Ter ingeleide: Staatsbosbeheer wil graag een positieve insteek kiezen

advertisement
Natuur- en milieuorganisaties vormen coalitie voor behoud natuur en landschap
De natuur- en milieuorganisaties slaan de handen ineen voor de natuur en het landschap in Nederland. Onder
de noemer Hart voor Natuur willen de organisaties aandacht vragen voor de consequenties van de
buitenproportionele bezuinigingen van het kabinet op natuur en landschap. Volgens de natuur- en
milieuorganisaties zijn de kabinetsplannen zo ingrijpend, dat de natuur en het landschap dat de Nederlanders
zo koesteren nooit meer hetzelfde zullen zijn.
Het kabinet-Rutte wil meer dan 40 procent korten op de budgetten voor natuur en landschap, in totaal gaat
het om ruim 300 miljoen per jaar. Bezuinigingen zijn in deze tijd nodig, maar afbraak is dat niet. De
bezuinigingen betekenen dat er geen groen rond nieuwe woonwijken komt, dat boswachters en natuurgidsen
verdwijnen en zal ertoe leiden dat veel bijzondere planten- en diersoorten niet langer in Nederland
voorkomen. Er zal onvoldoende geld zijn om de gebieden mooi, veilig en schoon te houden.
Bezoekersaantallen zullen bijvoorbeeld teruglopen met gevolgen voor ondernemers en de regionale
economie.
De natuur- en milieuorganisaties maken zich samen hard voor een rijke natuur en een mooi landschap. Er
lopen al diverse initiatieven om hier meer aandacht voor te vragen. Ook roepen de organisaties van Hart
voor Natuur alle Nederlanders op om hun groene hart te laten spreken, concrete acties volgen de komende
weken. Hart voor Natuur is een coalitie van:
De12Landschappen
De Natuur en Milieufederaties
De Vlinderstichting
European Invertebrate Survey-Nederland (EIS-Nl)
FLORON
Goois Natuurreservaat
Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM)
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)
Landschapsbeheer Nederland
Milieudefensie
Natuurmonumenten
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN)
Reptielen, amfibieën en vissenonderzoek Nederland (RAVON)
SOVON Vogelonderzoek
Staatsbosbeheer
Stichting Duinbehoud
Stichting Natuur en milieu
Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer
Vereniging voor Natuur en Milieueducatie (IVN)
Vogelbescherming Nederland
Waddenvereniging
Zoogdiervereniging
Noot voor de redactie:
Meer informatie is te verkrijgen bij: De12Landschappen (Hendrike Geessink, 030-2205555), De Vlinderstichting
(Henk de Vries, 06-12616561), Milieudefensie (Marijn van der Pas, 06-29593872), Natuurmonumenten (Annet
Les, 06-54295248), Staatsbosbeheer (Marjet Heins, 06-12168861).
Download