Geofactoren Landschap een dynamisch systeem

advertisement
AARDE
4 havo 2 Klimaat en landschap § 9-10
Landschap
een dynamisch systeem
Klimaat
Geofactoren
Lucht
Mens
Plant
Dier
Water
Bodem
Ondergrond: gesteente en reliëf
Landschap
een dynamisch systeem
Klimaatverandering
Klimaat
Geofactoren
Lucht
broeikasgassen: koolstofdioxide, methaan, water
Mens
Plant
Dier
Water
Bodem
Ondergrond: gesteente en reliëf
Landschap
een dynamisch systeem
Klimaatverandering
Klimaat
Geofactoren
Lucht
broeikasgassen: koolstofdioxide, methaan, water
Mens
Enzovoort: het hele landschap verandert
Plant
Dier
Water
Bodem
Ondergrond: gesteente en reliëf
Landschap
een dynamisch systeem
Landschapszones lijken te verschuiven…
…maar zijn sterk verarmd
Enzovoort: het hele landschap verandert
Landschap op wereldschaal
Landschap
een dynamisch systeem
Klimaat
Geofactoren
Lucht
Mens
Plant
Dier
Water
Bodem
Ondergrond: gesteente en reliëf
Landdegradatie
• Versnelde bodemerosie na verstoring vegetatie ontstaat door:
– overbeweiding
– ontbossing
Landdegradatie
• Waar versnelde bodemerosie na verstoring vegetatie?
Landdegradatie
• Versnelde bodemerosie
• Waardoor ontstaat verzilting
– irrigatie zonder drainage
Landdegradatie
• Versnelde bodemerosie
Verwoestijning
Gevolg?
• Verzilting
Duurzaam landgebruik
Hoe?
Verzilting tegengaan
– Bodem bedekt houden
– Druppelirrigatie
– Strip cropping
– Drainage
– Terrassen
Verwoestijning en klimaatverandering?
Verwoestijning is in de eerste plaats een vorm
van landdegradatie,
maar kan wel gestimuleerd worden door
klimaatverandering
Download