanbod aan activiteiten aan.
Kijk op onze website
voor de excursies en
activiteiten: www.zhl.nl/natuuragenda
2
4
LEGENDA
6
Fietspad
Parkeerplaats
Uitkijktoren
Horeca
TOEGANKELIJKHEID
1
De Van Dixhoorndriehoek wordt door veel mensen
bezocht om te wandelen, te fietsen en om van de
rust en de natuur te genieten. Dat blijft zo. Ook
tijdens de werkzaamheden kunt u er gewoon in.
Het werk wordt stukje bij beetje uitgevoerd zodat
niet het hele gebied ontoegankelijk is.
Ook als het gebied af is, mag u er gewoon in.
De toegankelijkheid wordt zelfs verbeterd door
duidelijk gescheiden wandel-, fiets- en ruiterpaden.
Alleen kwetsbare duinvalleien met zeldzame
bloemen en planten zullen beperkt toegankelijk
blijven.
WIJ BESCHERMEN ZODAT U KUNT GENIETEN
Het Zuid-Hollands Landschap onderhoudt en
beschermt met steun van 50.000 beschermers ruim
100 natuurgebieden bij u in de buurt. Bovendien
zorgen we ervoor dat bedreigde planten- en diersoorten en belangrijk historisch erfgoed bewaard blijven.
Dat doen we al sinds 1934. Op die manier kunt u
nu, en volgende generaties straks, blijven genieten
van de Zuid-Hollandse natuur.
Helpt u mee de natuur in de buurt te beschermen
en onderhouden?
Steun het landschap, kijk op
WWW.ZHL.NL
VOLG DE NATUUR ONLINE
Via onze social media kanalen houden we u graag
op de hoogte van lokaal natuurnieuws, met mooie
foto’s, leuke tips en speciale acties voor onze volgers.
facebook.com/ZHLandschap
@zhlandschap
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
Oude Delft 116, 2611 CG Delft
[email protected]
Telefoon (010) 272 22 22
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur
Download